Spis leków zawierających substancję: Rozuwastatyna

Actarosin

Actarosin to lek zawierający substancję czynną rozuwastatynę, która zmniejsza stężenie lipidów we krwi. Lek jest wskazany w leczeniu pierwotnej hipercholesterolemii (typu IIa) u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 10 lat lub starszych lub mieszanej dyslipidemii (typu IIb) jako leczenie uzupełniające do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające.

Aporoza

Aporoza to lek hipolipemizujący, który zawiera substancję czynną rozuwastatynę. Jest dostępny na receptę. Lek jest stosowany do leczenia pierwotnej hipercholesterolemii (typu IIa, w tym heterozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej) lub mieszanej dyslipidemii (typu IIb) u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Stosuje się go jako uzupełnienie diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające.

Arterios

Arterios to lek, który zawiera substancję czynną atorwastatynę. Jest to lek obniżający poziom cholesterolu we krwi, stosowany w leczeniu hipercholesterolemii oraz profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych. Atoris działa poprzez hamowanie aktywności enzymu HMG-CoA reduktazy, który jest kluczowy w produkcji cholesterolu w wątrobie. Lek jest dostępny na receptę.

Astrium

Astrium to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu hipercholesterolemii, czyli podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi. Lek ten działa poprzez zmniejszanie produkcji cholesterolu w organizmie, co pomaga w redukcji ryzyka chorób serca i naczyń krwionośnych. Astrium jest dostępny w formie tabletek powlekanych.

Coroswera

Coroswera to lek, który zawiera dwie substancje czynne: rozuwastatynę i ezetymib. Jego działanie polega na obniżaniu stężenia cholesterolu / lipidów we krwi. Stosowany jest w leczeniu hipercholesterolemii oraz w celu zmniejszenia ryzyka zdarzeń sercowo – naczyniowych. Lek jest dostępny na receptę.

Crestor

Crestor to lek, którego substancją czynną jest rozuwastatyna. Jest to lek na receptę, który należy do grupy statyn. Stosowany jest w celu zmniejszenia stężenia lipidów (głównie cholesterolu) we krwi. Rozuwastatyna hamuje proces syntezy cholesterolu i zwiększa jego wychwyt zwrotny z krwiobiegu. Lek ten jest zalecany przy wysokim poziomie “złego” cholesterolu (LDL) w organizmie. Crestor jest stosowany w profilaktyce zmian miażdżycowych oraz do obniżania poziomu trójglicerydów we krwi.

Crosuvo

Crosuvo to lek z grupy statyn, stosowany głównie w celu obniżania wysokiego stężenia cholesterolu we krwi u dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia. Jest on zalecany, gdy dieta i ćwiczenia okazują się niewystarczające w kontroli poziomu cholesterolu. U pacjentów z wysokim ryzykiem ataków serca, udarów czy innych schorzeń wynikających z miażdżycy, Crosuvo jest również wskazany. Lek jest dostępny na receptę.

Crosuvo Plus

Crosuvo Plus to lek z grupy statyn, który jest używany głównie do obniżania poziomu cholesterolu i innych lipidów w organizmie. Jest szczególnie użyteczny w leczeniu różnych form hiperlipidemii, w tym hipercholesterolemii i hipertriglicerydemii. Lek ma zastosowanie w leczeniu pierwotnej hipercholesterolemii lub mieszanej dyslipidemii, wspomagająco przy diecie, gdy ta jest niewystarczająca, a inne metody leczenia niefarmakologicznego nie przynoszą oczekiwanych efektów. Jest dostępny na receptę.

Ezehron Duo

Ezehron Duo

Ezehron Duo to lek w postaci tabletek, zawierający dwie substancje czynne: rozuwastatynę i ezetymib. Lek ten działa na dwa sposoby: zmniejsza ilość cholesterolu wchłanianego w przewodzie pokarmowym oraz ilość cholesterolu wytwarzanego w organizmie. Jest stosowany u pacjentów, u których sama dieta nie wystarcza. Podczas stosowania tego leku należy cały czas przestrzegać diety obniżającej stężenie cholesterolu. Lek jest dostępny na receptę.

Ivirosina

Ivirosina to lek stosowany przede wszystkim w leczeniu hipercholesterolemii. Działanie lecznicze leku oparte jest o właściwości zastosowanej w nim substancji czynnej – rozuwastatyny. Produkt leczniczy Ivirosina jest wskazany do stosowania w leczeniu hipercholesterolemii pierwotnej u osób dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 10. roku życia (hipercholesterolemia typu IIa, w tym także heterozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna) lub mieszanej dyslipidemii (typu IIb). Lek jest dostępny na receptę.

Kastel

Kastel to lek, który zawiera dwie różne substancje czynne w jednej kapsułce: rozuwastatynę i ramipryl. Rozuwastatyna należy do grupy leków zwanych statynami, które regulują stężenia lipidów (tłuszczów) w organizmie. Ramipryl jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensynę (ACE, ang. angiotensin converting enzyme). U pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym lek rozszerza naczynia krwionośne, ułatwiając sercu pompowanie krwi. Kastel jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) u dorosłych, u których jednocześnie stwierdza się jedno z następujących zaburzeń: zwiększone stężenie cholesterolu (pierwotna hipercholesterolemia) lub zwiększone stężenia cholesterolu i innego tłuszczu (trójglicerydów) (hiperlipidemia mieszana) i (lub) zwiększone ryzyko zawału serca, udaru mózgu lub innych podobnych chorób, których ryzyko można zmniejszyć za pomocą leku Kastel. Kastel jest dostępny na receptę.

Ridlip

Ridlip to lek w postaci tabletek powlekanych, który zawiera substancję czynną rozuwastatynę. Należy do grupy leków nazywanych statynami. Stosowany jest w celu uzyskania prawidłowego stężenia we krwi substancji tłuszczowych zwanych lipidami, wśród których najwięcej jest cholesterolu. Wskazany jest do stosowania w leczeniu rodzinnej homozygotycznej hipercholesterolemii, mieszanej dyslipidemii (typu IIb) oraz pierwotnej hipercholesterolemii (typu IIa, z wyjątkiem rodzinnej heterozygotycznej hipercholesterolemii). Lek jest dostępny na receptę.

Romazic

Romazic

Romazic to lek w postaci tabletek powlekanych, który zawiera rozuwastatynę, substancję czynną obniżającą poziom cholesterolu we krwi. Lek stosuje się w leczeniu hipercholesterolemii, czyli zbyt wysokiego stężenia cholesterolu, oraz w zapobieganiu zdarzeniom sercowo-naczyniowym, takim jak zawał serca lub udar. Lek Romazic jest zalecany u pacjentów, u których dieta i ćwiczenia fizyczne nie wystarczają do uzyskania prawidłowego stężenia cholesterolu. Romazic jest dostępny na receptę.

Rosamera

Rosamera to lek, który zawiera substancję czynną rozuwastatynę. Jest stosowany w celu uzyskania prawidłowego stężenia we krwi substancji tłuszczowych zwanych lipidami, wśród których najczęściej występującym jest cholesterol. Lek jest dostępny na receptę. Wskazany jest do stosowania w leczeniu hipercholesterolemii pierwotnej u dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 6. roku życia lub dyslipidemii mieszanej, a także w zapobieganiu dużym zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z dużym ryzykiem wystąpienia pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego.

Rossta

Rossta to lek, który zawiera substancję czynną rozuwastatynę. Jest to lek obniżający stężenie lipidów we krwi, zwłaszcza cholesterolu LDL, nazywanego “złym” cholesterolem. Dzięki temu zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy i innych powiązanych z nią chorób sercowo-naczyniowych. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania Rossta jest hipercholesterolemia pierwotna (rodzinna i nie rodzinna) oraz profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych.

Rosucard

Rosucard to lek z grupy statyn, który zawiera substancję czynną rozuwastatynę. Jest dostępny na receptę. Lek ten jest stosowany w celu zmniejszenia stężenia lipidów (głównie cholesterolu) we krwi. Wskazaniami do stosowania Rosucard są hipercholesterolemia pierwotna (typu IIa, w tym rodzinna hipercholesterolemia heterozygotyczna) u dorosłych, młodzieży i dzieci po 6. roku życia lub dyslpidemii mieszanej (typu IIb), z zachowaniem diety, gdy dieta i inne sposoby leczenia niefarmakologicznego (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) okazały się niewystarczające.

Rosudapin

Rosudapin to lek, który zawiera rozuwastatynę i amlodypinę. Rozuwastatyna jest inhibitorem reduktazy HMG-CoA, enzymu decydującego o szybkości przemiany 3-hydroksy-3-metyloglutarylokoenzymu A do mewalonianu, prekursora cholesterolu. Amlodypina jest antagonistą wapnia z grupy pochodnych dihydropirydyny. Hamuje napływ jonów wapniowych przez błonę komórkową do komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych i komórek mięśnia sercowego. Lek jest dostępny na receptę.

