Acard

Acard

Lek Acard jest dostępny bez recepty, przeznaczony jest do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych. M.in. w zapobieganiu zawałowi serca u osób dużego ryzyka; po świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca; w niestabilnej chorobie wieńcowej i innych schorzeń kardiologicznych.

Acecardin

Acecardin to lek dostępny bez recepty, który zawiera substancję czynną – kwas acetylosalicylowy. Jest stosowany w chorobie niedokrwiennej serca oraz w sytuacjach klinicznych, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi. Działanie leku polega na hamowaniu zlepiania się (agregacji) płytek krwi, co zapobiega powstawaniu zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

Aclotin

Aclotin to lek przeciwpłytkowy zawierający tiklopidynę jako substancję czynną. Lek jest stosowany w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu u pacjentów po przebytym epizodzie niedokrwienia naczyń mózgowych (po udarze niedokrwiennym mózgu, w przejściowych epizodach niedokrwienia) oraz zapobiegania ciężkim incydentom niedokrwienia u pacjentów z zarostową miażdżycą tętnic kończyn dolnych w przypadku chromania przestankowego. Preparat jest dostępny na receptę i jest stosowany w postaci tabletek powlekanych.

Actarosin

Actarosin to lek zawierający substancję czynną rozuwastatynę, która zmniejsza stężenie lipidów we krwi. Lek jest wskazany w leczeniu pierwotnej hipercholesterolemii (typu IIa) u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 10 lat lub starszych lub mieszanej dyslipidemii (typu IIb) jako leczenie uzupełniające do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające.

Agapurin

Agapurin to lek, który poprawia krążenie krwi poprzez zwiększenie elastyczności czerwonych krwinek, hamuje krzepliwość i zmniejsza lepkość krwi, hamuje aktywność białych krwinek związaną ze stanem zapalnym. Stosowany jest głównie w zaburzeniach obwodowego krążenia tętniczego i tętniczo-żylnego spowodowanych miażdżycą, cukrzycą, a także zaburzeniami pochodzenia zapalnego lub czynnościowego. Lek jest dostępny na receptę.

Agapurin SR 400

Agapurin SR 400 to lek zawierający pentoksyfyllinę, który jest stosowany do poprawy krążenia krwi. Pentoksyfyllina zwiększa elastyczność czerwonych krwinek, hamuje agregację płytek krwi i zmniejsza lepkość krwi, co prowadzi do poprawy przepływu krwi. Agapurin SR 400 jest stosowany w leczeniu objawów niedokrwienia kończyn dolnych, takich jak ból nóg podczas chodzenia, ból spoczynkowy i owrzodzenia. Agapurin SR 400 jest dostępny tylko na receptę.

Agapurin SR 600

Agapurin SR 600 to lek na receptę, który poprawia krążenie krwi poprzez zwiększenie elastyczności czerwonych krwinek, hamuje krzepliwość i zmniejsza lepkość krwi, hamuje aktywność białych krwinek związaną ze stanem zapalnym. Lek ten leczy zaburzenia obwodowego krążenia tętniczego i tętniczo-żylnego spowodowane miażdżycą, cukrzycą, a także zaburzenia pochodzenia zapalnego lub czynnościowego. Stosowany jest również w przypadku zaburzeń krążenia w obrębie gałki ocznej, zaburzeń czynności ucha wewnętrznego (zaburzenia słuchu, nagła utrata słuchu itp.) spowodowane zaburzeniami krążenia oraz stanów niedokrwienia mózgu (stany po udarze mózgu, zaburzenia czynności mózgu pochodzenia naczyniowego z objawami takimi, jak brak koncentracji, zawroty głowy, zaburzenia pamięci itp.).

Agregex

Agregex to lek przeciwpłytkowy, który zawiera substancję czynną klopidogrel. Działa poprzez hamowanie zlepiania się płytek krwi, co zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów. Jest stosowany u dorosłych pacjentów, aby zapobiec tworzeniu się skrzeplin w stwardniałych naczyniach krwionośnych (tętnicach), co jest szczególnie ważne u pacjentów z miażdżycą. Każda tabletka zawiera 75 mg klopidogrelu.

