Tag: Albumina ludzka

FORTALBIA 200 MG/ML

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Fortalbia 200 mg/ml zawiera albuminę ludzką. Albumina to białko występujące we krwi, wytwarzane przez wątrobę. Lek Fortalbia 200 mg/ml stosuje się w celu przywrócenia i utrzymania objętości krwi u pacjentów, u których doszło do zmniejszenia ilości krwi krążącej, kiedy lekarz prowadzący uzna za zasadne wprowadzenie terapii zastępczej. SKŁAD Substancją czynną leku jest albumina (200 g/l). Fiolka po 100 ml zawiera 20 g albuminy ludzkiej. Fiolka po 50...

UMAN ALBUMIN 20% KEDRION

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek UMAN ALBUMIN 20% KEDRION jest roztworem ludzkiej albuminy. Albumina stanowi ilościowo ponad połowę wszystkich białek w osoczu ludzkim i obejmuje około 10% aktywności syntezy białek przez wątrobę. Albumina 200 g/I wywiera odpowiedni efekt hiperonkotyczny. Jedna z najważniejszych fizjologicznych funkcji albuminy wynika z jej udziału w wytwarzaniu ciśnienia onkotyczncgo krwi i z funkcji transportowych. Albumina stabilizuje objętość krwi krążącej i jest nośnikiem hormonów, enzymów, leków, toksyn, itp. UMAN...

NANOSCAN

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Przed zastosowaniem leku NanoScan, lekarz wyjaśni przebieg leczenia oraz sposób działania tego leku. NanoScan, zestaw do sporządzania radiofarmaceutyku to sterylny lek przeznaczony do badań scyntygraficznych szpiku kostnego, limfoscyntygrafii oraz limfoscyntygrafii węzła wartowniczego w badaniach diagnostycznych czerniaka złośliwego i nowotworu piersi. Lek NanoScan należy do grupy leków nazywanych radiofarmaceutykami. Po wyznakowaniu leku nadtechnecjanem 99mTc, lekarz medycyny nuklearnej wstrzykuje...

HUMAN ALBUMIN

Podmiot odpowiedzialny: BaxterPolska Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA HUMAN ALBUMIN 200 g/l BAXTER Human Albumin 200 g/l Baxter zawiera białko zwane albuminą, znajdujące się w płynnej części krwi (osocze) roztworze i należy do grupy produktów leczniczych zwanych „substytuty osocza i frakcje białek osocza”. Jest on wytwarzany z ludzkiej krwi zebranej od dawców krwi. Fiolka po 50 ml zawiera 10...

ALBUNORM

Podmiot odpowiedzialny: Octapharma (IP) Ltd. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Lek Albunorm 5% / 20% należy do grupy farmakoterapeutycznej: substytuty krwi i frakcje białek osocza. Lek ten jest podawany pacjentom w celu przywrócenia objętości krążącej krwi w stwierdzonym niedoborze objętości. SKŁAD Co zawiera lek Albunorm 5% Substancją czynną leku jest albumina ludzka 50 g/l otrzymana z osocza ludzkiego (butelki po 100, 250 i 500 ml). Inne składniki leku to: sodu chlorek,...

ALBIOMIN 20%

Podmiot odpowiedzialny: Biotest Pharma GmbH WSKAZANIA DO STOSOWANIA Albiomin 20% (200 g/l) jest roztworem do infuzji (dożylnej). 1000 ml roztworu zawiera 200 g białka osocza ludzkiego, gdzie co najmniej 95% stanowi ludzka albumina. Albiomin 20% (200 g/l) jest używany do uzupełnienia i utrzymania objętości krwi krążącej, kiedy stwierdzono zmniejszenie jej objętości a użycie koloidów, takich jak albumina, jest właściwe. SKŁAD Każda fiolka z 50 ml roztworu zawiera...

MAASOL – ZESTAW DO SPORZĄDZANIA MAKROAGREGATÓW LUDZKIEJ ALBUMINY ZNACZONYCH TECHNETEM 99M

WSKAZANIA DO STOSOWANIA Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki. Po podaniu makroagregatów albumin do żyły powierzchownej cząstki docierają wraz z prądem krwi do najbliższego miejsca filtracji kapilarnej, tj. do naczyń włosowatych krążenia płucnego. Cząstki makroagregatów albumin nie przechodzą do miąższu płucnego, ale pozostają w czasowo niedrożnym świetle naczyń włosowatych. Przy prawidłowej dystrybucji krwi w płucach produkt dociera równomiernie do wszystkich części płuc, zgodnie z fizjologicznymi gradientami przepływowymi. Jeśli jednak regionalny przepływ krwi...

FLEXBUMIN 200 G/L

Podmiot odpowiedzialny: Baxter Polska Sp. z o.o. WSKAZANIA DO STOSOWANIA Flexbumin 200 g/l jest roztworem białka osocza i należy do grupy farmakoterapeutycznej substytutów osocza i frakcji białek osocza. Osocze jest płynem, w którym zawieszone są komórki krwi. Jest stosowany do uzupełniania i utrzymywania objętości krwi krążącej w przypadku gdy objętość krwi jest zbyt mała. SKŁAD - Substancją czynną jest albumina ludzka. 1 litr roztworu zawiera 200 g białka całkowitego, w...