Spis leków zawierających substancję: Rasagilina

Asanix

Asanix to lek, który zawiera substancję czynną rasagilinę. Jest stosowany u dorosłych w leczeniu choroby Parkinsona. Może być podawany w połączeniu z lewodopą lub bez niej. W chorobie Parkinsona dochodzi do utraty komórek, które produkują dopaminę w mózgu. Lek jest dostępny na receptę.

Asanix PPH

Asanix PPH to lek na receptę, który zawiera substancję czynną rasagilinę. Jest stosowany u dorosłych w leczeniu choroby Parkinsona. Można go podawać łącznie z lewodopą (innym lekiem stosowanym w leczeniu choroby Parkinsona) lub bez lewodopy. Choroba Parkinsona powoduje utratę komórek wytwarzających dopaminę w mózgu, co wpływa na kontrolę ruchu.

Azilect

Azilect to lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Zawiera substancję czynną rasagilinę, która jest silnym, wybiórczym i nieodwracalnym inhibitorem monoaminooksydazy B (MAO-B). Enzym ten powoduje rozkład dopaminy, a zatem spadek jej poziomu. Azilect zwiększa stężenie dopaminy w obszarach mózgu, co zmniejsza nasilenie objawów choroby Parkinsona. Lek jest dostępny na receptę.

Detreman

Detreman to lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Można go podawać łącznie z lewodopą (innym lekiem stosowanym w leczeniu choroby Parkinsona) lub bez lewodopy. W chorobie Parkinsona dochodzi do utraty komórek, które wytwarzają dopaminę w mózgu. Lek Detreman jest dostępny na receptę.

Gasliny

Gasliny to lek zawierający substancję czynną rasagilinę. Jest stosowany w leczeniu idiopatycznej choroby Parkinsona jako terapia jednoskładnikowa (bez lewodopy) lub jako terapia wspomagająca (z lewodopą) u pacjentów dorosłych z fluktuacjami skuteczności lewodopy wynikającymi z efektu wyczerpania dawki. Lek jest dostępny na receptę.

Parcilect

Parcilect, zawiera rasagilinę – to silny, selektywny i nieodwracalny inhibitor monoaminooksydazy B (MAO-B). MAO-B to enzym, który rozkłada dopaminę, prowadząc do spadku jej poziomu. Działanie Parcilect polega na zwiększaniu stężenia dopaminy w OUN. Lek stosuje się w leczeniu idiopatycznej (o nieznanej przyczynie) choroby Parkinsona, zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu z lewodopą u osób z wahaniami skuteczności lewodopy. Parcilect jest dostępny na receptę.

Ralago

Ralago to lek na receptę, który zawiera substancję czynną rasagilinę. Jest to inhibitor MAO typu B, stosowany w leczeniu choroby Parkinsona. Lek ten jest wskazany do stosowania u dorosłych w monoterapii (bez lewodopy) lub jako leczenie wspomagające (z lewodopą) u pacjentów z wahaniami skuteczności lewodopy na skutek efektu wyczerpania dawki. Zalecana dawka rasagiliny wynosi 1 mg (jedna tabletka Ralago) raz na dobę, przyjmowana z lub bez lewodopy.

Rasagilin Glenmark

Rasagilin Glenmark to silny, wybiórczy i nieodwracalny inhibitor monoaminooksydazy B (MAO-B). MAO-B to enzym powodujący rozkład dopaminy i tym samym spadek jej poziomu. W konsekwencji, rasagilina zwiększa stężenie dopaminy w OUN. Rasagilinę stosuje się w leczeniu idiopatycznej (o nieznanej przyczynie) choroby Parkinsona w monoterapii (jako jedyny lek) lub w połączeniu z lewodopą u osób z wahaniami skuteczności lewodopy w wyniku efektu wyczerpania dawki. Lek stosuje się jeden raz na dobę, doustnie, niezależnie od posiłków. Jest dostępny na receptę.

Rasagilina Synthon

Rasagilina Synthon to silny, wybiórczy i nieodwracalny inhibitor monoaminooksydazy B (MAO-B). Jest stosowany w leczeniu idiopatycznej (o nieznanej przyczynie) choroby Parkinsona w monoterapii (jako jedyny lek) lub w połączeniu z lewodopą u osób z wahaniami skuteczności lewodopy w wyniku efektu wyczerpania dawki. Lek jest dostępny na receptę i jest przyjmowany doustnie raz na dobę, niezależnie od posiłków.

