Albiomin 20%

Albiomin 20% (200 g/l) jest roztworem do infuzji (dożylnej). 1000 ml roztworu zawiera 200 g białka osocza ludzkiego, gdzie co najmniej 95% stanowi ludzka albumina. Albiomin 20% (200 g/l) jest używany do uzupełnienia i utrzymania objętości krwi krążącej, kiedy stwierdzono zmniejszenie jej objętości a użycie koloidów, takich jak albumina, jest właściwe. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Każda fiolka z 50 ml roztworu zawiera 10 g białka osocza ludzkiego … Czytaj dalej

Albunorm

Lek Albunorm 5% / 20% należy do grupy farmakoterapeutycznej: substytuty krwi i frakcje białek osocza. Lek ten jest podawany pacjentom w celu przywrócenia objętości krążącej krwi w stwierdzonym niedoborze objętości. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Co zawiera lek Albunorm 5% Substancją czynną leku jest albumina ludzka 50 g/l otrzymana z osocza ludzkiego (butelki po 100, 250 i 500 ml). Inne składniki leku to: sodu chlorek, N-acetylo-DL-tryptofan, kwas kaprylowy … Czytaj dalej

Alburex 5 / 20

Alburex jest stosowany do uzupełnienia i utrzymania objętości krwi krążącej. Zazwyczaj jest stosowana w sytuacjach, gdy konieczna jest intensywna terapia, kiedy objętość krwi krytycznie się zmniejszyła, np. w przypadku: – ciężkiej utraty krwi po urazie lub – poparzenia dużej powierzchni ciała. Albumina stabilizuje objętość krwi krążącej. Jest nośnikiem hormonów, enzymów, leków i toksyn. Białko albuminy w Alburex jest izolowane z osocza krwi ludzkiej. Z tego względu działanie albuminy jest identyczne … Czytaj dalej

Crealb

Lek Crealb zawiera białko: albuminę ludzką. Albumina ludzka jest normalnym składnikiem ludzkiego osocza. Albumina ludzka podawana jako terapia zastępcza działa identycznie jak albumina obecna w organizmie. Albumina stabilizuje objętość krwi krążącej i jest nośnikiem hormonów, enzymów, produktów leczniczych i toksyn. Albumina jest stosowana do przywracania i utrzymywania objętości krwi krążącej u pacjentów, u których wykazano niedobór objętości, a lekarz uważa terapię zastępczą za odpowiednią. Jaki jest skład , jakie substancje … Czytaj dalej

Flexbumin 200 g/l

Flexbumin 200 g/l jest roztworem białka osocza i należy do grupy farmakoterapeutycznej substytutów osocza i frakcji białek osocza. Osocze jest płynem, w którym zawieszone są komórki krwi. Jest stosowany do uzupełniania i utrzymywania objętości krwi krążącej w przypadku gdy objętość krwi jest zbyt mała. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? – Substancją czynną jest albumina ludzka. 1 litr roztworu zawiera 200 g białka całkowitego, w tym co najmniej 95% … Czytaj dalej

Fortalbia 200 mg/ml

Fortalbia 200 mg/ml zawiera albuminę ludzką. Albumina to białko występujące we krwi, wytwarzane przez wątrobę. Lek Fortalbia 200 mg/ml stosuje się w celu przywrócenia i utrzymania objętości krwi u pacjentów, u których doszło do zmniejszenia ilości krwi krążącej, kiedy lekarz prowadzący uzna za zasadne wprowadzenie terapii zastępczej. Jaki jest skład , jakie substancje zawiera? Substancją czynną leku jest albumina (200 g/l). Fiolka po 100 ml zawiera 20 g albuminy ludzkiej. … Czytaj dalej

Human Albumin

HUMAN ALBUMIN 200 g/l BAXTER Human Albumin 200 g/l Baxter zawiera białko zwane albuminą, znajdujące się w płynnej części krwi (osocze) roztworze i należy do grupy produktów leczniczych zwanych „substytuty osocza i frakcje białek osocza”. Jest on wytwarzany z ludzkiej krwi zebranej od dawców krwi. Fiolka po 50 ml zawiera 10 g albuminy ludzkiej Fiolka po 100 ml zawiera 20 g albuminy ludzkiej Albumina ludzka jest stosowana w celu uzupełnienia … Czytaj dalej

