Pinexet

Pinexet

Lek Pinexet zawiera jako substancję czynną kwetiapinę. Lek ten należy do atypowych leków przeciwpsychotycznych.

Stosowany jest w leczeniu:
• schizofrenii
• choroby afektywnej dwubiegunowej, w tym:
− leczeniu epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej,
− leczeniu epizodów ciężkiej depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej,
− zapobieganiu nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej (epizodom mieszanym, manii lub depresji) u pacjentów, którzy reagowali na wcześniejsze leczenie kwetiapiną.

Jaki jest skład Pinexet, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest kwetiapina. Każda tabletka zawiera odpowiednio 25 mg, 100 mg, 200 mg lub 300 mg kwetiapiny w postaci fumaranu.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki:
powidon K30, celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan dwuwodny, karboksymetyloskrobia sodowa (typ C), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian

Otoczka:
Pinexet 25 mg
Opadry II Pink 33G34413, w której skład wchodzą: hypromeloza (6 cP – E464), tytanu dwutlenek (E171), laktoza jednowodna, makrogol 3350, triacetyna, żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172).

Pinexet 100 mg
Opadry II Yellow 33G32578, w której skład wchodzą: hypromeloza (6 cP – E464), tytanu dwutlenek (E171), laktoza jednowodna, makrogol 3350, triacetyna, żelaza tlenek żółty (E172).

Pinexet 200 mg i 300 mg
Opadry II White 33G28523, w której skład wchodzą: hypromeloza (6 cP – E464), tytanu dwutlenek (E171), laktoza jednowodna, makrogol 3350, triacetyna.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Pinexet – jak stosować ten lek?

Sposób stosowania
Tabletki powlekane należy przyjmować popijając wodą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku, to:

Dorośli
W leczeniu schizofrenii: całkowita dawka dobowa przez pierwsze 4 dni leczenia wynosi:
Dzień 1. 50 mg
Dzień 2. 100 mg
Dzień 3. 200 mg
Dzień 4. 300 mg

Począwszy od dnia 4, dawkę lekarz może stopniowo zwiększać do zwykłego skutecznego zakresu dawek od 300 do 450 mg na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji u danego pacjenta lekarz może skorygować dawkę w zakresie od 150 do 750 mg na dobę. Lek należy przyjmować dwa razy na dobę.

W leczeniu epizodów maniakalnych o umiarkowanym i ciężkim nasileniu związanych z chorobą afektywną dwubiegunową: całkowita dawka dobowa przez pierwsze 4 dni leczenia wynosi:
Dzień 1. 100 mg
Dzień 2. 200 mg
Dzień 3. 300 mg
Dzień 4. 400 mg

Dalsze dawki aż do 800 mg na dobę w dniu 6 powinny być zwiększane przez lekarza o nie więcej niż 200 mg na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji u danego pacjenta lekarz może skorygować dawkę w zakresie od 200 do 800 mg na dobę. Zwykła skuteczna dawka mieści się w zakresie od 400 mg do 800 mg na dobę. Lek należy przyjmować dwa razy na dobę.

W leczeniu epizodów depresyjnych związanych z chorobą afektywną dwubiegunową: całkowita dawka dobowa przez pierwsze 4 dni leczenia wynosi:
Dzień 1. 50 mg
Dzień 2. 100 mg
Dzień 3. 200 mg
Dzień 4. 300 mg

Lekarz może zalecić zwiększenie dawki leku do 600 mg. U niektórych pacjentów źle tolerujących lek, lekarz może rozważyć zmniejszenie dawki dobowej do 200 mg. Pinexet powinien być stosowany na noc.

Zapobieganie nawrotom w chorobie afektywnej dwubiegunowej
Pacjenci, u których opanowano po zastosowaniu kwetiapiny objawy choroby afektywnej dwubiegunowej w ostrej fazie, powinni kontynuować przyjmowanie leku w tej samej dawce. Dawkę kwetiapiny lekarz ustali w zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji leku przez pacjenta. Dawka ta mieści się w zakresie od 300 mg do 800 mg na dobę, w dwóch dawkach podzielonych. Ważne jest stosowanie najmniejszej dawki wystarczającej do opanowania objawów choroby.

Pacjenci w podeszłym wieku
Może być wymagane wolniejsze zwiększanie dawki leku i mniejsza dobowa dawka terapeutyczna niż u młodszych pacjentów, w zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji na lek danego pacjenta. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów w podeszłym wieku, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności kwetiapiny u dzieci i młodzieży.

Zaburzenia czynności nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest wymagane dostosowanie dawki leku.

Zaburzenia czynności wątroby
Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. U tych pacjentów leczenie należy rozpoczynać od dawki 25 mg na dobę. Dawkę tę lekarz może zwiększać codziennie o 25 mg lub 50 mg do dawki skutecznej, zależnie od odpowiedzi klinicznej i tolerancji na lek danego pacjenta.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Pinexet, należy natychmiast się zgłosić do lekarza lub izby przyjęć najbliższego szpitala, nawet jeśli nie ma żadnych dolegliwości ani objawów zatrucia. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku.

Objawy przedawkowania to: senność i uspokojenie, przyspieszone bicie serca oraz zmniejszenie ciśnienia krwi. Po przedawkowaniu kwetiapiny zgłaszano także występowanie: zmian w badaniu EKG (wydłużenie odstępu QT), napadów padaczkowych, szybkiego rozpadu mięśni szkieletowych ze względu na uszkodzenie tkanki mięśniowej (rabdomiolizy), porażenia ośrodka oddechowego, zatrzymania moczu, splątania, majaczenia i (lub) pobudzenia, śpiączki i zgonu.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Pinexet – czy mogę spożywać alkohol?

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu ani soku grejpfrutowego.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Pinexet w okresie ciąży i karmienia piersią?

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Lek Pinexet można stosować u kobiet w ciąży tylko wtedy, jeśli zdaniem lekarza korzyści z leczenia przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

U noworodków matek, które stosowały kwetiapinę w ostatnim trymestrze ciąży (ostatnie trzy miesiące ciąży) mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, zaburzenia oddychania i trudności z karmieniem. Jeśli u dziecka wystąpi którykolwiek z powyższych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Nie wiadomo, w jakim stopniu lek przenika do mleka kobiecego. Z tego względu zaleca się unikanie karmienia piersią w czasie stosowania leku.

Ulotka Pinexet – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Pinexet, 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg, tabletki powlekane (Quetiapinum)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Pinexet m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Pinexet, 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg, tabletki powlekane (Quetiapinum)

Dostępność w najbliższej aptece

Sprawdź dostępność i zarezerwuj produkt w aptece w Twojej okolicy.

Dzięki narzędziu udostępnionemu przez portal ktomalek.pl, sprawdzisz czy preparat jest dostępny na receptę, czy bez recepty. Uzyskasz także informacje na temat poziomu refundacji także, czyli czy produkt leczniczy jest refundowany i w jakim zakresie - sprawdź dostępność w najbliższej aptece.

Opinie o Pinexet - forum pacjentów

Stosujesz Pinexet? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz