Spis leków zawierających substancję: Kwetiapina

Alcreno

Alcreno to lek, którego substancją czynną jest kwetiapina, należąca do grupy leków przeciwpsychotycznych. Jest stosowany w leczeniu różnych chorób, takich jak schizofrenia, mania oraz depresja w przebiegu choroby dwubiegunowej. Lek Alcreno jest dostępny na receptę.

ApoTiapina

ApoTiapina to lek w postaci tabletek powlekanych, który należy do grupy neuroleptyków, będących pochodnymi diazepiny. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. Preparat zawiera substancję czynną kwetiapina. Lek jest dostępny na receptę.

ApoTiapina PR

Lek stosowany w leczeniu depresji afektywnej dwubiegunowej, epizodów dużej depresji w zaburzeniu depresyjnym, manii oraz schizofrenii. Lek jest dostępny na receptę.

Atrolak

Atrolak to lek na receptę, który zawiera substancję czynną kwetiapinę. Jest to atypowy lek przeciwpsychotyczny, który oddziałuje z wieloma receptorami neuroprzekaźników. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii oraz choroby afektywnej dwubiegunowej, w tym leczeniu epizodów maniakalnych o umiarkowanym i dużym nasileniu oraz epizodów ciężkiej depresji. Ponadto, Atrolak jest stosowany w leczeniu uzupełniającym epizodów ciężkiej depresji u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi (MDD), którzy wykazywali suboptymalną odpowiedź na lek przeciwdepresyjny w monoterapii.

Bonogren

Bonogren to lek z grupy neuroleptyków, który zawiera substancję czynną kwetiapinę. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. Lek działa poprzez blokowanie receptorów serotoninowych i dopaminowych w mózgu.

Bonogren SR

Bonogren SR to lek na receptę, który zawiera substancję czynną o nazwie kwetiapina. Jest to atypowy lek przeciwpsychotyczny, często stosowany w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych. Główne wskazania do stosowania Bonogren SR obejmują leczenie schizofrenii, umiarkowanych i ciężkich epizodów manii oraz ciężkiej depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Lek ten jest dostępny w formie tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Etiagen

Etiagen to lek z grupy neuroleptyków, należący do grupy pochodnych diazepiny. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, umiarkowanych do ciężkich epizodów manii oraz dużych epizodów depresyjnych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Lek ten jest dostępny na receptę.

Etiagen XR

Etiagen XR to lek zawierający substancję czynną o nazwie kwetiapina, która należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Jest stosowany w leczeniu różnych chorób psychicznych, takich jak zaburzenia afektywne dwubiegunowe, ciężkie epizody depresyjne w przebiegu dużej depresji oraz schizofrenia. W przypadku ciężkich epizodów depresyjnych, Etiagen XR jest stosowany jednocześnie z innymi lekami. Lek ten jest dostępny na receptę.

Kefrenex

Kefrenex to lek na receptę, który zawiera kwetiapinę. Jest to atypowy lek przeciwpsychotyczny, który działa na wiele receptorów neuroprzekaźników. Główne wskazania do stosowania Kefrenexu obejmują leczenie schizofrenii, epizodów maniakalnych i depresyjnych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Lek jest dostępny w postaci tabletek powlekanych o różnych dawkach.

Ketilept

Ketilept to lek przeciwpsychotyczny zawierający kwetiapinę. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, epizodów depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej oraz leczenia epizodów maniakalnych o umiarkowanym i ciężkim nasileniu. Lek jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania Ketileptu obejmują leczenie schizofrenii, zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, leczenie epizodów maniakalnych o umiarkowanym i dużym nasileniu w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, leczenie epizodów ciężkiej depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego oraz zapobieganie nawrotom epizodów maniakalnych i depresji u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, u których uzyskano wcześniej reakcję na leczenie kwetiapiną.

Ketilept Retard

Ketilept Retard to lek przeciwpsychotyczny zawierający kwetiapinę. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, manii oraz zaburzeń afektywnych dwubiegunowych i epizodów ciężkiej depresji. Działa poprzez oddziaływanie na różne receptory w mózgu, głównie blokując receptory dopaminergiczne i serotoninergiczne 5-HT2. Jest dostępny na receptę.

Ketipinor

Ketipinor to lek przeciwpsychotyczny, którego substancją czynną jest kwetiapina. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii, średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii oraz w leczeniu depresji. Lek ten jest dostępny na receptę. Wchodząca w skład leku kwetiapina, jest substancją aktywną, która należy do substancji przeciwpsychotycznych. Ma zastosowanie w leczeniu takich chorób jak: depresja w przebiegu choroby dwubiegunowej, schizofrenia oraz mania.

