Seretide Dysk

Seretide Dysk to lek wziewny, kt贸ry zawiera dwie substancje lecznicze: salmeterol i flutykazonu propionian. Salmeterol jest d艂ugo dzia艂aj膮cym lekiem rozszerzaj膮cym oskrzela, kt贸ry pomaga w utrzymaniu dro偶no艣ci dr贸g oddechowych. Flutykazonu propionian jest kortykosteroidem, kt贸ry zmniejsza obrz臋k i podra偶nienie p艂uc. Lek jest stosowany w regularnym leczeniu chor贸b przebiegaj膮cych ze skurczem oskrzeli, takich jak astma oskrzelowa i przewlek艂a obturacyjna choroba p艂uc (POChP). Seretide Dysk jest dost臋pny na recept臋. Na tej stronie sprawdzisz podstawowe informacje i opinie pacjent贸w o leku Seretide Dysk. Dowiesz si臋 jak dzia艂a i jak prawid艂owo stosowa膰 ten lek: m.in. wskazania, dawkowanie, czy sk艂ad leku. Poni偶ej znajduj膮 si臋 dokumenty do pobrania oraz informacje o zamiennikach. Je偶eli inni u偶ytkownicy podzielili si臋 w艂asnymi opiniami na temat stosowania tego leku, znajdziesz je na forum w dolnej cz臋艣ci tej strony.

Reklama

Ostrze偶enie dotycz膮ce za偶ywania lek贸w: To jest lek. Dla bezpiecze艅stwa stosuj go zgodnie z ulotk膮 do艂膮czon膮 do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. Lek stosuj tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwr贸膰 uwag臋 na przeciwwskazania. W przypadku w膮tpliwo艣ci skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮.


Ostrze偶enie dotycz膮ce opinii pacjent贸w:聽Opinie o lekach, kt贸re mo偶na znale藕膰 online, s膮 zawsze subiektywne i mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od do艣wiadcze艅 i reakcji organizmu ka偶dej osoby. Nie nale偶y polega膰 wy艂膮cznie na tych opiniach przy podejmowaniu decyzji dotycz膮cych swojego zdrowia. Zawsze skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮 przed rozpocz臋ciem, zmian膮 lub zako艅czeniem jakiejkolwiek terapii medycznej. Pami臋taj, 偶e informacje zawarte w ulotce do艂膮czonej do opakowania leku s膮 wynikiem d艂ugotrwa艂ych bada艅 i obserwacji.

Jak dzia艂a lek Seretide Dysk i jakie s膮 wskazania do stosowania?

Seretide Dysk zawiera dwie substancje lecznicze: salmeterol i flutykazonu propionian.

– Salmeterol jest d艂ugo dzia艂aj膮cym lekiem rozszerzaj膮cym oskrzela. Leki rozszerzaj膮ce oskrzela pomagaj膮 w utrzymaniu dro偶no艣ci dr贸g oddechowych. U艂atwia to przep艂yw powietrza do p艂uc i z p艂uc. Dzia艂anie utrzymuje si臋 przynajmniej 12 godzin.
– Flutykazonu propionian jest kortykosteroidem, kt贸ry zmniejsza obrz臋k i podra偶nienie p艂uc.

Lekarz przepisa艂 ten lek pacjentowi w celu zapobiegania zaburzeniom w oddychaniu wyst臋puj膮cym w:
– astmie,
– przewlek艂ej obturacyjnej chorobie p艂uc (POChP). Seretide Dysk 500 zmniejsza liczb臋 zaostrze艅 objaw贸w POChP.

W celu zapewnienia prawid艂owej kontroli astmy lub POChP Seretide Dysk musi by膰 stosowany ka偶dego dnia, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Seretide zapobiega wyst臋powaniu duszno艣ci i 艣wist贸w w drogach oddechowych. Jednak偶e nie nale偶y go stosowa膰 do opanowywania nag艂ych napad贸w duszno艣ci lub 艣wist贸w w drogach oddechowych. Je偶eli wyst膮pi taki napad, konieczne jest dora藕ne zastosowanie szybko dzia艂aj膮cego leku rozszerzaj膮cego oskrzela, takiego jak salbutamol. Pacjent powinien zawsze mie膰 przy sobie taki lek.

Kategorie powi膮zane:
Leki na astm臋, Leki pulmonologiczne - uk艂ad oddechowy,

Reklama

Jaki jest sk艂ad Seretide Dysk, jakie substancje zawiera?

– Ka偶da odmierzona dawka zawiera 50 mikrogram贸w salmeterolu (w postaci salmeterolu ksynafonianu) i 100, 250 lub 500 mikrogram贸w flutykazonu propionianu.

– Pozosta艂y sk艂adnik to laktoza jednowodna (kt贸ra zawiera bia艂ka mleka).

Zobacz list臋 produkt贸w zawieraj膮cych substancje: , .

Dawkowanie preparatu Seretide Dysk 鈥 jak stosowa膰?

Lek Seretide Dysk nale偶y zawsze stosowa膰 zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie w膮tpliwo艣ci nale偶y zwr贸ci膰 si臋 do lekarza lub farmaceuty.

– Lek Seretide Dysk nale偶y stosowa膰 codziennie do czasu, a偶 lekarz nie zaleci inaczej. Nie nale偶y przyjmowa膰 dawki wi臋kszej ni偶 zalecana. W razie w膮tpliwo艣ci nale偶y zwr贸ci膰 si臋 do lekarza lub farmaceuty.
– Nie nale偶y przerywa膰 stosowania leku Seretide Dysk ani zmniejsza膰 stosowanej dawki bez zasi臋gni臋cia porady lekarza.
– Seretide Dysk nale偶y zainhalowa膰 do p艂uc przez usta.

Astma oskrzelowa
Doro艣li i m艂odzie偶 w wieku od 12 lat:

– Seretide Dysk 100: jedna inhalacja dwa razy na dob臋.
– Seretide Dysk 250: jedna inhalacja dwa razy na dob臋.
– Seretide Dysk 500: jedna inhalacja dwa razy na dob臋.

Dzieci w wieku od 4 do 12 lat:
– Seretide Dysk 100: jedna inhalacja dwa razy na dob臋.
– Lek Seretide Dysk nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poni偶ej 4 lat.

Doro艣li z przewlek艂膮 obturacyjn膮 chorob膮 p艂uc (POChP)
– Seretide Dysk 500: jedna inhalacja dwa razy na dob臋.

Je偶eli objawy astmy s膮 dobrze kontrolowane podczas stosowania leku Seretide Dysk dwa razy na dob臋, lekarz mo偶e zaleci膰 zmniejszenie cz臋sto艣ci stosowania leku Seretide Dysk do podania raz na dob臋. Dawka mo偶e by膰 podawana:
– raz na dob臋, wieczorem, je偶eli u pacjenta dolegliwo艣ci wyst臋puj膮 w nocy,
– raz na dob臋, rano, je偶eli u pacjenta dolegliwo艣ci wyst臋puj膮 w ci膮gu dnia.

Bardzo wa偶ne jest, aby lekarz poinstruowa艂 pacjenta, ile inhalacji i jak cz臋sto nale偶y stosowa膰.
Je艣li pacjent stosuje lek Seretide Dysk w astmie, lekarz b臋dzie regularnie kontrolowa艂 objawy.
W przypadku nasilenia si臋 objaw贸w astmy lub pogorszenia si臋 kontroli astmy nale偶y natychmiast skontaktowa膰 si臋 z lekarzem. Mo偶e wyst膮pi膰 nasilenie 艣wiszcz膮cego oddechu, cz臋stsze wyst臋powanie uczucia ucisku w klatce piersiowej lub mo偶e by膰 konieczne stosowanie wi臋kszej dawki szybko dzia艂aj膮cego, wziewnego leku u艂atwiaj膮cego oddychanie. W takiej sytuacji nale偶y kontynuowa膰 stosowanie leku Seretide Dysk, ale nie nale偶y zwi臋ksza膰 liczby inhalacji. Objawy choroby mog膮 nasili膰 si臋 i stan pacjenta mo偶e si臋 pogorszy膰. Nale偶y skontaktowa膰 si臋 z lekarzem, poniewa偶 pacjent mo偶e potrzebowa膰 dodatkowego leczenia.

