Rosuvastatin/Ezetimib Aristo

Lek Rosuvastatin/Ezetimib Aristo jest lekiem na recept臋, kt贸ry zawiera substancje czynne rozuwastatyn臋 i ezetymib. Rozuwastatyna nale偶y do grupy lek贸w nazywanych statynami, kt贸re s膮 stosowane w leczeniu hipercholesterolemii, czyli wysokiego st臋偶enia cholesterolu we krwi. Ezetymib jest lekiem wybi贸rczo hamuj膮cym wch艂anianie cholesterolu i pochodnych steroli ro艣linnych w jelitach. Stosowanie tych dw贸ch substancji czynnych razem pomaga kontrolowa膰 poziom cholesterolu we krwi. Na tej stronie sprawdzisz podstawowe informacje i opinie pacjent贸w o leku Rosuvastatin/Ezetimib Aristo. Dowiesz si臋 jak dzia艂a i jak prawid艂owo stosowa膰 ten lek: m.in. wskazania, dawkowanie, czy sk艂ad leku. Poni偶ej znajduj膮 si臋 dokumenty do pobrania oraz informacje o zamiennikach. Je偶eli inni u偶ytkownicy podzielili si臋 w艂asnymi opiniami na temat stosowania tego leku, znajdziesz je na forum w dolnej cz臋艣ci tej strony.

Reklama

Ostrze偶enie dotycz膮ce za偶ywania lek贸w: To jest lek. Dla bezpiecze艅stwa stosuj go zgodnie z ulotk膮 do艂膮czon膮 do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. Lek stosuj tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwr贸膰 uwag臋 na przeciwwskazania. W przypadku w膮tpliwo艣ci skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮.


Ostrze偶enie dotycz膮ce opinii pacjent贸w:聽Opinie o lekach, kt贸re mo偶na znale藕膰 online, s膮 zawsze subiektywne i mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od do艣wiadcze艅 i reakcji organizmu ka偶dej osoby. Nie nale偶y polega膰 wy艂膮cznie na tych opiniach przy podejmowaniu decyzji dotycz膮cych swojego zdrowia. Zawsze skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮 przed rozpocz臋ciem, zmian膮 lub zako艅czeniem jakiejkolwiek terapii medycznej. Pami臋taj, 偶e informacje zawarte w ulotce do艂膮czonej do opakowania leku s膮 wynikiem d艂ugotrwa艂ych bada艅 i obserwacji.

Jak dzia艂a lek Rosuvastatin/Ezetimib Aristo i jakie s膮 wskazania do stosowania?

Lek Rosuvastatin/Ezetimib Aristo zawiera dwie r贸偶ne substancje czynne w jednej tabletce. Jedn膮 z substancji czynnych jest rozuwastatyna z grupy tak zwanych statyn, a drug膮 substancj膮 czynn膮 jest ezetymib.

Rosuvastatin/Ezetimib Aristo jest lekiem stosowanym w celu zmniejszenia st臋偶enia we krwi cholesterolu ca艂kowitego, tzw. 鈥瀦艂ego鈥 cholesterolu (cholesterol LDL) i substancji t艂uszczowych o nazwie 鈥瀟riglicerydy鈥, a ponadto zwi臋ksza st臋偶enie tzw. 鈥瀌obrego鈥 cholesterolu (cholesterol HDL). Lek zmniejsza st臋偶enie cholesterolu dzia艂aj膮c na dwa sposoby: zmniejsza ilo艣膰 cholesterolu wch艂anianego w przewodzie pokarmowym oraz ilo艣膰 cholesterolu wytwarzanego w organizmie.

U wi臋kszo艣ci ludzi du偶e st臋偶enie cholesterolu nie wp艂ywa na samopoczucie, gdy偶 nie powoduje 偶adnych objaw贸w. Jednak nieleczone powoduje, 偶e z艂ogi t艂uszczowe mog膮 gromadzi膰 si臋 w 艣cianach naczy艅 krwiono艣nych, powoduj膮c ich zw臋偶enie. Na skutek zw臋偶enia mo偶liwe jest zamkni臋cie 艣wiat艂a naczynia krwiono艣nego i odci臋cie dop艂ywu krwi do serca lub m贸zgu, co prowadzi do zawa艂u mi臋艣nia sercowego lub udaru m贸zgu. Poprzez obni偶enie st臋偶enia cholesterolu mo偶na zmniejszy膰 ryzyko zawa艂u serca, udaru m贸zgu lub innych podobnych problem贸w zdrowotnych.

Lek Rosuvastatin/Ezetimib Aristo stosuje si臋 u pacjent贸w, u kt贸rych sama dieta nie wystarcza, aby utrzyma膰 prawid艂owe st臋偶enie cholesterolu. Podczas stosowania tego leku nale偶y ca艂y czas przestrzega膰 diety obni偶aj膮cej st臋偶enie cholesterolu.

Lekarz mo偶e przepisa膰 lek Rosuvastatin/Ezetimib Aristo, je艣li pacjent przyjmuje ju偶 rozuwastatyn臋 i ezetymib w takich samych dawkach, jak w leku z艂o偶onym.

Lek stosuje si臋 u pacjent贸w:
– ze zwi臋kszonym st臋偶eniem cholesterolu we krwi (hipercholesterolemia pierwotna)
– z chorob膮 serca 鈥 lek Rosuvastatin/Ezetimib Aristo zmniejsza ryzyko zawa艂u serca, udaru m贸zgu, konieczno艣ci wykonania zabiegu chirurgicznego w celu poprawy przep艂ywu krwi w sercu lub konieczno艣ci hospitalizacji z powodu b贸lu w klatce piersiowej.

Lek Rosuvastatin/Ezetimib Aristo nie pomaga w zmniejszeniu masy cia艂a.

Kategorie powi膮zane:
Leki kardiologiczne - serce i uk艂ad krwiono艣ny, Obni偶enie st臋偶enia cholesterolu, Zawa艂 serca,

Reklama

Jaki jest sk艂ad Rosuvastatin/Ezetimib Aristo, jakie substancje zawiera?

Substancjami czynnymi leku s膮 rozuwastatyna (w postaci rozuwastatyny wapniowej) i ezetymib.
Tabletki zawieraj膮 rozuwastatyn臋 wapniow膮 w ilo艣ci odpowiadaj膮cej 5 mg, 10 mg lub 20 mg rozuwastatyny oraz 10 mg ezetymibu.

Pozosta艂e sk艂adniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krospowidon typ A, powidon K-30, sodu laurylosiarczan i magnezu stearynian.

Zobacz list臋 produkt贸w zawieraj膮cych substancje: , .

Dawkowanie preparatu Rosuvastatin/Ezetimib Aristo 鈥 jak stosowa膰?

W czasie stosowania leku Rosuvastatin/Ezetimib Aristo nale偶y kontynuowa膰 diet臋 niskocholesterolow膮 i zachowywa膰 aktywno艣膰 fizyczn膮.

Zalecan膮 dawk膮 dobow膮 u doros艂ych jest jedna tabletka o danej mocy.

Lek Rosuvastatin/Ezetimib Aristo nale偶y przyjmowa膰 raz dziennie. Lek mo偶na przyjmowa膰 o dowolnej porze dnia, z jedzeniem lub bez. Tabletki nale偶y po艂yka膰 w ca艂o艣ci, popijaj膮c wod膮.

Lek nale偶y przyjmowa膰 o tej samej porze ka偶dego dnia.

Lek Rosuvastatin/Ezetimib Aristo nie jest odpowiedni do rozpoczynania leczenia. Je艣li rozpoczyna si臋 leczenia lub je艣li konieczna jest zmiana dawki, nale偶y przyjmowa膰 ka偶d膮 z substancji czynnych w postaci osobnych lek贸w i dopiero po ustaleniu ich dawek mo偶na przej艣膰 na lek Rosuvastatin/Ezetimib Aristo o okre艣lonej mocy.

Reklama

Przedawkowanie 鈥 zastosowanie zbyt du偶ej dawki

W razie przedawkowania nale偶y skontaktowa膰 si臋 z lekarzem lub oddzia艂em ratunkowym najbli偶szego szpitala, gdy偶 mo偶e by膰 konieczna pomoc medyczna.

Co mog臋 je艣膰 i pi膰 podczas stosowania Rosuvastatin/Ezetimib Aristo 鈥 czy mog臋 spo偶ywa膰 alkohol?

Lek nale偶y za偶ywa膰 popijaj膮c wod膮. Lek mo偶na przyjmowa膰 o dowolnej porze dnia, z posi艂kiem lub bez posi艂ku.

艁膮czenie alkoholu z niekt贸rymi lekami mo偶e by膰 gro藕ne dla zdrowia, a nawet 偶ycia. Dowiedz si臋 wi臋cej na temat interakcji lek贸w z alkoholem.

Czy mo偶na stosowa膰 Rosuvastatin/Ezetimib Aristo w okresie ci膮偶y i karmienia piersi膮?

Ci膮偶a
Leku Rosuvastatin/Ezetimib Aristo nie nale偶y stosowa膰, je艣li pacjentka jest w ci膮偶y, stara si臋 zaj艣膰 w ci膮偶臋 lub przypuszcza, 偶e mo偶e by膰 w ci膮偶y. Je艣li pacjentka zajdzie w ci膮偶臋 w okresie stosowania leku Rosuvastatin/Ezetimib Aristo, powinna natychmiast przerwa膰 stosowanie leku i powiadomi膰 lekarza. Podczas stosowania leku Rosuvastatin/Ezetimib Aristo pacjentki powinny stosowa膰 skuteczne metody zapobiegania ci膮偶y.

Karmienie piersi膮
Leku Rosuvastatin/Ezetimib Aristo nie nale偶y stosowa膰 w okresie karmienia piersi膮, gdy偶 nie wiadomo, czy lek przenika do mleka kobiecego.

/p>

Prowadzenie pojazd贸w

Lek Rosuvastatin/Ezetimib Aristo nie powinien wp艂ywa膰 na zdolno艣膰 prowadzenia pojazd贸w i obs艂ugiwania maszyn. Nale偶y jednak mie膰 na uwadze, 偶e u niekt贸rych pacjent贸w lek Rosuvastatin/Ezetimib Aristo mo偶e wywo艂a膰 zawroty g艂owy. W takim przypadku przed podj臋ciem prowadzenia pojazd贸w lub obs艂ugiwania maszyn nale偶y skontaktowa膰 si臋 z lekarzem

呕r贸d艂a / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Rosuvastatin/Ezetimib Aristo

Ulotka Rosuvastatin/Ezetimib Aristo 鈥 do pobrania pe艂na wersja ulotki dla pacjenta (m.in. skutki uboczne, interakcje)

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) 鈥 dokumentacja dla lekarzy i farmaceut贸w

Nie zawsze leki o identycznej nazwie mi臋dzynarodowej i formie mog膮 by膰 stosowane zamiennie. Decyduj膮cym czynnikiem jest zawarto艣膰 sk艂adnika aktywnego, czyli dawka leku. Warto podkre艣li膰, 偶e nawet je艣li nazwa mi臋dzynarodowa, forma leku i dawka sk艂adnika aktywnego s膮 takie same, pacjent nie zawsze ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z zamiennika. Przyk艂adowo, niekt贸rzy pacjenci mog膮 by膰 uczuleni na jedn膮 z substancji pomocniczych zawartych w leku.

Sprawd藕 cen臋 i dost臋pno艣膰 Rosuvastatin/Ezetimib Aristo w najbli偶szej aptece

Cena i dost臋pno艣膰 i w aptece w Twojej okolicy. Dzi臋ki funkcjonalno艣ci portalu KtoMaLek.pl mo偶esz dowiedzie膰 si臋 ile kosztuje dany preparat, czy jest refundowany. Nast臋pnie mo偶esz zarezerwowa膰 leki i odebra膰 w najbli偶szej aptece - sprawd藕 cen臋 Rosuvastatin/Ezetimib Aristo

Opinie, forum, oceny pacjent贸w - zapoznaj si臋 z do艣wiadczeniami innych pacjent贸w

Stosujesz Rosuvastatin/Ezetimib Aristo? Zach臋camy do podzielenia si臋 opini膮 na jego temat na forum. Nie musisz si臋 rejestrowa膰, na poni偶szym formularzu wystarczy wpisanie nazwy u偶ytkownika/pseudonimu.

Opisuj膮c swoje do艣wiadczenia na temat przyjmowania preparatu, mo偶esz pom贸c innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikuj膮 opinie na temat stosowanych lek贸w i aptek. Je偶eli jeste艣 zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawd藕 najnowsze opinie pacjent贸w.

Dodaj komentarz

Wa偶ne! Przeczytaj przed opublikowaniem opinii na forum. Oferty sprzeda偶y/kupna/odst膮pienia lek贸w s膮 sukcesywnie usuwane, zgodnie z regulaminem portalu. Za偶ycie produktu leczniczego pozyskanego poza oficjalnym obrotem (z tzw. "drugiej r臋ki") mo偶e by膰 niebezpieczne dla zdrowia.

Napisz opini臋 o Rosuvastatin/Ezetimib Aristo. Podziel si臋 do艣wiadczeniami na forum.