10% Dekstran 40 000 Fresenius

10% Dekstran 40 000 Fresenius to roztwór do infuzji, który jest stosowany we wczesnym leczeniu wstrząsu lub zagrażającego wstrząsu spowodowanego krwotokiem, oparzeniami, zabiegami chirurgicznymi lub innymi urazami. Preparat zawiera dekstran, który podany dożylnie przeciwdziała agregacji krwinek i korzystnie wpływa na przepływ krwi w naczyniach włosowatych. Lek jest dostępny wyłącznie na receptę.

6% Dekstran 70 000 Fresenius

6% Dekstran 70 000 Fresenius to roztwór stosowany do zwiększenia objętości krwi krążącej. Substancją czynną leku jest dekstran, który jest wielkocząsteczkowym polimerem glukozy o średniej masie cząsteczkowej około 70 000. Podawany dożylnie, podnosi ciśnienie koloidoosmotyczne krwi, wiążąc wodę i zwiększając objętość osocza. Lek jest wskazany pomocniczo w leczeniu niektórych rodzajów wstrząsu, na przykład wstrząsu powstałego w wyniku oparzeń, zabiegu chirurgicznego, krwotoku lub urazu. Ponadto, stosowany jest do zapobiegania występowaniu zakrzepów żylnych i zatorów płucnych u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym. Lek jest dostępny na receptę.

ABAGAT

ABAGAT to lek przeciwzakrzepowy, który działa jako bezpośredni inhibitor trombiny. Jest stosowany w celu zapobiegania powikłaniom zakrzepowo-zatorowym u dorosłych po przebytej planowej aloplastyce całkowitej stawu kolanowego lub biodrowego oraz w celu prewencji udarów i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków z jednym lub więcej czynnikami ryzyka. ABAGAT jest dostępny na receptę.

Abapter

Lek stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca. Zmniejsza również ryzyko zawał serca lub choroby niedokrwiennej serca. Zawiera peryndopryl, zaliczany do inhibitorów konwertazy angiotensynowej.

Abatixent

Abatixent to lek przeciwzakrzepowy, który zawiera substancję czynną apiksaban. Dzięki swoim właściwościom, pomaga zapobiegać powstawaniu zakrzepów krwi poprzez blokowanie czynnika Xa, który jest kluczowym elementem krzepnięcia. Lek ten jest stosowany u dorosłych pacjentów w różnych przypadkach, takich jak zapobieganie powstawaniu zakrzepów krwi po operacji alloplastyki stawu biodrowego lub kolanowego, zapobieganie powstawaniu zakrzepów krwi w sercu u pacjentów z nieregularnym rytmem serca (migotaniem przedsionków) i co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka, a także w leczeniu zakrzepów krwi w żyłach kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich) oraz w naczyniach krwionośnych płuc (zatorowość płucna). Abatixent jest dostępny na receptę.

Aboxoma

Aboxoma to lek przeciwzakrzepowy, który zawiera substancję czynną apiksaban. Dzięki swoim właściwościom, skutecznie zapobiega powstawaniu zakrzepów krwi poprzez blokowanie czynnika Xa, który jest kluczowym elementem procesu krzepnięcia. Aboxoma jest stosowany u dorosłych pacjentów w różnych przypadkach, takich jak zapobieganie powstawaniu zakrzepów krwi po operacji protezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego, zapobieganie powstawaniu zakrzepów krwi w sercu u pacjentów z nieregularnym rytmem serca (migotaniem przedsionków) i co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka, a także w leczeniu zakrzepów krwi w żyłach kończyn dolnych oraz w naczyniach krwionośnych płuc. Lek jest dostępny na receptę.

Abrea

Abrea to lek zawierający kwas acetylosalicylowy w dawce 75mg w każdej tabletce. Jest stosowany jako środek zmniejszający ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi, a tym samym zapobiegający np. zawałom i udarom. Produkt leczniczy Abrea jest wskazany do stosowania w celu zmniejszenia ryzyka tworzenia się zakrzepów krwi i późniejszych powikłań w postaci: zawału serca, udaru mózgu, chorób sercowo-naczyniowym u osób, u których występuje stabilna lub niestabilna dławica piersiowa. Lek jest dostępny bez recepty.

Acard

Acard

Lek Acard jest dostępny bez recepty, przeznaczony jest do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych. M.in. w zapobieganiu zawałowi serca u osób dużego ryzyka; po świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca; w niestabilnej chorobie wieńcowej i innych schorzeń kardiologicznych.

Accofil

Accofil to lek zawierający filgrastym, który jest stosowany w określonych jednostkach chorobowych takich jak chemioterapia, przeszczep szpiku, przewlekła neutropenia. Filgrastym zwiększa ilość neutrofili w krwi obwodowej poprzez pobudzenie szpiku kostnego do wytwarzania białych krwinek odpowiedzialnych za zwalczanie infekcji i zakażeń. Lek jest dostępny na receptę.

Accupro

Lek Accupro jest stosowany w chorobach nadciśnienia tętniczego, preparat ten hamuje skurcz naczyń, przez co jest szeroko stosowany również w niewydolności serca oraz podawany razem z lekami moczopędnymi. Lek zwieraja chlorodowek chinaprylu. Ta substancja lecznicza należy do grupy leków zwanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE).

Accustad H

Lek Accustad H jest lekiem przeciwnadciśnieniowym. Służy do leczenia nadciśnienia tętniczego krwi. Lek obniża ciśnienie tętnicze krwi. Zawiera dwie czynne substancje (substancje, które mogą łagodzić objawy występujące u pacjenta): • chinapryl, • hydrochlorotiazyd.

Accuzide

ACCUZIDE to preparat oddziałujący na ukłąd sercowo-naczyniowy. Jego właściwościami są obniżenie ciśnienia tętniczego krwi oraz działanie moczopędne. Wskazania do stosowania: Leczenie nadciśnienia tętniczego samoistnego u pacjentów, u których właściwe jest skojarzone stosowanie chinaprylu i leku moczopędnego.

ACEBIS

ACEBIS to lek zawierający dwie substancje czynne – bisoprololu fumaran i ramipryl – w jednej kapsułce. Ramipryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE), który działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu tłoczenie krwi do organizmu. Bisoprololu fumaran należy do grupy leków zwanych beta-blokerami (beta-adrenolitykami), które spowalniają częstość akcji serca i zwiększają wydajność serca w pompowaniu krwi w organizmie. Lek ACEBIS jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia) i (lub) przewlekłej niewydolności serca z dysfunkcją lewej komory serca. Lek jest dostępny na receptę.

Acebutolol Aurovitas

Acebutolol Aurovitas to lek wydawany wyłącznie na receptę. Jego substancją czynną jest acebutolol, który jest kardioselektywnym ß-adrenolitykiem. Działanie leku polega na obniżaniu ciśnienia tętniczego oraz zmniejszaniu częstości akcji serca. Preparat jest przeznaczony dla pacjentów zmagających się z chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak nadciśnienie tętnicze, dławica piersiowa czy arytmia.

Acebutolol Gedeon Richter

Acebutolol Gedeon Richter to lek z grupy beta-adrenolityków, który wykazuje działanie kardioselektywne. Głównymi skutkami działania tego leku są zmniejszenie częstości rytmu serca, szczególnie podczas wysiłku, oraz obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Wskazaniem do stosowania tego leku są trzy schorzenia: nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca oraz choroba wieńcowa. Jest to lek wydawany na receptę.

Acecardin

Acecardin to lek dostępny bez recepty, który zawiera substancję czynną – kwas acetylosalicylowy. Jest stosowany w chorobie niedokrwiennej serca oraz w sytuacjach klinicznych, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi. Działanie leku polega na hamowaniu zlepiania się (agregacji) płytek krwi, co zapobiega powstawaniu zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

Acecor

Acecor jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej i zaburzeń rytmu serca – tachyarytmie nadkomorowe (częstoskurcz zatokowy, migotanie przedsionków, skurcze dodatkowe, trzepotanie przedsionków) oraz komorowe.

Acenocumarol WZF

Acenocumarol WZF

Acenokumarol jest lekiem zmniejszającym krzepliwość krwi, zaliczanym do grupy antagonistów witaminy K, nazywanych też doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi.

Acesan

Acesan to lek dostępny bez recepty, który zawiera kwas acetylosalicylowy. Substancja ta hamuje zdolność płytek krwi do agregacji (zlepiania się) i tworzenia zakrzepów. Kwas acetylosalicylowy należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek jest zalecany w profilaktyce zawału serca, udaru mózgu, powikłań zatorowo-zakrzepowych po interwencjach na naczyniach, w dławicy piersiowej oraz po świeżym zawale mięśnia sercowego.

Acetylsalicylic Acid Sandoz

Acetylsalicylic Acid Sandoz to lek zawierający kwas acetylosalicylowy, znanego również jako aspiryna. Jest to lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym oraz przeciwgorączkowym. W niskich dawkach wykazuje działanie przeciwzakrzepowe, hamuje agregację płytek krwi i może być stosowany w profilaktyce chorób układu krążenia. Lek jest dostępny bez recepty.

Acidum folicum Hasco

Acidum folicum Hasco to lek zawierający kwas foliowy, który jest witaminą z grupy B. Kwas foliowy jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju organizmu, wpływa na stan tkanek płodowych, nabłonek przewodu pokarmowego i układ krwiotwórczy. Lek stosuje się profilaktycznie i leczniczo w stanach niedoboru kwasu foliowego, takich jak niedokrwistość megaloblastyczna, zaburzenia wchłaniania jelitowego, niedożywienie, alkoholizm, łuszczyca oraz u pacjentów przyjmujących leki przeciwdrgawkowe lub doustne środki antykoncepcyjne. Lek jest dostępny na receptę.

Acidum folicum Polfarmex

Acidum Folicum Polfarmex to lek zawierający witaminę B9, znaną również jako kwas foliowy. Jest ona niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, w tym dla procesów podziałów komórkowych, syntezy istotnych makrocząsteczek biologicznych oraz prawidłowego rozwoju i funkcjonowania układu nerwowego, sercowo-naczyniowego i krwiotwórczego. Lek jest stosowany w profilaktyce i leczeniu stanów wywołanych niedoborem kwasu foliowego, takich jak niedokrwistość megaloblastyczna i hemolityczna. Jest dostępny na receptę.

Acidum Folicum Richter

Produkt leczniczy zalecany jest zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu niedoboru kwasu foliowego w organizmie np. w przypadku przewlekłego niedożywienia, alkoholizmu, długotrwałych dializ, przyjmowania niektórych leków.

Aclotin

Aclotin to lek przeciwpłytkowy zawierający tiklopidynę jako substancję czynną. Lek jest stosowany w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu u pacjentów po przebytym epizodzie niedokrwienia naczyń mózgowych (po udarze niedokrwiennym mózgu, w przejściowych epizodach niedokrwienia) oraz zapobiegania ciężkim incydentom niedokrwienia u pacjentów z zarostową miażdżycą tętnic kończyn dolnych w przypadku chromania przestankowego. Preparat jest dostępny na receptę i jest stosowany w postaci tabletek powlekanych.

Acoren

Acoren to lek, który zawiera kwas acetylosalicylowy. Stosowany jest w małych dawkach jako lek przeciwpłytkowy. Płytki krwi to niewielkie komórki krwi, które są przyczyną powstawania zakrzepu krwi i które biorą udział w procesie zakrzepicy. Acoren jest zalecany do stosowania w profilaktyce chorób układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych. Lek ten nie jest zalecany do stosowania w sytuacjach wymagających nagłej pomocy. Może być stosowany jedynie profilaktycznie. Decyzję o rozpoczęciu leczenia i stosowanej dawce leku Acoren powinien podjąć lekarz.

Actarosin

Actarosin to lek zawierający substancję czynną rozuwastatynę, która zmniejsza stężenie lipidów we krwi. Lek jest wskazany w leczeniu pierwotnej hipercholesterolemii (typu IIa) u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 10 lat lub starszych lub mieszanej dyslipidemii (typu IIb) jako leczenie uzupełniające do diety, gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych sposobów leczenia (np. ćwiczenia fizyczne, zmniejszenie masy ciała) jest niewystarczające.

Actelsar

Actelsar to lek zawierający substancję czynną telmisartan, który jest antagonistą receptora angiotensyny II. Lek hamuje działanie angiotensyny II, substancji powodującej skurcz naczyń oraz pobudzającej uwalnianie aldosteronu. Preparat jest wskazany w leczeniu nadciśnienia samoistnego (wysokiego ciśnienia tętniczego krwi) u dorosłych. Lek może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi.

Acticard

Acticard to lek zawierający kwas acetylosalicylowy, który jest stosowany w małych dawkach jako lek przeciwpłytkowy. Jest on stosowany profilaktycznie w chorobach układu krążenia, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych. Wskazania do stosowania obejmują profilaktykę chorób układu krążenia po przebytym zawale serca, niestabilnej i stabilnej chorobie niedokrwiennej serca, oraz po przebytym udarze mózgu. Acticard jest dostępny bez recepty.

Actilyse

Actilyse to lek przeciwzakrzepowy, który zawiera substancję alteplazę. Lek stosuje się w leczeniu trombolitycznym świeżego zawału serca, ostrej masywnej zatorowości płucnej z niestabilnością hemodynamiczną oraz w leczeniu trombolitycznym ostrego udaru niedokrwiennego.

Actozora

Actozora to lek zmniejszający stężenie lipidów we krwi, zawierający atorwastatynę jako substancję czynną. Lek jest stosowany jako uzupełnienie do jednocześnie zalecanej diety w celu obniżenia stężenia lipidów we krwi, takich jak cholesterol, triglicerydy, kiedy niskotłuszczowa dieta i inne postępowanie, takie jak ćwiczenia fizyczne czy zmiana stylu życia nie są wystarczające. Lek Actozora jest również stosowany jednocześnie z innymi lekami obniżającymi poziom lipidów we krwi.

Acurenal

Acurenal to lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, który obniża ciśnienie tętnicze oraz rozszerza naczynia obwodowe co ułatwia przepływ krwi i zmniejsza pracę serca. Preparat jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego samoistnego oraz zastoinowej niewydolności serca. Acurenal jest dostępny na receptę i objęty refundacją.

Adadox

Adadox

Adadox to lek przeciwnadciśnieniowy, którego substancją czynną jest doksazosyna. Doksazosyna wywiera antagonistyczny wpływ na receptory adrenergiczne α-1, co obniża ciśnienie tętnicze krwi. Lek ten jest również stosowany w leczeniu objawów powiększonego gruczołu krokowego, ponieważ może obniżać napięcie tkanki mięśniowej gruczołu krokowego i dróg moczowych. Adadox jest dostępny na receptę.

Adcirca

Adcirca to lek stosowany w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego (PAH) klasy II i III według klasyfikacji WHO, w celu poprawy zdolności wysiłkowej u dorosłych. Jest to selektywny, silny, odwracalny inhibitor specyficznej fosfodiesterazy cyklicznego guanozynomonofosforanu (cGMP) typu 5 (PDE5). Tętnicze nadciśnienie płucne wiąże się z zaburzeniem uwalniania tlenku azotu ze śródbłonka naczyń krwionośnych i w konsekwencji zmniejszenie stężenia cGMP w mięśniach gładkich naczyń płucnych. Adcirca jest dostępna na receptę.

Adempas

Adempas to lek zawierający substancję czynną riocyguat, który jest stymulatorem rozpuszczalnej cyklazy guanylanowej (sGC). Jest stosowany w leczeniu przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH) oraz tętniczego nadciśnienia płucnego (PAH). Lek jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania obejmują leczenie dorosłych pacjentów z CTEPH, którzy nie kwalifikują się do operacji lub u których CTEPH utrzymuje się lub nawraca po leczeniu chirurgicznym. Adempas jest również stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z antagonistami receptora endoteliny w leczeniu dorosłych pacjentów z PAH, w celu poprawy wydolności wysiłkowej.

Adenocor

Adenocor to lek przeciwwskazany dla osób z nadwrażliwością na adenozynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzięki Adenocorowi, rytm zatokowy może zostać przywrócony w przypadku napadowego częstoskurczu nadkomorowego. Lek podaje się w szybkim wstrzyknięciu dożylnym w warunkach szpitalnych. Adenocor – szybka pomoc dla serca.

Adenosine Kabi

Adenosine Kabi to lek, który zawiera adenozynę i należy do grupy leków przeciwarytmicznych. Działa na serce poprzez spowolnienie impulsów elektrycznych między górnymi i dolnymi jamami serca, co pomaga w zwalczaniu szybkiego lub nieregularnego bicia serca, zwanych arytmiami. Jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów w diagnostyce rodzaju arytmii oraz w przywracaniu normalnego rytmu serca w pewnego rodzaju arytmiach. Lek jest dostępny na receptę.

Adipine

Adipine to lek blokujący kanały wapniowe, który pomaga w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) oraz bólu w klatce piersiowej zwanego dławicą piersiową. Dzięki Adipine, naczynia krwionośne ulegają rozszerzeniu, co obniża ciśnienie tętnicze i zmniejsza obwodowy opór naczyniowy. Lek zawiera substancję czynną amlodypinę, która jest antagonistą wapnia z grupy pochodnych dihydropirydyny. Adipine jest dostępny na receptę i wymaga konsultacji z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia

Adproctin

Adproctin to lek w postaci kapsułek twardych, który zawiera substancję czynną wapnia dobezylan jednowodny. Działa on na ściany naczyń włosowatych, zmniejszając ich nadmierną przepuszczalność i łamliwość, a jednocześnie zwiększając ich wytrzymałość. Lek stosuje się w przypadku zmian zachodzących w naczyniach krwionośnych w przebiegu cukrzycy (mikroangiopatie, zwłaszcza w przypadku retinopatii cukrzycowej). Ze względu na swoje właściwości znalazł również zastosowanie w łagodzeniu objawów w przebiegu przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych (bóle, skurcze mięśni, parestezje, obrzęki, zmiany skórne związane z zastojem żylnym). Adproctin jest dostępny bez recepty.

Adrenalina WZF

Adrenalina WZF to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną – epinefrynę. Jest to amina sympatykomimetyczna, która działa pobudzająco na układ współczulny. Lek jest stosowany w nagłych przypadkach ostrych reakcji alergicznych (anafilaksji), wywołanych przez pokarmy, leki, ukąszenia i użądlenia owadów oraz inne alergeny. Adrenalina WZF jest przeznaczona do samodzielnego użycia natychmiast po wystąpieniu objawów ciężkiej reakcji alergicznej.

Adrenalina WZF 0,1%

Adrenalina WZF 0,1% to lek w postaci roztworu do wstrzykiwań, zawierający substancję czynną – adrenalinę. Adrenalina działa zwężając naczynia krwionośne, przyspieszając czynność serca. Lek jest przeznaczony do samodzielnego użycia natychmiast po wystąpieniu objawów ciężkiej reakcji alergicznej (w tym wstrząsu anafilaktycznego) po kontakcie z alergenem. Jest dostępny na receptę.

Wykaz leków kardiologicznych, leków stosowanych w leczeniu chorób serca, układu krążenia. Przygotowana przez nas lista uwzględnia nie tylko najpopularniejsze leki kardiologiczne, które stosuje się w chorobie niedokrwiennej serca czy niewydolności mięśnia sercowego, ale również wyroby medyczne i suplementy, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia oraz pomagają w utrzymaniu właściwego ciśnienia tętniczego krwi. Znajdziesz tu ulotki leków kardiologicznych (pliki pdf) oraz opinie pacjentów o lekach na nadciśnienie lub na serce.

Zobacz także:

Anemia
Arytmia
Choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologiczne)
Hemoroidy
Leki przeciwzakrzepowe
Miażdżyca
Nadciśnienie
Niewydolność serca
Niskie ciśnienie (niedociśnienie)
Obniżenie stężenia cholesterolu
Zawał serca
Żylaki

Leki na serce i leki na nadciśnienie
Do najczęściej stosowanych substancji czynnych w lekach kardiologicznych należą m.in.: kwas acetylosalicylowy (stosowany w niewielkich dawkach w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego, amlodypina (wykorzystywana przede wszystkim w leczeniu pacjentów z nadciśnieniem tętniczym), losartan (przepisywany w celu leczenia pierwotnego nadciśnienia tętniczego – także u dzieci i niewydolności serca), walsartan (także wskazany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, a także świeżo po przebytym zawale mięśnia sercowego), hydrochlorotiazyd (stosowany w leczeniu skojarzonym z innymi substancjami), karwedylol (leczenie nadciśnienia tętniczego).
Statyny – zadbaj o cholesterol
Z grupy statyn, czyli leków zmniejszających stężenia złego cholesterolu (LDL) często stosuje się rozuwastatynę oraz atorwastatynę.

