Cayston

Lek Cayston zawiera substancję czynną o nazwie aztreonam. Lek Cayston jest antybiotykiem stosowanym do hamowania przewlekłych zakażeń płuc wywołanych bakterią Pseudomonas aeruginosa u pacjentów w wieku 6 lat i starszych z mukowiscydozą. Mukowiscydoza, zwana również zwłóknieniem torbielowatym, jest dziedziczną chorobą zagrażającą życiu, która dotyka gruczoły śluzowe narządów wewnętrznych, zwłaszcza płuc, ale także wątrobę, trzustkę i układ pokarmowy. Mukowiscydoza w płucach prowadzi do ich zablokowania gęstym, lepkim śluzem. Utrudnia to oddychanie.

Skorzystaj z apteki internetowej o sprawdzonej renomie na rynku niemieckim, która szybko zdobyła zaufanie polskich klientów - kupuj leki bez wychodzenia z domu.

Jaki jest skład Cayston, jakie substancje zawiera?

Fiolka z proszkiem zawiera 75 mg aztreonamu (w postaci lizyny).
Ampułka z rozpuszczalnikiem zawiera wodę do wstrzykiwań i sodu chlorek. Ampułka ma nadruk tylko w języku angielskim. Informacje umieszczone na ampułce są przedstawione poniżej:

Rozpuszczalnik leku Cayston
Sodu chlorek 0,17%
Wyłącznie do podania wziewnego
1 ml
GILEAD SCIENCES

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Cayston – jak stosować ten lek?

Zalecana dawka to:
– Lek Cayston należy stosować 3 razy na dobę w wielokrotnych 28-dniowych cyklach leczenia, po których następuje 28-dniowy okres bez stosowania leku Cayston. Należy przyjmować każdą z trzech dawek wziewnie, w odstępach co najmniej co cztery godziny, używając w tym celu Zestawu Nebulizatora Altera. Możliwe jest stosowanie Regulatora eBase lub Jednostki Centralnej eFlow rapid z Zestawem Altera.
– Na każdą dawkę składa się jedna fiolka z lekiem Cayston wymieszana z jedną ampułką rozpuszczalnika. Cayston musi być wymieszany z rozpuszczalnikiem przed przyjęciem wziewnym przez Nebulizator Altera.

Umieścić przygotowany roztwór leku Cayston w Zestawie Nebulizatora Altera (patrz poniżej). Podanie leku wziewnie trwa każdorazowo około 2 do 3 minut.

Przed przyjęciem każdej dawki leku Cayston należy zastosować lek rozszerzający oskrzela. Krótko działające leki rozszerzające oskrzela można podać w przedziale od 15 minut do 4 godzin, natomiast długo działające leki rozszerzające oskrzela w przedziale od 30 minut do 12 godzin przed każdą dawką leku Cayston.

Jeśli pacjent stosuje inne wziewne metody leczenia mukowiscydozy, zaleca się następującą kolejność stosowania:
1. lek rozszerzający oskrzela
2. leki mukolityczne (lek, który pomaga rozrzedzić gęsty śluz produkowany w płucach) i wreszcie:
3. lek Cayston.

Nie wolno mieszać leku Cayston z innymi lekami w zestawie Nebulizatora Altera.
– Nie wolno umieszczać innych leków w Zestawie Nebulizatora Altera.
– Nie wolno umieszczać aztreonamu w postaci dożylnej (do wstrzykiwań) w Zestawie Nebulizatora Altera. Dożylny aztreonam nie nadaje się do podania wziewnego.

Jak stosować lek Cayston korzystając z Zestawu Nebulizatora Altera

Potrzebne będą:
– Jedna brązowa fiolka z lekiem Cayston z niebieskim wieczkiem lub bez.
– Jedna plastikowa ampułka z rozpuszczalnikiem (0,17% sodu chlorek wag./obj.). Informacje umieszczone na ampułce rozpuszczalnika są dostępne tylko w języku angielskim (patrz punkt 6 załączonej poniżej ulotki).
– Zestaw Nebulizatora Altera wraz z Głowicą Aerozolową Altera połączoną z Jednostką Centralną eFlow typu 178 (eFlow rapid) lub typu 678 (Regulator eBase).

Koniecznie należy używać specjalnego dla leku Cayston Zestawu Nebulizatora Altera wraz z Głowicą Aerozolową Altera. Nie wolno podejmować prób stosowania leku Cayston z użyciem innych rodzajów zestawów do nebulizacji (łącznie z Zestawem eFlow rapid).

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Cayston należy sprawdzić, czy nebulizator działa poprawnie. Należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania dostarczoną z Zestawem Nebulizatora Altera.

Przygotowywanie leku Cayston do podania wziewnego
– Lek Cayston można przygotować tylko bezpośrednio przed użyciem.
– Nie stosować leku Cayston, jeśli naruszona została szczelność opakowania.
– Nie stosować leku Cayston, jeśli był on przechowywany poza lodówką przez więcej niż 28 dni.
– Nie stosować rozpuszczalnika lub przygotowanego leku Cayston, jeśli jest on mętny lub zawiera cząstki stałe.

1. Wziąć z pudełka jedną brązową fiolkę z lekiem Cayston i jedną ampułkę z rozpuszczalnikiem. Ampułki z rozpuszczalnikiem należy rozdzielić delikatnie je odrywając.
2. Delikatnie popukać brązową fiolkę zawierającą lek Cayston, aby proszek osiadł na dnie. Ułatwi to zastosowanie właściwej dawki leku.
3. Otworzyć brązową fiolkę: zerwać i odchylić do góry niebieskie wieczko lub unieść metalową wypustkę na górze (rysunek 1a) i pociągnąć w dół, aby ostrożnie usunąć z fiolki cały metalowy pierścień i pokrywkę. Wyrzucić pierścień w bezpieczny sposób. Ostrożnie usunąć gumowy korek.
4. Otworzyć ampułkę z rozpuszczalnikiem, przekręcając końcówkę. Wycisnąć całą zawartość do fiolki. Następnie delikatnie obracać fiolką do całkowitego rozpuszczenia proszku i uzyskania klarownego płynu.

