Betamann

BETAMANN to lek występujący w postaci kropli do oczu to, który odpowiada za obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Zawiera nieselektywnego antagonistę receptorów beta-adrenergicznych – metypranolol. Leczenie zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego (nadciśnienie oczne), przewlekłej postaci jaskry otwartego kąta przesączania, jaskry.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Betamann 3 mg/ml jest stosowany w leczeniu podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego (nadciśnienie oczne), przewlekłej postaci jaskry z otwartym kątem przesączania, jaskry wywołanej wrodzonym brakiem soczewki oka lub operacyjnego jej usunięcia (jaskra bezsoczewkowa). Leczenie innych postaci jaskry takich jak: jaskra błony torebki, jaskra barwnikowa, jaskra młodzieńcza oraz jaskra krwotoczna.

Skład

Substancją czynną leku jest metypranolol.
1 ml roztworu zawiera 3 mg metypranololu co odpowiada 3,354 mg metypranololu chlorowodorku
Ponadto lek zawiera chlorek benzalkoniowy, sodu chlorek, wersenian disodowy, poliwinylopirolidon (k 25), 1 M kwas chlorowodorowy, 1 M sodu wodorotlenek, wodę do wstrzykiwań

Dawkowanie

Betamann należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, wkraplać jedną kroplę preparatu Betamann do worka spojówkowego 2 razy na dobę.
W zależności od efektów leczenia, lekarz może zalecić pacjentowi stosowanie jednej dawki na dobę.

Nie należy dotykać oka końcówką kroplomierza. Po wkropleniu leku nie zamykać oka.

Stosowanie u dzieci
Z powodu niewielkiej masy ciała, dzieci są bardziej niż dorośli narażone na działania niepożądane. Z tego powodu, przed zastosowaniem leku Betamann należy przeprowadzić dokładną analizę korzyści i ryzyka, a w razie podjęcia terapii pacjent powinien znajdować się pod stałą obserwacją lekarza.

Betamann może być stosowany w leczeniu długotrwałym.

Przedawkowanie

Niewielkie i krótkotrwałe przedawkowanie leku Betamann nie prowadzi do żadnych znanych działań niepożądanych. Możliwy jest natomiast niewielki wzrost siły działania leku.

W przypadku zatrucia poprzez połknięcie większych dawek leku Betamann mogą wystąpić następujące objawy, które są uzależnione od stopnia zatrucia oraz możliwości wcześniejszego występowania niewydolności serca:
Zmęczenie, utrata przytomności, rozszerzenie źrenic, skurcze oraz spadek ciśnienia tętniczego krwi. Mogą wystąpić również: obniżenie rytmu serca oraz objawy wstrząsu sercowo-naczyniowego. W takich przypadkach należy natychmiast powiadomić lekarza.

W przypadku połknięcia przez dziecko zawartości butelki leku Betamann należy natychmiast powiadomić lekarza.

Jedzenie i picie (alkohol)

Brak informacji na temat związku stosowania leku Betamann z jedzeniem i piciem.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak danych, Betamann może być stosowany w czasie ciąży (szczególnie podczas pierwszego trymestru ciąży), tylko jeżeli istnieją ku temu bezwzględne wskazania, a możliwe korzyści dla matki przewyższają potencjalne zagrożenie dla płodu.

Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Ulotka Betamann

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Betamann (forum)

Stosujesz Betamann? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Betamann. Podziel się doświadczeniami na forum.