Rosufy

Lek Rosufy to preparat z grupy statyn, który jest zalecany w przypadku wysokiego stężenia cholesterolu. Wysokie stężenie cholesterolu zwiększa ryzyko wystąpienia chorób serca, takich jak zawał mięśnia sercowego lub udar. Lek Rosufy jest stosowany u dorosłych, młodzieży oraz dzieci powyżej 6 roku życia w celu obniżenia poziomu cholesterolu we krwi. Jest dostępny na receptę.

Rosugen

Rosugen to lek zawierający rozuwastatynę, substancję czynną z grupy statyn. Jego stosowanie jest zalecane w przypadku wysokiego stężenia cholesterolu u pacjentów, co zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu. Lek ten może być stosowany u dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 6 roku życia. Rosugen jest dostępny na receptę.

Rosulip plus

Rosulip Plus to lek w postaci kapsułek dojelitowych, zawierający dwie substancje czynne: rozuwastatynę i ezetymib. Lek ten działa na dwa sposoby: zmniejsza ilość cholesterolu wchłanianego w przewodzie pokarmowym oraz ilość cholesterolu wytwarzanego w organizmie. Jest stosowany jako uzupełnienie diety u osób, u których hipercholesterolemia jest odpowiednio kontrolowana za pomocą rozuwastatyny i ezetymibu stosowanych jednocześnie w postaci dwóch odrębnych preparatów, w takich samych dawkach jak dawka zawarta w preparacie złożonym. Rosulip Plus jest dostępny na receptę.

Rosulip Pro

Rosulip Pro to lek zawierający dwie substancje czynne: rozuwastatynę i ezetymib. Jest stosowany do zmniejszania stężenia cholesterolu we krwi, działając na dwa sposoby: zmniejsza ilość cholesterolu wchłanianego w przewodzie pokarmowym oraz ilość cholesterolu wytwarzanego w organizmie. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniem do stosowania Rosulip Pro jest hipercholesterolemia pierwotna u dorosłych pacjentów, u których uzyskano właściwą kontrolę hipercholesterolemii przy pomocy pojedynczych substancji stosowanych równocześnie w postaci oddzielnych produktów leczniczych.

Rosutrox

Rosutrox

Rosutrox to lek w postaci tabletek powlekanych, który zawiera substancję czynną rozuwastatynę. Należy do grupy leków nazywanych statynami. Stosowany jest w celu uzyskania prawidłowych stężeń substancji tłuszczowych, zwanych lipidami, w tym cholesterolu we krwi. Działa poprzez hamowanie produkcji „złego” cholesterolu (LDL- C) w organizmie oraz usuwanie „złego” cholesterolu z krwi. Lek jest zalecany u pacjentów, u których dieta i zwiększenie ilości ćwiczeń fizycznych okazały się niewystarczające do uzyskania prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi. Rosutrox jest dostępny na receptę.

Rosuvastatin + Acetylsalicylic acid Adamed

Lek Rosuvastatin + Acetylsalicylic acid Adamed jest lekiem na receptę, który zawiera rozuwastatynę i kwas acetylosalicylowy. Rozuwastatyna należy do grupy leków nazywanych statynami i jest stosowana do regulacji poziomu cholesterolu we krwi. Zmniejsza stężenie “złego” cholesterolu i zwiększa stężenie “dobrego” cholesterolu. Kwas acetylosalicylowy ma działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwreumatyczne, przeciwzakrzepowe (antykoagulacyjne) i przeciwzapalne. Wskazania do stosowania tego leku obejmują hipercholesterolemię oraz profilaktykę chorób sercowo-naczyniowych.

Rosuvastatin + Acetylsalicylic acid Rafarm

Lek Rosuvastatin + Acetylsalicylic acid Rafarm jest lekiem na receptę, który zawiera substancję czynną rozuwastatynę, z grupy leków nazywanych statynami, oraz kwas acetylosalicylowy. Stosowany jest w celu uzyskania we krwi prawidłowych stężeń substancji tłuszczowych, zwanych lipidami, w tym cholesterolu. Rozuwastatyna zmniejsza stężenie “złego” cholesterolu i zwiększa stężenie “dobrego” cholesterolu. Kwas acetylosalicylowy działa przeciwbólowo, przeciwgorączkowo, przeciwreumatycznie, przeciwzakrzepowo (antykoagulacyjnie), przeciwzapalnie. Lek jest zalecany do stosowania jako uzupełnienie niefarmakologicznych metod (dieta, ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) obniżenia wysokiego poziomu cholesterolu.

Rosuvastatin Aurobindo

Rosuvastatin Aurobindo to lek z grupy statyn, który zawiera substancję czynną rozuwastatynę. Stosowany jest w celu uzyskania prawidłowych stężeń substancji tłuszczowych, takich jak cholesterol, we krwi. Lek jest dostępny na receptę. Wskazany jest do stosowania u dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku 6 lat lub starszych w celu leczenia wysokiego stężenia cholesterolu.

Rosuvastatin Aurovitas

Rosuvastatin Aurovitas to lek na receptę, który zawiera substancję czynną – rozuwastatynę. Należy do grupy leków zwanych statynami, które są stosowane w leczeniu hipercholesterolemii, czyli wysokiego stężenia cholesterolu w organizmie. Lek ten działa poprzez hamowanie wytwarzania w organizmie złego cholesterolu oraz polepsza zdolność do usuwania cholesterolu z krwi. Stosowany jest u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Rosuvastatin Denk

Rosuvastatin Denk to lek, który jest inhibitorem reduktazy HMG-CoA, enzymu decydującego o szybkości przemiany 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A do mewalonianu, prekursora cholesterolu. Lek ten jest stosowany w leczeniu hipercholesterolemii, a także w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych. Rosuvastatin Denk zwiększa ilość receptorów dla LDL na powierzchni komórek wątroby, co ułatwia wychwytywanie i katabolizm LDL. Jest dostępny na receptę.

Rosuvastatin Hetero

Lek Rosuvastatin Hetero należy do grupy leków nazywanych statynami. Jest zalecany w przypadku wysokiego stężenia cholesterolu u pacjenta. Wysokie stężenie cholesterolu zwiększa ryzyko wystąpienia chorób serca, takich jak zawał mięśnia sercowego lub udar. Lek jest dostępny na receptę.

Rosuvastatin Krka

Rosuvastatin Krka to lek w postaci tabletek powlekanych, który zawiera substancję czynną rozuwastatynę. Należy do grupy leków nazywanych statynami, które są stosowane w celu uzyskania we krwi prawidłowych stężeń substancji tłuszczowych, zwanych lipidami, w tym cholesterolu. Lek ten zmniejsza stężenie “złego” cholesterolu i zwiększa stężenie “dobrego” cholesterolu. Jest dostępny na receptę.

Rosuvastatin Medical Valley

Rosuvastatin Medical Valley to lek z grupy statyn, który jest zalecany w przypadku wysokiego stężenia cholesterolu. Wysokie stężenie cholesterolu zwiększa ryzyko wystąpienia chorób serca, takich jak zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu. Lek jest stosowany u dorosłych, młodzieży oraz dzieci powyżej 6 roku życia w celu obniżenia poziomu cholesterolu we krwi. Lek jest dostępny na receptę.

Rosuvastatin Momaja

Rosuvastatin Momaja to lek z grupy statyn, który jest stosowany w celu uzyskania prawidłowych stężeń substancji tłuszczowych, zwanych lipidami, w tym cholesterolu we krwi. Działa poprzez zmniejszenie stężenia “złego” cholesterolu i zwiększenie stężenia “dobrego” cholesterolu. Jest zalecany do stosowania u dorosłych, młodzieży oraz u dzieci w wieku 6 lat lub starszych w celu leczenia wysokiego stężenia cholesterolu. Jest dostępny na receptę.

Rosuvastatin MSN

Rosuvastatin MSN to lek z grupy statyn, który jest zalecany w przypadku wysokiego stężenia cholesterolu. Wysokie stężenie cholesterolu zwiększa ryzyko wystąpienia chorób serca, takich jak zawał lub udar. Lek ten jest przeznaczony dla dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 6 roku życia, u których dieta i aktywność fizyczna nie przyniosły oczekiwanych rezultatów w obniżeniu poziomu cholesterolu. Lek jest dostępny na receptę.

Rosuvastatin Polfa Pabianice

Rosuvastatin Polfa Pabianice to lek z grupy statyn, który jest stosowany w celu obniżenia stężenia lipidów, głównie cholesterolu, we krwi. Lek ten jest szczególnie skuteczny w zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym, które są związane ze zwiększonym stężeniem lipidów we krwi. Rosuvastatin Polfa Pabianice jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania tego leku obejmują pierwotną hipercholesterolemię, mieszane dyslipidemie oraz rodzinną homozygotyczną hipercholesterolemię.

