BAZA LEKÓW

Wpisz nazwę leku, którego szukasz.

[vc_wp_search]

KOMPENDIUM WIEDZY O LEKACH – ULOTKI, OPINIE, DAWKOWANIE, SKŁAD I WIELE INNYCH INFORMACJI O PRODUKTACH LECZNICZYCH

Witaj na baza-lekow.com.pl. Znajdziesz tutaj podstawowe informacje oraz opinie pacjentów o lekach. Uzyskasz informacje na temat wskazań leku, czyli na co pomaga dany lek. Dowiesz się jak prawidłowo stosować lek i jak poprawnie go dawkować. Możesz zapoznać się z pełnym składem leku, ze wskazówkami w zakresie zażywania lekarstwa przy  jednoczesnym spożyciu pokarmów i napojów, znajdziesz tu także informacje w przypadku przedawkowania leku (przyjęcia większej dawki leku, niż zalecana). Kobiety będące w ciąży lub karmiące piersią także znajdą szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa przyjmowania tego leku. Możesz sprawdzić listę leków zawierających takie same substancje czynne.

baza leków, portal farmaceutyczny

Bardziej dociekliwi pacjenci mają możliwość pobrania pełnej wersji ulotki leku, gdzie znajdą między innymi informacje na temat działań niepożądanych, skutków ubocznych lub interakcji z innymi lekami. Lekarze i farmaceuci mogą skorzystać z profesjonalnych informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego – CHPL, zawierających wiedzę przeznaczoną dla wykwalifikowanego personelu medycznego (np. szczegółowe dane kliniczne lub właściwości farmakologiczne leku).

KATEGORIE LEKÓW

Masz możliwość przeglądania produktów w oparciu o specjalnie przygotowane kategorie:

AKTUALNY WYKAZ LEKÓW W POLSCE – POZNAJ OPINIE O LEKACH

Znajdziesz tutaj informacje o tysiącach leków, suplementów diety i innych produktach sprzedawanych w polskich aptekach. Na dole każdej strony produktowej masz możliwość podzielenia się własną opinią na temat stosowania produktu, do czego gorąco zachęcamy. Co ważne, serwis aktualizowany jest na bieżąco, w trybie ciągłym.

aktualny wykaz lekówLeki zażywajmy ostrożnie i racjonalnie – zawsze stosujmy się do zaleceń lekarza lub farmaceuty

Wszyscy w pewnych sytuacjach zmuszeni jesteśmy do stosowania leków. Występują one w najróżniejszych postaciach. Począwszy od popularnych takich jak: tabletki (np. powlekane, musujące, dojelitowe), kapsułki, syropy, kremy, żele, areozole czy roztwory – kończąc na coraz bardziej urozmaiconych postaciach farmaceutycznych np. żelki czy lizaki dedykowane dla młodszych pacjentów (te ostatnie to najczęściej suplementy diety lub środki spożywcze o przeznaczeniu medycznym). Należy pamiętać, aby z leków korzystać racjonalnie. Jeżeli lek przepisany został przez lekarza, należy ściśle stosować się do zaleceń przekazanych przez specjalistę. W opakowaniu każdego lekarstwa powinna znajdować się także specjalna ulotka informacyjna dla pacjenta, zawierająca wytyczne na temat stosowania leku.

Ulotka leku jest specjalną informacją skierowaną do pacjentów, zatwierdzoną w procesie dopuszczenia do obrotu, dołączoną do opakowania produktu leczniczego. Ulotka leku zawiera najważniejsze informacje dotyczące leku, z którymi należy zawsze zapoznać się przed zażyciem jakiegokolwiek preparatu. Ulotkę należy także każdorazowo zachować wraz z opakowaniem w razie potrzeby ponownego przeczytania. W sytuacjach, gdy ulotka leku zostaje zgubiona.. z pomocą przychodzi „Baza Leków”.

INFORMACJE O LEKACH ORAZ INNYCH PRODUKTACH SPRZEDAWANYCH W APTEKACH

Portal Baza Leków umożliwia szybkie i intuicyjne wyszukiwanie podstawowych informacji na temat leków (leki na receptę oraz wydawane bez recepty), suplementów diety, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków oraz innych produktów dostępnych w aptekach na terenie RP.

informacje o lekach

Podstawowe informacje znajdujące się na stronie Baza Leków:

Lekarstwa:  Opis działania leku / wskazania, skład leku, dawkowanie leku, przedawkowanie leku, stosowanie leku z jedzeniem i piciem (w tym z alkoholem, jeżeli taka informacja od producenta występuje), stosowanie leku w ciąży i podczas karmienia piersią.