Rasagiline Accord

Rasagiline Accord to lek, którego składnikiem aktywnym jest rasagilina. Jest to silny, wybiórczy i nieodwracalny inhibitor monoaminooksydazy B (MAO-B), który zwiększa stężenie dopaminy w OUN. Stosuje się go w leczeniu idiopatycznej (o nieznanej przyczynie) choroby Parkinsona w monoterapii (jako jedyny lek) lub w połączeniu z lewodopą u osób z wahaniami skuteczności lewodopy w wyniku efektu wyczerpania dawki. Lek jest dostępny na receptę.

Rasagiline Accord Healthcare

Rasagiline Accord to silny, wybiórczy i nieodwracalny inhibitor monoaminooksydazy B (MAO-B), który zwiększa stężenie dopaminy w OUN. Stosuje się go w leczeniu idiopatycznej (o nieznanej przyczynie) choroby Parkinsona w monoterapii (jako jedyny lek) lub w połączeniu z lewodopą u osób z wahaniami skuteczności lewodopy w wyniku efektu wyczerpania dawki. Lek jest dostępny na receptę i przyjmuje się go raz na dobę, doustnie, niezależnie od posiłków.

Rasagiline Actavis

Rasagiline Actavis to silny, wybiórczy i nieodwracalny inhibitor monoaminooksydazy B (MAO-B). MAO-B to enzym powodujący rozkład dopaminy i tym samym spadek jej poziomu. Rasagilina zwiększa stężenie dopaminy w OUN. Stosuje się go w leczeniu idiopatycznej (o nieznanej przyczynie) choroby Parkinsona w monoterapii (jako jedyny lek) lub w połączeniu z lewodopą u osób z wahaniami skuteczności lewodopy w wyniku efektu wyczerpania dawki. Lek jest dostępny na receptę.

Rasagiline Egis

Rasagiline Egis to lek stosowany w leczeniu idiopatycznej choroby Parkinsona. Może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z lewodopą u pacjentów, u których skuteczność lewodopy ulega wahaniom. Rasagiline Egis jest silnym, wybiórczym i nieodwracalnym inhibitorem monoaminooksydazy B (MAO-B), co prowadzi do zwiększenia stężenia dopaminy w OUN. Jest dostępny na receptę.

Rasagiline Mylan

Rasagiline Mylan to silny, wybiórczy i nieodwracalny inhibitor monoaminooksydazy B (MAO-B). MAO-B to enzym powodujący rozkład dopaminy i tym samym spadek jej poziomu. Rasagilinę stosuje się w leczeniu idiopatycznej (o nieznanej przyczynie) choroby Parkinsona w monoterapii (jako jedyny lek) lub w połączeniu z lewodopą u osób z wahaniami skuteczności lewodopy w wyniku efektu wyczerpania dawki. Lek stosuje się jeden raz na dobę, doustnie, niezależnie od posiłków. Jest dostępny na receptę.

Rasagiline ratiopharm

Rasagiline ratiopharm to silny, wybiórczy i nieodwracalny inhibitor monoaminooksydazy B (MAO-B). Działa poprzez zwiększenie stężenia dopaminy w OUN. Stosuje się go w leczeniu idiopatycznej (o nieznanej przyczynie) choroby Parkinsona w monoterapii (jako jedyny lek) lub w połączeniu z lewodopą u osób z wahaniami skuteczności lewodopy w wyniku efektu wyczerpania dawki. Lek jest dostępny na receptę.

Rasagiline Vipharm

Rasagiline Vipharm to lek, którego składnikiem aktywnym jest rasagilina. Jest to silny, nieodwracalny, selektywny inhibitor MAO-B, który zwiększa zewnątrzkomórkowe stężenie dopaminy w prążkowiu. Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu idiopatycznej choroby Parkinsona w monoterapii (bez lewodopy) lub jako leczenie wspomagające (z lewodopą) u pacjentów z wahaniami skuteczności lewodopy. Rasagiline Vipharm jest dostępny na receptę.