Spis leków zawierających substancję: Ramipryl

ACEBIS

ACEBIS to lek zawierający dwie substancje czynne – bisoprololu fumaran i ramipryl – w jednej kapsułce. Ramipryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE), który działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu tłoczenie krwi do organizmu. Bisoprololu fumaran należy do grupy leków zwanych beta-blokerami (beta-adrenolitykami), które spowalniają częstość akcji serca i zwiększają wydajność serca w pompowaniu krwi w organizmie. Lek ACEBIS jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia) i (lub) przewlekłej niewydolności serca z dysfunkcją lewej komory serca. Lek jest dostępny na receptę.

Ampril

Ampril to lek przeciwnadciśnieniowy, który zawiera substancję czynną ramipryl. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego różnego pochodzenia. Może być również stosowany w leczeniu niewydolności serca, jeśli serce nie jest w stanie pompować krwi w ilości wystarczającej na potrzeby organizmu. Ampril jest dostępny na receptę.

Ampril HL / HD

Ampril HL i Ampril HD to leki w formie tabletek, które są stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Działają poprzez rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu pompowanie krwi. Są dostępne na receptę. Wskazaniem do stosowania tych leków jest nadciśnienie tętnicze, a także niewydolność serca po ostrym zawale mięśnia sercowego.

Amrap

Amrap to lek, który zawiera w swoim składzie amlodypinę. Jest to lek z grupy antagonistów wapnia, który rozszerza naczynia krwionośne, obniża ciśnienie krwi i powoduje lepsze ukrwienie serca. Stosuje się go w leczeniu nadciśnienia tętniczego i leczeniu zespołów niedokrwiennych serca. Lek ten jest dostępny na receptę.

Apo-Rami

Apo-Rami to lek na receptę, który ma postać tabletek. Lek ten należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny i działa poprzez zmniejszenie napięcia i rozszerzenie naczyń krwionośnych, co prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, a także po zawale serca powikłanym niewydolnością serca. Dodatkowo, poprawia ukrwienie serca, zwiększając transport tlenu do mięśnia sercowego, co zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału.

Apoauronarami

Apoauronarami jest stosowany do leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego), obniżenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu, obniżenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia chorób nerek (niezależnie od tego czy pacjent choruje na cukrzycę), leczenia serca, gdy nie pompuje ono wystarczającej ilości krwi do reszty ciała (niewydolność serca) oraz leczenia po zawale serca powikłanym niewydolnością serca. Lek jest dostępny na receptę.

Awerpil

Awerpil to lek zawierający ramipryl, który należy do grupy inhibitorów ACE, czyli inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę. Działanie leku Awerpil polega na zmniejszaniu wytwarzania przez organizm substancji, które mogą podwyższać ciśnienie tętnicze, a także na zmniejszaniu napięcia i rozszerzaniu naczyń krwionośnych. Lek Awerpil może być stosowany do leczenia nadciśnienia tętniczego, zapobiegania chorobom układu sercowo-naczyniowego, leczenia chorób nerek oraz objawowej niewydolności serca. Lek jest dostępny na receptę.

Axtil

Axtil

Axtil to lek na receptę, który zawiera ramipril. Jest to substancja czynna z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI). Lek ten jest stosowany głównie w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Ponadto, Axtil jest zalecany jako lek wspomagający w niewydolności krążenia pochodzenia sercowego. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.

Delmuno

Delmuno to lek w postaci tabletek powlekanych, który zawiera dwie substancje czynne: ramipryl i felodypinę. Ramipryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny, a felodypina jest antagonistą wapnia. Wspólnie te substancje działają na rozszerzenie naczyń krwionośnych, co ułatwia przepływ krwi i obniża ciśnienie tętnicze. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Delmuno jest dostępny na receptę.

Dopril

Dopril to lek, który jest dostępny na receptę. Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu pompowanie krwi do całego ciała. Wskazaniem do stosowania tego leku jest nadciśnienie tętnicze.

Egiramlon

Egiramlon to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: ramipryl i amlodypinę. Jest to preparat złożony, który zawiera inhibitor konwertazy angiotensyny (ramipryl) oraz antagonistę wapnia z grupy pochodnych dihydropirydyny (amlodypina). Egiramlon jest wskazany do leczenia nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze jest odpowiednio kontrolowane podczas jednoczesnego stosowania poszczególnych substancji czynnych w takich samych dawkach jak w tym preparacie złożonym, ale w oddzielnych preparatach.

Ivipril

Ivipril to lek na receptę, który zawiera substancję czynną ramipryl. Należy on do grupy leków zwanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę). Ivipril działa poprzez zmniejszenie wytwarzania przez organizm substancji, które mogą zwiększać ciśnienie tętnicze, a także rozluźnia i rozszerza naczynia krwionośne, co ułatwia sercu pompowanie krwi do całego ciała. Może być stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia), w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu, w celu zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia czynności nerek (u pacjentów z cukrzycą, jak i bez cukrzycy), w leczeniu choroby serca, w przypadku której serce nie jest w stanie pompować krwi w ilości wystarczającej na potrzeby organizmu (niewydolność serca), oraz po przebytym zawale serca powikłanym niewydolnością serca.

Kastel

Kastel to lek, który zawiera dwie różne substancje czynne w jednej kapsułce: rozuwastatynę i ramipryl. Rozuwastatyna należy do grupy leków zwanych statynami, które regulują stężenia lipidów (tłuszczów) w organizmie. Ramipryl jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (ACE, ang. angiotensin converting enzyme). U pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym lek rozszerza naczynia krwionośne, ułatwiając sercu pompowanie krwi. Kastel jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) u dorosłych, u których jednocześnie stwierdza się jedno z następujących zaburzeń: zwiększone stężenie cholesterolu (pierwotna hipercholesterolemia) lub zwiększone stężenia cholesterolu i innego tłuszczu (trójglicerydów) (hiperlipidemia mieszana) i (lub) zwiększone ryzyko zawału serca, udaru mózgu lub innych podobnych chorób, których ryzyko można zmniejszyć za pomocą leku Kastel. Kastel jest dostępny na receptę.

Medipril

Medipril to lek, który zawiera substancję czynną o nazwie ramipryl. Należy on do grupy leków zwanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę). Medipril działa poprzez zmniejszenie produkcji substancji w organizmie, które mogą zwiększać ciśnienie tętnicze, rozluźnia i rozszerza naczynia krwionośne, ułatwiając sercu pompowanie krwi do całego ciała. Medipril może być stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia), w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu, w celu zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia czynności nerek (zarówno u pacjentów z cukrzycą, jak i bez cukrzycy), w leczeniu choroby serca, w przypadku której serce nie jest w stanie pompować krwi w ilości wystarczającej na potrzeby organizmu (niewydolność serca), oraz po przebytym zawale serca powikłanym niewydolnością serca. Jest dostępny na receptę.

Mitrip

Mitrip to lek przeciwdepresyjny, który blokuje receptory adrenergiczne i serotoninergiczne. Jest wskazany w leczeniu epizodu dużej depresji i stosowany u osób dorosłych. Lek jest dostępny na receptę i podawany doustnie, najczęściej w formie tabletek. Działanie leku pojawia się po 1–2 tygodniach stosowania, a poprawa kliniczna po 2–4 tygodniach leczenia.

Oriram

Oriram to lek zawierający substancję czynną ramipryl, który należy do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę). Lek ten jest stosowany w celu leczenia wysokiego ciśnienia krwi, zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu, a także zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia funkcjonowania nerek u pacjentów z cukrzycą lub bez niej. Oriram jest dostępny na receptę.

Piramil

Piramil to lek z grupy inhibitorów ACE, którego substancją czynną jest ramipryl. Lek ten obniża ciśnienie tętnicze krwi, zmniejsza ryzyko zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu oraz leczy niewydolność serca. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego, leczeniu chorób nerek oraz w prewencji wtórnej po zawale serca. Piramil jest wydawany na receptę.

Piramil Biso

Piramil Biso to lek, który zawiera substancję czynną ramipryl. Jest to lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, który hamuje powstawanie angiotensyny II, substancji powodującej skurcz naczyń oraz pobudzającej uwalnianie aldosteronu. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, a także w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego. Lek jest dostępny na receptę.

Polpril

Polpril

Polpril to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Jego substancją czynną jest ramipryl, który oddziałuje na układ sercowo-naczyniowy, obniżając ciśnienie tętnicze. Lek ten dostępny jest na receptę i występuje w postaci tabletek oraz kapsułek. Polpril jest również stosowany w profilaktyce po ostrym zawale serca, w chorobie nerek oraz w niewydolności serca.

RABADA

RABADA to lek zawierający dwie substancje czynne: bisoprololu fumaran i ramipryl. Bisoprololu fumaran należy do grupy leków zwanych beta-blokerami, które zwalniają czynność serca i zwiększają wydajność serca w pompowaniu krwi w organizmie. Ramipryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE) i działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu tłoczenie krwi do organizmu. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz przewlekłej niewydolności serca z dysfunkcją lewej komory serca. Jest dostępny na receptę.

Ramicor

Ramicor to lek zawierający ramipryl, który należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny. Jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, w zapobieganiu chorobom układu sercowo-naczyniowego, a także w leczeniu chorób nerek. Ramicor jest dostępny na receptę.

Ramicor comb

Ramicor Comb to lek złożony, zawierający dwie substancje czynne: ramipryl i hydrochlorotiazyd. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, zarówno w monoterapii, jak i w skojarzeniu z lekami moczopędnymi. Ponadto, Ramicor Comb jest stosowany jako leczenie wspomagające zastoinowej niewydolności serca oraz w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca spowodowaną przebytym zawałem mięśnia sercowego. Lek jest dostępny na receptę.

Ramidilan HCT

Ramidilan HCT to lek, który zawiera trzy składniki aktywne: ramipryl, amlodypinę i hydrochlorotiazyd. Ramipryl należy do grupy inhibitorów ACE, które działają na organizm poprzez zmniejszenie wytwarzania substancji, które mogą zwiększać ciśnienie tętnicze, rozszerzenie naczyń krwionośnych oraz ułatwienie sercu pompowania krwi do wszystkich części organizmu. Amlodypina należy do grupy antagonistów wapnia, które zmniejszają napięcie i rozszerzają naczynia krwionośne, co ułatwia przepływ krwi. Hydrochlorotiazyd to lek moczopędny, który zwiększa objętość wydalanego moczu, co prowadzi do zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Ramidilan HCT jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, którzy uzyskali odpowiednią kontrolę ciśnienia tętniczego przy jednoczesnym stosowaniu substancji czynnych w takich dawkach jak w leku złożonym, ale w postaci oddzielnych tabletek.

Ramigamma

Ramigamma to lek, który działa na układ sercowo-naczyniowy, obniżając ciśnienie tętnicze krwi. Jest stosowany głównie w leczeniu nadciśnienia tętniczego, ale także w różnego rodzaju zdarzeniach sercowo-naczyniowych. Poprawia również ukrwienie serca, zwiększając transport tlenu do mięśnia sercowego i zmniejszając w ten sposób ryzyko wystąpienia zawału. Lek jest dostępny na receptę.

Ramipril + Amlodipine + Hydrochlorothiazide Adamed

Lek Ramipril + Amlodipine + Hydrochlorothiazide Adamed jest lekiem na receptę, który zawiera trzy substancje czynne: ramipryl, amlodypinę i hydrochlorotiazyd. Ramipryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE), amlodypina jest antagonistą wapnia, a hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym. Lek ten jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Ramipril + Bisoprolol fumarate Aristo

Lek Ramipril + Bisoprolol fumarate Aristo jest lekiem, który zawiera dwie substancje czynne: ramipryl i bisoprolol fumaran. Ramipryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE), co oznacza, że działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu pompowanie krwi. Z kolei bisoprolol fumaran należy do grupy beta-blokerów (beta-adrenolityków), które spowalniają tętno i zwiększają wydajność serca w pompowaniu krwi w organizmie. Lek stosuje się w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) i (lub) przewlekłej niewydolności serca z dysfunkcją lewej komory serca. Jest dostępny na receptę.

Ramipril + Bisoprolol fumarate Sandoz

Ramipril + Bisoprolol fumarate Sandoz to lek, który zawiera dwie substancje czynne: ramipryl i bisoprolol fumaran. Ramipryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACEI) i działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu pompowanie krwi. Bisoprolol fumaran należy do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami, które zwalniają częstość akcji serca i powodują, że serce skuteczniej pompuje krew do całego organizmu. Lek ten jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) i (lub) przewlekłej niewydolności serca ze zmniejszoną czynnością skurczową lewej komory u dorosłych pacjentów, u których uzyskano właściwą kontrolę za pomocą bisoprololu i ramiprylu, podawanych jednocześnie w tych samych dawkach.

Ramipril Accord

Ramipril Accord to lek, który działa na układ sercowo-naczyniowy, obniżając ciśnienie tętnicze krwi. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, objawowej niewydolności serca, profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego oraz w leczeniu chorób nerek. Lek jest dostępny na receptę.

Ramipril Actavis

Ramipril Actavis to lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, który hamuje powstawanie angiotensyny II, substancji powodującej skurcz naczyń oraz pobudzającej uwalnianie aldosteronu. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, w łagodnej lub umiarkowanej niewydolności serca oraz po przebytych zawałach mięśnia sercowego. Lek jest dostępny na receptę.

Ramipril Aurobindo

Ramipril Aurobindo to lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensynowej. Zmniejsza wytwarzanie w organizmie substancji mogących podwyższać ciśnienie tętnicze, a także rozszerza naczynia krwionośne, co ułatwia sercu pompowanie krwi. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, chorób nerek oraz w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego. Jest dostępny na receptę.

