LEKI PULMONOLOGICZNE - lista leków stosowanych leczeniu chorób układu oddechowego

Funkcje układu oddechowego

Układ oddechowy odpowiada oczywiście za oddychanie inaczej nazywane tzw. wymiana gazową. Ze środowiska zewnętrznego pobierany jest tlen, który jest niezbędny do funkcjonowania ludzkiego organizmu (tlen jest niezbędny z uwagi na specyfikę metabolizmu  komórek).  Układ służy jednocześnie do usuwania produktów końcowych (dwutlenku węgla i wody). Układ oddechowy dzieli się na następujące fragmenty:
  • górne drogi oddechowe
  • dolne drogi oddechowe
  • dolne drogi oddechowe
Oddychanie polega na pobraniu tlenu z otoczenia (powietrza lub wody).  W kolejnym etapie wdychane powietrze jest oczyszczane, a także ogrzewane i nawilżane. Następnie zostaje przetransportowane do narządu oddechowego, gdzie następuje wspomniana wcześniej wymiana gazowa. Tlen dostarczany jest do tkanek, za co odpowiada układ krwionośny.  Na samym końcu następuje wydalenie z organizmu produktów końcowych i dostarczenie tlenu do komórek. lista leków pulmonologicznych

Choroby układu oddechowego

Choroby związane ze schorzeniami dróg oddechowych dzieli się na: obturacyjne (zmniejszony przepływ powietrza w płucach np. astma oskrzelowa, mukowiscydoza) i restrykcyjne (zmniejszenie czynnościowej pojemności płuc np.  gruźlica,  pylice płuc) Najczęściej spotkanymi chorobami układu oddechowego są: nieżyt nosa towarzyszący przeziębieniu, zapalenie zatok przynosowych, zapalenie oskrzeli i płuc, rak płuc, katar sienny, astma oskrzelowa oi oddechowa.

Jakie leki są stosowane w pulmonologii

Pulmonologia jest działem medycyny związanym z diagnostyką i leczeniem układu oddechowego. Lekarz pulmonolog co do zasady zajmuje się cięższymi przypadkami chorób układu oddechowego. Może on przypisać leki pulmonologiczne, wśród których możemy rozróżnić:
  • Leki wykrztuśne - Leki te stosowane są w stanach zapalnych dróg oddechowym, wraz z towarzyszącym kaszlem. Mają na celu przede wszystkim łatwiejsze usunięcie wydzieliny i śluzu z dróg oddechowych.
  • Leki przeciwkaszlowe - Leki te stosowane są w przypadku występowaniu wszelkiego rodzaju kaszlu. Suchego kaszlu wywołanego podrażnieniem górnych dróg oddechowych, zapaleniu opłucnej, czy kaszlu pozaoskrzelowym.
  • Leki przeciwatmatyczne - Leki stosowane między innymi w leczeniu astmy oskrzelowej.
  • Leki stosowane w POChP - przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Zapoznaj się z listą leków pulmonologicznych

Poniżej znajduje się wykaz leków pulmonologicznych, leków stosowanych w leczeniu chorób układu oddechowego.