Ketrel

Ketrel to lek przeciwpsychotyczny, którego substancją czynną jest kwetiapina. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii oraz w leczeniu epizodów maniakalnych o umiarkowanym i ciężkim nasileniu w przebiegu choroby dwubiegunowej. Lek jest również stosowany w leczeniu epizodów ciężkiej depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej oraz w zapobieganiu nawrotom choroby dwubiegunowej (epizodom mieszanym, manii lub depresji) u pacjentów, którzy reagowali na wcześniejsze leczenie kwetiapiną. Ketrel jest dostępny na receptę.

KETREL XR

Ketrel XR to lek przeciwpsychotyczny, którego substancją czynną jest kwetiapina. Jest stosowany w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe i depresja. Lek ten jest dostępny na receptę.

Kvelux SR

Kvelux SR to lek w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, zawierający kwetiapinę. Należy do grupy leków przeciwpsychotycznych stosowanych w leczeniu schizofrenii, manii oraz zaburzeń afektywno dwubiegunowych i epizodów ciężkiej depresji. Lek jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania obejmują leczenie schizofrenii, zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, w tym leczenie umiarkowanych do ciężkich epizodów maniakalnych i ciężkiej depresji.

Kventiax

Kventiax to lek w postaci tabletek powlekanych, zawierający kwetiapinę. Należy do grupy leków przeciwpsychotycznych stosowanych w leczeniu schizofrenii oraz średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii. Kwetiapina i jej czynny metabolit (norkwetiapina) mają wpływ na znaczną liczbę receptorów neurotransmiterów. Lek jest dostępny na receptę.

Kventiax SR

Kventiax SR to atypowy lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną kwetiapinę. Jest dostępny na receptę. Lek jest wskazany do stosowania w leczeniu schizofrenii oraz w leczeniu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, w tym epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu oraz epizodów ciężkiej depresji. Może być również stosowany do zapobiegania nawrotom epizodów maniakalnych lub depresyjnych u pacjentów, którzy reagowali na wcześniejsze leczenie kwetiapiną.

Kwetaplex

Kwetaplex

Kwetaplex to lek w postaci tabletek powlekanych, zawierający kwetiapinę. Należy do grupy leków przeciwpsychotycznych stosowanych w leczeniu schizofrenii oraz średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii. Lek jest dostępny na receptę. Kwetiapina, substancja czynna zawarta w leku, oddziałuje z wieloma receptorami neuroprzekaźnikowymi, wykazując powinowactwo do receptorów serotoninergicznych 5HT2 i receptorów dopaminergicznych D1 i D2 w mózgu.

Kwetaplex XR

Kwetaplex XR to lek w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, zawierający substancję czynną kwetiapinę. Należy do grupy leków przeciwpsychotycznych stosowanych w leczeniu schizofrenii oraz średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii. Kwetiapina jest również wskazana w leczeniu epizodów depresyjnych w przebiegu choroby dwubiegunowej. Lek jest dostępny na receptę.

Kwetina

Lek Kwetina zawiera substancję czynną nazywaną kwetiapiną. Jest to lek przeciwpsychotyczny, który jest stosowany w leczeniu różnych chorób. Przede wszystkim, Kwetina jest skuteczna w leczeniu epizodów depresyjnych w przebiegu choroby dwubiegunowej, kiedy pacjent odczuwa smutek, duże przygnębienie, brak energii, utratę apetytu, ma poczucie winy lub nie może spać. Kwetina jest również stosowana w leczeniu manii, kiedy pacjent jest bardzo silnie podekscytowany, uradowany, pobudzony, pełen entuzjazmu lub nadmiernie aktywny albo ma zaburzoną zdolność krytycznej oceny, jest agresywny lub uciążliwy. Ponadto, Kwetina jest stosowana w leczeniu schizofrenii. Lekarz może zalecić kontynuowanie stosowania Kwetina nawet wtedy, gdy samopoczucie pacjenta już się poprawi. Kwetina jest dostępna na receptę.

Pinexet

Pinexet

Pinexet to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną o nazwie kwetiapina. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz choroby afektywnej dwubiegunowej, w tym w leczeniu epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu. Dodatkowo, Pinexet jest stosowany do zapobiegania nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej (epizodom mieszanym, manii lub depresji) u pacjentów, którzy reagowali na wcześniejsze leczenie kwetiapiną. Lek jest dostępny na receptę.

Pinexet SR

Pinexet SR to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną kwetiapinę. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz choroby afektywnej dwubiegunowej. Lek ten hamuje oddziaływanie na receptory serotoninowe i dopaminowe w mózgu. Pinexet SR jest skuteczny w leczeniu epizodów depresyjnych w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

Quentapil

Quentapil to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną kwetiapinę. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, umiarkowanych lub ciężkich epizodów maniakalnych oraz w zapobieganiu nawrotom choroby u pacjentów ze stabilną schizofrenią. Lek jest dostępny na receptę.

Quentapil SR

Quentapil SR to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną kwetiapinę. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz w zapobieganiu nawrotom choroby u pacjentów ze stabilną schizofrenią. Lek jest dostępny na receptę.