Ramipril Aurovitas

Ramipril Aurovitas to lek, który zawiera substancję czynną ramipryl. Jest to lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, który hamuje powstawanie angiotensyny II, substancji powodującej skurcz naczyń oraz pobudzającej uwalnianie aldosteronu. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego oraz w początkowym stadium cukrzycowej nefropatii kłębuszkowej. Jest dostępny na receptę.

Ramipril Billev

Ramipril Billev to lek, który zawiera substancję czynną ramipryl. Jest to inhibitor ACE (enzymu konwertującego angiotensynę), który działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu pompowanie krwi do organizmu. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego, w leczeniu chorób nerek oraz w objawowej niewydolności serca. Jest dostępny na receptę.

Ramipril Genoptim

Ramipril Genoptim to lek na receptę, który zawiera substancję czynną ramipryl. Należy do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę). Lek ten jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego), w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu, a także w leczeniu serca, gdy nie pompuje ono wystarczającej ilości krwi do reszty ciała (niewydolność serca). Ramipril Genoptim działa poprzez zmniejszenie wytwarzania w organizmie substancji mogących podwyższać ciśnienie tętnicze oraz poprzez ograniczenie napięcia i rozszerzenie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu pompowanie krwi w organizmie.

Ramipril Krka

Ramipril Krka to lek zawierający substancję czynną – ramipryl, który należy do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę). Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, leczenia choroby nerek u chorych na cukrzycę z mikroalbuminurią lub z przynajmniej jednym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego, a także w leczeniu objawowej niewydolności serca i profilaktyki wtórnej po ostrym zawale mięśnia sercowego z niewydolnością serca. Lek jest dostępny na receptę.

Ramipril-Lupin

Ramipril-Lupin to lek, który zawiera substancję czynną ramipryl. Należy on do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę). Lek ten zmniejsza wytwarzanie w organizmie substancji mogących podwyższać ciśnienie tętnicze, a także ogranicza napięcie i rozszerza naczynia krwionośne, co ułatwia sercu pompowanie krwi. Jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca oraz w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych. Ramipril-Lupin jest dostępny na receptę.

Ramipril+Bisoprolol fumarate Sandoz

Ramipril + Bisoprolol fumarate Sandoz to lek na receptę, który jest często stosowany w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego. Ramipril jest inhibitorem konwertazy angiotensyny, który pomaga rozszerzyć naczynia krwionośne, obniżając ciśnienie krwi i zmniejszając obciążenie serca. Bisoprolol jest beta-blokerem, który pomaga zwolnić tętno i obniżyć ciśnienie krwi, zmniejszając zapotrzebowanie serca na tlen. Wskazania do stosowania tego leku obejmują nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca oraz profilaktykę chorób układu sercowo-naczyniowego.

Ramiprilum 123ratio

Ramiprilum 123ratio to lek, który zawiera substancję czynną ramipryl. Jest to inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE), który działa poprzez zmniejszenie wytwarzania substancji podwyższających ciśnienie tętnicze, co prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, zapobieganiu chorobom układu sercowo-naczyniowego, leczeniu choroby nerek oraz w leczeniu objawowej niewydolności serca. Ramiprilum 123ratio jest dostępny na receptę.

Ramistad

Ramistad to lek, który zawiera substancję czynną ramipryl. Należy do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę). Lek ten zmniejsza wytwarzanie w organizmie substancji mogących podwyższać ciśnienie tętnicze i rozszerza naczynia krwionośne, co ułatwia sercu pompowanie krwi. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego, w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego, w objawowej niewydolności serca, a także w chorobach nerek. Jest dostępny na receptę.

Ramizek Combi

Ramizek Combi

Ramizek Combi to lek zawierający dwie substancje czynne: ramipryl i amlodypinę. Ramipryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE), a amlodypina jest inhibitorem napływu jonów wapniowych. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego (podwyższonego ciśnienia tętniczego) u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze jest odpowiednio kontrolowane podczas jednoczesnego stosowania ramiprylu i amlodypiny w takich samych dawkach jak w leku Ramizek Combi, ale w osobnych preparatach. Ramizek Combi jest dostępny na receptę.

Ramizek HCT

Ramizek HCT

Ramizek HCT to lek na receptę, który zawiera dwie substancje czynne: ramipryl i hydrochlorotiazyd. Ramipryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE), który działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu tłoczenie krwi do organizmu. Hydrochlorotiazyd jest tiazydowym lekiem moczopędnym, który działa poprzez zwiększanie ilości wydalanej wody (zwiększa ilość moczu). Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego.