Abacavir + Lamivudine Zentiva

Lek Abacavir + Lamivudine Zentiva jest stosowany w leczeniu zakażeń ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) u dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała co najmniej 25 kg. Preparat zawiera dwie substancje czynne stosowane w leczeniu zakażenia HIV: abakawir i lamiwudynę. Lek ten nie powoduje całkowitego wyleczenia z zakażenia HIV; lek ten zmniejsza liczbę wirusów HIV w organizmie pacjenta oraz utrzymuje ją na niskim poziomie. Lek jest dostępny na receptę.

Abacavir Accord

Abacavir Accord to lek stosowany w leczeniu zakażeń ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV). Jego substancją czynną jest abakawir, który należy do grupy leków przeciwretrowirusowych, zwanych nukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy (NRTI). Lek ten zmniejsza liczbę wirusów HIV w organizmie pacjenta oraz utrzymuje ją na niskim poziomie. Ponadto, zwiększa liczbę komórek CD4 we krwi, które pełnią istotną rolę, wspomagając organizm w zwalczaniu zakażeń. Abacavir Accord jest wydawany na receptę.

Abacavir Sandoz

Abacavir Sandoz to lek przeciwwirusowy, który jest częścią skojarzonej terapii przeciwretrowirusowej. Jest stosowany w leczeniu zakażeń ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV). Lek ten jest dostępny na receptę. Przed rozpoczęciem leczenia abakawirem powinno się przeprowadzić badanie obecności alleli HLA-B5701 u każdego pacjenta, niezależnie od pochodzenia rasowego. Abakawiru nie należy stosować u pacjentów, o których wiadomo, że są nosicielami alleli HLA-B5701.

Abacavir/Lamivudine STADA

Lek Abacavir/Lamivudine STADA jest stosowany w leczeniu zakażeń wirusem ludzkiego upośledzenia odporności (HIV) u dorosłych, młodzieży oraz dzieci, których masa ciała wynosi co najmniej 25 kg. Preparat zawiera dwie substancje czynne stosowane w leczeniu zakażenia HIV: abakawir i lamiwudynę. Lek nie powoduje całkowitego wyleczenia z zakażenia HIV, ale pomaga w zmniejszeniu ilości wirusa w organizmie pacjenta oraz utrzymuje ją na niskim poziomie. Lek jest wydawany na podstawie recepty.

Abacavir/Lamivudine Teva

Lek Abacavir/Lamivudine Teva jest stosowany w skojarzonej terapii przeciwretrowirusowej w leczeniu zakażeń ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) u dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała co najmniej 25 kg. Lek zawiera dwie substancje czynne stosowane w leczeniu zakażenia HIV: abakawir i lamiwudynę. Abacavir/Lamivudine Teva nie powoduje całkowitego wyleczenia z zakażenia HIV; lek ten zmniejsza liczbę wirusów HIV w organizmie pacjenta oraz utrzymuje ją na niskim poziomie. Jest to lek na receptę.

Abacavir/Lamivudine/Zidovudine Teva

Actelsar HCT to lek złożony, który zawiera dwie substancje czynne: telmisartan i hydrochlorotiazyd. Telmisartan jest antagonistą receptora angiotensyny II, który pomaga rozluźnić i rozszerzyć naczynia krwionośne, obniżając ciśnienie krwi. Hydrochlorotiazyd jest diuretykiem tiazydowym, który pomaga organizmowi pozbyć się nadmiaru soli i wody, dodatkowo obniżając ciśnienie krwi. Lek jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych, szczególnie u tych, u których ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane przez sam telmisartan. Actelsar HCT jest dostępny na receptę.

Abacavir+Lamivudine Accord

Abacavir+Lamivudine Accord to lek stosowany w leczeniu zakażeń HIV u dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała co najmniej 25 kg. Zawiera dwie substancje czynne: abakawir i lamiwudynę. Lek jest dostępny na receptę.

Abacavir+Lamivudine Mylan

Lek Abacavir+Lamivudine Mylan jest stosowany w leczeniu zakażeń wirusem ludzkiego upośledzenia odporności (HIV) u dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała co najmniej 25 kg. Lek zawiera dwie substancje czynne stosowane w leczeniu zakażenia HIV: abakawir i lamiwudynę. Jest to lek na receptę.

Abacavir+Lamivudine Sandoz

Lek Abacavir + Lamivudine Sandoz jest stosowany w leczeniu zakażeń HIV u dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała co najmniej 25 kg. Zawiera dwie substancje czynne stosowane w leczeniu zakażenia HIV: abakawir i lamiwudynę. Lek nie powoduje pełnego wyleczenia z zakażenia HIV, ale zmniejsza liczbę tych wirusów w organizmie pacjenta i utrzymuje ją na niskim poziomie. Jest dostępny na receptę.

ABAGAT

ABAGAT to lek przeciwzakrzepowy, który działa jako bezpośredni inhibitor trombiny. Jest stosowany w celu zapobiegania powikłaniom zakrzepowo-zatorowym u dorosłych po przebytej planowej aloplastyce całkowitej stawu kolanowego lub biodrowego oraz w celu prewencji udarów i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków z jednym lub więcej czynnikami ryzyka. ABAGAT jest dostępny na receptę.

Abaktal

Lek Abaktal zawiera w swoim składzie pefloksacynę, dzięki czemu charakteryzuje się szerokim działaniem przeciwbakteryjnym. Stosowany jest w leczeniu zakażeń powodowanych przez drobnoustroje wrażliwe na pefloksacynę. Działa silnie na bakterie tlenowe Gram – ujemne i gronkowce (w tym szczepy oporne na metycylinę).

Abapter

Lek stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca. Zmniejsza również ryzyko zawał serca lub choroby niedokrwiennej serca. Zawiera peryndopryl, zaliczany do inhibitorów konwertazy angiotensynowej.