Alliomint

Alliomint

Alliomint to lek, który jest dostępny na receptę. Jest stosowany w leczeniu różnych schorzeń. Szczegółowe informacje na temat wskazań, składu, dawkowania i przeciwwskazań Alliomintu są dostępne w ulotce dołączonej do opakowania. Przed rozpoczęciem stosowania Alliomintu należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Amaryl

Amaryl to lek w postaci tabletek, zawierający substancję czynną glimepiryd, który zmniejsza stężenie cukru we krwi. Jest stosowany w leczeniu i zapobieganiu cukrzycy typu 2. Glimepiryd zwiększa ilość insuliny uwalnianej przez trzustkę. Insulina zmniejsza stężenie glukozy we krwi. Amaryl jest wskazany w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych, zwłaszcza u pacjentów z nadwagą, gdy za pomocą samej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowej kontroli glikemii. Amaryl może być stosowany w leczeniu skojarzonym z metforminą lub insuliną. Lek jest dostępny na receptę.

Ampres

Ampres to lek w postaci roztworu do wstrzykiwań, który jest stosowany do znieczulenia miejscowego. Działa poprzez blokowanie wytwarzania i przewodzenia impulsów nerwowych, co pozwala na znieczulenie określonych części ciała i zapobiega odczuwaniu bólu podczas operacji. Lek jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Ampres jest dostępny na receptę.

Anacard medica protect

Anacard medica protect

Anacard Medica Protect to lek w postaci tabletek dojelitowych, który zawiera kwas acetylosalicylowy. Jest przeznaczony do długotrwałego stosowania w chorobach z ryzykiem zakrzepów i zatorów naczyń krwionośnych. Lek ten działa poprzez zapobieganie zlepianiu się (agregacji) płytek krwi. Anacard Medica Protect jest dostępny bez recepty.

Anacard Protect

Anacard Protect to lek zawierający substancję czynną – kwas acetylosalicylowy. Jest to produkt leczniczy stosowany u pacjentów z chorobami, które stwarzają zagrożenie tworzenia się zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych. Wskazany jest do długotrwałego stosowania w profilaktyce chorób układu krążenia, które mogą powodować zakrzepy i zatory w naczyniach krwionośnych, takich jak zawał serca; niestabilna i stabilna choroba niedokrwienna serca. Jest dostępny bez recepty.

Apo-Clodin

Apo-Clodin to lek, który zawiera substancję czynną tyklopidynę. Jest to lek przeciwpłytkowy, który hamuje proces tworzenia zakrzepów i wydłuża czas krzepnięcia krwi. Stosuje się go u pacjentów, u których wystąpił udar niedokrwienny lub objawy poprzedzające udar. Lek ten jest dostępny na receptę.

Apo-Pentox 400 SR

Apo-Pentox 400 SR to lek na receptę, który zawiera pentoksyfilinę. Jest to substancja syntetyczna pochodząca od metyloksantyny, która zwiększa elastyczność krwinek czerwonych, co ułatwia ich krążenie w naczyniach włosowatych. Lek zmniejsza lepkość krwi, rozszerza naczynia krwionośne i działa przeciwzakrzepowo. Stosowany jest w łagodzeniu dolegliwości powodowanych przez długotrwałe zaburzenia krążenia tętniczego i tętniczo-żylnego kończyn o etiologii miażdżycowej i cukrzycowej.

Apo-Simva

Apo-Simva to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną symwastatynę. Należy do grupy leków zwanych statynami. Lek ten zmniejsza poziom cholesterolu oraz triglicerydów we krwi pacjenta, co z kolei zmniejsza ryzyko wystąpienia takich niebezpiecznych stanów jak zawał serca czy udar niedokrwienny mózgu. Stosuje się go między innymi u osób chorych na miażdżycę oraz u osób z wysokim poziomem cholesterolu, gdy reakcja na dietę lub niefarmakologiczne metody leczenia jest niewystarczająca.

Apoauronarami

Apoauronarami jest stosowany do leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (nadciśnienia tętniczego), obniżenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu, obniżenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia chorób nerek (niezależnie od tego czy pacjent choruje na cukrzycę), leczenia serca, gdy nie pompuje ono wystarczającej ilości krwi do reszty ciała (niewydolność serca) oraz leczenia po zawale serca powikłanym niewydolnością serca. Lek jest dostępny na receptę.

Aporoza

Aporoza to lek hipolipemizujący, który zawiera substancję czynną rozuwastatynę. Jest dostępny na receptę. Lek jest stosowany do leczenia pierwotnej hipercholesterolemii (typu IIa, w tym heterozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej) lub mieszanej dyslipidemii (typu IIb) u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Stosuje się go jako uzupełnienie diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające.

