Alburex 5 / 20

Alburex jest stosowany do uzupełnienia i utrzymania objętości krwi krążącej. Zazwyczaj jest stosowana w sytuacjach, gdy konieczna jest intensywna terapia, kiedy objętość krwi krytycznie się zmniejszyła, np. w przypadku:
– ciężkiej utraty krwi po urazie lub
– poparzenia dużej powierzchni ciała.

Albumina stabilizuje objętość krwi krążącej. Jest nośnikiem hormonów, enzymów, leków i toksyn. Białko albuminy w Alburex jest izolowane z osocza krwi ludzkiej. Z tego względu działanie albuminy jest identyczne jak własnego białka.

Jaki jest skład Alburex 5 / 20, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną jest ludzka albumina.

Alburex 5 jest roztworem zawierającym 50 g/l białka całkowitego, w tym co najmniej 96%
białka stanowi albumina ludzka.

1 fiolka po 100 ml zawiera 5g albuminy ludzkiej.
1 fiolka po 250 ml zawiera 12,5g albuminy ludzkiej.
1 fiolka po 500 ml zawiera 25g albuminy ludzkiej.

Alburex 20 jest roztworem zawierającym 200 g/l białka całkowitego, w tym co najmniej 96% stanowi albumina ludzka.

1 fiolka po 50 ml zawiera 10 g albuminy ludzkiej.
1 fiolka po 100 ml zawiera 20 g albuminy ludzkiej.

Do pozostałych składników należą sodu N-Acetylotryptofanian, sodu kaprylan, sodu chlorek i woda do wstrzykiwań.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Alburex 5 / 20 – jak stosować ten lek?

Alburex jest podawany przez lekarza lub personel medyczny.
Alburex jest przeznaczony wyłącznie do podawania dożylnego (infuzji dożylnej).
Decyzja o otrzymywanej dawce Alburex 20 jest podejmowana przez lekarza.
Podawana ilość preparatu i szybkość infuzji zależy od indywidualnych wymagań pacjenta.

Lekarz lub personel medyczny będzie prowadzić regularną kontrolę ważnych parametrów przepływu krwi, takich jak:
– ciśnienie krwi,
– tętno lub
– objętość wydalanego moczu.

Wartości te są monitorowane w celu określenia odpowiedniej dawki i szybkości infuzji.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Alburex jest zwykle stosowany tylko pod nadzorem medycznym. Przedawkowanie jest więc mało prawdopodobne. W przypadku podania zbyt dużej dawki produktu lub przy zbyt dużej szybkości infuzji może dojść do nadmiernego zwiększenia objętości krwi (hiperwolemii). Może to prowadzić do przeciążenia serca i układu krążenia (przeciążenia sercowo-naczyniowego). Do pierwszych objawów takiego przeciążenia należą:
– ból głowy
– trudności w oddychaniu lub
– przepełnienie żył szyjnych.
W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast poinformować lekarza lub personel medyczny.

Lekarz lub personel medyczny może również wykryć objawy takie jak:
– podwyższone ciśnienie krwi
– zwiększone ośrodkowe ciśnienie żylne
– nadmierne gromadzenie się płynu w płucu (obrzęk płuc).
We wszystkich tych przypadkach lekarz lub personel medyczny wstrzyma infuzję i jeżeli to konieczne będzie prowadził monitoring układu krążenia.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Alburex 5 / 20 – czy mogę spożywać alkohol?

Brak informacji.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Alburex 5 / 20 w okresie ciąży i karmienia piersią?

Należy poinformować lekarza lub personel medyczny o ciąży lub karmieniu piersią.
Lekarz podejmie decyzję o podaniu Alburex w czasie ciąży lub karmienia piersią.

Nie prowadzono oddzielnych badań nad stosowaniem Alburex w czasie ciąży lub karmienia piersią u kobiet. Jednakże, preparaty zawierające ludzką albuminę stosowano u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Doświadczenie wskazuje, że preparat ten nie ma szkodliwego wpływu ani na przebieg ciąży, ani na organizm płodu i noworodka.

Ulotka Alburex 5 / 20 – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Alburex 5, 50g/l, roztwór do infuzji (Albumina ludzka)


Alburex 20, 200g/l, roztwór do infuzji (Albumina ludzka)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Alburex 5 / 20 m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Alburex 5, 50g/l, roztwór do infuzji (Albumina ludzka)


Alburex 20, 200g/l, roztwór do infuzji (Albumina ludzka)

Opinie o Alburex 5 / 20 - forum pacjentów

Stosujesz Alburex 5 / 20? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz