Telmisartan Aurovitas

Telmisartan Aurovitas to lek z grupy antagonist贸w receptora angiotensyny II, kt贸ry jest stosowany w leczeniu nadci艣nienia t臋tniczego u doros艂ych. Lek ten dzia艂a poprzez hamowanie dzia艂ania angiotensyny II, co prowadzi do rozszerzenia naczy艅 krwiono艣nych i obni偶enia ci艣nienia t臋tniczego krwi. Jest dost臋pny na recept臋. Na tej stronie sprawdzisz podstawowe informacje i opinie pacjent贸w o leku Telmisartan Aurovitas. Dowiesz si臋 jak dzia艂a i jak prawid艂owo stosowa膰 ten lek: m.in. wskazania, dawkowanie, czy sk艂ad leku. Poni偶ej znajduj膮 si臋 dokumenty do pobrania oraz informacje o zamiennikach. Je偶eli inni u偶ytkownicy podzielili si臋 w艂asnymi opiniami na temat stosowania tego leku, znajdziesz je na forum w dolnej cz臋艣ci tej strony.

Reklama

Ostrze偶enie dotycz膮ce za偶ywania lek贸w: To jest lek. Dla bezpiecze艅stwa stosuj go zgodnie z ulotk膮 do艂膮czon膮 do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. Lek stosuj tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwr贸膰 uwag臋 na przeciwwskazania. W przypadku w膮tpliwo艣ci skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮.


Ostrze偶enie dotycz膮ce opinii pacjent贸w:聽Opinie o lekach, kt贸re mo偶na znale藕膰 online, s膮 zawsze subiektywne i mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od do艣wiadcze艅 i reakcji organizmu ka偶dej osoby. Nie nale偶y polega膰 wy艂膮cznie na tych opiniach przy podejmowaniu decyzji dotycz膮cych swojego zdrowia. Zawsze skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮 przed rozpocz臋ciem, zmian膮 lub zako艅czeniem jakiejkolwiek terapii medycznej. Pami臋taj, 偶e informacje zawarte w ulotce do艂膮czonej do opakowania leku s膮 wynikiem d艂ugotrwa艂ych bada艅 i obserwacji.

Jak dzia艂a lek Telmisartan Aurovitas i jakie s膮 wskazania do stosowania?

Lek Telmisartan Aurovitas nale偶y do grupy lek贸w, okre艣lanych jako antagoni艣ci receptora angiotensyny II. Angiotensyna II jest substancj膮 wytwarzan膮 przez organizm, kt贸ra powoduje zw臋偶enie naczy艅, co prowadzi do zwi臋kszenia ci艣nienia t臋tniczego krwi. Lek Telmisartan Aurovitas hamuje dzia艂anie angiotensyny II, dzi臋ki czemu naczynia krwiono艣ne si臋 rozkurczaj膮, a ci艣nienie t臋tnicze krwi ulega obni偶eniu.

Lek Telmisartan Aurovitas jest stosowany w leczeniu nadci艣nienia samoistnego (wysokiego ci艣nienia t臋tniczego krwi) u os贸b doros艂ych. Okre艣lenie samoistne oznacza, 偶e wysokie ci艣nienie t臋tnicze nie jest spowodowane przez inn膮 chorob臋.

Nieleczone podwy偶szone ci艣nienie t臋tnicze krwi mo偶e powodowa膰 uszkodzenie naczy艅 krwiono艣nych w r贸偶nych narz膮dach, co w niekt贸rych przypadkach mo偶e prowadzi膰 do zawa艂u mi臋艣nia sercowego, niewydolno艣ci serca lub nerek, udaru lub utraty wzroku. Najcz臋艣ciej przed pojawieniem si臋 powy偶szych powik艂a艅 nie obserwuje si臋 偶adnych objaw贸w podwy偶szonego ci艣nienia t臋tniczego krwi. Dlatego wa偶ne jest, aby regularnie mierzy膰 ci艣nienie t臋tnicze krwi, 偶eby sprawdzi膰, czy mie艣ci si臋 ono w zakresie warto艣ci prawid艂owych.

