Baza Leków – opinie o lekach, ulotka dla pacjenta, cena leku, dawkowanie, zamienniki

Witaj na portalu baza-lekow.com.pl, wiarygodnym wykazie leków. Znajdziesz tutaj podstawowe informacje oraz opinie pacjentów o lekach, wyrobach medycznych, suplementach diety, dietetycznych środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego – kompletna lista leków. Uzyskasz informacje na temat wskazań do stosowania, czyli na co pomaga dany preparat. Dowiesz się, jak prawidłowo go stosować i poprawnie dawkować, aby wrócić do zdrowia. Ściągając ulotkę leku masz możliwość zapoznania się z pełnym składem, ze wskazówkami w zakresie zażywania lekarstwa przy jednoczesnym spożyciu pokarmów i napojów.

Znajdziesz tu także informacje w przypadku przedawkowania farmaceutyku (przyjęcia większej dawki, niż zalecana). Znajdziesz listę tzw. zamienników, czyli odpowiedników zawierających takie same substancje czynne. Kobiety będące w ciąży lub karmiące piersią także znajdą szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa przyjmowania danego preparatu. Bardziej dociekliwi pacjenci mają możliwość pobrania pełnych wersji ulotek online, gdzie znajdą między innymi informacje na temat działań niepożądanych, skutków ubocznych lub interakcji z innymi lekami.

Lekarze, farmaceuci, a także inni przedstawiciele medycyny akademickiej oraz komplementarnej, mogą skorzystać z profesjonalnych informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego – CHPL, zawierających wiedzę przeznaczoną dla wykwalifikowanego personelu medycznego (np. szczegółowe dane kliniczne lub właściwości farmakologiczne). Wyszukasz informacje o tysiącach leków, suplementów diety i innych produktach sprzedawanych w polskich aptekach. Na dole każdej strony produktowej istnieje możliwość podzielenia się własną opinią na temat stosowania produktu, do czego gorąco zachęcamy.

Co ważne, serwis i indeks leków online jest na bieżąco aktualizowany, w trybie ciągłym. Dzięki temu masz pewność, że dostarczane przez nas informacje dotyczące działania czy składu preparatów zawierają oficjalnie obowiązujące dane.

Portal umożliwia szybkie i intuicyjne wyszukiwanie podstawowych informacji na temat produktów leczniczych (leki na receptę oraz wydawane bez recepty), suplementów diety, wyrobów medycznych produktów dostępnych w aptekach na terenie RP. Wszyscy w pewnych sytuacjach zmuszeni jesteśmy do stosowania lekarstw, aby powrócić do zdrowia.

Dzięki mocno rozwiniętej medycynie mamy dostęp do wielu preparatów, występujących w najróżniejszych postaciach. Począwszy od popularnych takich jak: tabletki (np. powlekane, musujące, dojelitowe), kapsułki, syropy, kremy, żele, aerozole czy roztwory – kończąc na coraz bardziej urozmaiconych postaciach farmaceutycznych np. żelki czy lizaki dedykowane dla młodszych pacjentów (te ostatnie to najczęściej suplementy diety lub środki spożywcze o przeznaczeniu medycznym).

Należy pamiętać, aby z z produktów zakupionych w aptece korzystać racjonalnie. Jeżeli farmaceutyk przepisany został przez lekarza, należy ściśle stosować się do zaleceń przekazanych przez specjalistę.

W opakowaniu każdego lekarstwa powinna znajdować się także specjalna ulotka informacyjna dla pacjenta, zawierająca wytyczne na temat stosowania danego specyfiku.

Wykaz leków, czyli podstawowe informacje, które u nas znajdziesz. Lekarstwa: Opis działania / wskazania, skład, dawkowanie, przedawkowanie, stosowanie preparatu z jedzeniem i piciem (w tym z alkoholem, jeżeli taka informacja od producenta występuje), stosowanie u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.

W przypadku pozostałych produktów (suplementy diety, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyki): Opis działania produktu / wskazania, skład produktu, dawkowanie / stosowanie produktu.

