Rosuvastatin Polfa Pabianice

Rosuvastatin Polfa Pabianice należy do grupy leków zwanych statynami.

Lek Rosuvastatin Polfa Pabianice jest zalecany do stosowania, ponieważ:
– u pacjenta stwierdzono duże stężenie cholesterolu. Oznacza to ryzyko ataku serca (zawału mięśnia sercowego) lub udaru. Rosuvastatin Polfa Pabianice jest stosowany u dorosłych, u młodzieży oraz u dzieci w wieku 6 lat lub starszych w celu leczenia dużego stężenia
cholesterolu.

Lekarz zalecił stosowanie leku, ponieważ dieta i zwiększenie ilości ćwiczeń fizycznych okazały się niewystarczające do uzyskania prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi. Pacjent zażywający Rosuvastatin Polfa Pabianice powinien jednocześnie stosować dietę z obniżoną ilością cholesterolu i ćwiczenia fizyczne.
lub

– Lek jest również zalecany, jeśli pacjent jest obarczony innymi czynnikami, które zwiększają ryzyko wystąpienia ataku serca (zawału mięśnia sercowego), udaru lub podobnych chorób.

Zawał mięśnia sercowego, udar i inne problemy mogą być spowodowane miażdżycą tętnic.

Miażdżyca tętnic jest wynikiem odkładania się blaszek miażdżycowych w naczyniach krwionośnych.

Dlaczego ważne jest stałe stosowanie leku Rosuvastatin Polfa Pabianice
Lek jest stosowany w celu uzyskania prawidłowych wartości stężeń substancji tłuszczowych we krwi. Najbardziej powszechną z nich jest cholesterol. We krwi znajdują się różne rodzaje cholesterolu, tzw. „zły” cholesterol (LDL-C) i „dobry” cholesterol (HDL-C).

– Lek może powodować zmniejszenie stężenia „złego” cholesterolu i zwiększenie stężenia „dobrego” cholesterolu.

– Działanie leku polega na hamowaniu produkcji „złego” cholesterolu w organizmie. Pomaga on także w usuwaniu „złego” cholesterolu z krwi.

U większości osób zwiększone stężenie cholesterolu nie zmienia samopoczucia, ponieważ nie powoduje żadnych objawów. Jeżeli jednak pacjent nie leczy się, dochodzi do odkładania złogów substancji tłuszczowych w ścianach naczyń krwionośnych i ich zwężenia.

Czasami może dojść do zablokowania zwężonego naczynia krwionośnego, przerwania dopływu krwi do serca lub mózgu, i w konsekwencji do zawału serca lub udaru. Uzyskanie prawidłowych wartości stężenia cholesterolu we krwi, zmniejsza ryzyko zawału serca, udaru lub podobnych chorób.

Nawet, jeżeli po zastosowaniu leku stężenie cholesterolu będzie prawidłowe, należy nadal go zażywać. Zapobiega to ponownemu zwiększeniu stężenia cholesterolu, które powoduje odkładanie się substancji tłuszczowych. Należy przerwać stosowanie leku, jeśli tak zaleci lekarz lub jeśli pacjentka zajdzie w ciążę.

Jaki jest skład Rosuvastatin Polfa Pabianice, jakie substancje zawiera?

– Substancją czynną jest rozuwastatyna. Lek Rosuvastatin Polfa Pabianice, tabletki powlekane zawiera sól wapniową rozuwastatyny w dawce 5 mg, 10 mg, 20 mg lub 40 mg rozuwastatyny.

– Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna typ 102, laktoza jednowodna, krospowidon typ A, magnezu sterynian.
Skład otoczki Opadry II Yellow 31K38097: laktoza jednowodna, hypromeloza (E464), tytanu dwutlenek (E171), triacetyna, żółcień chinolinowa, lak (E104).

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Rosuvastatin Polfa Pabianice – jak stosować ten lek?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli
Stosowanie leku w celu obniżenia stężenia cholesterolu
Dawka początkowa
Leczenie Rosuvastatin Polfa Pabianice należy rozpocząć od dawki 5 mg lub 10 mg, nawet jeżeli pacjent wcześniej stosował większe dawki innych statyn. Wielkość dawki początkowej zależy od:
• stężenia cholesterolu,
• stopnia ryzyka wystąpienia u pacjenta zawału serca lub udaru,
• występowania u pacjenta czynników zwiększających podatność na działania niepożądane.

Należy zapytać lekarza, jaka dawka początkowa leku Rosuvastatin Polfa Pabianice jest najbardziej odpowiednia dla pacjenta.