Lek Cayston należy najlepiej zastosować bezpośrednio po przygotowaniu roztworu. Jeśli pacjent nie może od razu wykorzystać przygotowanej dawki leku, należy zamknąć fiolkę korkiem i przechowywać w lodówce. Przygotowany roztwór należy wykorzystać w ciągu 8 godzin.

Przygotowanie Nebulizatora Altera do podania leku Cayston
1. Upewnić się, że Zestaw Nebulizatora Altera jest umieszczony na płaskiej i stabilnej powierzchni.
2. Usunąć przykrywkę pojemnika na lek, obracając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
3. Przelać cały przygotowany lek Cayston z fiolki do pojemnika na lek Zestawu Nebulizatora Altera. Upewnić się, że fiolka została całkowicie opróżniona. W razie potrzeby delikatnie popukać fiolką o brzeg pojemnika leku.
4. Zamknąć pojemnik na lek, zrównując wypustki przykrywki pojemnika na lek z otworami na pojemniku. Wcisnąć i obrócić nasadkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu.

Używanie Nebulizatora Altera do zażywania leku Cayston
1. Rozpocząć stosowanie leku. Usiąść w wygodnej wyprostowanej pozycji. Trzymać zestaw poziomo, włożyć ustnik od ust i zamknąć usta, obejmując ustnik. Trzymać zestaw poziomo.
2. Nacisnąć i przytrzymać przez dwie sekundy przycisk On/Off na Jednostce Centralnej. Słyszalny będzie sygnał dźwiękowy i kontrolka stanu będzie świecić na zielono.
3. Po kilku sekundach do komory z aerozolem Zestawu Nebulizatora Altera zacznie napływać mgiełka aerozolu. Jeśli mgiełka aerozolowa nie zacznie płynąć, należy zapoznać się z instrukcją użytkowania dla Altera.
4. Oddychać normalnie (wdychać i wydychać) przez ustnik. Unikać oddychania przez nos. Kontynuować swobodne wdychanie i wydychanie powietrza do czasu zakończenia podawania leku.
5. Po podaniu całego leku słyszalny będzie dźwięk, oznaczający zakończenie leczenia (2 krótkie sygnały dźwiękowe).
6. Po zakończeniu leczenia otworzyć przykrywkę pojemnika na lek, aby upewnić się, że zużyty został cały lek. Po zakończeniu leczenia w zbiorniku może pozostać kilka kropli leku. Jeśli pozostało więcej niż kilka kropli płynu, założyć z powrotem przykrywkę pojemnika na lek i wznowić leczenie.
7. Po zakończeniu leczenia odłączyć Jednostkę Centralną i odłączyć Zestaw Nebulizatora Altera do czyszczenia i dezynfekcji. Szczegółowe informacje na temat czyszczenia i dezynfekcji znajdują się w instrukcji użytkowania dołączonej do Zestawu Nebulizatora Altera.

Co się stanie, jeśli leczenie zostanie zakończone przed czasem?
8. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny konieczne jest wcześniejsze przerwanie leczenia, nacisnąć i przytrzymać przycisk On/Off przez jedną pełną sekundę. Aby ponownie rozpocząć leczenie, nacisnąć i przytrzymać przez całą sekundę przycisk On/Off i następnie wznowić leczenie.

Wymiana Zestawu Nebulizatora Altera
W przypadku stosowania zgodnego z instrukcją Zestaw Nebulizatora Altera wystarcza do przeprowadzenia trzech 28-dniowych cykli leczenia lekiem Cayston. Po tym okresie należy wymienić Zestaw Nebulizatora Altera, wraz z głowicą aerozolową. W przypadku stwierdzenia, że praca nebulizatora uległa zmianie przed tym okresem (np. jeśli wytworzenie mgiełki trwa dłużej, ponad 5 minut), należy zapoznać się z instrukcją użytkowania Nebulizatora Altera.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Cayston, należy natychmiast powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Cayston – czy mogę spożywać alkohol?

Nie dotyczy.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Cayston w okresie ciąży i karmienia piersią?

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania leku Cayston u kobiet w ciąży, dlatego nie należy stosować leku Cayston w czasie ciąży, o ile nie zostało to szczegółowo omówione z lekarzem.

Jeśli pacjentka planuje karmienie piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Cayston. Pacjentka może karmić piersią w trakcie stosowania leku Cayston, ponieważ ilość leku, jaka może przeniknąć do organizmu dziecka wraz z mlekiem będzie bardzo niewielka.

Ulotka Cayston – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Cayston 75 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do nebulizacji (Aztreonam)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Cayston m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Cayston 75 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do nebulizacji (Aztreonam)

Cena Cayston i dostępność w najbliższej aptece

Dowiedz się ile kosztuje Cayston i zarezerwuj w aptece w Twojej okolicy.

Dzięki narzędziu udostępnionemu przez portal ktomalek.pl, sprawdzisz czy preparat jest dostępny na receptę, czy bez recepty. Uzyskasz także informacje na temat poziomu refundacji także, czyli czy produkt leczniczy jest refundowany i w jakim zakresie - sprawdź cenę Cayston oraz dostępność w najbliższej aptece.

Opinie o Cayston - forum pacjentów

Stosujesz Cayston? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz