Rosuvateva

Rosuvateva to lek, który zawiera substancję czynną rozuwastatynę. Jest to lek przeciwmiażdżycowy, który obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Lek jest stosowany w leczeniu hipercholesterolemii pierwotnej, mieszanej dyslipidemii oraz hipertrójglicerydemii izolowanej. Rosuvateva jest dostępna na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

RosuvaTeva należy do grupy leków zwanych statynami.

Lek RosuvaTeva został przepisany pacjentowi, ponieważ:
– u pacjenta występuje duże stężenie cholesterolu. Oznacza to, że pacjent jest w grupie ryzyka zawału serca lub udaru mózgu. Lek RosuvaTeva stosuje się u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i starszych w leczeniu wysokiego poziomu cholesterolu.

Przyjmowanie statyny zostało zalecone przez lekarza, ponieważ zmiana diety oraz wykonywanie większej liczby ćwiczeń okazały się być niewystarczające do skorygowania stężenia cholesterolu u pacjenta. Pacjent powinien kontynuować dietę obniżającą cholesterol oraz wykonywać ćwiczenia w okresie przyjmowania leku RosuvaTeva.
lub
– u pacjenta występują inne czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia zawału serca, udaru mózgu lub podobnych zaburzeń.

Zawał serca, udar mózgu i inne zaburzenia mogą być wywołane chorobą zwaną miażdżycą naczyń krwionośnych. Przyczyną miażdżycy naczyń krwionośnych jest gromadzenie się złogów substancji tłuszczowych w tętnicach.

Dlaczego ważne jest stałe stosowanie leku RosuvaTeva?
Lek RosuvaTeva stosowany jest w celu skorygowania we krwi stężenia tłuszczów, zwanych lipidami, z których najczęściej występującym jest cholesterol.
Istnieją różne rodzaje cholesterolu występujące we krwi: „zły” cholestrol (LDL-C) i „dobry” cholesterol (HDL-C).
– RosuvaTeva może zmniejszać stężenie “złego” cholesterolu i zwiększać stężenie “dobrego” cholesterolu.
– Działanie leku RosuvaTeva polega na hamowaniu produkcji „złego” cholesterolu w organizmie. RosuvaTeva poprawia także zdolność organizmu do usuwania „złego” cholesterolu z krwi.

U większości osób zwiększone stężenie cholesterolu nie zmienia samopoczucia, ponieważ nie powoduje żadnych objawów. Jednak, jeśli pacjent nie leczy się, dochodzi do odkładania złogów substancji tłuszczowych w ścianach naczyń krwionośnych, co powoduje ich zwężenie.
Czasami zwężone naczynia krwionośne mogą zostać zablokowane, czego skutkiem może być przerwanie dopływu krwi do serca lub mózgu, co w konsekwencji powoduje zawał serca lub udar mózgu. Zmniejszenie stężenia cholesterolu we krwi zmniejsza ryzyko zawału, udaru lub podobnych zaburzeń.

Nawet, jeśli po zastosowaniu leku RosuvaTeva stężenie cholesterolu będzie prawidłowe, należy nadal zażywać lek, ponieważ zapobiega to ponownemu zwiększeniu stężenia cholesterolu i odkładaniu substancji tłuszczowych.

Stosowanie leku należy przerwać jeżeli tak zaleci lekarz lub jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę.

Skład

Substancją czynną jest rozuwastatyna.
Każda tabletka leku RosuvaTeva 5, 10, 20 lub 40 mg zawiera rozuwastatynę wapniową odpowiadającą 5, 10, 20 lub 40 mg rozuwastatyny.

Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki
Celuloza mikrokrystaliczna (PH 102)
Laktoza jednowodna
Krospowidon (Typ B)
Hydroksypropyloceluloza
Wodorowęglan sodowy
Magnezu stearynian

Otoczka tabletki
Laktoza jednowodna
Hypromeloza 6cP
Tytanu dwutlenek (E 171)
Triacetyna
Żelaza tlenek żółty (E 172) dla dawki 5 mg
Żelaza tlenek czerwony (E 172) dla dawki 10, 20, 40 mg.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli
Stosowanie leku RosuvaTeva w celu obniżenia stężenia cholesterolu
Dawka początkowa

Leczenie produktem RosuvaTeva należy rozpocząć od dawki 5 mg lub 10 mg, nawet u pacjentów przyjmujących uprzednio większą dawkę innych statyn (innego leku obniżającego poziom cholesterolu). Wybór dawki początkowej będzie zależał od:
– Stężenia cholesterolu u pacjenta.
– Stopnia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu.
– Obecności czynników ryzyka powodujących większą wrażliwość na potencjalne działania niepożądane.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w celu dobrania dawki początkowej leku RosuvaTeva najlepszej dla pacjenta.

Lekarz może zalecić stosowanie najmniejszej dawki leku (5 mg) jeżeli:
– Pacjent jest pochodzenia azjatyckiego (japońskiego, chińskiego, filipińskiego, wietnamskiego, koreańskiego lub hinduskiego).
– Pacjent jest w wieku powyżej 70 lat.
– U pacjenta występuje umiarkowanie nasilona choroba nerek.
– Pacjent jest w grupie ryzyka wystąpienia schorzenia objawiającego się bólem mięśni (miopatii).

Zwiększanie dawki i maksymalna dawka dobowa
Lekarz może podjąć decyzję o zwiększeniu dawki leku RosuvaTeva w celu wybrania jak najlepszej dawki dla danego pacjenta. Jeżeli u pacjenta zastosowano dawkę początkową 5 mg, lekarz może, w razie konieczności, zadecydować o zwiększeniu jej do 10 mg, następnie do 20 mg, a potem aż do dawki maksymalnej 40 mg. W przypadku stosowania dawki początkowej 10 mg, lekarz może zdecydować o jej podwojeniu do 20 mg, a następnie do maksymalnej dawki 40 mg. Każde kolejne zwiększenie dawki leku będzie przeprowadzone w czterotygodniowym odstępie czasowym.
Maksymalna dawka dobowa leku RosuvaTeva wynosi 40 mg i jest przepisywana wyłącznie pacjentom z dużym stężeniem cholesterolu i dużym ryzykiem wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu, u których nie nastąpiło pożądane zmniejszenie stężenia cholesterolu podczas stosowania dawki 20 mg.

Stosowanie leku RosuvaTeva w celu zmniejszenia ryzyka zawału lub udaru lub podobnych problemów zdrowotnych
Zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg, jednak lekarz może zdecydować o jej zmniejszeniu, jeśli u pacjenta występują czynniki opisane powyżej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat
Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 5 mg. Lekarz może zwiększyć dawkę do odpowiedniej dla danego pacjenta. Maksymalna dawka dobowa leku RosuvaTeva to 10 mg u dzieci w wieku od 6 do 9 lat oraz 20 mg u dzieci w wieku od 10 do 17 lat. Lek należy zażywać raz na dobę. Leku RosuvaTeva w dawce 40 mg nie należy stosować u dzieci.

Zażywanie tabletek
Należy połknąć tabletkę w całości popijając wodą.

Należy przyjmować lek RosuvaTeva raz na dobę o dowolnej porze dnia z jedzeniem lub bez jedzenia.

Zaleca się przyjmowanie leku o stałej porze każdego dnia, aby łatwiej o tym pamiętać.

Regularne badania stężenia cholesterolu
W celu upewnienia się, że stężenie cholesterolu zmniejszyło się i jest prawidłowe należy regularnie odbywać wizyty kontrolne i przeprowadzać badania krwi.

Lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki leku RosuvaTeva, tak aby była ona odpowiednia dla pacjenta.

Przedawkowanie

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do najbliższego szpitala.

Jeśli pacjent znajduje się w szpitalu lub jest leczony z powodu innej choroby powinien poinformować lekarza lub inną osobę z personelu medycznego o stosowaniu leku RosuvaTeva.

Jedzenie i picie (alkohol)

Należy przyjmować lek RosuvaTeva raz na dobę o dowolnej porze dnia z jedzeniem lub bez jedzenia.

Ciąża i karmienie piersią

Leku RosuvaTeva nie należy stosować w ciąży ani w okresie karmienia piersią. Jeśli podczas stosowania leku RosuvaTeva pacjentka zajdzie w ciążę, należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku RosuvaTeva i skontaktować się z lekarzem. Podczas stosowania leku RosuvaTeva należy unikać ciąży i stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ulotka Rosuvateva

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Rosuvateva (forum)

Stosujesz Rosuvateva? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Rosuvateva. Podziel się doświadczeniami na forum.