Alburex 5 / 20

Alburex to roztwór do infuzji zawierający albuminę ludzką, który jest gotowy do użycia i powinien być podawany tylko drogą dożylną. Jest to produkt przygotowany z osocza dawców. Alburex służy do uzupełnienia i utrzymania objętości krwi krążącej w przypadku wystąpienia objawów ubytku objętości, w sytuacji, w której dopuszcza się użycie koloidów.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Alburex jest stosowany do uzupełnienia i utrzymania objętości krwi krążącej. Zazwyczaj jest stosowana w sytuacjach, gdy konieczna jest intensywna terapia, kiedy objętość krwi krytycznie się zmniejszyła, np. w przypadku:
– ciężkiej utraty krwi po urazie lub
– poparzenia dużej powierzchni ciała.

Albumina stabilizuje objętość krwi krążącej. Jest nośnikiem hormonów, enzymów, leków i toksyn. Białko albuminy w Alburex jest izolowane z osocza krwi ludzkiej. Z tego względu działanie albuminy jest identyczne jak własnego białka.

Skład

Substancją czynną jest ludzka albumina.

Alburex 5 jest roztworem zawierającym 50 g/l białka całkowitego, w tym co najmniej 96%
białka stanowi albumina ludzka.

1 fiolka po 100 ml zawiera 5g albuminy ludzkiej.
1 fiolka po 250 ml zawiera 12,5g albuminy ludzkiej.
1 fiolka po 500 ml zawiera 25g albuminy ludzkiej.

Alburex 20 jest roztworem zawierającym 200 g/l białka całkowitego, w tym co najmniej 96% stanowi albumina ludzka.

1 fiolka po 50 ml zawiera 10 g albuminy ludzkiej.
1 fiolka po 100 ml zawiera 20 g albuminy ludzkiej.

Do pozostałych składników należą sodu N-Acetylotryptofanian, sodu kaprylan, sodu chlorek i woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie

Alburex jest podawany przez lekarza lub personel medyczny.
Alburex jest przeznaczony wyłącznie do podawania dożylnego (infuzji dożylnej).
Decyzja o otrzymywanej dawce Alburex 20 jest podejmowana przez lekarza.
Podawana ilość preparatu i szybkość infuzji zależy od indywidualnych wymagań pacjenta.

Lekarz lub personel medyczny będzie prowadzić regularną kontrolę ważnych parametrów przepływu krwi, takich jak:
– ciśnienie krwi,
– tętno lub
– objętość wydalanego moczu.

Wartości te są monitorowane w celu określenia odpowiedniej dawki i szybkości infuzji.

Przedawkowanie

Alburex jest zwykle stosowany tylko pod nadzorem medycznym. Przedawkowanie jest więc mało prawdopodobne. W przypadku podania zbyt dużej dawki produktu lub przy zbyt dużej szybkości infuzji może dojść do nadmiernego zwiększenia objętości krwi (hiperwolemii). Może to prowadzić do przeciążenia serca i układu krążenia (przeciążenia sercowo-naczyniowego). Do pierwszych objawów takiego przeciążenia należą:
– ból głowy
– trudności w oddychaniu lub
– przepełnienie żył szyjnych.
W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast poinformować lekarza lub personel medyczny.

Lekarz lub personel medyczny może również wykryć objawy takie jak:
– podwyższone ciśnienie krwi
– zwiększone ośrodkowe ciśnienie żylne
– nadmierne gromadzenie się płynu w płucu (obrzęk płuc).
We wszystkich tych przypadkach lekarz lub personel medyczny wstrzyma infuzję i jeżeli to konieczne będzie prowadził monitoring układu krążenia.

Jedzenie i picie (alkohol)

Brak informacji.

Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza lub personel medyczny o ciąży lub karmieniu piersią.
Lekarz podejmie decyzję o podaniu Alburex w czasie ciąży lub karmienia piersią.

Nie prowadzono oddzielnych badań nad stosowaniem Alburex w czasie ciąży lub karmienia piersią u kobiet. Jednakże, preparaty zawierające ludzką albuminę stosowano u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Doświadczenie wskazuje, że preparat ten nie ma szkodliwego wpływu ani na przebieg ciąży, ani na organizm płodu i noworodka.

Ulotka Alburex 5 / 20


Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)


Opinie o Alburex 5 / 20 (forum)

Stosujesz Alburex 5 / 20? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Alburex 5 / 20. Podziel się doświadczeniami na forum.