W przypadku pozostałych produktów (suplementy diety, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyki): Opis działania produktu / wskazania, skład produktu, dawkowanie / stosowanie produktu.

DLA KOGO POWSTAŁA BAZA LEKÓW ?

Tak naprawdę dla każdego… 🙂 Nie ma znaczenia czy jesteś wykwalifikowanym pracownikiem medycznym (lekarzem, pielęgniarką, farmaceutą) czy po prostu osobą szukającą dodatkowych informacji w zakresie stosowanego leku, suplementu diety lub innego produktu. – Baza Leków jest dla Ciebie!

Jak Państwo widzicie, nowa platforma niesie za sobą wiele nowych i interesujących funkcjonalności. My ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać Państwu rzetelną i kompletną informację, a indeks leków przez nas przygotowany był kompletny i aktualny.

OPINIE O LEKACH ORAZ OCENY PACJENTÓW

Użytkownicy serwisu mają możliwość wyrażenia swojej opinii na temat stosowanego preparatu oraz zapoznania się z opiniami innych pacjentów. Zapoznaj się z tysiącami opinii i ocen w systemie gwiazdkowym od 1 do 10.

opinie o lekach

 

LEKI POWIĄZANE WG SUBSTANCJI CZYNNEJ – POTENCJALNE ZAMIENNIKI

Każdy produkt powiązany jest także z innymi, zawierającymi co najmniej jedną wspólną substancję czynną. Ułatwia to wyszukiwanie zamienników. Przy czym należy zwrócić uwagę, że inny lek zawierający taką samą substancję czynną, może być przepisywany w związku z innymi przypadłościami. Dlatego bardzo ważne jest, aby zapoznać się z pełnym opisem i wskazaniami produktu.

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

ULOTKA LEKU ORAZ CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO (CHPL)

Ulotka leku dla pacjenta

Ulotka leku jest specjalną informacją skierowaną do pacjentów, zatwierdzoną w procesie dopuszczenia do obrotu, dołączoną do opakowania produktu leczniczego. Ulotka leku zawiera najważniejsze informacje dotyczące leku, z którymi należy zawsze zapoznać się przed zażyciem jakiegokolwiek preparatu. Ulotka zawiera informacje o tym, czym jest dany lek, w jakim celu się go stosuje i jakie substancje zawiera.

Ulotkę powinno się każdorazowo zachować wraz z opakowaniem w razie potrzeby ponownego przeczytania. Rozpoczynając przyjmowanie leku, należy przeczytać uważnie całą ulotkę. Należy pamiętać, że wszystkie leki przynoszą skutki uboczne i mogą wchodzić w interakcje z innymi środkami. Ważne, by szczegółowo sprawdzać takie informacje jak: wskazania do stosowania, sposób przyjmowania i przechowywania, dawkowanie, wpływ leku na prowadzenie pojazdów i maszyn, a także datę ważności. W ulotce znajdziemy także również o przeciwwskazaniach, stosowaniu leku podczas ciąży i karmienia piersią.

W przypadku każdego leku, masz możliwość ściągnięcia pełnej ulotki dla pacjenta oraz charakterystyki produktu leczniczego. W serwisie znajduje się aktualnie ponad 18.000 dokumentów do pobrania.

Uwaga: Nie dotyczy pozostałych produktów, takich jak: suplementy diety, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyki.

Warto także zapoznać się, jak skonstruowana jest ulotka dla pacjenta i jakie działy zawiera. (szczegóły poniżej)