Areplex

Areplex

Areplex to doustny lek w postaci okrągłych, różowych tabletek. Jest to lek przeciwpłytkowy, który zapobiega zakrzepom u osób po przebytym zawale serca, mających objawy miażdżycy, cierpiących na udar niedokrwienny, czy chorobę tętnic obwodowych. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania leku jest profilaktyka wtórna powikłań zakrzepowych w miażdżycy: u dorosłych pacjentów z zawałem mięśnia sercowego, z udarem, czy u osób cierpiących na chorobę tętnic obwodowych.

Arterios

Arterios to lek, który zawiera substancję czynną atorwastatynę. Jest to lek obniżający poziom cholesterolu we krwi, stosowany w leczeniu hipercholesterolemii oraz profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych. Atoris działa poprzez hamowanie aktywności enzymu HMG-CoA reduktazy, który jest kluczowy w produkcji cholesterolu w wątrobie. Lek jest dostępny na receptę.

Asapro

Asapro to lek zawierający kwas acetylosalicylowy, który jest stosowany w profilaktyce zawału serca. Działa poprzez hamowanie agregacji płytek krwi, co zapobiega powstawaniu zakrzepów, które mogą prowadzić do zawału serca. Lek jest dostępny bez recepty. Wskazania do stosowania obejmują zapobieganie zawałowi serca u osób z podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Asmag

Asmag to lek zawierający magnez w postaci wodoroasparaginianu. Jest stosowany w celu uzupełnienia niedoboru magnezu w organizmie. Jedna tabletka zawiera 20 mg jonów magnezu. Lek jest dostępny bez recepty. Wskazaniem do stosowania jest niedobór magnezu.

Asmag B

Asmag B to lek stosowany w celu uzupełnienia niedoborów magnezu w organizmie. Substancjami czynnymi produktu są magnezu wodoroasparaginian czterowodny oraz pirydoksyny chlorowodorek. Jedna tabletka zawiera 20mg jonów magnezu. Lek jest dostępny bez recepty. Wskazaniem do jego stosowania są niedobory magnezu w organizmie.

Asmag forte

Asmag Forte to lek dostępny bez recepty, który zawiera magnez w postaci wodoroasparaginianu czterowodnego. Każda tabletka zawiera 500 mg tej substancji, co odpowiada 34 mg jonów magnezu. Lek jest stosowany do uzupełnienia niedoboru magnezu w organizmie. Magnez jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania układu mięśniowego i nerwowego, pomaga w utrzymaniu zdrowych kości i zębów. Asmag Forte należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Aspafar Farmapol

Aspafar Farmapol to lek dostępny bez recepty, który zawiera jony magnezu i potasu oraz aminokwas biorący udział w metabolizmie tkanki nerwowej. Lek ten wpływa stymulująco na czynność mózgu, usprawnia pamięć, poprawia koncentrację i samopoczucie, łagodzi odczuwanie zmęczenia i poprawia rytm snu. Jest stosowany do uzupełniania niedoboru magnezu i potasu, zwłaszcza w niemiarowościach i nadpobudliwości serca, profilaktycznie w chorobie niedokrwiennej serca, przy zagrożeniu zawałem, w rekonwalescencji pozawałowej, po przebytych chorobach zakaźnych lub zabiegach chirurgicznych, które doprowadziły do utraty magnezu i potasu. Jest również stosowany jako lek przeciwdziałający niepożądanym skutkom długotrwałego stosowania glikozydów nasercowych i leków moczopędnych.

Atozet

Lek Atozet zawiera dwa składniki czynne: ezetymib i atorwastatynę. Jest stosowany u pacjentów dorosłych w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu całkowitego, „złego” cholesterolu (LDL) oraz substancji tłuszczowych określanych mianem triglicerydów we krwi. Dodatkowo lek Atozet powoduje zwiększenie stężenia „dobrego” cholesterolu (HDL). Lek jest dostępny na receptę.

Beta Karoten Amara

Beta Karoten Amara to lek witaminowy, który zawiera betakaroten, najbardziej aktywny prekursor witaminy A. Betakaroten jest antyoksydantem, zapobiega powstawaniu wolnych rodników. Lek stosuje się w profilaktyce powikłań związanych z niedoborem witaminy A, w okresie wiosenno-letnim u osób z nadwrażliwością na działanie promieni słonecznych, uzupełniająco dla kobiet zażywających doustne środki antykoncepcyjne oraz stosujących dietę odchudzającą. Lek jest dostępny bez recepty.

Bewim

Bewim to lek przeciwpłytkowy, który zawiera substancję czynną prasugrel. Lek ten zmniejsza ryzyko wystąpienia zakrzepów w naczyniach krwionośnych, co jest szczególnie ważne dla osób po zawale mięśnia sercowego lub z niestabilną dławicą piersiową. Bewim jest dostępny na receptę.