Lek Telmisartan Aurovitas jest r贸wnie偶 stosowany w celu zmniejszenia cz臋sto艣ci wyst臋powania zdarze艅 sercowo-naczyniowych (takich jak zawa艂 mi臋艣nia sercowego lub udar m贸zgu) u os贸b doros艂ych z grupy ryzyka, czyli takich, u kt贸rych stwierdzono zmniejszony dop艂yw krwi do serca lub n贸g, kt贸rzy przebyli udar m贸zgu lub u kt贸rych stwierdzono cukrzyc臋. Lekarz poinformuje pacjenta, czy nale偶y do grupy ryzyka wyst膮pienia powy偶szych zdarze艅.

Kategorie powi膮zane:
Leki kardiologiczne - serce i uk艂ad krwiono艣ny, Leki na nadci艣nienie,

Reklama

Jaki jest sk艂ad Telmisartan Aurovitas, jakie substancje zawiera?

鈥 Substancj膮 czynn膮 leku jest telmisartan.
Ka偶da tabletka zawiera 40 mg telmisartanu.
Ka偶da tabletka zawiera 80 mg telmisartanu.

鈥 Pozosta艂e sk艂adniki to: mannitol, meglumina, powidon (K 25), sodu wodorotlenek, krzemionka koloidalna bezwodna i sodu stearylofumaran.

Zobacz list臋 produkt贸w zawieraj膮cych substancje: .

Dawkowanie preparatu Telmisartan Aurovitas 鈥 jak stosowa膰?

Lek Telmisartan Aurovitas nale偶y zawsze przyjmowa膰 zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie w膮tpliwo艣ci nale偶y skontaktowa膰 si臋 z lekarzem lub farmaceut膮.

Zalecana dawka leku Telmisartan Aurovitas wynosi jedn膮 tabletk臋 na dob臋. Nale偶y stara膰 si臋 przyjmowa膰 tabletk臋 codziennie o tej samej porze. Lek Telmisartan Aurovitas mo偶na przyjmowa膰 podczas posi艂ku lub pomi臋dzy posi艂kami. Tabletki nale偶y po艂kn膮膰 popijaj膮c wod膮 lub innym p艂ynem, niezawieraj膮cym alkoholu.
Wa偶ne jest, aby lek Telmisartan Aurovitas przyjmowa膰 codziennie, dop贸ki lekarz nie zaleci inaczej. W przypadku wra偶enia, 偶e dzia艂anie leku Telmisartan Aurovitas jest zbyt mocne lub za s艂abe nale偶y zwr贸ci膰 si臋 do lekarza lub farmaceuty.

W leczeniu nadci艣nienia t臋tniczego zazwyczaj stosowana dawka leku Telmisartan Aurovitas wynosi dla wi臋kszo艣ci pacjent贸w jedn膮 tabletk臋 o mocy 40 mg raz na dob臋, co zapewnia kontrol臋 ci艣nienia t臋tniczego przez 24 godziny. Lekarz mo偶e zaleci膰 stosowanie mniejszej dawki, wynosz膮cej jedn膮 tabletk臋 o mocy 20 mg na dob臋 lub stosowanie wi臋kszej dawki, wynosz膮cej jedn膮 tabletk臋 o mocy 80 mg na dob臋. Telmisartan Aurovitas mo偶e by膰 tak偶e podawany w skojarzeniu z lekiem moczop臋dnym (diuretykiem), takim jak hydrochlorotiazyd, kt贸ry nasila dzia艂anie obni偶aj膮ce ci艣nienie t臋tnicze leku Telmisartan Aurovitas.

W celu zmniejszenia cz臋sto艣ci wyst臋powania zdarze艅 sercowo-naczyniowych zazwyczaj stosowana dawka leku Telmisartan Aurovitas wynosi jedn膮 tabletk臋 o mocy 80 mg raz na dob臋. Na pocz膮tku leczenia nale偶y cz臋sto kontrolowa膰 ci艣nienie t臋tnicze.

W przypadku zaburze艅 czynno艣ci w膮troby, zazwyczaj stosowana dawka nie mo偶e by膰 wi臋ksza ni偶 40 mg raz na dob臋.

Reklama

Przedawkowanie 鈥 zastosowanie zbyt du偶ej dawki

Je艣li przez pomy艂k臋 zostanie przyj臋ta zbyt du偶a liczba tabletek, nale偶y niezw艂ocznie skontaktowa膰 si臋 z lekarzem lub farmaceut膮 albo z najbli偶szym szpitalnym oddzia艂em dora藕nej pomocy medycznej.

Co mog臋 je艣膰 i pi膰 podczas stosowania Telmisartan Aurovitas 鈥 czy mog臋 spo偶ywa膰 alkohol?

