Lauromakrogol

AETHOXYSKLEROL

Podmiot odpowiedzialny: Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH WSKAZANIA DO STOSOWANIA Aethoxysklerol jest lekiem do sklerotyzacji żylaków do wstrzyknięć miejscowych, znany poprzednio również-jako poiidocanol lub makrogolu eter laurylowy. Lek Aethoxysklerol stosuje się do skleroterapii żylaków kończyn dolnych. SKŁAD Aethoxysklerol 0,5% 5 mg/ml, 1 ampułka 2 ml zawiera 10 mg lauromakrogolu 400 Aethoxysklerol 1% 10 mg/ml, 1 ampułka 2 ml zawiera 20 mg lauromakrogolu 400 Aethoxysklerol 2% 20 mg/ml, 1 ampułka 2...