Biosteron

Produkt leczniczy uzupełniający niedobory dehydroepiandrosteronu (DHEA). DHEA jest prekursorem androgenów i estrogenów. DHEA jest prohormonem, którego poziom spada wraz z wiekiem.

Bonacard

Bonacard to lek, który zawiera kwas acetylosalicylowy, substancję czynną, która skutecznie hamuje zlepianie się płytek krwi. Jest przeznaczony do długotrwałego stosowania w celu zapobiegania chorobom, które mogą prowadzić do powstania zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych. Stosuje się go w chorobie niedokrwiennej serca oraz sytuacjach klinicznych, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi. Jest dostępny bez recepty.

Carder

Carder to lek doustny stosowany w profilaktyce przeciwzakrzepowej w objawowej miażdżycy. Jest również stosowany w farmakoterapii zawału serca, a także ostrego zespołu wieńcowego. Lek jest dostępny na receptę.

Ceel

Ceel

Ceel to preparat złożony, zawierający witaminę E oraz witaminę C. W jednej tabletce powlekanej znajduje się 50 mg kwasu askorbinowego (witamina C) i 100 mg all-rac-α-tokoferylu octanu (witamina E). Ceel jest lekiem złożonym, zawierającym witaminę E oraz witaminę C. Aktywność biologiczna witaminy E i witaminy C wynika przede wszystkim z ich właściwości antyoksydacyjnych. Preparat jest wskazany do leczenia niedoboru witaminy C i E, spowodowanego długotrwałym nieprawidłowym odżywianiem oraz zaburzeniami przemiany materii. Wspomaga również w miażdżycy, chorobie niedokrwiennej serca i jej wtórnej profilaktyce oraz we wszystkich chorobach, których etiologia związana jest ze stresem oksydacyjnym. Nie jest wymagana recepta do zakupu tego leku.

Cholib

Cholib to lek stosowany w leczeniu pierwotnej hipercholesterolemii lub mieszanej dyslipidemii. Jest to lek na receptę, który zawiera dwa składniki aktywne: fenofibrat i symwastatynę. Fenofibrat działa poprzez obniżanie poziomu tłuszczów (lipidów) w organizmie, a symwastatyna hamuje produkcję cholesterolu w wątrobie. Wskazaniem do stosowania Cholib jest kontrola poziomu cholesterolu u pacjentów, u których sama dieta i styl życia nie są wystarczające do osiągnięcia odpowiedniej kontroli.

Clogrel

Clogrel to lek zawierający substancję czynną klopidogrel. Jest to lek przeciwpłytkowy, który zmniejsza możliwość tworzenia się zakrzepów krwi. Klopidogrel znajduje zastosowanie w następujących schorzeniach: w zawale mięśnia sercowego, udarze niedokrwiennym, chorobie tętnic obwodowych, a także ostrym zespole wieńcowym bez uniesienia odcinka ST lub z uniesieniem odcinka ST – w obu przypadkach w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym. Jest dostępny na receptę.

Clopidix

Clopidix to lek przeciwpłytkowy, który zawiera substancję czynną klopidogrel. Jest stosowany w celu zapobiegania powstawaniu zakrzepów krwi u pacjentów, którzy przebyli zawał serca, udar mózgu lub mają problemy związane z krążeniem obwodowym. Lek jest dostępny na receptę.

Clopidogrel Accord

Clopidogrel Accord to lek w postaci tabletek powlekanych, który zapobiega zlepianiu się płytek krwi, zmniejszając ryzyko powstawania zakrzepów krwi w naczyniach krwionośnych. Jest stosowany w profilaktyce powikłań zakrzepowych w miażdżycy, u dorosłych pacjentów z zawałem mięśnia sercowego, udarem niedokrwiennym lub rozpoznaną chorobą tętnic obwodowych. Lek jest dostępny na receptę.

Clopidogrel Acino

Clopidogrel Acino to lek przeciwpłytkowy, który hamuje agregację płytek krwi. Jest stosowany w profilaktyce powikłań zakrzepowych w miażdżycy u pacjentów z zawałem serca, udarem niedokrwiennym lub rozpoznaną chorobą tętnic obwodowych. Lek jest dostępny na receptę.

Clopidogrel Acino Pharma

Clopidogrel Acino Pharma to lek przeciwpłytkowy, który działa poprzez hamowanie agregacji (sklejania) płytek krwi. Jest stosowany w leczeniu ostrego bólu, gdy inne leki przeciwbólowe nie są skuteczne. Lek ten obniża ciśnienie tętnicze krwi i poprawia ukrwienie serca. Jest dostępny na receptę.