艁膮czenie alkoholu z niekt贸rymi lekami mo偶e by膰 gro藕ne dla zdrowia, a nawet 偶ycia. Dowiedz si臋 wi臋cej na temat interakcji lek贸w z alkoholem.

Czy mo偶na stosowa膰 Telmisartan Aurovitas w okresie ci膮偶y i karmienia piersi膮?

Ci膮偶a
Nale偶y poinformowa膰 lekarza je艣li pacjentka przypuszcza, 偶e jest (lub mo偶e by膰) w ci膮偶y. Zazwyczaj lekarz zaleci zaprzestanie stosowania leku Telmisartan Aurovitas przed planowan膮 ci膮偶膮 lub natychmiast po stwierdzeniu ci膮偶y i zaleci inny lek zamiast leku Telmisartan Aurovitas. Nie zaleca si臋 stosowania leku Telmisartan Aurovitas we wczesnym okresie ci膮偶y i nie wolno go stosowa膰 po trzecim miesi膮cu ci膮偶y, poniewa偶 mo偶e powa偶nie zaszkodzi膰 dziecku, je艣li jest stosowany po 3 miesi膮cu ci膮偶y.

Karmienie piersi膮
Nale偶y powiedzie膰 lekarzowi o karmieniu piersi膮 lub zamiarze karmienia piersi膮. Lek Telmisartan Aurovitas nie jest zalecany podczas karmienia piersi膮. Lekarz mo偶e wybra膰 inne leczenie w trakcie karmienia piersi膮, zw艂aszcza w okresie karmienia noworodk贸w i wcze艣niak贸w.

呕r贸d艂a / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Telmisartan Aurovitas

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Ulotka Telmisartan Aurovitas 鈥 do pobrania pe艂na wersja ulotki dla pacjenta (m.in. skutki uboczne, interakcje)

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) 鈥 dokumentacja dla lekarzy i farmaceut贸w

Nie zawsze leki o identycznej nazwie mi臋dzynarodowej i formie mog膮 by膰 stosowane zamiennie. Decyduj膮cym czynnikiem jest zawarto艣膰 sk艂adnika aktywnego, czyli dawka leku. Warto podkre艣li膰, 偶e nawet je艣li nazwa mi臋dzynarodowa, forma leku i dawka sk艂adnika aktywnego s膮 takie same, pacjent nie zawsze ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z zamiennika. Przyk艂adowo, niekt贸rzy pacjenci mog膮 by膰 uczuleni na jedn膮 z substancji pomocniczych zawartych w leku.

Sprawd藕 cen臋 i dost臋pno艣膰 Telmisartan Aurovitas w najbli偶szej aptece

Cena i dost臋pno艣膰 i w aptece w Twojej okolicy. Dzi臋ki funkcjonalno艣ci portalu KtoMaLek.pl mo偶esz dowiedzie膰 si臋 ile kosztuje dany preparat, czy jest refundowany. Nast臋pnie mo偶esz zarezerwowa膰 leki i odebra膰 w najbli偶szej aptece - sprawd藕 cen臋 Telmisartan Aurovitas

Opinie, forum, oceny pacjent贸w - zapoznaj si臋 z do艣wiadczeniami innych pacjent贸w

Stosujesz Telmisartan Aurovitas? Zach臋camy do podzielenia si臋 opini膮 na jego temat na forum. Nie musisz si臋 rejestrowa膰, na poni偶szym formularzu wystarczy wpisanie nazwy u偶ytkownika/pseudonimu.

Opisuj膮c swoje do艣wiadczenia na temat przyjmowania preparatu, mo偶esz pom贸c innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikuj膮 opinie na temat stosowanych lek贸w i aptek. Je偶eli jeste艣 zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawd藕 najnowsze opinie pacjent贸w.

Dodaj komentarz

Wa偶ne! Przeczytaj przed opublikowaniem opinii na forum. Oferty sprzeda偶y/kupna/odst膮pienia lek贸w s膮 sukcesywnie usuwane, zgodnie z regulaminem portalu. Za偶ycie produktu leczniczego pozyskanego poza oficjalnym obrotem (z tzw. "drugiej r臋ki") mo偶e by膰 niebezpieczne dla zdrowia.

Napisz opini臋 o Telmisartan Aurovitas. Podziel si臋 do艣wiadczeniami na forum.