Spis leków zawierających substancję: Walsartan

Amlodipine + Valsartan Sandoz

Amlodipine + Valsartan Sandoz to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: amlodypinę i walsartan. Amlodypina należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia, które pomagają rozszerzyć naczynia krwionośne, obniżając ciśnienie krwi i poprawiając ukrwienie serca. Walsartan jest antagonistą receptora angiotensyny II, który pomaga kontrolować wysokie ciśnienie krwi poprzez blokowanie działania angiotensyny II, co pozwala na rozszerzenie naczyń krwionośnych. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Amlodipine + Valsartan+ Hydrochlorothiazide Polpharma

Amlodipine + Valsartan+ Hydrochlorothiazide Polpharma to lek składający się z trzech substancji czynnych: amlodypiny, walsartanu i hydrochlorotiazydu. Amlodypina jest antagonistą kanału wapniowego, który rozszerza naczynia krwionośne i obniża ciśnienie tętnicze. Walsartan jest inhibitorem receptora angiotensyny II, który pomaga rozluźnić naczynia krwionośne, co również obniża ciśnienie krwi. Hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym, który pomaga organizmowi pozbyć się nadmiaru soli i wody. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Jest dostępny na receptę.

Amlodipine/Valsartan HCS

Amlodipine/Valsartan HCS to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Składa się z dwóch substancji czynnych: amlodypiny, która jest antagonistą kanałów wapniowych i pomaga rozszerzyć naczynia krwionośne, oraz walsartanu, który należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II i pomaga zrelaksować i rozszerzyć naczynia krwionośne. Lek ten jest dostępny na receptę.

Amlodipine/Valsartan Mylan

Amlodipine/Valsartan Mylan to lek, który zawiera dwie substancje czynne: amlodypinę i walsartan. Amlodypina należy do grupy leków zwanych antagonistami wapnia, które rozszerzają naczynia krwionośne, obniżają ciśnienie krwi i poprawiają ukrwienie serca. Walsartan jest lekiem z grupy antagonistów receptorów angiotensyny II, które pomagają kontrolować wysokie ciśnienie tętnicze. Lek stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w leczeniu zespołów niedokrwiennych serca. Jest dostępny na receptę.

Anartan

Anartan to lek, który zawiera substancję czynną walsartan. Należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II, które są stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi. Walsartan działa przez blokowanie działania angiotensyny II, co prowadzi do rozluźnienia naczyń krwionośnych i obniżenia ciśnienia krwi. Anartan jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi u dorosłych pacjentów oraz dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Jest dostępny na receptę.

Anartan HCT

Anartan HCT to lek zawierający dwie substancje czynne: walsartan i hydrochlorotiazyd. Walsartan jest antagonistą receptora angiotensyny II, który pomaga kontrolować wysokie ciśnienie krwi, natomiast hydrochlorotiazyd należy do grupy leków zwanych tiazydowymi lekami moczopędnymi, które zwiększają ilość moczu, co również obniża ciśnienie krwi. Lek jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) u dorosłych pacjentów. Anartan HCT jest dostępny na receptę.

Apo-Valsart

Apo-Valsart to lek na receptę, który zawiera substancję czynną walsartan. Należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II, które pomagają kontrolować nadciśnienie tętnicze. Walsartan działa poprzez blokowanie aktywności angiotensyny II, co prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i obniżenia ciśnienia krwi. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, u pacjentów po przebytym ataku serca oraz w leczeniu niewydolności serca.

ApoValsart HCT

ApoValsart HCT to lek złożony, który zawiera antagonistę receptora angiotensyny II – walsartan oraz diuretyk tiazydowy – hydrochlorotiazyd. Lek ten jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, którego nie udaje się wyrównać, podając każdą z zawartych w nim substancji oddzielnie. ApoValsart HCT jest dostępny na receptę.

Asbima

Asbima to lek, który zawiera dwie substancje czynne: amlodypinę i walsartan. Jest stosowany do leczenia wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) u dorosłych pacjentów, u których ciśnienie krwi nie jest odpowiednio kontrolowane przez amlodypinę lub walsartan podawane osobno. Asbima jest lekiem na receptę.

AuroValsart

AuroValsart to lek kardiologiczny dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną o nazwie walsartan. Jest to lek z grupy antagonistów receptorów angiotensyny II, które pomagają w regulacji wysokiego ciśnienia tętniczego. AuroValsart stosowany jest w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów oraz dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. W przypadku osób dorosłych znajduje zastosowanie również w terapii objawowej niewydolności serca oraz świeżo po przebytym zawale.

AuroValsart HCT

AuroValsart HCT to lek składający się z dwóch substancji czynnych: walsartanu i hydrochlorotiazydu. Jest to lek na receptę, który pomaga wyrównać wysokie ciśnienie krwi, czyli nadciśnienie. Jest zalecany do stosowania u pacjentów dorosłych, u których ciśnienie tętnicze krwi nie jest wystarczająco kontrolowane za pomocą monoterapii walsartanem lub hydrochlorotiazydem. Lek jest dostępny w postaci tabletek powlekanych.

Avalsan

Avalsan to lek w postaci tabletek powlekanych, który rozszerza naczynia krwionośne, zwiększając przepływ krwi przez nie i obniżając w ten sposób ciśnienie krwi. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Lek ten obniża zbyt wysokie ciśnienie tętnicze. Avalsan jest dostępny na receptę.

Avasart

Avasart to lek z grupy antagonistów receptora angiotensyny II, który ogranicza działanie angiotensyny II, substancji powodującej skurcz naczyń oraz pobudzającej uwalnianie aldosteronu. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w terapii po niedawno przebytym zawale serca i niewydolności serca. Lek jest dostępny na receptę.

Avasart HCT

Avasart HCT to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: walsartan i hydrochlorotiazyd. Walsartan jest antagonistą receptora angiotensyny II, który obniża ciśnienie tętnicze krwi, natomiast hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym, który również obniża ciśnienie. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca u dorosłych pacjentów.

Avasart Plus

Avasart Plus to lek w formie tabletek powlekanych, który zawiera dwie substancje czynne: amlodypinę i walsartan. Amlodypina jest lekiem z grupy antagonistów wapnia, a walsartan należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II. Obie substancje działają rozkurczająco na naczynia krwionośne, co powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych, u których ciśnienie krwi nie jest dostatecznie kontrolowane podczas stosowania tylko amlodypiny lub tylko walsartanu. Lek jest dostępny na receptę.

Awalone

Awalone to lek na receptę, który zawiera substancję czynną walsartan. Jest antagonistą receptora angiotensyny II i działa wybiórczo na podtyp receptora AT 1, blokując efekty działania angiotensyny II. Stosowany jest w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego, a także w leczeniu pacjentów w stanie stabilnym klinicznie z objawową niewydolnością serca lub bezobjawową niewydolnością skurczową lewej komory po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego. Może być również stosowany u dorosłych pacjentów z objawową niewydolnością serca, gdy nie można zastosować inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) lub jako leczenie skojarzone z inhibitorami ACE, jeśli nie można użyć leków blokujących receptory β-adrenergiczne.

Awalten

Awalten to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych. Jest to produkt leczniczy złożony, który jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów, u których ciśnienie tętnicze krwi nie jest wystarczająco wyrównane za pomocą monoterapii walsartanem lub hydrochlorotiazydem. Awalten jest dostępny na receptę.

Axudan

Axudan to lek na receptę, który ma postać tabletek powlekanych. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych oraz u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Axudan jest również wskazany do leczenia dorosłych pacjentów w stabilnym stanie klinicznym z objawową niewydolnością serca lub bezobjawową niewydolnością skurczową lewej komory serca po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego. Lek ten rozluźnia i rozszerza naczynia krwionośne, ułatwiając przepływ krwi w naczyniach i zmniejszając jej ciśnienie.

Axudan HCT

Axudan HCT to lek hipotensyjny, który obniża ciśnienie tętnicze krwi. Głównym składnikiem jest walsartan – aktywny, silny i specyficzny antagonista receptora angiotensyny II. Lek nie wiąże się ani nie blokuje innych receptorów hormonalnych ani kanałów jonowych, które odgrywają rolę w czynności układu sercowo-naczyniowego. Axudan HCT jest dostępny na receptę. Wskazany jest do leczenia nadciśnienia tętniczego.

