Tag: Lauromakrogol

AETHOXYSKLEROL

Podmiot odpowiedzialny: Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH WSKAZANIA Aethoxysklerol jest lekiem do sklerotyzacji żylaków do wstrzyknięć miejscowych, znany poprzednio również-jako poiidocanol lub makrogolu eter laurylowy. Lek Aethoxysklerol stosuje się do skleroterapii żylaków kończyn dolnych. SKŁAD Aethoxysklerol 0,5% 5 mg/ml, 1 ampułka 2 ml zawiera 10 mg lauromakrogolu 400 Aethoxysklerol...