Abarin

Abarin to lek zawierający chlorowodorek nefopamu jako substancję czynną. Jest to lek przeciwbólowy, który znajduje zastosowanie w łagodzeniu bólów o różnym nasileniu, zarówno ostre, takie jak bóle pooperacyjne, jak i przewlekłe o niewielkim nasileniu, na przykład bóle związane z chorobami nowotworowymi. Abarin jest dostępny na receptę.

Abasaglar

Abasaglar to długo działający analog insuliny ludzkiej, który zawiera substancję czynną o nazwie insulina glargine. Jest stosowany w leczeniu cukrzycy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat i starszych. Lek jest dostępny na receptę. Insulina glargine jest stosowana raz dziennie o dowolnej, lecz stałej porze dnia.

Abatixent

Abatixent to lek przeciwzakrzepowy, który zawiera substancję czynną apiksaban. Dzięki swoim właściwościom, pomaga zapobiegać powstawaniu zakrzepów krwi poprzez blokowanie czynnika Xa, który jest kluczowym elementem krzepnięcia. Lek ten jest stosowany u dorosłych pacjentów w różnych przypadkach, takich jak zapobieganie powstawaniu zakrzepów krwi po operacji alloplastyki stawu biodrowego lub kolanowego, zapobieganie powstawaniu zakrzepów krwi w sercu u pacjentów z nieregularnym rytmem serca (migotaniem przedsionków) i co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka, a także w leczeniu zakrzepów krwi w żyłach kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich) oraz w naczyniach krwionośnych płuc (zatorowość płucna). Abatixent jest dostępny na receptę.

ABE

ABE to produkt leczniczy o działaniu keratolitycznym, ułatwiającym złuszczanie w przypadku zrogowaciałej skóry, płyn do stosowania na odciski. Płyn na skórę przeznaczony do miejscowego stosowania na skórę. Preparat zawiera substancję kwas mlekowy + kwas salicylowy.

Abecek

Abecek to lek zawierający substancję czynną – syldenafil, który należy do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5. Działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Lek jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji. Jest dostępny na receptę.

Abelcet

Abelcet to koncentrat do sporządzania zawiesina do infuzji. Lek przeciwgrzybiczy do stosowania ogólnego. Preparat zawiera substancję amfoterycyna B. Abelcet jest zalecany w leczeniu ciężkiej inwazyjnej kandydozy. Jest również wskazany jako lek drugiego rzutu w leczeniu ciężkich grzybic

Abfen

Abfen to lek, który zawiera substancję czynną ibuprofen. Należy do grupy leków zwanych “niesteroidowe leki przeciwzapalne” lub NLPZ. Lek jest stosowany w celu zmniejszenia bólu w stanach takich jak ból zęba, ból menstruacyjny i ból głowy, a także do obniżenia gorączki i zmniejszenia bólu w czasie przeziębienia. Abfen jest dostępny bez recepty.

Abfen Forte

Abfen Forte to lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Każda saszetka zawiera 400 mg ibuprofenu. Lek ten jest stosowany przez krótki okres w celu zmniejszenia łagodnych lub umiarkowanie nasilonych dolegliwości bólowych, takich jak ból głowy i ból zęba, a także do zmniejszenia bólu menstruacyjnego. Jest dostępny bez recepty.

Abiazyt

Abiazyt to lek w postaci tabletek powlekanych, który zawiera substancję czynną o nazwie azytromycyna. Jest to antybiotyk makrolidowy, który należy do grupy azalidów. Azytromycyna hamuje syntezę białka bakteryjnego, co pozwala na skuteczne zwalczanie zakażeń o podłożu bakteryjnym wywołanych przez bakterie wrażliwe na azytromycynę. Lek jest dostępny na receptę.

Abilify

Abilify to lek przeciwpsychotyczny, którego substancją czynną jest aripiprazol. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych i młodzieży od 15 roku życia. Lek jest dostępny na receptę. Abilify jest również stosowany w terapii epizodów maniakalnych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej typu I u dorosłych i młodzieży w wieku od 13 lat.

Abilify Maintena

Abilify Maintena to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu podtrzymującym schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których uzyskano stabilizację choroby za pomocą doustnej postaci arypiprazolu. Lek jest dostępny na receptę.

Abilium

Abilium to lek zawierający substancję czynną aripiprazol, który jest neuroleptykiem zaliczanym do grupy „inne leki przeciwpsychotyczne”. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Mechanizm jego działania polega na pobudzaniu receptorów dopaminowych D2 i serotoninowych 5HT1a oraz blokowaniu receptorów serotoninowych 5HT2a. Lek jest dostępny na receptę.

Abiral

Abiral to lek zawierający substancję czynną abirateron. Jest to inhibitor biosyntezy androgenów, który jest stosowany w leczeniu raka prostaty. Abiral jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z nowo rozpoznanym hormonowrażliwym rakiem prostaty dużego ryzyka z przerzutami oraz u dorosłych mężczyzn z opornym na kastrację rakiem prostaty z przerzutami. Lek jest dostępny na receptę.

Abirateron Aristo

Abirateron Aristo to lek dostępny na receptę, który zawiera octan abirateronu. Jest to wybiórczy inhibitor enzymu cytochromu P450 C17 (CYP17), który jest niezbędny do biosyntezy androgenów w jądrach, nadnerczach i komórkach raka gruczołu krokowego. Abirateron Aristo hamuje biosyntezę androgenów na etapie przemian pregnenolonu i progesteronu, co prowadzi do zmniejszenia syntezy testosteronu. Lek jest wskazany do leczenia hormonowrażliwego raka gruczołu krokowego z przerzutami oraz opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami u dorosłych mężczyzn.

Abirateron SUN

Abirateron SUN to lek stosowany w leczeniu raka prostaty. Jest to lek przeciwnowotworowy, który działa poprzez blokowanie produkcji pewnych hormonów w organizmie, co pomaga spowolnić wzrost komórek rakowych. Abirateron SUN jest zwykle stosowany w połączeniu z innym lekiem, prednizonem. Jest dostępny na receptę.

Abirateron Teva

Abirateron Teva to lek zawierający octan abirateronu. Jest stosowany u dorosłych mężczyzn w leczeniu raka gruczołu krokowego (prostaty) z przerzutami do innych części ciała. Działanie Abirateron Teva polega na hamowaniu wytwarzania testosteronu w organizmie, co może spowolnić rozwój raka prostaty. Lek jest dostępny na receptę.

Abirateron Zentiva

Lek Abirateron Zentiva zawiera substancję czynną abirateronu octan. Jest stosowany u dorosłych mężczyzn w leczeniu raka gruczołu krokowego z przerzutami do innych części ciała. Działa poprzez hamowanie produkcji testosteronu w organizmie, co może spowolnić rozwój raka gruczołu krokowego. Lek jest dostępny na receptę.

Abiraterone Exeltis

Abiraterone Exeltis to lek, który zawiera substancję czynną znaną jako octan abirateronu. Jest on stosowany u dorosłych mężczyzn w leczeniu raka gruczołu krokowego, który przerzucił się na inne części ciała. Działanie leku polega na hamowaniu produkcji testosteronu w organizmie, co może spowolnić rozwój choroby. Jest dostępny na receptę.

Abiraterone Fresenius Kabi

Abiraterone Fresenius Kabi to lek na receptę, który zawiera abirateronu octan. Jest stosowany u dorosłych mężczyzn w leczeniu raka gruczołu krokowego z przerzutami do innych części ciała. Działa poprzez hamowanie produkcji testosteronu w organizmie, co może spowolnić rozwój raka gruczołu krokowego.

Abiraterone G.L. Pharma

Abiraterone G.L. Pharma to innowacyjny lek, który zawiera abirateron octan. Jest przeznaczony dla dorosłych mężczyzn, którzy chorują na raka gruczołu krokowego z przerzutami do innych części ciała. Dzięki swoim właściwościom, Abiraterone G.L. Pharma skutecznie hamuje wytwarzanie testosteronu w organizmie, co może spowolnić rozwój choroby. Jest dostępny na receptę.

Abiraterone Glenmark

Abiraterone Glenmark to lek zawierający substancję czynną abirateronu octan. Jest stosowany w leczeniu raka gruczołu krokowego z przerzutami do innych części ciała u dorosłych mężczyzn. Działanie leku polega na hamowaniu wytwarzania testosteronu w organizmie, co może spowolnić rozwój choroby. Lek jest dostępny na receptę.

Abiraterone Medical Valley

Abiraterone Medical Valley to lek zawierający substancję czynną nazywaną abirateronu octanem. Jest stosowany u dorosłych mężczyzn w leczeniu raka gruczołu krokowego z przerzutami do innych części ciała. Działanie leku polega na hamowaniu wytwarzania testosteronu w organizmie, co może spowolnić rozwój raka gruczołu krokowego. Lek jest dostępny na receptę.

Abiraterone Orion

Abiraterone Orion to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu raka prostaty. Jest to inhibitor enzymu CYP17, który odgrywa kluczową rolę w produkcji androgenów (męskich hormonów płciowych) zarówno w jądrach, jak i w komórkach nowotworowych. Działanie leku polega na zahamowaniu produkcji androgenów, co prowadzi do zmniejszenia stymulacji komórek nowotworowych. Abiraterone Orion jest zwykle stosowany w połączeniu z innymi lekami, takimi jak prednizon lub prednizolon.

Abiraterone Pharmascience

Lek Abiraterone Pharmascience zawiera substancję czynną abirateron octan. Jest stosowany u dorosłych mężczyzn w leczeniu raka gruczołu krokowego z przerzutami do innych części ciała. Działanie leku polega na hamowaniu wytwarzania testosteronu w organizmie, co może spowolnić rozwój choroby. Lek jest dostępny na receptę.

Abiraterone Richter

Abiraterone Richter to lek w postaci tabletek powlekanych, który zawiera substancję czynną o nazwie abirateron. Jest stosowany w leczeniu raka gruczołu krokowego, opornego na kastrację. Substancja czynna stosowana jest u dorosłych mężczyzn, u których występują przerzuty, a mimo chemioterapii zawierającej docetaksel, choroba postępuje. Lek jest dostępny na receptę.

Abiraterone Sandoz

Abiraterone Sandoz to lek zawierający octan abirateronu. Jest stosowany u dorosłych mężczyzn w leczeniu raka gruczołu krokowego z przerzutami do innych części ciała. Jest dostępny na receptę.

Abiraterone STADA

Abiraterone STADA to lek zawierający octan abirateronu. Jest stosowany u dorosłych mężczyzn w leczeniu raka gruczołu krokowego z przerzutami do innych części ciała. Abiraterone STADA hamuje wytwarzanie testosteronu w organizmie, co może spowolnić rozwój raka gruczołu krokowego – prostaty. Lek jest dostępny na receptę.

Abiraterone Synthon

Abiraterone Synthon to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu raka prostaty. Jest to inhibitor enzymu CYP17, który hamuje produkcję androgenów (męskich hormonów płciowych), co prowadzi do zahamowania wzrostu komórek nowotworowych. Lek jest zwykle stosowany u mężczyzn, u których inne metody leczenia nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Wskazaniem do stosowania jest zaawansowany rak prostaty oporny na kastrację.

Abiraterone Vipharm

Abiraterone Vipharm to lek zawierający octan abirateronu. Jest stosowany u dorosłych mężczyzn w leczeniu raka gruczołu krokowego z przerzutami do innych części ciała. Działa poprzez hamowanie produkcji testosteronu w organizmie, co może spowolnić rozwój raka gruczołu krokowego. Jest dostępny na receptę.

Abmetfina XR

Abmetfina XR to lek zawierający metforminę, który jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2. Należy on do grupy leków zwanych biguanidami. Lek ten pomaga w regulacji poziomu glukozy we krwi, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka powikłań związanych z cukrzycą. Długotrwałe stosowanie Abmetfina XR u dorosłych z nadwagą może również pomóc w utrzymaniu masy ciała lub jej umiarkowanym zmniejszeniu. Jest dostępny na receptę.

