Fullhale Ciphaler

Fullhale Ciphaler to lek stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego. Jest to lek wziewny, który zawiera dwie substancje czynne: beklometazonu dipropionian i formoterolu fumaran dwuwodny. Beklometazonu dipropionian ma działanie przeciwzapalne, zmniejszając obrzęk i podrażnienie płuc, natomiast formoterolu fumaran dwuwodny rozszerza oskrzela, ułatwiając oddychanie. Lek jest przeznaczony do regularnego stosowania w leczeniu astmy oraz w leczeniu objawów przewlekłego obturacyjnego zapalenia płuc (POChP). Fullhale Ciphaler jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję: ,

Wskazania / działanie

Fullhale Ciphaler zawiera dwa leki – salmeterol i flutykazonu propionian:
• Salmeterol jest długo działającym lekiem rozszerzającym oskrzela. Leki rozszerzające oskrzela pomagają w utrzymaniu drożności dróg oddechowych w płucach. Ułatwia to przepływ powietrza do płuc i z płuc. Działanie utrzymuje się co najmniej 12 godzin.
• Flutykazonu propionian jest kortykosteroidem, który zmniejsza obrzęk i podrażnienie płuc.

Lekarz przepisał ten lek pacjentowi w celu zapobiegania zaburzeniom w oddychaniu takim jak:
• astma
• przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Salmeterol z flutykazonu propionianem, w dawce 50 mikrogramów + 500 mikrogramów zmniejsza liczbę zaostrzeń objawów POChP.

Lek Fullhale Ciphaler należy stosować codziennie zgodnie z zaleceniami lekarza. Pozwoli to zapewnić prawidłową kontrolę astmy lub POChP.

Lek Fullhale Ciphaler zapobiega występowaniu duszności i świszczącego oddechu. Nie należy go jednak stosować do opanowywania nagłych napadów duszności lub świszczącego oddechu. W przypadku wystąpienia takiego napadu konieczne jest doraźne zastosowanie szybko działającego leku rozszerzającego oskrzela, takiego jak salbutamol. Pacjent powinien zawsze mieć taki lek przy sobie.

Skład

• Substancjami czynnymi leku są salmeterol i flutykazonu propionian. Każda pojedyncza inhalacja zapewnia dostarczenie dawki (dawka opuszczająca ustnik) 47 mikrogramów salmeterolu (w postaci salmeterolu ksynafonianu) i 231 lub 460 mikrogramów flutykazonu propionianu. Stanowi to odpowiednik podzielonej dawki 50 mikrogramów salmeterolu (w postaci salmeterolu ksynafonianu) i 250 lub 500 mikrogramów flutykazonu propionianu.
• Pozostały składnik to laktoza jednowodna (która zawiera białka mleka).

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

• Lek Fullhale Ciphaler należy stosować codziennie, dopóki lekarz nie zaleci przerwania jego stosowania. Nie należy przyjmować dawki większej niż zalecana. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
• Nie należy przerywać stosowania leku Fullhale Ciphaler ani zmniejszać stosowanej dawki bez zasięgnięcia porady lekarza.
• Fullhale Ciphaler należy zainhalować do płuc przez usta.
• Pacjent może nie być w stanie wyczuć smaku ani poczuć proszku na języku, nawet jeśli inhalator został użyty prawidłowo.

Astma
Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza
• Fullhale Ciphaler 50 mikrogramów + 250 mikrogramów – jedna inhalacja dwa razy na dobę
• Fullhale Ciphaler 50 mikrogramów + 500 mikrogramów – jedna inhalacja dwa razy na dobę

Stosowanie u dzieci
Nie zaleca się stosowania leku Fullhale Ciphaler u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Dorośli z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)
• Fullhale Ciphaler 50 mikrogramów + 500 mikrogramów – jedna inhalacja dwa razy na dobę
Jeżeli objawy astmy są dobrze kontrolowane podczas stosowania leku Fullhale Ciphaler dwa razy na dobę, lekarz może zalecić zmniejszenie częstości stosowania leku do podania raz na dobę. Dawka może zostać zmieniona do podawania:
• raz na dobę, wieczorem – jeżeli u pacjenta dolegliwości występują w nocy,
• raz na dobę, rano – jeżeli u pacjenta dolegliwości występują w ciągu dnia.

Bardzo ważne jest, aby lekarz poinstruował pacjenta, ile inhalacji i jak często należy stosować.

Jeśli pacjent stosuje lek Fullhale Ciphaler w astmie, lekarz będzie regularnie kontrolował objawy.

W przypadku nasilenia się objawów astmy lub pogorszenia oddychania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Może wystąpić nasilenie świszczącego oddechu, częstsze występowanie uczucia ucisku w klatce piersiowej lub może być konieczne stosowanie większej dawki szybko działającego leku ułatwiającego oddychanie. W każdej z wymienionych sytuacji należy kontynuować stosowanie leku Fullhale Ciphaler, ale nie należy zwiększać liczby inhalacji. Objawy choroby mogą nasilić się i stan pacjenta może się pogorszyć. Należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ pacjent może potrzebować dodatkowego leczenia.

Przedawkowanie

Ważne jest, aby inhalatora używać zgodnie z instrukcją. W razie przypadkowego zastosowania dawki większej niż zalecana należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Mogą wystąpić: szybsze niż zwykle bicie serca, drżenia, zawroty głowy, ból głowy, osłabienie mięśni i bóle stawów.

W przypadku stosowania większych dawek przez długi okres należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania porady, ponieważ duże dawki leku Fullhale Ciphaler mogą powodować zmniejszenie wytwarzania hormonów steroidowych przez nadnercza.

Jedzenie i picie (alkohol)

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ulotka Fullhale Ciphaler

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Fullhale Ciphaler (forum)

Stosujesz Fullhale Ciphaler? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Fullhale Ciphaler. Podziel się doświadczeniami na forum.