Baza leków – ulotki i opinie o lekach

Przeczytaj ulotkę leku i sprawdź opinie pacjentów

Witaj na portalu baza-lekow.com.pl, wiarygodnym spisie medykamentów. Znajdziesz tutaj podstawowe informacje oraz opinie o lekach, wyrobach medycznych, suplementach diety, dietetycznych środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego – kompletna lista medykamentów. Uzyskasz informacje na temat wskazań do stosowania, czyli na co pomaga dany preparat. Dowiesz się, jak prawidłowo go stosować i poprawnie dawkować, aby wrócić do zdrowia. Masz możliwość zapoznania się z pełnym składem, ze wskazówkami w zakresie zażywania lekarstwa przy jednoczesnym spożyciu pokarmów i napojów.

informacje-o-leku

Znajdziesz tu także informacje w przypadku przedawkowania farmaceutyku (przyjęcia większej dawki, niż zalecana). Znajdziesz listę tzw. zamienników, czyli odpowiedników zawierających takie same substancje czynne. Kobiety będące w ciąży lub karmiące piersią także znajdą szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa przyjmowania danego preparatu. Bardziej dociekliwi pacjenci mają możliwość pobrania pełnych wersji ulotek online, gdzie znajdą między innymi informacje na temat działań niepożądanych, skutków ubocznych lub interakcji z innymi lekami.

Lekarze, farmaceuci, a także inni przedstawiciele medycyny akademickiej oraz komplementarnej, mogą skorzystać z profesjonalnych informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego – CHPL, zawierających wiedzę przeznaczoną dla wykwalifikowanego personelu medycznego (np. szczegółowe dane kliniczne lub właściwości farmakologiczne). Wyszukasz informacje o tysiącach leków, suplementów diety i innych produktach sprzedawanych w polskich aptekach. Na dole każdej strony produktowej istnieje możliwość podzielenia się własną opinią na temat stosowania produktu, do czego gorąco zachęcamy.

Na skróty:

Co ważne, serwis i indeks leków online jest na bieżąco aktualizowany, w trybie ciągłym. Dzięki temu masz pewność, że dostarczane przez nas informacje dotyczące działania czy składu preparatów zawierają oficjalnie obowiązujące dane.

Leki zażywajmy ostrożnie i racjonalnie – zawsze stosujmy się do zaleceń lekarza lub farmaceuty

Portal umożliwia szybkie i intuicyjne wyszukiwanie podstawowych informacji na temat produktów leczniczych (leki na receptę oraz wydawane bez recepty), suplementów diety, wyrobów medycznych produktów dostępnych w aptekach na terenie RP. Wszyscy w pewnych sytuacjach zmuszeni jesteśmy do stosowania lekarstw, aby powrócić do zdrowia.

Dzięki mocno rozwiniętej medycynie mamy dostęp do wielu preparatów, występujących w najróżniejszych postaciach. Począwszy od popularnych takich jak: tabletki (np. powlekane, musujące, dojelitowe), kapsułki, syropy, kremy, żele, areozole czy roztwory – kończąc na coraz bardziej urozmaiconych postaciach farmaceutycznych np. żelki czy lizaki dedykowane dla młodszych pacjentów (te ostatnie to najczęściej suplementy diety lub środki spożywcze o przeznaczeniu medycznym).

Należy pamiętać, aby z z produktów zakupionych w aptece korzystać racjonalnie. Jeżeli farmaceutyk przepisany został przez lekarza, należy ściśle stosować się do zaleceń przekazanych przez specjalistę. W opakowaniu każdego lekarstwa powinna znajdować się także specjalna ulotka informacyjna dla pacjenta, zawierająca wytyczne na temat stosowania danego specyfiku.

Ulotka i charakterystyka produktu leczniczego – ChPL

Jest to specjalna informacja skierowaną do pacjentów, która została zatwierdzoną w procesie dopuszczenia do obrotu. Ulotka jest dołączoną do opakowania produktu leczniczego i zawiera najważniejsze informacje, z którymi należy zawsze zapoznać się przed zażyciem jakiegokolwiek preparatu.

Ulotka zawiera informacje o tym, czym jest dany lek, w jakim celu się go stosuje i jakie substancje zawiera. Ulotkę powinno się każdorazowo zachować wraz z opakowaniem w razie potrzeby ponownego przeczytania. Rozpoczynając przyjmowanie leku, należy przeczytać uważnie całą ulotkę. Należy pamiętać, że wszystkie leki przynoszą skutki uboczne i mogą wchodzić w interakcje z innymi środkami. Ważne, by szczegółowo sprawdzać takie informacje jak: wskazania do stosowania, sposób przyjmowania i przechowywania, dawkowanie, wpływ substancji aktywnej na prowadzenie pojazdów i maszyn, a także datę ważności. W ulotce znajdziemy także również o przeciwwskazaniach, stosowaniu podczas ciąży i karmienia piersią. W naszym serwisie masz możliwość ściągnięcia pełnej ulotki dla pacjenta oraz charakterystyki produktu leczniczego. W bazie znajduje się ponad kilkadziesiąt tysięcy dokumentów do pobrania. Uwaga: Nie dotyczy pozostałych produktów, takich jak: suplementy diety, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyki.

Warto także zapoznać się, jak skonstruowana jest ulotka dla pacjenta i jakie działy zawiera:
• Opis działania preparatu, wskazania do stosowania, opis działania substancji czynnych itp.
• Informacje na temat przeciwwskazań, kiedy należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z produktu leczniczego, stosowanie z innymi preparatami, czy z danego produktu można korzystać w ciąży, lub karmiąc piersią, czy pokarm i napoje (w tym alkohol) mają wpływ na działanie preparatu np. wzmacniają jego działanie, czy możemy prowadzić pojazd mechaniczny po jego zażyciu itp.
• Szczegółowa informacja na temat stosowania, dawkowania, informacje na temat przedawkowania, lub pominięcia dawki.
• Lista objawów niepożądanych, które potencjalnie mogą wystąpić podczas stosowania z danego specyfiku.
• Informacje na temat zalecanych warunków przechowywania produktu, temperaturze, nasłonecznieniu, wilgoci, bez dostępu dzieci itp.
• Skład, opakowanie, podmiot odpowiedzialny i wytwórca.

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) stanowi zgodnie z przepisami element wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Dokument ten zawiera specjalistyczne informacje na temat danego produktu leczniczego. Informacje te są przeznaczone tylko dla wykwalifikowanego personelu medycznego (m.in. lekarze, farmaceuci). Dokument zawiera między innymi takie informacje jak: postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne).

Wykaz leków, czyli podstawowe informacje, które u nas znajdziesz

Lekarstwa: Opis działania / wskazania, skład, dawkowanie, przedawkowanie, stosowanie preparatu z jedzeniem i piciem (w tym z alkoholem, jeżeli taka informacja od producenta występuje), stosowanie u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.
W przypadku pozostałych produktów (suplementy diety, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyki): Opis działania produktu / wskazania, skład produktu, dawkowanie / stosowanie produktu.

Nie ma znaczenia czy jesteście Państwo wykwalifikowanymi pracownikami medycznymi (lekarzem, pielęgniarką, farmaceutą) czy po prostu osobami szukającymi dodatkowych informacji w zakresie stosowanego leku, suplementu diety lub innego produktu. Nasz alfabetyczny spis przyjdzie z pomocą zawsze, kiedy będziecie potrzebować szczegółowych informacji o składzie, wskazaniach czy dawkowaniu konkretnego produktu.

Opinie o lekach oraz zamienniki

Pacjenci, użytkownicy serwisu mają możliwość wyrażenia swojej opinii na temat stosowanego preparatu oraz zapoznania się z opiniami innych pacjentów. Stworzony przez nas spis lekarstw daje możliwość zapoznania się z tysiącami opinii i ocen w systemie gwiazdkowym od 1 do 10. Opinie pacjentów są rzetelne i redakcja portalu nie ingeruje w ich treść, poza przypadkami opisanymi w regulaminie.

Każdy produkt powiązany jest także z innymi, zawierającymi co najmniej jedną wspólną substancję czynną. Ułatwia to wyszukiwanie zamienników. Przy czym należy zwrócić uwagę, że odpowiednik zawierający taką samą substancję czynną, może być przepisywany w związku z innymi przypadłościami. Dlatego bardzo ważne jest, aby zapoznać się z pełnym opisem i wskazaniami produktu.

Ponadto encyklopedia leków zawiera informacje na temat ponad 1000 substancji czynnych wraz z opisami, jak działa dana substancja, kiedy jest przepisywana (wskazania) oraz jakie są możliwe działania niepożądane. Profesjonalne opisy na temat wskazań i działania substancji czynnych opracowane są przez farmaceutę.

Testy w laboratoriach a stosowanie leków przez populację

Każdy lek, zanim zostanie dopuszczony do obrotu, poddawany jest testom, które mają na celu między innymi określenie jego działań niepożądanych czy też interakcji z innymi lekami. Testy te wykonywane są na pewnej grupie badawczej, która nie jest w stanie odzwierciedlić ogółu społeczeństwa, do którego lek jest kierowany. Dopiero po dopuszczeniu leku do sprzedaży pacjenci medycy mogą zbierać opinie pacjentów na jego temat, dlatego tak ważne jest informowanie ich o wszelkich skutkach ubocznych doświadczanych po zastosowaniu leku. Leki powinny być nie tylko skuteczne, ale i bezpieczne, dlatego prawnym obowiązkiem lekarzy, pielęgniarek czy farmaceutów jest zgłaszanie niepożądanych działań leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Bilans korzyści i ryzyka

Działania niepożądane mogą być dla pacjenta szkodliwe bądź utrudniające codzienne funkcjonowanie, jednak leki przed dopuszczeniem do obrotu zostają przebadane, po czym wyciągnięte z badań wnioski wskazują, iż korzyści, jakie przynosi lek są większe od potencjalnych efektów ubocznych. Efekty te wpisują się w ogólne ryzyko, jakie niesie za sobą przyjmowanie danego leku. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że rzadkie działania niepożądane mogą zostać wykryte dopiero wtedy, kiedy lek jest stosowany przez dłuższy czas, ponieważ badania kliniczne trwają zbyt krótko, aby ocenić długofalowe skutki.

Sumienność pacjenta

Informacje, jakie pacjent przekazuje medykom powinny być wiarygodne, a leży to w gestii pacjenta. Lekarze nie są bowiem w stanie stwierdzić, czy pacjent stosuje dany lek zgodnie z zaleceniami. Najważniejsze jest dawkowanie leku zgodnie z wytycznymi. Mogą one pochodzić od lekarza bądź w przypadku leków wydawanych bez recepty farmaceuty lub od producenta, zgodnie z załączoną ulotką. Zażycie zbyt małej dawki może spowodować brak efektów leczenia, niemniej jednak przedawkowanie naraża pacjenta na wystąpienie efektów ubocznych. Pacjent nie może również ukrywać, że stosuje leki na innego typu schorzenia, bowiem mogą one wchodzić w interakcję, co nasila działania niepożądane. Efekty uboczne powinny być ściśle związane z zażywaniem leku, a nie na przykład ze zmianą diety czy stylu życia.