Aboxoma

Aboxoma to lek przeciwzakrzepowy, który zawiera substancję czynną apiksaban. Dzięki swoim właściwościom, skutecznie zapobiega powstawaniu zakrzepów krwi poprzez blokowanie czynnika Xa, który jest kluczowym elementem procesu krzepnięcia. Aboxoma jest stosowany u dorosłych pacjentów w różnych przypadkach, takich jak zapobieganie powstawaniu zakrzepów krwi po operacji protezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego, zapobieganie powstawaniu zakrzepów krwi w sercu u pacjentów z nieregularnym rytmem serca (migotaniem przedsionków) i co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka, a także w leczeniu zakrzepów krwi w żyłach kończyn dolnych oraz w naczyniach krwionośnych płuc. Lek jest dostępny na receptę.

Abraxane

Abraxane to lek zawierający paklitaksel połączony z ludzkim białkiem albuminą w postaci małych cząsteczek nazywanych nanocząsteczkami. Paklitaksel hamuje podział komórek rakowych, co prowadzi do ich śmierci. Lek jest stosowany w leczeniu przerzutowego raka piersi, przerzutowego gruczolakoraka trzustki oraz niedrobnokomórkowego raka płuc. Jest dostępny na receptę.

Abrea

Abrea to lek zawierający kwas acetylosalicylowy w dawce 75mg w każdej tabletce. Jest stosowany jako środek zmniejszający ryzyko tworzenia się zakrzepów krwi, a tym samym zapobiegający np. zawałom i udarom. Produkt leczniczy Abrea jest wskazany do stosowania w celu zmniejszenia ryzyka tworzenia się zakrzepów krwi i późniejszych powikłań w postaci: zawału serca, udaru mózgu, chorób sercowo-naczyniowym u osób, u których występuje stabilna lub niestabilna dławica piersiowa. Lek jest dostępny bez recepty.

Abseamed

Abseamed to lek zawierający substancję czynną epoetynę alfa, która jest białkiem pobudzającym szpik kostny do wytwarzania większej liczby krwinek czerwonych. Lek stosuje się w leczeniu objawowej niedokrwistości spowodowanej chorobą nerek, zarówno u dzieci poddawanych hemodializie, jak i u dorosłych poddawanych hemodializie lub dializie otrzewnowej. Abseamed jest również stosowany u dorosłych z ciężką niedokrwistością, którzy nie są jeszcze poddawani dializom. Ponadto, lek jest stosowany w leczeniu niedokrwistości u pacjentów poddawanych chemioterapii z powodu guzów litych, chłoniaka złośliwego lub szpiczaka mnogiego. Abseamed jest dostępny na receptę.

Absenor

Absenor to preparat oddziałujący na ośrodkowy układ nerwowy o działaniu przeciwpadaczkowym. Leczenie uogólnionych napadów padaczkowych w postaci napadów nieświadomości, napadów ogniskowych i napadów wtórnie uogólnionych oraz leczenie skojarzone innych rodzajów napadów padaczkowych. Leczenie epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w przypadku gdy lit jest przeciwwskazany lub źle tolerowany.

Acarbax

Lek Acarbax jest lekiem przeciwcukrzycowym, stosowanym do leczenia cukrzycy typu 2, czyli takiej, która nie wymaga przyjmowania insuliny. Acarbax spowalnia trawienie i wchłanianie węglowodanów przyjmowanych w pokarmie, zmniejszając w ten sposób stężenie glukozy we krwi.

Acarbose Aurovitas

Acarbose Aurovitas to lek przeciwcukrzycowy, który jest stosowany w leczeniu cukrzycy typu 2, szczególnie u osób otyłych, u których dieta i wysiłek fizyczny okazały się nieskuteczne. Akarboza opóźnia trawienie węglowodanów w jelitach, co prowadzi do wolniejszego wchłaniania glukozy i bardziej stopniowego wzrostu jej stężenia we krwi po posiłku. Lek jest dostępny na receptę.

Acarbose Bluepharma

Acarbose Bluepharma to lek na receptę, którego substancją czynną jest akarboza. Jest to lek z grupy inhibitorów glukozydazy. Stosowany jest w leczeniu cukrzycy insulinoniezależnej (typu 2), pomagając w utrzymaniu odpowiedniego stężenia cukru (glukozy) we krwi. Działanie leku polega na spowolnieniu trawienia węglowodanów (cukrów złożonych), co obniża zwiększone stężenie cukru we krwi po każdym posiłku.

Acard

Acard

Lek Acard jest dostępny bez recepty, przeznaczony jest do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych. M.in. w zapobieganiu zawałowi serca u osób dużego ryzyka; po świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca; w niestabilnej chorobie wieńcowej i innych schorzeń kardiologicznych.

Acargen

Lek AcarGen jest lekiem przeciwcukrzycowym, stosowanym do leczenia cukrzycy typu 2, czyli takiej, która nie wymaga przyjmowania insuliny. Akarbozę zaleca się w leczeniu pacjentów z cukrzycą insulinoniezależną gdy właściwej kontroli glikemii nie udaje się osiągnąć wyłącznie dietą i ćwiczeniami fizycznymi.

Acarizax

Acarizax to lek na receptę, który zawiera standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego. Jest stosowany do leczenia umiarkowanego do ciężkiego alergicznego nieżytu nosa lub zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek wywołanych przez roztocza kurzu domowego. Lek jest przeznaczony dla dorosłych i młodzieży w wieku 12-17 lat. Początek działania klinicznego występuje po 8-14 tygodniach od rozpoczęcia leczenia.

Acatar

Acatar jest stosowany w obrzęku błon śluzowych, występującym w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych.

Acatar Acti-Tabs

Acatar Acti Tabs

Acatar Acti-Tabs to lek stosowany w zapaleniu błony śluzowej nosa i doraźnie w katarze alergicznym. Lek dwie substancje czynne: pseudoefedrynę i triprolidynę. Acatar Acti-Tabs jest szczególnie polecany w obrzękach powstałych w okolicy błony śluzowej nosa oraz zatok przynosowych.

Acatar Allergy

Acatar Allergy to lek przeciwalergiczny dostępny bez recepty. Zawiera substancję czynną azelastynę, która jest lekiem przeciwhistaminowym. Azelastyna blokuje receptory histaminowe typu 1 (H1) i w ten sposób hamuje działanie histaminy, substancji biorącej udział w powstawaniu objawów zapalnych i alergicznych. Lek jest wskazany do leczenia objawów sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (np. katar sienny) i zaostrzeń niesezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia.

Acatar Care

Acatar Care to innowacyjny aerozol do nosa, który zawiera substancję czynną oksymetazolinę oraz dodatek kwasu hialuronowego. Lek ten działa potrójnie: błyskawicznie odblokowuje nos, działa przeciwzapalnie, hamując dalszy rozwój objawów, a także chroni śluzówkę nosa. Jest zalecany do stosowania w trakcie obrzęku błon śluzowych występującego w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej oraz zapaleniu ucha środkowego. Acatar Care jest dostępny bez recepty.

Acatar Care Kids

Acatar Care Kids to lek w postaci aerozolu do nosa przeznaczony dla dzieci w wieku od 1 do 6 lat. Zawiera substancję czynną oksymetazolinę, która zwęża naczynia krwionośne, zmniejsza obrzęk błony śluzowej i ilość wytwarzanej wydzieliny, co ułatwia oddychanie. Lek jest stosowany w przypadku obrzęku błon śluzowych nosa w przebiegu ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok przynosowych, zapalenia trąbki słuchowej, zapalenia ucha środkowego. Acatar Care Kids jest dostępny bez recepty.

Acatar Control

Acatar Control

Acatar Control to aerozol do nosa, którego substancją czynną jest oksymetazolina. Lek ten działa poprzez zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa, co ułatwia oddychanie. Jest stosowany w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym zapaleniu błony śluzowej, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych oraz zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonym z przeziębieniem. Lek jest dostępny bez recepty.

Acatar Zatoki

Acatar Zatoki

Acatar Zatoki to produkt leczniczy w postaci tabletek powlekanych stosowany w zwalczaniu objawów takich jak ból i niedrożność zatok, katar, ból głowy. Jest to preparat o działaniu ogólnym zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny ibuprofen w połączeniu z pseudoefedryną.

Acatar Zatoki Tabs

Acatar Zatoki Tabs to lek dostępny bez recepty, który zawiera dwa składniki aktywne: ibuprofen i pseudoefedrynę. Ibuprofen działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo, natomiast pseudoefedryna zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa, ułatwiając oddychanie. Lek jest zalecany do doraźnego łagodzenia objawów grypy i przeziębienia, takich jak ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, ból głowy, gorączka oraz bóle stawowo-mięśniowe.

Acatarick Allergy

Acatarick Allergy to lek zawierający cetyryzynę- substancję wskazaną w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

ACC

ACC

Lek ACC jest lekiem mukolitycznym, który działa poprzez rozrzedzanie wydzieliny w drogach oddechowych i ułatwia jej usuwanie. Jest często stosowany w leczeniu stanów, takich jak zapalenie oskrzeli, które mogą prowadzić do produkcji nadmiernej ilości gęstej wydzieliny. ACC jest dostępny bez recepty. Wskazania do stosowania obejmują krótkotrwałe leczenie zaburzeń związanych z wydzieliną w drogach oddechowych u pacjentów z objawami zakażenia w obrębie górnych dróg oddechowych.

ACC classic

ACC classic

ACC Classic to lek mukolityczny, który działa poprzez rozrzedzanie wydzieliny w drogach oddechowych, co ułatwia jej usuwanie. Jest stosowany krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z objawami zakażenia w obrębie górnych dróg oddechowych. Lek jest dostępny bez recepty.

ACC Hot

ACC Hot

ACC Hot należy do grupy tzw. leków mukolitycznych, tj. upłynniających wydzielinę w drogach oddechowych. Zmniejsza lepkość śluzu, co ułatwia usuwanie wydzieliny. ACC Hot zawiera jako substancję czynną acetylocysteinę – mukolityk, który rozrzedza wydzielinę dróg oskrzelowych

ACC mini

ACC mini

Lek ACC mini stosuje się krótkotrwale jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych utatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z objawami zakażenia górnych dróg oddechowych. ACC mini zawiera substancję czynną acetylocysteinę, która zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzelowej, pobudza jej wydzielanie i ułatwia odkrztuszanie.

ACC Optima

ACC Optima

Tabletki na kaszel ACC Optima to lek pomagający oczyścić górne drogi oddechowe z zalegającej wydzieliny oraz wspomagający odkrztuszanie. Lek mukolityczny na mokry kaszel. Zawiera acetylocysteinę, która zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzelowej i ułatwia jej odkrztuszanie.

ACC Optima Active

ACC Optima Active

ACC Optima Active to lek zawierający substancję czynną acetylocysteinę. Jest to lek mukolityczny, który rozrzedza gęstą wydzielinę w drogach oddechowych, ułatwiając jej odkrztuszanie. Stosowany jest w leczeniu ostrych i przewlekłych chorób oskrzeli i płuc, gdy konieczne jest zmniejszenie lepkości wydzieliny oskrzelowej w celu ułatwienia odkrztuszania u dorosłych. ACC Optima Active jest dostępny bez recepty.

ACC optima Hot

ACC optima Hot

ACC Optima Hot proszek do sporządzania roztworu doustnego jest produktem leczniczym stosowanym do rozrzedzania wydzieliny znajdującej się w drogach oddechowych w celu jej łatwiejszego odkrztuszenia. Lek ACC optima Hot zawiera substancję czynną acetylocysteinę. Acetylocysteina zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzelowej i ułatwia jej odkrztuszanie.

Accofil

Accofil to lek zawierający filgrastym, który jest stosowany w określonych jednostkach chorobowych takich jak chemioterapia, przeszczep szpiku, przewlekła neutropenia. Filgrastym zwiększa ilość neutrofili w krwi obwodowej poprzez pobudzenie szpiku kostnego do wytwarzania białych krwinek odpowiedzialnych za zwalczanie infekcji i zakażeń. Lek jest dostępny na receptę.

Accolate

Lek przeciwzapalny – kompetycyjny, selektywny i silnie działający antagonista receptorów leukotrienów: LTC4, LTD4 i LTE4. Stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej. Zawiera substancję zafirlukast.

Accordeon

Accordeon to silny lek przeciwbólowy z grupy opioidów. Jest stosowany w leczeniu ostrego bólu, który powoduje konieczność leczenia opioidowymi lekami przeciwbólowymi, ponieważ inne leki przeciwbólowe nie są skuteczne. Substancją czynną leku jest chlorowodorek oksykodonu. Lek jest dostępny na receptę.

Accupro

Lek Accupro jest stosowany w chorobach nadciśnienia tętniczego, preparat ten hamuje skurcz naczyń, przez co jest szeroko stosowany również w niewydolności serca oraz podawany razem z lekami moczopędnymi. Lek zwieraja chlorodowek chinaprylu. Ta substancja lecznicza należy do grupy leków zwanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE).

Accusol 35

Accusol 35 jest przeznaczony do leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności nerek jako płyn substytucyjny w hemofiltracji i hemodiafiltracji oraz jako roztw. dializacyjny w hemodializie i hemodiafiltracji. Preparat jest głównie przeznaczony do stosowania u pacjentów z hiperkaliemią.

Accustad H

Lek Accustad H jest lekiem przeciwnadciśnieniowym. Służy do leczenia nadciśnienia tętniczego krwi. Lek obniża ciśnienie tętnicze krwi. Zawiera dwie czynne substancje (substancje, które mogą łagodzić objawy występujące u pacjenta): • chinapryl, • hydrochlorotiazyd.

Accuzide

ACCUZIDE to preparat oddziałujący na ukłąd sercowo-naczyniowy. Jego właściwościami są obniżenie ciśnienia tętniczego krwi oraz działanie moczopędne. Wskazania do stosowania: Leczenie nadciśnienia tętniczego samoistnego u pacjentów, u których właściwe jest skojarzone stosowanie chinaprylu i leku moczopędnego.

ACEBIS

ACEBIS to lek zawierający dwie substancje czynne – bisoprololu fumaran i ramipryl – w jednej kapsułce. Ramipryl jest inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE), który działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych, co ułatwia sercu tłoczenie krwi do organizmu. Bisoprololu fumaran należy do grupy leków zwanych beta-blokerami (beta-adrenolitykami), które spowalniają częstość akcji serca i zwiększają wydajność serca w pompowaniu krwi w organizmie. Lek ACEBIS jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia) i (lub) przewlekłej niewydolności serca z dysfunkcją lewej komory serca. Lek jest dostępny na receptę.

Acebutolol Aurovitas

Acebutolol Aurovitas to lek wydawany wyłącznie na receptę. Jego substancją czynną jest acebutolol, który jest kardioselektywnym ß-adrenolitykiem. Działanie leku polega na obniżaniu ciśnienia tętniczego oraz zmniejszaniu częstości akcji serca. Preparat jest przeznaczony dla pacjentów zmagających się z chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak nadciśnienie tętnicze, dławica piersiowa czy arytmia.

Acebutolol Gedeon Richter

Acebutolol Gedeon Richter to lek z grupy beta-adrenolityków, który wykazuje działanie kardioselektywne. Głównymi skutkami działania tego leku są zmniejszenie częstości rytmu serca, szczególnie podczas wysiłku, oraz obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Wskazaniem do stosowania tego leku są trzy schorzenia: nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca oraz choroba wieńcowa. Jest to lek wydawany na receptę.

Acecor

Acecor jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej i zaburzeń rytmu serca – tachyarytmie nadkomorowe (częstoskurcz zatokowy, migotanie przedsionków, skurcze dodatkowe, trzepotanie przedsionków) oraz komorowe.

Acenocumarol WZF

Acenocumarol WZF

Acenokumarol jest lekiem zmniejszającym krzepliwość krwi, zaliczanym do grupy antagonistów witaminy K, nazywanych też doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi.

Acenol

Acenol to lek dostępny bez recepty, który zawiera paracetamol. Jest stosowany w bólach różnego pochodzenia, takich jak bóle głowy, zębów, stawowe, miesiączkowe, nerwobóle i inne. Działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Efekt leczniczy występuje już po podaniu pierwszej dawki i utrzymuje się przez 24 godziny. Acenol jest dostępny w postaci tabletek o dawce 300 mg lub 500 mg.

Acenol Forte

Acenol Forte to lek, który skutecznie łagodzi bóle różnego pochodzenia, takie jak bóle głowy, zębów, stawów, miesiączkowe, nerwobóle i wiele innych. Jego głównym składnikiem jest paracetamol, który działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo. Lek jest stosowany w zwalczaniu gorączki oraz w leczeniu bólów różnego pochodzenia. Acenol Forte jest dostępny bez recepty.

Acerin

Acerin

Płyn na skórę, na odciski Acerin to połączenie dwóch środków keratolitycznych – kwasu mlekowego i salicylowego stosowanych w leczeniu schorzeń skóry takich jak brodawki oraz w usuwaniu modzeli i nagniotków. Lek nakłada się pędzelkiem na odcisk lub zgrubiałe miejsce na skórze.

Acesan

Acesan to lek dostępny bez recepty, który zawiera kwas acetylosalicylowy. Substancja ta hamuje zdolność płytek krwi do agregacji (zlepiania się) i tworzenia zakrzepów. Kwas acetylosalicylowy należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek jest zalecany w profilaktyce zawału serca, udaru mózgu, powikłań zatorowo-zakrzepowych po interwencjach na naczyniach, w dławicy piersiowej oraz po świeżym zawale mięśnia sercowego.

Acetylcysteine Sandoz

Lek stosowany w przypadkach zatrucia paracetamolem. Roztwór do infuzji zawierający substancję czynną acetylocysteinę – lek o właściwościach przeciwutleniacza, neutralizujący szkodliwe czynniki (np. wolne rodniki).

Acetylcysteinum Flegamina

Acetylcysteinum Flegamina to lek mukolityczny, który zawiera 600 mg acetylocysteiny w jednej tabletce. Lek ten rozrzedza gęsty śluz, ułatwiając tym samym odkrztuszanie wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych. Jest przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci powyżej 14 lat. Wskazaniem do zastosowania leku Acetylcysteinum Flegamina jest rozrzedzenie uporczywej wydzieliny z dróg oddechowych przy utrudnionym jej transporcie oraz w zapaleniu oskrzeli spowodowanym przeziębieniem. Lek jest dostępny bez recepty.

Acetylsalicylic Acid Sandoz

Acetylsalicylic Acid Sandoz to lek zawierający kwas acetylosalicylowy, znanego również jako aspiryna. Jest to lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym oraz przeciwgorączkowym. W niskich dawkach wykazuje działanie przeciwzakrzepowe, hamuje agregację płytek krwi i może być stosowany w profilaktyce chorób układu krążenia. Lek jest dostępny bez recepty.

Aciclovir Accord

Aciclovir Accord to lek przeciwwirusowy, który hamuje replikację wirusów opryszczki typu 1 i 2 (HSV), słabiej wirusa ospy wietrznej i półpaśca (VZV), wirusa Epsteina i Barr (EBV) oraz wirusa cytomegalii (CMV). Jest stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez te wirusy. Lek jest dostępny na receptę. Wskazany jest w leczeniu zakażeń skóry i błon śluzowych wywołanych przez wirusa opryszczki pospolitej, w tym opryszczkowego zakażenia narządów płciowych, a także w leczeniu zakażeń wywołanych przez wirusa ospy wietrznej i półpaśca.

Aciclovir Altan

Aciclovir Altan to lek przeciwwirusowy, który zawiera substancję czynną o nazwie acyklowir. Jest on wskazany do leczenia zakażeń wirusem opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u pacjentów z obniżoną odpornością, leczenia zakażeń wywołanych przez wirusa ospy wietrznej i półpaśca (Varicella–zoster) u pacjentów z obniżoną odpornością, zapobiegania zakażeniom wirusem opryszczki pospolitej (Herpes simplex) u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami odporności, leczenia nawracających zakażeń wirusem ospy wietrznej i półpaśca (Varicella–zoster) oraz leczenia pierwotnego opryszczkowego zakażenia narządów płciowych u pacjentów bez zaburzenia odporności. Lek jest dostępny na receptę.

Aciclovir Aurovitas

Aciclovir Aurovitas to lek przeciwwirusowy dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną acyklowir. Jest stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez wirusy opryszczki, ospy wietrznej i półpaśca. Lek jest przeznaczony dla dzieci powyżej 6 roku życia oraz dla osób dorosłych. Wskazaniami do stosowania leku Aciclovir Aurovitas są zakażenia skóry i błon śluzowych wywołane przez wirusa opryszczki pospolitej, w tym pierwotnego i nawracającego opryszczkowego zakażenia narządów płciowych (z wyjątkiem zakażeń wirusem opryszczki pospolitej u noworodków i ciężkich zakażeń wirusem opryszczki pospolitej u dzieci ze zmniejszoną odpornością).

Aciclovir Hasco

Aciclovir Hasco to lek, który zawiera substancję czynną acyklowir. Acyklowir hamuje namnażanie wirusów z grupy Herpes. Lek jest stosowany w leczeniu zakażeń skóry i błon śluzowych wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex), włącznie z opryszczkowym zakażeniem narządów płciowych (zakażenia pierwotne i nawracające). Jest również stosowany do zapobiegania nawrotom opryszczki pospolitej u pacjentów z prawidłową odpornością oraz do zapobiegania zakażeniom wywołanym przez wirus opryszczki pospolitej u pacjentów ze zmniejszoną odpornością. Aciclovir Hasco jest dostępny na receptę.

Aciclovir Hikma

Aciclovir Hikma to lek przeciwwirusowy, który zawiera substancję czynną acyklowir. Jest stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez wirusy opryszczki, ospy wietrznej i półpaśca. Lek jest dostępny na receptę.

Aciclovir Jelfa

Aciclovir Jelfa to iniekcja przeznaczona do stosowania w leczeniu opryszczki pospolitej i jej powikłań u osób z upośledzoną odpornością. Zastosowanie: Zakażenia opryszczkowe skóry i błon śluzowych ( Herpes simplex typu I i II ) oraz ich nawroty u chorych z niedoborami immunologicznymi.

Aciclovir Mylan

Lek wskazany jest w leczeniu opryszczki wargowej, opryszczki narządów płciowych, zapalenia rogówki wywołanego wirusem opryszczki, a także ciężkich opryszczkowych zakażeń opon mózgowo-rdzeniowych.

Aciclovir Noridem

Aciclovir Noridem to lek o działaniu przeciwwirusowym, który hamuje namnażanie się wirusów. Jest stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez wirusa opryszczki pospolitej, wirusa ospy wietrznej i półpaśca. Lek jest dostępny na receptę. Wskazaniami do stosowania są zakażenia skóry i błon śluzowych wywołane przez wirusa opryszczki pospolitej, w tym opryszczkowego zakażenie narządów płciowych.

Aciclovir Ziaja

Aciclovir Ziaja to lek w postaci kremu, który zawiera substancję czynną acyklowir o działaniu przeciwwirusowym. Jest stosowany w miejscowym leczeniu nawrotowej opryszczki warg i twarzy, wywołanej przez wirusa opryszczki pospolitej (Herpes simplex). Acyklowir działa silnie na wirusa Herpex simplex (HSV) typu 1 i 2 oraz wirusa półpaśca. Po wniknięciu do komórek zakażonych wirusem opryszczki, acyklowir ulega fosforylacji do postaci czynnej – trójfosforanu acyklowiru. Lek jest dostępny bez recepty.

Acidolac Baby

Acidolac Baby

Acidolac Baby to suplement diety dostępny w dwóch formach: kroplach i proszku. W składzie zawiera probiotyczne szczepy bakterii – w kroplach Lactobacillus rhamnosus GG, a w proszku Bifidobacterium BB-12. Preparat jest polecany do stosowania u najmłodszych, już od 4. miesiąca życia, w okresie antybiotykoterapii i po jej zakończeniu, a także w podróży ze zmianą strefy klimatycznej. Acidolac Baby jest dostępny bez recepty.

Acidum folicum Hasco

Acidum folicum Hasco to lek zawierający kwas foliowy, który jest witaminą z grupy B. Kwas foliowy jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju organizmu, wpływa na stan tkanek płodowych, nabłonek przewodu pokarmowego i układ krwiotwórczy. Lek stosuje się profilaktycznie i leczniczo w stanach niedoboru kwasu foliowego, takich jak niedokrwistość megaloblastyczna, zaburzenia wchłaniania jelitowego, niedożywienie, alkoholizm, łuszczyca oraz u pacjentów przyjmujących leki przeciwdrgawkowe lub doustne środki antykoncepcyjne. Lek jest dostępny na receptę.

Acidum folicum Polfarmex

Acidum Folicum Polfarmex to lek zawierający witaminę B9, znaną również jako kwas foliowy. Jest ona niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, w tym dla procesów podziałów komórkowych, syntezy istotnych makrocząsteczek biologicznych oraz prawidłowego rozwoju i funkcjonowania układu nerwowego, sercowo-naczyniowego i krwiotwórczego. Lek jest stosowany w profilaktyce i leczeniu stanów wywołanych niedoborem kwasu foliowego, takich jak niedokrwistość megaloblastyczna i hemolityczna. Jest dostępny na receptę.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą kategorią leków na literę ‘A’. Znajdziesz tu szeroki wybór produktów, od leków przeciwbólowych, po leki na cholesterol. Nasza strona jest stale aktualizowana, aby zapewnić najnowsze informacje o dostępnych lekach. Każdy lek w naszej kategorii ‘A’ jest dokładnie opisany, z uwzględnieniem dawkowania, składników aktywnych, przeciwwskazań i efektów ubocznych. Zapewniamy również informacje o generycznych odpowiednikach, co pozwala na łatwe porównanie i wybór odpowiedniego leku. Przejrzyj naszą kategorię ‘A’ i odkryj, jak łatwo jest znaleźć potrzebne Ci leki.

Leki na literę A to grupa leków o różnym działaniu i zastosowaniu. Niektóre z nich są dostępne bez recepty, a inne wymagają recepty lekarskiej. Niektóre z nich należą do wykazu A, czyli substancji bardzo silnie działających, które mogą być wydawane tylko przez farmaceutę. Leki na literę A można podzielić na kilka kategorii według klasyfikacji ATC, która uwzględnia główny układ lub narząd, na który lek działa, oraz jego właściwości farmakologiczne. Oto niektóre z tych kategorii:

  • A – przewód pokarmowy i metabolizm: leki te wpływają na trawienie, wchłanianie i wydalanie składników pokarmowych, a także na regulację poziomu cukru, cholesterolu, hormonów i innych substancji w organizmie. Przykłady: leki przeciwcukrzycowe, leki na nadkwasotę, leki na zaparcia, leki na otyłość.
  • B – krew i układ krwiotwórczy: leki te wpływają na skład, funkcję i krzepnięcie krwi, a także na produkcję i dojrzewanie komórek krwi. Przykłady: leki przeciwzakrzepowe, leki przeciwkrwotoczne, leki na anemię, leki immunosupresyjne.
  • C – układ sercowo-naczyniowy: leki te wpływają na pracę serca i naczyń krwionośnych, a także na ciśnienie krwi i przepływ krwi. Przykłady: leki na nadciśnienie, leki na chorobę wieńcową, leki na niewydolność serca, leki na zaburzenia rytmu serca.
  • D – dermatologia: leki te wpływają na stan i funkcję skóry, a także na leczenie chorób skóry i jej przydatków. Przykłady: leki na trądzik, leki na łuszczycę, leki na grzybicę skóry, leki na alergię skórną.
  • G – układ moczowo-płciowy i hormony płciowe: leki te wpływają na funkcjonowanie narządów płciowych i układu moczowego, a także na regulację gospodarki hormonalnej i płodności. Przykłady: leki antykoncepcyjne, leki na zaburzenia erekcji, leki na menopauzę, leki na zakażenia układu moczowego.
  • H – leki hormonalne do stosowania wewnętrznego: leki te wpływają na poziom i działanie hormonów w organizmie, a także na leczenie chorób związanych z zaburzeniami hormonalnymi. Przykłady: leki na niedoczynność tarczycy, leki na nadczynność tarczycy, leki na chorobę Addisona, leki na cukrzycę typu 1.
  • J – leki przeciwzakaźne: leki te wpływają na zwalczanie i zapobieganie zakażeniom wywołanym przez różne drobnoustroje, takie jak bakterie, wirusy, grzyby i pierwotniaki.

Leki na literę A to ogólna nazwa dla grupy leków, które mają różne zastosowania i działania. Niektóre z nich są używane do leczenia alergii, astmy, anemii, anginy, artretyzmu, a nawet AIDS. Inne służą do zapobiegania lub łagodzenia bólu, zapalenia, infekcji, nadciśnienia, nudności, czy depresji. Leki na literę A mogą mieć różne formy, takie jak tabletki, kapsułki, syropy, zastrzyki, maści, czy plastry. Leki na literę A mogą być dostępne bez recepty lub na receptę, w zależności od ich składu i mocy. Leki na literę A mogą mieć różne skutki uboczne i interakcje z innymi lekami, dlatego należy zawsze czytać ulotkę i stosować się do zaleceń lekarza lub farmaceuty.