Questax

Questax to lek, którego substancją czynną jest kwetiapina. Jest to lek z grupy neuroleptyków, należący do grupy pochodnych diazepiny. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. Lek Questax jest dostępny na receptę.

Questax XR

Questax XR to lek o przedłużonym uwalnianiu, który zawiera substancję czynną kwetiapinę. Jest to atypowy lek przeciwpsychotyczny, który oddziałuje z wieloma receptorami neuroprzekaźnikowymi. Stosowany jest w leczeniu epizodów depresyjnych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, manii oraz schizofrenii. Lek Questax XR jest dostępny na receptę.

Quetiapin NeuroPharma

Quetiapin NeuroPharma to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną o nazwie kwetiapina. Jest stosowany u osób dorosłych w leczeniu epizodów depresyjnych towarzyszących chorobie afektywnej dwubiegunowej, manii, a także schizofrenii. Lek jest dostępny na receptę.

Quetiapin PMCS

Quetiapin PMCS to lek przeciwpsychotyczny, który oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz ciężkich epizodów maniakalnych. Działa poprzez blokadę receptorów dopaminergicznych i serotoninergicznych w mózgu. Lek jest dostępny na receptę.

Quetiapine Actavis

Quetiapine Actavis to lek przeciwpsychotyczny, którego substancją czynną jest kwetiapina. Lek ten jest stosowany w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe i depresja. Działanie przeciwpsychotyczne wynika głównie z blokady receptorów dopaminergicznych i serotoninergicznych 5-HT2 w mózgu. Lek jest dostępny na receptę.

Quetiapine Fair-Med

Quetiapine Fair-Med to lek dostępny na receptę, zawierający substancję czynną kwetiapinę. Należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Leki te stosowane są w leczeniu chorób, które mogą powodować następujące objawy: słyszenie nieistniejących głosów, widzenie nieistniejących obrazów. Stosowany jest w leczeniu schizofrenii, epizodów maniakalnych o umiarkowanym i ciężkim nasileniu w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, epizodów ciężkiej depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej oraz w zapobieganiu nawrotom choroby dwubiegunowej (epizodom mieszanym, manii lub depresji) u pacjentów, którzy reagowali na wcześniejsze leczenie kwetiapiną.

Quetiapine Krka

Quetiapine Krka to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną kwetiapinę. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz w zapobieganiu nawrotom choroby u pacjentów ze stabilną schizofrenią. Lek jest również wskazany do leczenia zarówno epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu, jak i epizodów ciężkiej depresji, w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Quetiapine Krka jest dostępny na receptę.

Quetiapine Lambda

Quetiapine Lambda to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną kwetiapinę. Lek ten jest stosowany w leczeniu schizofrenii, w tym również w zapobieganiu nawrotom choroby u pacjentów ze stabilną schizofrenią. Jest również wskazany do stosowania w leczeniu zarówno epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu, jak i epizodów ciężkiej depresji, w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Quetiapine Lambda jest dostępny na receptę.

Quetiapine Orion

Quetiapine Orion to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną kwetiapinę. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, epizodów maniakalnych o umiarkowanym i ciężkim nasileniu w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, a także w leczeniu epizodów ciężkiej depresji w przebiegu tej choroby. Lek jest dostępny na receptę.

Quetiapine Passauer

Quetiapine Passauer to lek zawierający substancję czynną o nazwie kwetiapina. Należy ona do grupy leków przeciwpsychotycznych. Lek Quetiapine Passauer jest stosowany w leczeniu kilku chorób, takich jak: epizody depresyjne w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, mania, czyli stan silnego podniecenia, oraz schizofrenia. Lek jest dostępny na receptę.

Quetiapine Sandoz

Quetiapine Sandoz to lek przeciwpsychotyczny zawierający kwetiapinę. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, epizodów depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej oraz leczenia epizodów maniakalnych o umiarkowanym i ciężkim nasileniu. Lek jest dostępny na receptę.

Quetrina

Quetrina to lek, który zawiera substancję czynną o nazwie kwetiapina. Należy ona do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Quetrina jest stosowana w leczeniu następujących chorób: depresja dwubiegunowa i ciężkie epizody depresyjne w dużej depresji, mania oraz schizofrenia. Lek jest dostępny na receptę.

Setinin

Setinin to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną kwetiapinę. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii, średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii oraz w leczeniu ciężkiej depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Lek jest dostępny na receptę.

Symquel XR

Symquel XR to lek o działaniu przeciwpsychotycznym, który zawiera substancję czynną kwetiapinę. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii oraz epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, związanych z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym. Symquel XR jest również stosowany w leczeniu ciężkich epizodów depresji w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Lek jest dostępny na receptę.

Vorta

Vorta to lek zawierający kwetiapinę, substancję aktywną z grupy leków przeciwpsychotycznych. Jest stosowany w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe oraz ciężkie epizody depresji. Działanie kwetiapiny wynika głównie z blokady receptorów dopaminergicznych i serotoninergicznych w mózgu. Lek jest dostępny na receptę.