Należy zwrócić uwagę, że leki od kardiologa, to przede wszystkim leki na receptę. Na wykazie przeważają leki na nadciśnienie, ale można znaleźć tu także preparaty wskazane w leczeniu innych schorzeń. Spis leków kardiologicznych zawiera produkty różnych producentów m.in. Sandoz, Mylan, KRKA, Bayer.
Dieta na wzmocnienie serca
Stosujesz niezdrową dietę, a do tego mało śpisz i palisz papierosy? Im dłużej trwa taki stan rzeczy, tym większe prawdopodobieństwo, że serce odmówi ci w końcu posłuszeństwa. Zresztą, niezależnie od prowadzonego trybu życia, po 40. zaczyna niestety wzrastać ryzyko jego choroby niedokrwiennej. Dlatego możliwie jak najwcześniej musisz wcielić w życie te 6 poniższych zasad, które pozwolą twojemu sercu pozostać w dobrej kondycji przez wiele lat, a co za tym idzie, uniknąć stosowania leków kardiologicznych.

Regularnie ćwicz: 

Aktywność fizyczna to najprostszy i jednocześnie darmowy sposób na znaczne zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób serca. Biegaj, uczęszczaj na siłownie, pływaj, jeździj na rowerze – wybierz jeden lub kilka rodzajów aktywności i systematycznie je uprawiaj. Dzięki temu zwiększysz wydolność serca i  będzie ci łatwiej utrzymać prawidłowe krążenie krwi.

Spożywaj mniej cukru: 

Otyłość a nawet nadwaga nie wpływają korzystnie na zdrowie – w tym również na serce i układ krążenia. Jedynym z głównych winowajców ich występowania jest nadmierne spożywanie cukru. Wniosek nasuwa się więc sam: jedz możliwie jak najmniej słodkości i produktów zawierających cukier.

Spożywaj mnie soli: 

Sól nie tylko zatrzymuje wodę w organizmie i spowalnia metabolizm, ale również podnosi ciśnienie krwi. Co więcej, spożywana w nadmiarze zwiększa ryzyko zachorowania na niedokrwienność serca. Jeśli już nie możesz obejść się bez soli, wybierz himalajską – jest znacznie zdrowsza.

Postaw na tłuszcze roślinne: 

Zamiast smalcu czy masła, wybieraj oleje z dużą zawartością nienasyconych kwasów tłuszczowych. Te ostatnie, w dużych ilościach znajdziesz też w rybach morskich, na przykład makreli czy łososiu. Jedz również dużo orzechów, migdałów i słonecznik.

Jedz często błonnik: 

Niedobory błonnika mogą prowadzić między innymi do chorób krążenia. Warto zadbać więc o spożywanie go w odpowiednich ilościach – zwłaszcza że przy okazji pomaga oczyścić organizm z toksyn. Znajdziesz go przede wszystkim w płatkach owsianych i kaszach, a także jabłkach oraz kiwi.

Pamiętaj o pierwiastkach: 

Poza tym, musisz zadbać o dostarczanie organizmowi wystarczającej ilości magnezu, potasu i wapnia, bez których serce nie jest w stanie prawidłowo pracować. Również i te pierwiastki znajdziesz w kaszach i płatkach owsianych, a także kefirach, jogurtach naturalnych, gorzkiej czekoladzie, bananach, pomidorach czy rybach. Dobrym pomysłem może być także sięgnięcie po odpowiednie suplementy, które pozwolą uzupełnić niedobory pierwiastków w diecie i wspomóc prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Przykładowe substancje czynne stosowane do leczenia nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, dławicy piersiowej, stabilnej choroby wieńcowej i innym schorzeń o podłożu kardiologicznym:

Amlodypina
Bisoprolol
Chinapryl
Cylazapryl
Doksazosyna
Enalapryl
Hydrochlorotiazyd
Indapamid
Irbesartan
Karwedylol
Kwas acetylosalicylowy
Lerkanidypina
Lidokaina
Lizynopryl
Losartan
Metoprolol
Nebiwolol
Olmesartan medoksomilu
Peryndopryl
Ramipryl
Rozuwastatyna
Telmisartan
Walsartan
Witamina B1 (tiamina)
Witamina E (α-Tokoferol)
Wodoroasparginian magnezu

Przykładowe substancje czynne stosowane do leczenia żylaków i innych chorób zakrzepowo-zatorowych.

Enoksaparyna sodowa
Heparyna sodowa
Nagietek
Kasztanowiec
Rutozyd (rutyna)
Trokserutyna

Przykładowe substancje czynne stosowane do leczenia hemoroidów:

Kasztanowiec
Tlenek cynku