Spis leków zawierających substancję: Telmisartan

Actelsar

Actelsar to lek zawierający substancję czynną telmisartan, który jest antagonistą receptora angiotensyny II. Lek hamuje działanie angiotensyny II, substancji powodującej skurcz naczyń oraz pobudzającej uwalnianie aldosteronu. Preparat jest wskazany w leczeniu nadciśnienia samoistnego (wysokiego ciśnienia tętniczego krwi) u dorosłych. Lek może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi.

Actelsar HCT

Actelsar HCT to lek złożony, który zawiera dwie substancje czynne: telmisartan i hydrochlorotiazyd. Telmisartan jest antagonistą receptora angiotensyny II, który pomaga rozluźnić i rozszerzyć naczynia krwionośne, obniżając ciśnienie krwi. Hydrochlorotiazyd jest diuretykiem tiazydowym, który pomaga organizmowi pozbyć się nadmiaru soli i wody, dodatkowo obniżając ciśnienie krwi. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych, szczególnie u tych, u których ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane przez sam telmisartan. Actelsar HCT jest dostępny na receptę.

Angioton

Angioton to lek, który ma postać tabletek. Jest to lek, który rozszerza naczynia krwionośne i obniża ciśnienie tętnicze krwi. Nieleczone nadciśnienie może prowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych w różnych narządach, co w niektórych przypadkach może prowadzić do zawału serca, niewydolności serca lub nerek, udaru mózgu lub utraty wzroku. Lek jest dostępny na receptę.

Dinortes

Dinortes to lek na receptę, który zawiera telmisartan. Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Działa poprzez blokowanie efektów pewnej substancji naturalnej (angiotensyny II), co prowadzi do rozluźnienia naczyń krwionośnych, co z kolei obniża ciśnienie krwi.

Gisartan

Gisartan to lek złożony, zawierający dwie substancje czynne: telmisartan i hydrochlorotiazyd. Telmisartan należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II, które pomagają rozszerzyć naczynia krwionośne i obniżyć ciśnienie tętnicze. Hydrochlorotiazyd to lek moczopędny, który zwiększa wydalanie moczu, co również przyczynia się do obniżenia ciśnienia tętniczego. Gisartan jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) u osób dorosłych. Jest dostępny na receptę.

Kinzalkomb

Kinzalkomb to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Zawiera dwa składniki aktywne: telmisartan i hydrochlorotiazyd, które współdziałają w celu obniżenia ciśnienia krwi. Telmisartan należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II, które pomagają rozszerzyć naczynia krwionośne. Hydrochlorotiazyd jest diuretykiem (lekiem moczopędnym) pomagającym organizmowi pozbyć się nadmiaru płynów poprzez zwiększenie produkcji moczu. Kinzalkomb jest dostępny na receptę.

Kinzalmono

Kinzalmono to lek na receptę, który należy do grupy leków określanych jako antagoniści receptora angiotensyny II. Substancją czynną leku jest telmisartan. Lek Kinzalmono hamuje działanie angiotensyny II, co prowadzi do rozkurczu naczyń krwionośnych i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych. Ponadto, Kinzalmono jest również stosowany w celu zmniejszenia częstości występowania zdarzeń sercowonaczyniowych u osób dorosłych z grupy ryzyka.

Micardis

Micardis to lek na receptę, który zawiera substancję czynną telmisartan. Jest stosowany w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych. Lek ten działa poprzez blokowanie receptorów angiotensyny II, co prowadzi do rozkurczu naczyń krwionośnych i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Micardis jest również stosowany w celu zmniejszenia częstości występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych u osób dorosłych z grupy ryzyka, u których stwierdzono zmniejszony dopływ krwi do serca lub nóg, którzy przebyli udar mózgu lub u których stwierdzono cukrzycę wysokiego ryzyka.

Micardisplus

MicardisPlus to lek złożony, który zawiera antagonistę receptora angiotensyny II – telmisartan oraz diuretyk tiazydowy – hydrochlorotiazyd. Lek jest stosowany w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego u osób, u których ciśnienie tętnicze nie jest kontrolowane w sposób wystarczający po zastosowaniu samego telmisartanu. MicardisPlus jest dostępny na receptę.

Mirpresoc

Mirpresoc, zawierający telmisartan, jest lekiem przeciwnadciśnieniowym, który zapobiega skurczom ścian naczyń krwionośnych. Należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II. Działa poprzez blokowanie receptorów angiotensyny II, co prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i obniżenia ciśnienia tętniczego. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego u osób z grupy ryzyka. Lek jest dostępny na receptę.

Polsart

Polsart

Polsart to lek zawierający telmisartan, który należy do grupy leków określanych jako antagoniści receptora angiotensyny II. Lek ten rozkurcza naczynia krwionośne, co prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Polsart jest stosowany w leczeniu nadciśnienia samoistnego, czyli nie spowodowanego przez inną chorobę. Jest dostępny na receptę.

Polsart Plus

Polsart Plus

Polsart Plus to lek złożony, zawierający dwie substancje czynne: telmisartan i hydrochlorotiazyd. Te substancje wspomagają kontrolę wysokiego ciśnienia tętniczego krwi. Lek jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (samoistnego nadciśnienia tętniczego) u osób dorosłych, u których ciśnienie tętnicze nie jest wystarczająco kontrolowane przez telmisartan lub hydrochlorotiazyd stosowany oddzielnie. Polsart Plus jest dostępny na receptę.

Pritor

Pritor to lek zawierający substancję czynną telmisartan, który jest antagonistą receptora angiotensyny II. Działa przeciwnadciśnieniowo, zapobiegając skurczom ścian naczyń krwionośnych. Jest zwykle stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Pritor jest dostępny na receptę.

Pritorplus

PritorPlus to lek składający się z dwóch substancji czynnych: telmisartanu i hydrochlorotiazydu. Telmisartan jest antagonistą receptora angiotensyny II, który obniża ciśnienie tętnicze, natomiast hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze nie jest wystarczająco kontrolowane podczas monoterapii telmisartanem. PritorPlus jest dostępny na receptę.

Sunitinib Stada

Sunitinib Stada to lek przeciwnowotworowy, który zawiera substancję czynną sunitynib. Jest stosowany w leczeniu nowotworów, takich jak nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST), rak nerkowokomórkowy z przerzutami (MRCC) oraz wysoko zróżnicowane nowotwory neuroendokrynne trzustki (pNET). Lek jest dostępny na receptę.

Tadalafil Polpharma

Tadalafil Polpharma to lek, który zawiera tadalafil – inhibitor fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Tadalafil działa poprzez zwiększenie przepływu krwi do penisa w odpowiedzi na stymulację seksualną, co pomaga osiągnąć i utrzymać erekcję. Lek jest stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn. Jest dostępny na receptę.

Telam

Telam to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: telmisartan i amlodypinę. Jest to preparat złożony, który działa jako antagonista wapnia oraz antagonista receptora AT 1 angiotensyny II. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których nie uzyskuje się odpowiedniej kontroli ciśnienia za pomocą amlodypiny w monoterapii lub za pomocą preparatu złożonego, zawierającego mniejsze dawki telmisartanu i amlodypiny, lub u pacjentów, którzy przyjmują amlodypinę i telmisartan w postaci osobnych preparatów, w takich samych dawkach jak w preparacie złożonym.

Teldipin

Teldipin to lek, który zawiera dwie substancje czynne – telmisartan i amlodypinę. Te składniki działają na zasadzie różnych mechanizmów, ale oba skutecznie obniżają ciśnienie krwi. Lek jest wskazany w leczeniu zastępczym nadciśnienia tętniczego pierwotnego u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze jest odpowiednio kontrolowane podczas jednoczesnego stosowania telmisartanu i amlodypiny w takich samych dawkach jak w produkcie złożonym. Teldipin jest dostępny na receptę.

Telhyd

Lek Telhyd jest lekiem na receptę, który zawiera w swoim składzie dwa aktywne składniki: telmisartan i hydrochlorotiazyd. Telmisartan jest lekiem przeciwnadciśnieniowym, który pomaga kontrolować ciśnienie krwi poprzez blokowanie efektów hormonu angiotensyny II, który może powodować zwężenie naczyń krwionośnych. Hydrochlorotiazyd jest diuretykiem (lekiem moczopędnym), który pomaga organizmowi pozbyć się nadmiaru soli i wody poprzez zwiększenie produkcji moczu. Lek jest zwykle stosowany do leczenia nadciśnienia tętniczego u pacjentów, którzy wymagają skojarzonego leczenia.

Telmabax

Telmabax to lek zawierający substancję czynną telmisartan, który należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Działa poprzez blokowanie receptorów angiotensyny II, co zapobiega wiązaniu angiotensyny II i hamuje jej działanie, prowadząc do rozkurczu naczyń krwionośnych i obniżenia ciśnienia tętniczego. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych oraz w celu zmniejszenia częstości występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych u dorosłych pacjentów z jawną chorobą miażdżycową lub cukrzycą typu 2 z udokumentowanymi powikłaniami dotyczącymi narządów docelowych. Telmabax jest dostępny na receptę.

Telmark

Telmark to lek, który należy do grupy leków określanych jako antagoniści receptora angiotensyny II. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi u pacjentów dorosłych. Lek ten jest również stosowany w celu zmniejszenia częstości występowania zdarzeń sercowonaczyniowych, takich jak zawał serca czy udar mózgu, u pacjentów dorosłych z grupy ryzyka. Telmark jest dostępny na receptę.

Telmidon

Telmidon to lek złożony, zawierający dwie substancje czynne: telmisartan i hydrochlorotiazyd. Obie substancje pomagają kontrolować wysokie ciśnienie tętnicze. Telmisartan należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Lek jest dostępny na receptę i jest wskazany do leczenia pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych.

Telmisartan + hct genoptim

Telmisartan + HCT Genoptim to lek złożony, zawierający dwie substancje czynne – telmisartan i hydrochlorotiazyd. Telmisartan należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Hydrochlorotiazyd jest tiazydowym lekiem moczopędnym. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których ciśnienie tętnicze nie jest kontrolowane w sposób wystarczający po zastosowaniu samego telmisartanu. Jest dostępny na receptę.

Telmisartan + Hydrochlorothiazide Apotex

Telmisartan + Hydrochlorothiazide Apotex to lek złożony, zawierający dwie substancje czynne: telmisartan i hydrochlorotiazyd. Telmisartan należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II, które rozszerzają naczynia krwionośne i obniżają ciśnienie tętnicze. Hydrochlorotiazyd to lek moczopędny, który zwiększa wydalanie moczu i obniża ciśnienie tętnicze. Lek jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (samoistnego nadciśnienia tętniczego) u pacjentów, u których ciśnienie krwi nie jest wystarczająco kontrolowane przez telmisartan stosowany oddzielnie. Telmisartan + Hydrochlorothiazide Apotex jest dostępny na receptę.

Telmisartan + Hydrochlorotiazyd Mylan

Telmisartan + Hydrochlorotiazyd Mylan to lek złożony, który zawiera dwa składniki czynne: telmisartan i hydrochlorotiazyd. Telmisartan jest antagonistą receptora angiotensyny II, który pomaga rozszerzyć naczynia krwionośne i obniżyć ciśnienie krwi. Hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym, który zwiększa wydalanie moczu i również pomaga obniżyć ciśnienie krwi. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych. Jest dostępny na receptę.

Telmisartan Actavis

Telmisartan Actavis to lek przeciwnadciśnieniowy, który należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II. Działa poprzez blokowanie efektów angiotensyny II, co prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i obniżenia ciśnienia tętniczego. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Jest dostępny na receptę.

Telmisartan Apotex

Telmisartan Apotex to lek przeciwnadciśnieniowy, który należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II. Działa poprzez blokowanie efektów angiotensyny II, co prowadzi do rozkurczania naczyń krwionośnych i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Jest stosowany w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego oraz w celu zmniejszenia częstości występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z grupy ryzyka. Lek jest dostępny na receptę.

Telmisartan Aurovitas

Telmisartan Aurovitas to lek z grupy antagonistów receptora angiotensyny II, który jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych. Lek ten działa poprzez hamowanie działania angiotensyny II, co prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Jest dostępny na receptę.

Telmisartan Bluefish

Telmisartan Bluefish to lek, który hamuje działanie angiotensyny II, powodując rozkurcz naczyń krwionośnych i obniżenie ciśnienia tętniczego. Jest stosowany w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych. Lek ten jest dostępny na receptę.

Telmisartan EGIS

Telmisartan EGIS to lek z grupy antagonistów receptora angiotensyny II, który działa na organizm poprzez hamowanie działania angiotensyny II. Ta substancja, wytwarzana przez organizm, powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, co prowadzi do wzrostu ciśnienia tętniczego krwi. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych. Telmisartan EGIS jest dostępny na receptę.

Telmisartan Fair-Med

Telmisartan Fair-Med to lek przeciwnadciśnieniowy, który należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II. Działa poprzez blokowanie receptorów angiotensyny II, co prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i obniżenia ciśnienia tętniczego. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego u osób z grupy ryzyka. Lek jest dostępny na receptę.

Telmisartan Genoptim

Telmisartan Genoptim to lek przeciwnadciśnieniowy, który pomaga kontrolować wysokie ciśnienie krwi. Należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych oraz w celu zmniejszenia częstości zachorowań z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z jawną chorobą miażdżycową lub cukrzycą typu 2. Lek jest dostępny na receptę.

Telmisartan HCT EGIS

Telmisartan HCT EGIS to lek złożony, zawierający dwie substancje czynne: telmisartan i hydrochlorotiazyd. Telmisartan jest antagonistą receptora angiotensyny II, który pomaga rozszerzyć naczynia krwionośne i obniżyć ciśnienie krwi. Hydrochlorotiazyd jest diuretykiem tiazydowym, który zwiększa wydalanie moczu, co również przyczynia się do obniżenia ciśnienia krwi. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Jest dostępny na receptę.

Telmisartan HCT Teva

Telmisartan HCT Teva to lek złożony, który zawiera antagonistę receptora angiotensyny II (telmisartan) oraz diuretyk tiazydowy (hydrochlorotiazyd). Lek ten jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza w przypadkach, gdy podawanie samego telmisartanu nie jest wystarczające. Jest dostępny na receptę.

Telmisartan M.R. Pharma

Telmisartan M.R. Pharma to lek przeciwnadciśnieniowy, który hamuje działanie substancji odpowiedzialnej za skurczanie się naczyń krwionośnych. Zawiera substancję czynną telmisartan i jest dostępny w postaci tabletek powlekanych. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u osób dorosłych. Lek jest dostępny na receptę.

Telmisartan Medical Valley

Telmisartan Medical Valley to lek z grupy antagonistów receptora angiotensyny II. Działa na organizm poprzez hamowanie działania angiotensyny II, substancji powodującej zwężenie naczyń krwionośnych, co z kolei prowadzi do wzrostu ciśnienia tętniczego. Jest dostępny na receptę.

Telmisartan Mylan

Telmisartan Mylan to lek przeciwnadciśnieniowy, który należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Działa poprzez blokowanie efektów działania angiotensyny II, substancji wytwarzanej przez organizm, która powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, prowadząc do zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych oraz w celu obniżenia częstości zachorowań z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z jawną chorobą miażdżycową lub cukrzycą typu 2. Telmisartan Mylan jest dostępny na receptę.

Telmisartan Orion

Telmisartan Orion to lek, który zawiera substancję czynną telmisartan. Jest to lek z grupy antagonistów receptora angiotensyny II, który ogranicza działanie angiotensyny II, substancji powodującej skurcz naczyń oraz pobudzającej uwalnianie aldosteronu. Lek jest dostępny na receptę. Wskazany jest do stosowania u dorosłych w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz w celu zmniejszenia częstości zachorowań z przyczyn sercowo-naczyniowych u osób z jawną chorobą miażdżycową lub u chorych na cukrzycę typu 2 z udokumentowanymi powikłaniami dotyczącymi narządów docelowych.

Telmisartan Sandoz

Telmisartan Sandoz to lek, który jest wybiórczym antagonistą receptora angiotensyny II (typu AT1). Działa poprzez selektywne wiązanie się z receptorem AT1, co blokuje efekty działania angiotensyny II. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych oraz w celu zmniejszenia częstości zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z jawną chorobą miażdżycową lub cukrzycą typu 2 z udokumentowanymi powikłaniami dotyczącymi narządów docelowych. Telmisartan Sandoz jest dostępny na receptę.

Telmisartan Teva

Telmisartan Teva to lek przeciwnadciśnieniowy, który należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II. Działa poprzez blokowanie efektów angiotensyny II, substancji wytwarzanej w organizmie, która powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, prowadząc do zwiększenia ciśnienia tętniczego. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych oraz w celu zmniejszenia częstości zachorowań z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z jawną chorobą miażdżycową lub cukrzycą typu 2. Telmisartan Teva jest dostępny na receptę.