Tag: Albumina ludzka

FORTALBIA 200 MG/ML

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? Fortalbia 200 mg/ml zawiera albuminę ludzką. Albumina to białko występujące we krwi, wytwarzane przez wątrobę. Lek Fortalbia 200 mg/ml stosuje się w celu przywrócenia i utrzymania objętości krwi u pacjentów, u których doszło do zmniejszenia ilości krwi krążącej, kiedy lekarz prowadzący uzna za...

UMAN ALBUMIN 20% KEDRION

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? Lek UMAN ALBUMIN 20% KEDRION jest roztworem ludzkiej albuminy. Albumina stanowi ilościowo ponad połowę wszystkich białek w osoczu ludzkim i obejmuje około 10% aktywności syntezy białek przez wątrobę. Albumina 200 g/I wywiera odpowiedni efekt hiperonkotyczny. Jedna z najważniejszych fizjologicznych funkcji albuminy wynika z jej...

NANOSCAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Przed zastosowaniem leku NanoScan, lekarz wyjaśni przebieg leczenia oraz sposób działania tego leku. NanoScan, zestaw do sporządzania radiofarmaceutyku to sterylny lek przeznaczony do badań scyntygraficznych szpiku kostnego, limfoscyntygrafii oraz limfoscyntygrafii węzła wartowniczego w badaniach...

HUMAN ALBUMIN

Podmiot odpowiedzialny: BaxterPolska Sp. z o.o. CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? HUMAN ALBUMIN 200 g/l BAXTER Human Albumin 200 g/l Baxter zawiera białko zwane albuminą, znajdujące się w płynnej części krwi (osocze) roztworze i należy do grupy produktów leczniczych...

ALBUNORM

Podmiot odpowiedzialny: Octapharma (IP) Ltd. CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? Lek Albunorm 5% / 20% należy do grupy farmakoterapeutycznej: substytuty krwi i frakcje białek osocza. Lek ten jest podawany pacjentom w celu przywrócenia objętości krążącej krwi w stwierdzonym niedoborze objętości. CO ZAWIERA ? Co zawiera lek Albunorm 5% Substancją...

ALBIOMIN 20%

Podmiot odpowiedzialny: Biotest Pharma GmbH CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? Albiomin 20% (200 g/l) jest roztworem do infuzji (dożylnej). 1000 ml roztworu zawiera 200 g białka osocza ludzkiego, gdzie co najmniej 95% stanowi ludzka albumina. Albiomin 20% (200 g/l) jest używany do uzupełnienia i utrzymania objętości...

MAASOL – ZESTAW DO SPORZĄDZANIA MAKROAGREGATÓW LUDZKIEJ ALBUMINY ZNACZONYCH TECHNETEM 99M

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Po podaniu makroagregatów albumin do żyły powierzchownej cząstki docierają wraz z prądem krwi do najbliższego miejsca filtracji kapilarnej, tj. do naczyń włosowatych krążenia płucnego. Cząstki makroagregatów albumin nie przechodzą do miąższu płucnego, ale pozostają w czasowo niedrożnym świetle naczyń włosowatych....

FLEXBUMIN 200 G/L

Podmiot odpowiedzialny: Baxter Polska Sp. z o.o. CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? Flexbumin 200 g/l jest roztworem białka osocza i należy do grupy farmakoterapeutycznej substytutów osocza i frakcji białek osocza. Osocze jest płynem, w którym zawieszone są komórki krwi. Jest stosowany do uzupełniania i utrzymywania objętości krwi krążącej...