Human Albumin CSL Behring

Co to jest Human Albumin CSL Behring 200 g/l Human Albumin CSL Behring 200 g/l jest preparatem zastępczym osocza. Jakie jest działanie Human Albumin CSL Behring 200 g/l Albumina stabilizuje objętość krwi krążącej. Jest nośnikiem hormonów, enzymów, leków i toksyn. Białko albuminy w Human Albumin CSL Behring 200 g/l jest pozyskiwane z osocza krwi ludzkiej. Z tego względu działanie albuminy jest identyczne jak własnego białka. W jakim celu stosuje się … Czytaj dalej

Human Albumin Grifols 20%

Human Albumin Grifols 20% jest roztworem do infuzji. Zawiera białka uzyskane z ludzkiego osocza, które stanowi część płynną krwi. Ponad 95% białka osoczowego zawartego w tym produkcie stanowi albumina ludzka w stężeniu 20% masy w stosunku do objętości. Human Albumin Grifols 20% należy do grupy leków zwanych substytutami osocza i frakcjami białka osocza. Human Albumin Grifols 20% jest stosowany w celu: uzupełnienia i utrzymania objętości krwi krążącej w stanach gdy … Czytaj dalej

Maasol – zestaw do sporządzania makroagregatów ludzkiej albuminy znaczonych technetem 99m

Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Po podaniu makroagregatów albumin do żyły powierzchownej cząstki docierają wraz z prądem krwi do najbliższego miejsca filtracji kapilarnej, tj. do naczyń włosowatych krążenia płucnego. Cząstki makroagregatów albumin nie przechodzą do miąższu płucnego, ale pozostają w czasowo niedrożnym świetle naczyń włosowatych. Przy prawidłowej dystrybucji krwi w płucach produkt dociera równomiernie do wszystkich części płuc, zgodnie z fizjologicznymi gradientami przepływowymi. Jeśli jednak regionalny przepływ krwi jest zaburzony, … Czytaj dalej

Nanoscan

Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Przed zastosowaniem leku NanoScan, lekarz wyjaśni przebieg leczenia oraz sposób działania tego leku. NanoScan, zestaw do sporządzania radiofarmaceutyku to sterylny lek przeznaczony do badań scyntygraficznych szpiku kostnego, limfoscyntygrafii oraz limfoscyntygrafii węzła wartowniczego w badaniach diagnostycznych czerniaka złośliwego i nowotworu piersi. Lek NanoScan należy do grupy leków nazywanych radiofarmaceutykami. Po wyznakowaniu leku nadtechnecjanem 99mTc, lekarz medycyny nuklearnej wstrzykuje NanoScan do żyły (dożylnie) lub w skórę (podskórnie) … Czytaj dalej

Technescan LyoMAA

Ten lek służy wyłącznie do celów diagnostycznych. Lek Technescan LyoMAA stosowany jest w czasie badania obrazowego w celu zbadania: • płuc • przepływu krwi przez żyły Lek ten ma postać proszku. Po jego zmieszaniu przez osobę wykwalifikowaną z roztworem substancji radioaktywnej, (99mTc) nadtechnecjanem sodu powstają makroagregaty albuminy ludzkiej znakowane technetem [99mTc]. Po wstrzyknięciu do organizmu, gromadzi się on w pewnych narządach, takich jak płuca. Tę radioaktywną substancję można sfotografować stosując … Czytaj dalej

Uman Albumin 20% Kedrion

Lek UMAN ALBUMIN 20% KEDRION jest roztworem ludzkiej albuminy. Albumina stanowi ilościowo ponad połowę wszystkich białek w osoczu ludzkim i obejmuje około 10% aktywności syntezy białek przez wątrobę. Albumina 200 g/I wywiera odpowiedni efekt hiperonkotyczny. Jedna z najważniejszych fizjologicznych funkcji albuminy wynika z jej udziału w wytwarzaniu ciśnienia onkotyczncgo krwi i z funkcji transportowych. Albumina stabilizuje objętość krwi krążącej i jest nośnikiem hormonów, enzymów, leków, toksyn, itp. UMAN ALBUMIN 20% … Czytaj dalej