Clopidogrel Actavis

Clopidogrel Actavis to lek, który zapobiega zlepianiu się płytek krwi, co zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów krwi w naczyniach krwionośnych. Jest on stosowany w profilaktyce powikłań zakrzepowych w miażdżycy, takich jak zawał mięśnia sercowego, udar niedokrwienny oraz choroba tętnic obwodowych. Lek ten jest dostępny na receptę.

Clopidogrel Apotex

Clopidogrel Apotex to lek przeciwpłytkowy, który działa poprzez hamowanie patologicznej agregacji płytek krwi. Jest stosowany profilaktycznie w leczeniu miażdżycy u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego, udarem niedokrwiennym oraz rozpoznaną chorobą tętnic obwodowych. Lek jest dostępny na receptę.

Leki na miażdżycę na receptę i bez recepty

Lista leków stosowanych w leczeniu miażdżycy.

Zobacz także:

Anemia
Arytmia
Choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologiczne)
Hemoroidy
Leki przeciwzakrzepowe
Nadciśnienie
Niewydolność serca
Niskie ciśnienie (niedociśnienie)
Obniżenie stężenia cholesterolu
Zawał serca
Żylaki
Wszystkie leki kardiologiczne

Używki, siedzący tryb życia czy nieprawidłowa, prowadząca do otyłości dieta to tylko niektóre z przyczyn miażdżycy. Wraz z cukrzycą należą do groźnych dla człowieka chorób cywilizacyjnych, dotykających bezpośrednio układ sercowo – naczyniowy. Niewykryta lub nie poddana leczeniu może doprowadzić do niebezpiecznego zatoru, zawału serca, a nawet śmierci.

Miażdżyca – czym jest?

Stwardnienie tętnic, nazywane miażdżycą, polega na odkładaniu się w naczyniach krwionośnych blaszki miażdżycowej. W jej skład wchodzi zły cholesterol, tłuszcze (lipidy), włókna kolagenowe oraz materiał w postaci tkanki łącznej. Nazywana także alteriosklerozą miażdżyca tętnic to schorzenie przewlekłe, a jako choroba postępująca z biegiem czasu – początkowo może pozostawać niezauważona. Towarzyszące miażdżycy zwężenie światła tętnic uniemożliwia swobodny przepływ krwi do narządów, a oderwana od ściany naczynia blaszka może spowodować zator żylny. Zaawansowana miażdżyca tętnic prowadzić może więc do udaru mózgu, zawału mięśnia sercowego czy dysfunkcji nerek. Powoduje ona nie tylko poważne zmiany chorobowe w obrębie organizmu, ale niekiedy jest także przyczyną przedwczesnej śmierci.

Leczenie miażdżycy

Oprócz znaczącej zmiany stylu życia na aktywny ruchowo oraz sposobu żywienia zmniejszającego podaż szkodliwych tłuszczy, cukrów czy węglowodanów – istotne jest wprowadzenie indywidualnej farmakologicznej kuracji, pod okiem lekarza specjalisty. W leczeniu farmakologicznym miażdżycy używa się chociażby odpowiedzialnych za obniżenie poziomu złego cholesterolu statyn czy ezetymibu, zwiększającego ich działanie. Leki przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe (np. kwas acetylosalicylowy, tiklopidyna) także wykazują korzystne działanie w walce ze zmianami miażdżycowymi.

Przykładowe substancje czynne stosowane do leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, dławicy piersiowej, stabilnej choroby wieńcowej i innym schorzeń o podłożu kardiologicznym:

Amlodypina
Bisoprolol
Chinapryl
Cylazapryl
Doksazosyna
Enalapryl
Hydrochlorotiazyd
Indapamid
Irbesartan
Karwedylol
Kwas acetylosalicylowy
Lerkanidypina
Lidokaina
Lizynopryl
Losartan
Metoprolol
Nebiwolol
Olmesartan medoksomilu
Peryndopryl
Ramipryl
Rozuwastatyna
Telmisartan
Walsartan
Witamina B1 (tiamina)
Witamina E (α-Tokoferol)
Wodoroasparginian magnezu

Przykładowe substancje czynne stosowane do leczenia żylaków i innych chorób zakrzepowo-zatorowych.

Enoksaparyna sodowa
Heparyna sodowa
Nagietek
Kasztanowiec
Rutozyd (rutyna)
Trokserutyna

Przykładowe substancje czynne stosowane do leczenia hemoroidów:

Kasztanowiec
Tlenek cynku