Ulotka i charakterystyka produktu leczniczego – ChPL. Ulotka leku jest specjalną informacją skierowaną do pacjentów, która została zatwierdzoną w procesie dopuszczenia do obrotu. Ulotka jest dołączoną do opakowania produktu leczniczego i zawiera najważniejsze informacje, z którymi należy zawsze zapoznać się przed zażyciem jakiegokolwiek preparatu.

Ulotka zawiera informacje o tym, czym jest dany lek, w jakim celu się go stosuje i jakie substancje zawiera. Ulotkę powinno się każdorazowo zachować wraz z opakowaniem w razie potrzeby ponownego przeczytania. Rozpoczynając przyjmowanie leku, należy przeczytać uważnie całą ulotkę. Należy pamiętać, że wszystkie leki przynoszą skutki uboczne i mogą wchodzić w interakcje z innymi środkami. Ważne, by szczegółowo sprawdzać takie informacje jak: wskazania do stosowania, sposób przyjmowania i przechowywania, dawkowanie, wpływ substancji aktywnej na prowadzenie pojazdów i maszyn, a także datę ważności. W ulotce znajdziemy także również o przeciwwskazaniach, stosowaniu podczas ciąży i karmienia piersią.

W naszym serwisie masz możliwość ściągnięcia pełnej ulotki dla pacjenta oraz charakterystyki produktu leczniczego. W bazie znajduje się ponad kilkadziesiąt tysięcy dokumentów do pobrania. Uwaga: Nie dotyczy pozostałych produktów, takich jak: suplementy diety, wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyki.

Warto także zapoznać się, jak skonstruowana jest ulotka dla pacjenta i jakie działy zawiera:
• Opis działania preparatu, wskazania do stosowania, opis działania substancji czynnych itp.
• Informacje na temat przeciwwskazań, kiedy należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z produktu leczniczego, stosowanie z innymi preparatami, czy z danego produktu można korzystać w ciąży, lub karmiąc piersią, czy pokarm i napoje (w tym alkohol) mają wpływ na działanie preparatu np. wzmacniają jego działanie, czy możemy prowadzić pojazd mechaniczny po jego zażyciu itp.
• Szczegółowa informacja na temat stosowania, dawkowania, informacje na temat przedawkowania, lub pominięcia dawki.
• Lista objawów niepożądanych, które potencjalnie mogą wystąpić podczas stosowania z danego specyfiku.
• Informacje na temat zalecanych warunków przechowywania produktu, temperaturze, nasłonecznieniu, wilgoci, bez dostępu dzieci itp.
• Skład, opakowanie, podmiot odpowiedzialny i wytwórca.

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) stanowi zgodnie z przepisami element wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Dokument ten zawiera specjalistyczne informacje na temat danego produktu leczniczego. Informacje te są przeznaczone tylko dla wykwalifikowanego personelu medycznego (m.in. lekarze, farmaceuci). Dokument zawiera między innymi takie informacje jak: postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne). Co ciekawe, niektóre preparaty wykorzystywane są w weterynarii jako leki dla zwierząt.

Nie ma znaczenia czy jesteście Państwo wykwalifikowanymi pracownikami medycznymi (lekarzem, pielęgniarką, farmaceutą) czy po prostu osobami szukającymi dodatkowych informacji w zakresie stosowanego leku, suplementu diety lub innego produktu. Nasz alfabetyczny spis przyjdzie z pomocą zawsze, kiedy będziecie potrzebować szczegółowych informacji o składzie, wskazaniach czy dawkowaniu konkretnego produktu.

Popularne substancje czynne

Zobacz wykaz wszystkich substancji czynnych wraz z profesjonalnym opisem

Pacjenci, użytkownicy serwisu mają możliwość wyrażenia swojej opinii na temat stosowanego preparatu oraz zapoznania się z opiniami innych pacjentów. Stworzony przez nas spis lekarstw daje możliwość zapoznania się z tysiącami opinii i ocen w systemie gwiazdkowym od 1 do 10. Opinie pacjentów są rzetelne i redakcja portalu nie ingeruje w ich treść, poza przypadkami opisanymi w regulaminie.

Każdy produkt powiązany jest także z innymi, zawierającymi co najmniej jedną wspólną substancję czynną. Ułatwia to wyszukiwanie zamienników. Przy czym należy zwrócić uwagę, że odpowiednik zawierający taką samą substancję czynną, może być przepisywany w związku z innymi przypadłościami. Dlatego bardzo ważne jest, aby zapoznać się z pełnym opisem i wskazaniami produktu.

Ponadto encyklopedia leków zawiera informacje na temat ponad 1000 substancji czynnych wraz z opisami, jak działa dana substancja, kiedy jest przepisywana (wskazania) oraz jakie są możliwe działania niepożądane. Profesjonalne opisy na temat wskazań i działania substancji czynnych opracowane są przez farmaceutę

.

Każdy lek, zanim zostanie dopuszczony do obrotu, poddawany jest testom, które mają na celu między innymi określenie jego działań niepożądanych czy też interakcji z innymi lekami. Testy te wykonywane są na pewnej grupie badawczej, która nie jest w stanie odzwierciedlić ogółu społeczeństwa, do którego lek jest kierowany. Dopiero po dopuszczeniu leku do sprzedaży pacjenci medycy mogą zbierać opinie pacjentów na jego temat, dlatego tak ważne jest informowanie ich o wszelkich skutkach ubocznych doświadczanych po zastosowaniu leku. Leki powinny być nie tylko skuteczne, ale i bezpieczne, dlatego prawnym obowiązkiem lekarzy, pielęgniarek czy farmaceutów jest zgłaszanie niepożądanych działań leków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Działania niepożądane mogą być dla pacjenta szkodliwe bądź utrudniające codzienne funkcjonowanie, jednak leki przed dopuszczeniem do obrotu zostają przebadane, po czym wyciągnięte z badań wnioski wskazują, iż korzyści, jakie przynosi lek są większe od potencjalnych efektów ubocznych. Efekty te wpisują się w ogólne ryzyko, jakie niesie za sobą przyjmowanie danego leku. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że rzadkie działania niepożądane mogą zostać wykryte dopiero wtedy, kiedy lek jest stosowany przez dłuższy czas, ponieważ badania kliniczne trwają zbyt krótko, aby ocenić długofalowe skutki.

Informacje, jakie pacjent przekazuje medykom powinny być wiarygodne, a leży to w gestii pacjenta. Lekarze nie są bowiem w stanie stwierdzić, czy pacjent stosuje dany lek zgodnie z zaleceniami. Najważniejsze jest dawkowanie leku zgodnie z wytycznymi. Mogą one pochodzić od lekarza bądź w przypadku leków wydawanych bez recepty farmaceuty lub od producenta, zgodnie z załączoną ulotką.

Zażycie zbyt małej dawki może spowodować brak efektów leczenia, niemniej jednak przedawkowanie naraża pacjenta na wystąpienie efektów ubocznych. Pacjent nie może również ukrywać, że stosuje leki na innego typu schorzenia, bowiem mogą one wchodzić w interakcję, co nasila działania niepożądane. Efekty uboczne powinny być ściśle związane z zażywaniem leku, a nie na przykład ze zmianą diety czy stylu życia.

Słowo na temat cen leków. Nie trzeba cierpieć na przewlekłą i niebezpieczną dla życia chorobę, by odczuć na własnej skórze jak działa system sprzedaży leków. Pełna opieka medyczna, jaką jesteśmy objęci w Polsce nikogo z nas nie chroni przed wahaniami i wymaganiami rynku farmaceutyków. Większość z nas doświadczyła też na własnej osobie lub wśród bliskich dziwnych mechanizmów rządzących tą sferą usług. Zmieniające się  ceny leków, różne ceny tego samego produktu w kolejnych aptekach sprawiają, że czujemy się zagubieni w tak żywotnej dla nas sferze.

System refundacji leków w naszym kraju opiera się na czterech rodzajach odpłatności, w ten sposób mamy:

  • leki bezpłatne
  • leki ryczałtowe
  • leki płatne 50%
  • leki płatne 30%

Kryterium przydzielenia produktu do określonej grupy wynika z rodzaju i zastosowania leku.  Niektóre z nich charakteryzują się dwoma poziomami odpłatności wynikającymi z faktu stosowania danego leku do leczenia co najmniej dwóch różnych chorób. O wysokości zniżki za dany lek bezpośrednio decyduje lekarz wypisujący receptę. Przydzielenie leku do danej grupy zaznaczone jest na recepcie właściwym symbolem.

Kolejnym elementem mającym wpływ na wysokość odpłatności za lek przez pacjenta jest wykaz leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Lista leków refundowanych weryfikowana jest co dwa miesiące, oznacza to, że cena danego leku może ulec zmianie właśnie w tym okresie. Ustalane co dwa miesiące ceny leków mogą różnić się wartością kilku, kilkunastu a nawet kilkudziesięciu złotych.

Najnowsze wypowiedzi pacjentów

  1. Jeszcze tylko dopiszę: nie łykam tabletek więc Moloxin musiałam rozkruszyć i połączyć z gęstym sokiem żeby łatwiej przełknąć. Tabletka ma…

  2. Lekarz rodzinny przypisał mi ten Moloxin na zatoki, wczoraj wzięłam pierwszą dawkę. To nie jest żaden lek, tylko trucizna. Byłam…

  3. Zażywałam przez tydzień wraz z osłoną. W szóstym dniu odczuwałam mdłości, zarówno przed jak i po jedzeniu, w siódmym dniu…

  4. Miałam przepisane 12 op- recepta na cały rok z dawkowaniem 1 kropla 2razy dzienne. Jakież było moje zdziwienie jak aptekarka…

Zobacz 100 najnowszych opinii o lekach.

Pacjenci, użytkownicy serwisu mają możliwość wyrażenia swojej opinii na temat stosowanego preparatu oraz zapoznania się z opiniami innych pacjentów. Stworzony przez nas spis lekarstw daje możliwość zapoznania się z tysiącami opinii i ocen w systemie gwiazdkowym od 1 do 10. Opinie pacjentów są rzetelne i redakcja portalu nie ingeruje w ich treść, poza przypadkami opisanymi w regulaminie.

Każdy produkt powiązany jest także z innymi, zawierającymi co najmniej jedną wspólną substancję czynną. Ułatwia to wyszukiwanie zamienników. Przy czym należy zwrócić uwagę, że odpowiednik zawierający taką samą substancję czynną, może być przepisywany w związku z innymi przypadłościami. Dlatego bardzo ważne jest, aby zapoznać się z pełnym opisem i wskazaniami produktu.

Ponadto encyklopedia leków zawiera informacje na temat ponad 1000 substancji czynnych wraz z opisami, jak działa dana substancja, kiedy jest przepisywana (wskazania) oraz jakie są możliwe działania niepożądane. Profesjonalne opisy na temat wskazań i działania substancji czynnych opracowane są przez farmaceutę

Podstawową cenę leku określa jego producent, Ministerstwo Zdrowia negocjuje koszt zakupu danego produktu właśnie z producentem. I na tym etapie, my konsumenci zakładamy, że mechanizmy negocjacji stawiają dobro osób chorych na pierwszym miejscu, natomiast czysto komercyjne wartości na kolejnym. Wynegocjowane leki grupuje się w zbiory o podobnych cechach i ustala dla nich limit refundacji. Podstawę określonego limitu stanowi średnia wartość dla trzech  najtańszych produktów w danej grupie. Powstaje wówczas maksymalna kwota dopłacana przez NFZ, niezależna od ceny detalicznej leku.

Wszystkie składowe ostatecznej ceny leku, czyli: odpłatność, cena detaliczna i limit ustalane są aktualnie urzędowo, co oznacza, że pośrednik w sprzedaży – farmaceuta, nie może zmienić żadnej z nich. Pacjent może być pewien, że bez względu na to do jakiej apteki się uda, cena jego leku, w każdej aptece w kraju, będzie  identyczna. Apteka, która decyduje się na sprzedaż leków refundowanych zobowiązuje się do przestrzegania cen wprowadzonych do wykazu.

Tańsze zamienniki leków są sposobem na to, żeby zaoszczędzić podczas wizyty w aptece. Wielka szkoda, że nie wszyscy pamiętają o tym, by o nie zapytać. Są dwie możliwe odpowiedzi na pytanie, dlaczego pacjenci nie dowiadują się w aptece o tańsze odpowiedniki leków. Pierwsza możliwa odpowiedź jest taka, że po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, że lek z tą samą substancją aktywną można otrzymać w niższej cenie. Niektórzy nie uświadamiają sobie, że ten sam składnik występuje na rynku pod różnymi nazwami handlowymi, a wybór tańszej opcji leży w ich interesie.

Druga odpowiedź to obawa, że tańszy odpowiednik będzie mniej skuteczny albo gorszej jakości, niż lek oryginalnie przepisany przez lekarza na recepcie. Być może sądzimy, że lekarzowi zależało, abyśmy wykupili to konkretne lekarstwo, pod tą konkretną nazwą. Tymczasem główna substancja chemiczna występująca w danym medykamencie to za każdym razem substancja o identycznym składzie, niezależnie od nazwy firmy, która ją produkuje. Każda firma farmaceutyczna musi przestrzegać ścisłych wytycznych dotyczących jakości wytwarzanych produktów.

Warto zauważyć, że lekarz – jeżeli konieczne jest, aby pacjent przyjmował tę, a nie inną postać substancji czynnej – może dodać na recepcie specjalną adnotację: nie zamieniać.

Kiedy po raz pierwszy rejestrowany jest lek z daną substancją leczniczą, nazywany jest lekiem oryginalnym. Po jakimś czasie lek posiadający tę samą substancję, w takiej samej dawce, w takiej samej postaci, będzie też produkowany przez inne firmy. Nazywany jest wtedy lekiem generycznym, zamiennikiem. Zamiennik może się różnić od oryginału substancjami pomocniczymi, które połączono z substancją czynną. Nie zmienia to działania leczniczego preparatu, może natomiast powodować inne skutki uboczne, dlatego warto trzymać się raz wybranego, sprawdzonego na naszym organizmie zamiennika.

Farmaceuci w aptekach nie zawsze pamiętają o tym, by zaproponować nam tańszy odpowiednik. W wypadku leków refundowanych przez NFZ, mają taki obowiązek, ale już w wypadku lekarstw pełnopłatnych oraz dostępnych bez recepty, ta zasada ich nie obowiązuje. Dlatego warto samodzielnie upomnieć się o tańszy zamiennik, gdyż będzie to z korzyścią dla naszych kieszeni. Jest to bardzo ważne zwłaszcza dla osób, które regularnie wydają duże kwoty na lekarstwa, a mają skromne dochody.

W przypadku pacjentów, którzy zmagają się z chorobami przewlekłymi, przerwanie farmakoterapii może być tragiczne w skutkach. Działania niepożądane, jakie wywołują leki, są stosunkowo często zgłaszane przez pacjentów lekarzom i farmaceutom. Są one zawsze wypisane w ulotce leku, dlatego przed jego zażyciem warto się z nimi zapoznać. Osoba zlecająca stosowanie leku również powinna poinformować pacjenta o możliwych skutkach ubocznych.

Jak stosować leki?

Przede wszystkim zadbaj o bezpieczeństwo. Sprawdź, jak je prawidłowo stosować i co zrobić, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia skutków ubocznych.

Niektórzy po zaznajomieniu się z informacjami znajdującymi się na ulotce mają ochotę wyrzucić lek i liczyć na opatrzność losu – a nuż choroba sama przejdzie? Trudno się dziwić takim reakcjom, gdy czytamy, że po zażyciu danego medykamentu może nam grozić uszkodzenie szpiku kostnego, wątroby, nerek, drgawki, a w najlepszym wypadku biegunka i bóle brzucha… Czy i kiedy naprawdę należy się przejmować tymi informacjami, dlaczego są one umieszczane w ulotkach, a przede wszystkim jak zażywać lek, żeby zmniejszyć niebezpieczeństwo potencjalnych działań ubocznych?

Co ci może grozić?

Działaniem niepożądanym leku nazywamy każdą szkodliwą i niezamierzoną reakcję organizmu, która występuje po przyjęciu określonego preparatu. Warto zdać sobie sprawę, że nie ma leków całkowicie pozbawionych tego typu działań. Każdy preparat – także ziołowy lub parafarmaceutyk – może wywołać działania uboczne. Zależy to od toksyczności leku, dawki i drogi podania (leki stosowane doustnie najczęściej wywołują problemy w obrębie układu pokarmowego), wrażliwości osobniczej pacjenta (to co jednemu zaszkodzi, niekoniecznie da się we znaki innemu). Nawet zwykły paracetamol, który reklamowany jest jako bezpieczny lek przeciwbólowy, może spowodować uszkodzenie wątroby lub nerek, jeśli np. przekroczymy wskazaną na ulotce dawkę.

Dlaczego więc takie preparaty dopuszczane są do powszechnego użytku? Ponieważ o przydatności leku w terapii decyduje bilans zysków i strat. Jeśli więc dany medykament jest skuteczny, a ryzyko działań niepożądanych stosunkowo niewielkie, trafia on na rynek.

Czy jest się czego bać?

Producenci bardzo precyzyjnie określają ryzyko skutków ubocznych i informacje na ten temat umieszczają na opakowaniach leków. Obliguje ich do tego prawo farmaceutyczne, zarówno unijne, jak i polskie. Poza tym w ten sposób zabezpieczają się przed skutkami procesów prawnych, które wytoczyliby im pacjenci, gdyby lek im zaszkodził, a nie było ostrzeżenia w ulotce. Dlatego informacje na opakowaniu trzeba czytać z uwagą (musisz wiedzieć, które objawy mogą mieć związek ze stosowanym lekiem), ale i spokojem.

Jeżeli na opakowaniu napisane jest, że działanie uboczne występuje bardzo często, to znaczy, ze pojawia się ono częściej niż u jednego na 10 pacjentów (czasem na ulotce istnieje tez taki zapis: >1 110 pacjentów).

Działania niepożądane występujące często to takie, które pojawiają się rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów i jednocześnie częściej niż 1 na 100 pacjentów.

Działania niepożądane występujące niezbyt często pojawiają się rzadziej niż u jednego pacjenta na stu, a częściej niż u jednego pacjenta na tysiąc.

Działania niepożądane występujące rzadko pojawiają się rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów i częściej niż u 1 na 10000 pacjentów.

Niezwykle rzadko pojawiają się działania uboczne, zarówno u jednego na 10 tysięcy pacjentów lub jednego chorego w jeszcze większej grupie niż 10 tysięcy przebadanych osób.

Lekarz pomoże

To, czy dany lek wywoła działanie uboczne, zależy od wielu czynników. Możemy mu zapobiec już w gabinecie lekarza, zanim wypisze nam receptę. Przede wszystkim poinformuj lekarza o lekach, które przyjmujesz na stałe, takie o tych, które bierzesz na własną rękę (np. zestawach witaminowych, preparatach na odchudzanie itp.).

Konieczna jest także informacja o alergiach, oczywiście także tych na leki. Na podstawie tych informacji lekarz łatwiej dobierze bezpieczny dla nas lek. Jeśli lekarz zapyta cię o wagę, szczerze odpowiedz. Dawkę większości leków dobiera się stosowanie do masy pacjenta.

Zasady bezpiecznej terapii

Działania niepożądane można także ograniczyć, prawidłowo przyjmując leki. Dzięki temu kuracja będzie bezpieczniejsza i skuteczniejsza.

Nigdy nie zażywaj leków w dawkach większych niż zalecone. Przyjęcie większej ilości np. leku przeciwbólowego nie zwielokrotni jego działania. Znacząco za to zwiększy ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków.

Leki w postaci tabletek, kapsułek, drażetek czy granulatów popijaj wodą. Tak będzie najbezpieczniej. Jeśli producent zaleca przyjmowanie lekarstwa „na czczo”, oznacza to, że należy je przyjąć, 12 godzin po jedzeniu (jeśli przyjmiesz lek z jedzeniem to w najlepszym przypadku preparat nie wchłonie. W najgorszym – nabawisz się problemów gastrycznych)..