Lekarz może zadecydować o zastosowaniu dawki 5 mg jako dawki początkowej jeżeli:
– pacjent pochodzi z Azji (Japonii, Chin, Filipin, Wietnamu, Korei lub Indii),
– pacjent jest w wieku powyżej 70 lat,
– u pacjenta występują umiarkowanie ciężkie choroby nerek,
– pacjent jest narażony na wystąpienie chorób i bólów mięśni (miopatia).

Zwiększanie dawki i maksymalna dawka dobowa
Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki, tak aby była ona odpowiednia dla potrzeb pacjenta.
Jeśli pacjent rozpoczął leczenie od dawki 5 mg, lekarz może zdecydować o zwiększeniu do 10 mg, a następnie do 20 mg lub 40 mg, jeśli jest to konieczne. Jeśli pacjent rozpoczął leczenie od dawki 10 mg, lekarz może zdecydować o zwiększeniu do 20 mg, a następnie do 40 mg, jeśli jest to konieczne. Okres leczenia ustaloną dawką pomiędzy każdorazowym jej zwiększeniem wynosi 4 tygodnie.

Maksymalna dawka dobowa leku Rosuvastatin Polfa Pabianice to 40 mg. Jest ona stosowana u pacjentów z wysokim stężeniem cholesterolu i dużym ryzykiem zawału lub udaru, u których dawka 20 mg była niewystarczająca do zmniejszenia stężenia cholesterolu.

Stosowanie leku Rosuvastatin Polfa Pabianice w celu zmniejszenia ryzyka zawału lub udaru lub podobnych problemów zdrowotnych
Zalecana dawka to 20 mg, jednak lekarz może zadecydować o jej zmniejszeniu, jeżeli u pacjenta występują czynniki opisane powyżej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat
Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 5 mg. Lekarz może zwiększyć dawkę do odpowiedniej dla danego pacjenta. Maksymalna dawka dobowa leku Rosuvastatin Polfa Pabianice wynosi 10 mg dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat oraz 20 mg dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 17 lat. Lek
należy przyjmować jeden raz dziennie. Nie należy stosować dawki 40 mg leku Rosuvastatin Polfa Pabianice u dzieci.

Sposób podawania
Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą.
Lek Rosuvastatin Polfa Pabianice należy przyjmować raz na dobę o dowolnej porze z jedzeniem lub bez jedzenia.
Zaleca się przyjmowanie leku o stałej porze, aby łatwiej o tym pamiętać.

Kontrolne badania cholesterolu
W celu upewnienia się, że stężenie cholesterolu zmniejszyło się i jest prawidłowe należy regularnie odbywać wizyty kontrolne i przeprowadzać badania krwi.

Lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki Rosuvastatin Polfa Pabianice w celu dobrania najlepszej dawki dla pacjenta.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku Rosuvastatin Polfa Pabianice należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do najbliższego szpitala.

Jeśli pacjent znajduje się w szpitalu lub jest leczony z powodu innej choroby powinien poinformować lekarza lub personel medyczny o stosowaniu leku Rosuvastatin Polfa Pabianice.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Rosuvastatin Polfa Pabianice – czy mogę spożywać alkohol?

Lek Rosuvastatin Polfa Pabianice należy przyjmować raz na dobę o dowolnej porze z jedzeniem lub bez jedzenia.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Rosuvastatin Polfa Pabianice w okresie ciąży i karmienia piersią?

Ciąża
Leku Rosuvastatin Polfa Pabianice nie należy stosować w ciąży ani w okresie karmienia piersią. Jeżeli podczas stosowania leku Rosuvastatin Polfa Pabianice pacjentka zajdzie w ciążę, należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku Rosuvastatin Polfa Pabianice i skontaktować się z lekarzem. Podczas stosowania leku Rosuvastatin Polfa Pabianice należy unikać ciąży i stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Przed zastosowaniem każdego leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ulotka Rosuvastatin Polfa Pabianice – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

ROSUVASTATIN POLFA PABIANICE, 5 mg; 10 mg; 20 mg; 40 mg, tabletki powlekane (Rosuvastatinum)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Rosuvastatin Polfa Pabianice m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

ROSUVASTATIN POLFA PABIANICE, 5 mg; 10 mg; 20 mg; 40 mg, tabletki powlekane (Rosuvastatinum)

Opinie o Rosuvastatin Polfa Pabianice - forum pacjentów

Stosujesz Rosuvastatin Polfa Pabianice? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz