Airbufo Forspiro

Airbufo Forspiro to lek w inhalatorze stosowany w leczeniu astmy u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 do 17 lat, a także w leczeniu objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) u dorosłych. Zawiera dwie substancje czynne: budezonid, który działa przeciwzapalnie oraz formoterol, który rozszerza oskrzela i ułatwia oddychanie. Lek jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję: ,

Wskazania / działanie

Airbufo Forspiro jest lekiem w inhalatorze stosowanym w leczeniu:
– astmy u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 do 17 lat.
– objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) u dorosłych w wieku co najmniej 18 lat.

Airbufo Forspiro zawiera dwa leki: budezonid i formoterolu fumaran dwuwodny.
– Budezonid należy do grupy leków nazywanych kortykosteroidami. Działa poprzez zmniejszenie i zapobieganie obrzękowi i stanowi zapalnemu w płucach.
– Formoterolu fumaran dwuwodny należy do grupy leków nazywanych długo działającymi agonistami receptorów beta-2-adrenergicznych lub lekami rozszerzającymi oskrzela. Jego działanie polega na rozkurczaniu mięśni w drogach oddechowych. Lek ułatwia oddychanie.

Astma
Lek Airbufo Forspiro może być zalecony do leczenia astmy na dwa różne sposoby:
a) niektórym osobom lekarz przepisuje do leczenia astmy dwa leki w inhalatorach: Airbufo Forspiro oraz oddzielny lek do zastosowania doraźnego.
– Lek Airbufo Forspiro stosuje się codziennie. Lek pomaga zapobiegać wystąpieniu objawów astmy.
– Inhalator do doraźnego użycia stosuje się w razie wystąpienia objawów astmy, w celu ułatwienia oddychania.
b) niektórym osobom lekarz przepisuje Airbufo Forspiro jako jedyny lek w inhalatorze do leczenia astmy.
– Lek Airbufo Forspiro stosuje się codziennie. Lek pomaga zapobiegać wystąpieniu objawów astmy.
– Lek Airbufo Forspiro stosuje się również w sytuacjach, gdy konieczne jest przyjęcie dodatkowych dawek w celu złagodzenia objawów astmy i ułatwienia oddychania. Osoby te nie potrzebują osobnego inhalatora do doraźnego użycia.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
Lek Airbufo Forspiro można również stosować u dorosłych w leczeniu objawów POChP. POChP jest przewlekłą chorobą, która charakteryzuje się stałymi trudnościami w oddychaniu spowodowanymi zwężeniem dróg oddechowych w płucach, często z kaszlem i odkrztuszaniem plwociny. POChP często spowodowana jest paleniem tytoniu.

Skład

Substancjami czynnymi są budezonid i formoterolu fumaran dwuwodny. Każda dawka dostarczona (dawka inhalacyjna) zawiera 160 mikrogramów budezonidu i 4,5 mikrograma formoterolu fumaranu dwuwodnego. Każda dawka odmierzona (dawka leku w blistrze przed podaniem) zawiera 194,7 mikrograma budezonidu i 6,1 mikrograma formoterolu fumaranu dwuwodnego.

Pozostały składnik to laktoza jednowodna (zawiera białka mleka).

Dawkowanie

– Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
– Ważne, aby stosować lek Airbufo Forspiro codziennie, nawet jeśli pacjent nie ma w tym czasie objawów astmy lub POChP.
– Jeśli pacjent stosuje lek Airbufo Forspiro w leczeniu astmy, lekarz będzie regularnie kontrolował objawy choroby.

Jeśli pacjent przyjmuje tabletki zawierające kortykosteroidy w leczeniu astmy lub POChP, lekarz może zmniejszyć ich liczbę po rozpoczęciu stosowania leku Airbufo Forspiro. Jeśli pacjent przyjmuje doustne kortykosteroidy przez dłuższy czas, lekarz może od czasu do czasu zalecić wykonanie badań krwi. Po zmniejszeniu dawki doustnych kortykosteroidów samopoczucie pacjenta może być złe, nawet mimo możliwej poprawy objawów oddechowych. Mogą wystąpić takie objawy, jak odczucie zatkania nosa albo katar, osłabienie lub ból mięśni albo stawów i wysypka (wyprysk). Jeśli którykolwiek z tych objawów niepokoi pacjenta lub wystąpią takie objawy, jak ból głowy, zmęczenie, nudności lub wymioty, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W razie wystąpienia objawów alergii lub zapalenia stawów może być konieczne zastosowanie innych leków. Jeśli pacjent ma wątpliwości, czy kontynuować stosowanie leku Airbufo Forspiro, powinien skonsultować się z lekarzem.

W okresach stresu (związanego np. zakażeniem w obrębie klatki piersiowej lub przed zabiegiem chirurgicznym) lekarz może rozważyć dodanie tabletek zawierających kortykosteroidy do zwykle stosowanego leczenia.

Ważne informacje o objawach astmy lub POChP
Jeżeli podczas stosowania leku Airbufo Forspiro u pacjenta wystąpi duszność lub świszczący oddech, należy kontynuować stosowanie leku Airbufo Forspiro oraz jak najszybciej zwrócić się do lekarza, gdyż może być konieczne dodatkowe leczenie.

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, jeśli:
– zaburzenia oddychania u pacjenta nasilają się lub objawy astmy budzą go często w nocy;
– pacjent zaczyna odczuwać ucisk w klatce piersiowej rano lub odczucie ucisku w klatce piersiowej utrzymuje się dłużej niż zwykle.
Wymienione objawy mogą wskazywać na niedostateczną kontrolę astmy lub POChP i może być konieczne natychmiastowe zastosowanie innego lub dodatkowego leczenia.