  1. CO TO JEST ZA LEK I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE – Znajduje się tutaj opis leku, wskazania do stosowania, opis działania substancji czynnych itp.
  2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU – Znajdują się tutaj informacje na temat przeciwwskazań, kiedy należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z leku, stosowanie z innymi lekami, czy z leku można korzystać w ciąży, lub karmiąc piersią, czy pokarm i napoje (w tym alkohol) mają wpływ na działanie leku np. wzmacniają jego działanie, czy możemy prowadzić pojazd mechaniczny po zażyciu leku itp.
  3. JAK STOSOWAĆ LEK – Znajduje się tutaj szczegółowa informacja na temat stosowania, dawkowania, informacje na temat przedawkowania, lub pominięcia dawki.
  4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE – Znajduje się tutaj lista objawów niepożądanych, które potencjalnie mogą wystąpić podczas stosowania z danego leku.
  5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK – Znajdują się tutaj informacje na temat zalecanych warunków przechowywania leku, temperaturze, nasłonecznieniu, wilgoci, bez dostępu dzieci itp.
  6. INNE INFORMACJE NA TEMAT LEKU – Znajduje się tutaj następujące informacje: skład, opakowanie, podmiot odpowiedzialny i wytwórca.

Charakterystyka produktu leczniczego dla lekarza i farmaceuty

Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) stanowi zgodnie z przepisami element wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Dokument ten zawiera specjalistyczne informacje na temat danego produktu leczniczego. Informacje te są przeznaczone tylko dla wykwalifikowanego personelu medycznego (lekarze, farmaceuci).

Charakterystyka produktu leczniczego (CHPL) zawiera między innymi takie informacje jak: postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne).

LEKI REFUNDOWANE

Refundacja leków polega na dofinansowaniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia części lub całości zakupu leków, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Zapewnienie pacjentom dostępu do produktów leczniczych jest jednym z podstawowych zadań Ministerstwa Zdrowia.

wykaz leków refundowanych

Przy doborze leków, które maja zostać umieszczone na wykazie leków refundowanych, Ministerstwo Zdrowia kieruje się: wartością terapeutyczną danego leku, kosztem terapii oraz bezpieczeństwem jego stosowania. Leki o najniższych kosztach i jednoczesnym najlepszym, udowodnionym efektem terapeutycznym mają pierwszeństwo znalezienia się na liście produktów refundowanych. Ponadto w wykazie znajdują się leki posiadające nr EAN  (Europejski Kod Towarowy) dopuszczone do obrotu oraz dostępne na rynku.

Z refundacji może korzystać każda ubezpieczona osoba, ale występują także sytuacje, w których z refundacji może skorzystać osoba nieubezpieczona na podstawie wyjątków określonych w stosownych przepisach. Receptę na leki refundowane można zrealizować w aptece lub w punkcie aptecznym.

Cena leku refundowanego zależy od kilku czynników.

  • stała cena za opakowanie produktu
  • limit finansowania ustalony przez NFZ (część opłacana przez Narodowy Fundusz Zdrowia)
  • poziom odpłatności (część opłacana przez pacjenta)
  • dodatkowe uprawnienia (niektórym grupom pacjentów nadawane są indywidualnie uprawnienia w zakresie refundacji leków)

Poziomy odpłatności:

Bezpłatny (B) – produkty medyczne o udowodnionej skuteczności w leczeniu np.  zaburzeń psychotycznych, zaburzenia rozwojowego, nowotworu złośliwego, całość kosztu leku pokrywa NFZ

Ryczałt (R) – odpłatność zryczałtowana do wysokości limitu (szczegółowe informacje o poziomach refundacji znajdują się na stronach Ministerstwa Zdrowia)

50% – produkty medyczne przeznaczone do stosowania na okres nie dłuższy niż 30 dni

30% – produkty medyczne, które nie zostały zakwalifikowane do żadnej z powyższych grup

CZY NAPRAWDĘ WIESZ Z JAKIEGO PRODUKTU KORZYSTASZ?

Czym jest lek, a czym suplement?

Pomiędzy lekami a suplementami diety występuje kilka istotnych różnic. Poniżej wyjaśniamy na czym one polegają i jak łatwo odróżnić leki od suplementów.

jaki to lek

Różnice pomiędzy wspomnianymi rodzajami produktów można zaobserwować  choćby przyglądając się ich opakowaniom. Na wyrobie leczniczym znajdziemy przede wszystkim numer zezwolenia na wprowadzenie go do obrotu. W przypadku suplementów, obok nazwy handlowej danego produktu zawsze dodaje się określenie „suplement diety”. Oto pozostałe obszary, w których z łatwością można dostrzec występujące między nimi różnice.