Bespres

Bespres to lek w postaci tabletek powlekanych, który jest antagonistą receptora angiotensyny II. Stosowany jest w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi. Angiotensyna II to substancja w organizmie człowieka, która powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, co powoduje zwiększenie ciśnienia krwi. Walsartan, będący substancją czynną leku Bespres, działa przez blokowanie działania angiotensyny II, co prowadzi do rozluźnienia naczyń krwionośnych i obniżenia ciśnienia krwi. Lek jest dostępny na receptę.

Bespres Plus

Bespres Plus to lek, który zawiera dwie substancje czynne: walsartan i hydrochlorotiazyd. Walsartan rozszerza naczynia krwionośne, ułatwiając przepływ krwi przez naczynia krwionośne i obniżając w ten sposób ciśnienie krwi. Hydrochlorotiazyd ma właściwości moczopędne, zwiększa wydzielanie moczu, zmniejszając w ten sposób objętość krwi oraz jej ciśnienie. Lek jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi. Jest dostępny na receptę.

Co-Bespres

Co-Bespres to lek zawierający dwie substancje czynne: walsartan i hydrochlorotiazyd. Walsartan jest antagonistą receptora angiotensyny II, który pomaga kontrolować wysokie ciśnienie krwi, natomiast hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym, który zwiększa ilość moczu, co również obniża ciśnienie krwi. Lek jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, którego nie udaje się kontrolować podając każdego ze składników oddzielnie. Co-Bespres jest dostępny na receptę.

Co-Diovan

Co-Diovan to lek, który zawiera dwie substancje czynne: walsartan i hydrochlorotiazyd. Walsartan jest antagonistą receptora angiotensyny II, który pomaga kontrolować wysokie ciśnienie krwi poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych. Hydrochlorotiazyd jest diuretykiem, który zwiększa wydalanie moczu, co dodatkowo obniża ciśnienie krwi. Lek jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi. Co-Diovan jest dostępny na receptę.

Co-Dipper

Co-Dipper to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: walsartan i hydrochlorotiazyd. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych. Lek ma postać różowej, owalnej tabletki powlekanej. Zalecaną dawką produktu Co-Dipper jest 1 tabletka raz na dobę. Produkt Co-Dipper można przyjmować niezależnie od posiłków, popijając wodą.

Co-Nortivan

Co-Nortivan to lek, który zawiera dwie substancje czynne: walsartan i hydrochlorotiazyd. Pierwsza z nich rozszerza naczynia krwionośne, ułatwiając przepływ krwi przez naczynia krwionośne i obniżając w ten sposób ciśnienie krwi. Druga substancja ma właściwości moczopędne, zwiększa wydzielanie moczu, zmniejszając w ten sposób objętość krwi oraz jej ciśnienie. Lek jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi. Co-Nortivan jest dostępny na receptę.

Co-Valsacor

Co-Valsacor to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego u osób dorosłych. Zawiera dwie substancje czynne: walsartan, który rozszerza naczynia krwionośne, ułatwiając przepływ krwi i obniżając ciśnienie krwi, oraz hydrochlorotiazyd, który zwiększa wydzielanie moczu, zmniejszając objętość krwi i jej ciśnienie. Lek jest dostępny na receptę.

Copalia

Copalia to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: amlodypinę i walsartan. Te substancje pomagają kontrolować podwyższone ciśnienie tętnicze. Amlodypina należy do grupy substancji zwanych „antagonistami wapnia” i hamuje skurcz naczyń krwionośnych. Walsartan należy do grupy substancji zwanych „antagonistami receptorów angiotensyny II” i działa poprzez zablokowanie działania angiotensyny II, co pomaga w blokowaniu skurczu naczyń krwionośnych. W rezultacie, naczynia krwionośne rozkurczają się, a ciśnienie tętnicze zostaje obniżone.

Copalia HCT

Copalia HCT to lek na receptę, który zawiera trzy substancje czynne: amlodypinę, walsartan i hydrochlorotiazyd. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, gdy ciśnienie krwi pacjenta nie jest skutecznie kontrolowane przez amlodypinę i walsartan, stosowane razem jako terapia podwójna. Lek ten jest dostępny w postaci tabletek powlekanych.

Dafiro

Dafiro to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Zawiera dwie substancje czynne: amlodypinę i walsartan, które pomagają kontrolować ciśnienie krwi. Amlodypina należy do grupy leków zwanych antagonistami wapnia, które pomagają rozszerzyć i zrelaksować naczynia krwionośne. Walsartan jest częścią grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II, które pomagają naczyniom krwionośnym się zrelaksować. Dafiro jest dostępny na receptę.

Dafiro HCT

Dafiro HCT to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Jest to lek złożony, który zawiera trzy substancje czynne: walsartan, amlodypinę i hydrochlorotiazyd. Walsartan jest inhibitorem receptora angiotensyny II, amlodypina jest antagonistą kanału wapniowego, a hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym. Dafiro HCT jest dostępny na receptę.

Diovan

Diovan to lek, który zawiera substancję czynną walsartan. Jest to lek z grupy antagonistów receptora angiotensyny II, które są często nazywane sartanami. Lek ten rozszerza i rozluźnia naczynia krwionośne, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca. Diovan jest dostępny na receptę.

Dipper-Mono

Dipper-Mono to lek na receptę, który zawiera substancję czynną walsartan. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych. Lek ten pomaga kontrolować wysokie ciśnienie krwi poprzez blokowanie działania angiotensyny II, substancji, która zwęża naczynia krwionośne w organizmie i zwiększa w ten sposób ciśnienie tętnicze krwi.

Dipperam

Dipperam to lek zawierający dwie substancje czynne: amlodypinę i walsartan. Amlodypina jest antagonistą kanałów wapniowych, natomiast walsartan jest antagonistą receptora angiotensyny II. Lek ten jest stosowany w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych, u których ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane podczas monoterapii amlodypiną lub walsartanem. Dipperam jest dostępny na receptę.

Dipperam HCT

Dipperam HCT to lek zawierający trzy substancje czynne: amlodypinę, walsartan i hydrochlorotiazyd. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Wszystkie te substancje pomagają kontrolować wysokie ciśnienie tętnicze. Lek jest dostępny na receptę.

Ditanpine

Ditanpine to lek, który jest antagonistą kanałów wapniowych, wykorzystywanym w terapii schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Działa poprzez rozkurczanie mięśni gładkich naczyń krwionośnych, co prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz dławicy piersiowej. Lek jest dostępny na receptę.

Entresto

Entresto to lek stosowany w leczeniu pewnego typu przewlekłej niewydolności serca u dorosłych. Składa się z dwóch substancji czynnych, sakubitrylu i walsartanu, i jest znany jako inhibitor angiotenzinskog receptora neprilizina. Entresto jest dostępny na receptę.

Exforge

Exforge to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Jest to preparat złożony, zawierający dwie substancje czynne: walsartan i amlodypinę. Walsartan należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II, natomiast amlodypina jest inhibitorem napływu jonów wapnia do komórek. Dzięki temu, Exforge obniża ciśnienie tętnicze krwi w stopniu większym, niż w przypadku zastosowania tych substancji w monoterapii.

Exforge HCT

Exforge HCT to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych. Składa się z trzech substancji czynnych: amlodypiny, walsartanu oraz hydrochlorotiazydu, które pomagają kontrolować podwyższone ciśnienie tętnicze. Lek jest dostępny w postaci tabletek powlekanych. Wskazany jest do stosowania u osób dorosłych, u których ciśnienie krwi jest skutecznie regulowane dzięki skojarzonemu stosowaniu amlodypiny, walsartanu i hydrochlorotiazydu.

Imprida

Imprida to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego. Jest to preparat złożony, który zawiera substancje czynne: amlodypinę i walsartan. Działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu przepompowywanie przez nie krwi. Lek jest dostępny na receptę.

Ivisart

Ivisart to lek zawierający walsartan, który jest antagonistą receptora angiotensyny II. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, a także w profilaktyce udaru mózgu i zawału serca. Lek ten jest dostępny na receptę. Wskazany jest do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 6. roku życia.