Rosuvastatin Ranbaxy

Rosuvastatin Ranbaxy to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną rozuwastatynę, należącą do grupy leków nazywanych statynami. Stosowany jest w celu uzyskania we krwi prawidłowych stężeń substancji tłuszczowych, zwanych lipidami, w tym cholesterolu. Lek zmniejsza stężenie “złego” cholesterolu i zwiększa stężenie “dobrego” cholesterolu. Wskazany jest w leczeniu pierwotnej hipercholesterolemii u dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 6 roku życia lub mieszanej dyslipidemii jako leczenie uzupełniające do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające.

Rosuvastatin Teva

Rosuvastatin Teva to lek na receptę, który zawiera rozuwastatynę. Jest to wybiórczy i kompetycyjny inhibitor reduktazy HMG-CoA, enzymu ograniczającego szybkość przemiany 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A do mewalonianu, prekursora cholesterolu. Lek jest stosowany w leczeniu hipercholesterolemii, czyli wysokiego stężenia cholesterolu we krwi. Może być również stosowany w celu zapobiegania zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia takiego zdarzenia po raz pierwszy.

Rosuvastatin/Acetylsalicylic acid Teva

Rosuvastatin/Acetylsalicylic acid Teva to lek na receptę, który zawiera rozuwastatynę i kwas acetylosalicylowy. Rozuwastatyna jest wybiórczym i kompetycyjnym inhibitorem reduktazy HMG-CoA, enzymu decydującego o szybkości przemiany 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A do mewalonianu, prekursora cholesterolu. Kwas acetylosalicylowy ma działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwreumatyczne, przeciwzakrzepowe (antykoagulacyjne), przeciwzapalne. Lek jest stosowany w leczeniu hipercholesterolemii pierwotnej lub mieszanej dyslipidemii jako uzupełnienie diety, kiedy odpowiedź na dietę lub inne niefarmakologiczne sposoby leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczająca.

Rosuvastatin/Amlodipine Teva

Lek Rosuvastatin/Amlodipine Teva jest lekiem skojarzonym, który zawiera dwie substancje czynne: rozuwastatynę i amlodypinę. Rozuwastatyna należy do grupy leków nazywanych statynami, które są stosowane w leczeniu hipercholesterolemii, czyli wysokiego stężenia cholesterolu w organizmie. Amlodypina jest lekiem z grupy antagonistów wapnia, stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego i stabilnej dławicy piersiowej. Lek jest dostępny na receptę.

Rosuvastatin/Ezetimib Aristo

Lek Rosuvastatin/Ezetimib Aristo jest lekiem na receptę, który zawiera substancje czynne rozuwastatynę i ezetymib. Rozuwastatyna należy do grupy leków nazywanych statynami, które są stosowane w leczeniu hipercholesterolemii, czyli wysokiego stężenia cholesterolu we krwi. Ezetymib jest lekiem wybiórczo hamującym wchłanianie cholesterolu i pochodnych steroli roślinnych w jelitach. Stosowanie tych dwóch substancji czynnych razem pomaga kontrolować poziom cholesterolu we krwi.

Rosuvastatin/Ezetimib Genericon

Rosuvastatin/Ezetimib Genericon to lek stosowany w celu zmniejszenia stężenia we krwi cholesterolu całkowitego, tzw. „złego” cholesterolu (cholesterol LDL) i substancji tłuszczowych o nazwie „triglicerydy”. Ponadto zwiększa stężenie tzw. „dobrego” cholesterolu (cholesterol HDL). Lek ten jest szczególnie polecany dla pacjentów, u których sama dieta nie wystarcza, aby utrzymać prawidłowe stężenie cholesterolu. Jest dostępny na receptę.

Rosuvastatin/Ezetimibe Teva

Rosuvastatin/Ezetimibe Teva to lek na receptę, który zawiera dwa składniki aktywne: rozuwastatynę i ezetymib. Rozuwastatyna jest inhibitorem reduktazy HMG-CoA, enzymu decydującego o szybkości przemiany 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A do mewalonianu, prekursora cholesterolu. Ezetymib jest lekiem hamującym wchłanianie cholesterolu oraz steroli roślinnych w jelitach, dzięki czemu zmniejsza się ilość cholesterolu transportowanego do wątroby. Lek stosowany jest w leczeniu hipercholesterolemii lub sitosterolemii. Ze względu na odmienne i wzajemnie uzupełniające się mechanizmy działania, często zalecany do stosowania w skojarzeniu ze statyną.