Astma
W leczeniu astmy lekarz może zalecić stosowanie leku Airbufo Forspiro na dwa różne sposoby. Dawka oraz czas stosowania leku Airbufo Forspiro zależy od zaleconego sposobu stosowania leku.
a) Jeśli lekarz przepisał lek Airbufo Forspiro oraz osobny inhalator do stosowania doraźnego, należy przeczytać zalecenia przedstawione niżej w punkcie „a) Stosowanie leku Airbufo Forspiro i dodatkowego inhalatora używanego doraźnie”.
b) Jeśli lekarz przepisał Airbufo Forspiro jako jedyny lek wziewny, należy przeczytać zalecenia przedstawione niżej w punkcie „b) Stosowanie leku Airbufo Forspiro jako jedynego inhalatora w leczeniu astmy”.

a) Stosowanie leku Airbufo Forspiro i dodatkowego inhalatora używanego doraźnie
Lek Airbufo Forspiro należy stosować codziennie. Pomaga to zapobiegać wystąpieniu objawów astmy.

Dorośli (w wieku co najmniej 18 lat)
– Zwykle stosowana dawka to 1 lub 2 inhalacje dwa razy na dobę.
– Lekarz może zwiększyć tę dawkę do 4 inhalacji dwa razy na dobę.
– Po uzyskaniu kontroli objawów lekarz może zalecić stosowanie leku raz na dobę.

Młodzież (w wieku od 12 do 17 lat)
– Zwykle stosowana dawka to 1 lub 2 inhalacje dwa razy na dobę.
– Po uzyskaniu kontroli objawów lekarz może zalecić stosowanie leku raz na dobę.

Nie zaleca się stosowania leku Airbufo Forspiro u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lekarz będzie pomagał pacjentowi właściwie kontrolować objawy astmy i ustali najmniejszą dawkę, która zapewni opanowanie objawów choroby. Nie należy zmieniać dawki leku bez uprzedniego omówienia tego z lekarzem.

W leczeniu objawów astmy należy stosować osobny „inhalator do stosowania doraźnego”. Inhalator ten należy zawsze mieć przy sobie, by móc go zastosować w razie potrzeby. Nie należy stosować leku Airbufo Forspiro w leczeniu objawów astmy – służy do tego dodatkowy inhalator do stosowania doraźnego.

b) Stosowanie leku Airbufo Forspiro jako jedynego inhalatora w leczeniu astmy
Lek Airbufo Forspiro należy stosować wyłącznie w sposób zalecony przez lekarza i tylko u osób w wieku od 12 lat. Lek Airbufo Forspiro należy stosować codziennie. Pomaga to zapobiegać wystąpieniu objawów astmy. Można stosować:
– 1 inhalację rano i 1 inhalację wieczorem

lub

– 2 inhalacje rano

lub
– 2 inhalacje wieczorem.

Lekarz może zwiększyć tę dawkę do 2 inhalacji dwa razy na dobę.

Lek Airbufo Forspiro należy stosować również jako „inhalator doraźny” w celu leczenia objawów astmy.
– W razie wystąpienia objawów astmy należy wykonać 1 inhalację i odczekać kilka minut.
– Jeśli nie nastąpi poprawa samopoczucia, należy wykonać jeszcze jedną inhalację.
– Nie należy stosować jednorazowo więcej niż 6 inhalacji.

Inhalator Airbufo Forspiro należy zawsze mieć przy sobie, aby móc go zastosować w razie potrzeby.

Zazwyczaj nie jest konieczna całkowita dawka dobowa większa niż 8 inhalacji. Jednak lekarz może zezwolić na stosowanie do 12 inhalacji na dobę przez określony czas.

Jeśli pacjent regularnie wymaga stosowania 8 lub więcej inhalacji na dobę, należy skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką. Może być konieczna zmiana leczenia.

Nie należy stosować więcej niż 12 inhalacji na dobę.

Jeśli objawy astmy występują podczas wysiłku fizycznego, należy zastosować lek Airbufo Forspiro w wyżej opisany sposób. Nie należy jednak stosować tego leku przed wysiłkiem fizycznym w celu zapobiegania wystąpieniu objawów astmy.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
– Lek należy stosować tylko u dorosłych (w wieku 18 lat i starszych).
– Zazwyczaj stosowana dawka to 2 inhalacje dwa razy na dobę.

W leczeniu POChP lekarz może przepisać również inne leki rozszerzające oskrzela, takie jak tiotropium i bromek ipratropiowy.

Szczegółowa instrukcja stosowania znajduje się w ząłączonej ulotce leku.

Przedawkowanie

Ważne, aby pacjent stosował lek zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy zwiększać przepisanej dawki bez zasięgnięcia porady lekarza.

Najczęstsze objawy, które mogą wystąpić po przyjęciu większej niż zalecana dawki leku Airbufo Forspiro, to: drżenia, ból głowy, szybkie lub nieregularne bicie serca.

Jedzenie i picie (alkohol)

Brak odrębnych zaleceń.

Ciąża i karmienie piersią

– Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Airbufo Forspiro. Nie należy stosować leku Airbufo Forspiro w okresie ciąży, chyba że zalecił to lekarz.
– Jeśli pacjentka zaszła w ciążę w trakcie leczenia lekiem Airbufo Forspiro, nie powinna przerywać jego stosowania, tylko powinna niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
– Jeśli pacjentka karmi piersią, przed zastosowaniem leku Airbufo Forspiro powinna poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów

Lek Airbufo Forspiro nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania narzędzi albo maszyn.

Ulotka Airbufo Forspiro

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Airbufo Forspiro (forum)

Stosujesz Airbufo Forspiro? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Airbufo Forspiro. Podziel się doświadczeniami na forum.