Przeznaczenie i wskazania

Leki są przedstawiane jako substancje, które posiadają właściwości pozwalające na leczenie bądź zapobieganie chorobom. Natomiast suplementy to po prostu środki spożywcze, których zadaniem jest uzupełnienie normalnej diety o konkretne minerały czy witaminy. Co ważne, w przeciwieństwie do leków, nie są one zatwierdzane przez URPL, czyli Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Oznacza to między innymi, że producenci suplementów mają dużą swobodę w zakresie komponowania ich składu.

Suplement nie ma właściwości leczniczych

W praktyce, dane produkty mogą być zaliczone do grona suplementów diety pod warunkiem, że nie posiadają właściwości leczniczych. Dlatego też producenci stosują w ich składach odpowiednio niskie ilości pierwiastków czy minerałów, a także zalecają odpowiednio niską liczbę dawkowań.

Bezpieczeństwo zażywania

Jak wiadomo, w przypadku większości lekarstw jest tak, że przed ich zażyciem musimy skonsultować się z lekarzem, a nierzadko również posiadać wypisaną przez niego receptą. Z suplementami diety jest inaczej – ich przyjmowanie zależy wyłącznie od nas i nie wymagają żadnych konsultacji ze specjalistą. Wystarczy, że będziemy postępować zgodnie ze wskazówkami producenta, podanymi na opakowaniu bądź dołączonej ulotce.

Suplementy diety – łatwiej dostępne

Kolejna różnica polega na tym, że suplementy diety kupimy nie tylko w aptekach, ale i w sklepach ekologicznych, zielarsko-medycznych czy internetowych. Poza nielicznymi wyjątkami, produkty lecznicze znajdziemy natomiast tylko i wyłącznie w aptekach.

LEKI PRZETERMINOWANE LUB WYCOFANE Z OBROTU

Co robić jeśli jestem w posiadaniu leków wycofanych z obrotu?

Leki wycofane z obrotu, podobnie jak te przeterminowane, to substancje niebezpieczne, które mogą zagrażać zdrowiu ludzi oraz środowisku. Dowiedz się, jak postępować z takimi lekami.

leki wycofane z obrotu

W wielu apteczkach znajduje się mniejsza lub większa liczba przeterminowanych leków, bądź takich, które zostały wycofane z obrotu. Większość osób postępuje dość intuicyjnie i po prostu wyrzuca je do zwykłego kosza na śmieci. To duży błąd! Są to bowiem odpady toksyczne, które mogą zagrażać naszemu zdrowiu oraz otoczeniu – zwłaszcza, jeśli na przykład wskutek przedarcia worka ze śmieciami, przedostaną się na zewnątrz.

Co robić z lekami wycofanymi z obrotu oraz przeterminowanymi?

W przypadku leków, które zostały wycofane z obrotu powinniśmy niezwłocznie zgłosić w najbliższej aptece, że jesteśmy w ich posiadaniu. Farmaceuta dokładnie wyjaśni nam, jak z nimi postępować.

Jeżeli chodzi o leki przeterminowane bądź takie, których już nie używamy wystarczy wrzucić je do specjalnego pojemnika na leki, który powinien znajdować się w każdej aptece. Jeżeli takowego nie ma, wystarczy zgłosić ten fakt farmaceucie – wówczas przyjmie je od nas osobiście.

Wszystkie punkty medyczne muszą właściwie utylizować odpady w postaci leków, które – zwłaszcza po terminie przydatności – mogą stać się toksyczne. Naszemu zdrowiu, a niekiedy życiu zagrażają również te, które zostały z jakiegoś powodu wycofane z obrotu, dlatego nie należy bagatelizować informacji wydawanych przed Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Co ważne, wszystkie osoby pracujące w branży medycznej są odpowiednio przeszkolone oraz znają procedury postępowania z tego rodzaju śmieciami. Jeśli w naszej okolicy nie ma więc żadnej apteki, leki można zostawić w innego rodzaju placówce medycznej z prośbą o ich utylizację.

Czego nie należy robić z lekami, którym kończy się termin przydatności?

W żadnym wypadku nie należy ich spożywać. Rzadko, ale również spotykaną praktyką jest podawanie tego rodzaju leków zwierzętom. Taki proceder jest także całkowicie zabroniony, ponieważ podobnie jak człowiekowi mogą im one zwyczajnie zaszkodzić.

Reasumując, niezależnie od tego czy mowa o lekach przeterminowanych, wycofanych z obrotu czy po prostu zbędnych, nie powinniśmy ich wyrzucać do zwykłego kosza.