Reklama

Przedawkowanie 鈥 zastosowanie zbyt du偶ej dawki

Wa偶ne jest, aby stosowa膰 aparat do inhalacji zgodnie z instrukcj膮. W razie przypadkowego zastosowania dawki wi臋kszej ni偶 zalecana nale偶y powiedzie膰 o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Mog膮 wyst膮pi膰: szybsze ni偶 zwykle bicie serca, dr偶enia, zawroty g艂owy, b贸l g艂owy, os艂abienie mi臋艣ni i b贸le staw贸w.

W przypadku stosowania wi臋kszych dawek przez d艂ugi okres nale偶y skontaktowa膰 si臋 z lekarzem lub farmaceut膮 w celu uzyskania porady, poniewa偶 du偶e dawki leku Seretide Dysk mog膮 powodowa膰 zmniejszenie wytwarzania hormon贸w steroidowych przez nadnercza.

Co mog臋 je艣膰 i pi膰 podczas stosowania Seretide Dysk 鈥 czy mog臋 spo偶ywa膰 alkohol?

Brak danych.

艁膮czenie alkoholu z niekt贸rymi lekami mo偶e by膰 gro藕ne dla zdrowia, a nawet 偶ycia. Dowiedz si臋 wi臋cej na temat interakcji lek贸w z alkoholem.

Czy mo偶na stosowa膰 Seretide Dysk w okresie ci膮偶y i karmienia piersi膮?

Je艣li pacjentka jest w ci膮偶y lub karmi piersi膮, przypuszcza 偶e mo偶e by膰 w ci膮偶y lub gdy planuje mie膰 dziecko, powinna poradzi膰 si臋 lekarza, przed zastosowaniem tego leku. Lekarz oceni, czy pacjentka mo偶e przyjmowa膰 lek Seretide Dysk w tym okresie.

呕r贸d艂a / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Seretide Dysk

Ulotka Seretide Dysk 鈥 do pobrania pe艂na wersja ulotki dla pacjenta (m.in. skutki uboczne, interakcje)

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) 鈥 dokumentacja dla lekarzy i farmaceut贸w

Nie zawsze leki o identycznej nazwie mi臋dzynarodowej i formie mog膮 by膰 stosowane zamiennie. Decyduj膮cym czynnikiem jest zawarto艣膰 sk艂adnika aktywnego, czyli dawka leku. Warto podkre艣li膰, 偶e nawet je艣li nazwa mi臋dzynarodowa, forma leku i dawka sk艂adnika aktywnego s膮 takie same, pacjent nie zawsze ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z zamiennika. Przyk艂adowo, niekt贸rzy pacjenci mog膮 by膰 uczuleni na jedn膮 z substancji pomocniczych zawartych w leku.

Sprawd藕 cen臋 i dost臋pno艣膰 Seretide Dysk w najbli偶szej aptece

Cena i dost臋pno艣膰 i w aptece w Twojej okolicy. Dzi臋ki funkcjonalno艣ci portalu KtoMaLek.pl mo偶esz dowiedzie膰 si臋 ile kosztuje dany preparat, czy jest refundowany. Nast臋pnie mo偶esz zarezerwowa膰 leki i odebra膰 w najbli偶szej aptece - sprawd藕 cen臋 Seretide Dysk

Opinie, forum, oceny pacjent贸w - zapoznaj si臋 z do艣wiadczeniami innych pacjent贸w

Stosujesz Seretide Dysk? Zach臋camy do podzielenia si臋 opini膮 na jego temat na forum. Nie musisz si臋 rejestrowa膰, na poni偶szym formularzu wystarczy wpisanie nazwy u偶ytkownika/pseudonimu.

Opisuj膮c swoje do艣wiadczenia na temat przyjmowania preparatu, mo偶esz pom贸c innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikuj膮 opinie na temat stosowanych lek贸w i aptek. Je偶eli jeste艣 zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawd藕 najnowsze opinie pacjent贸w.

Dodaj komentarz

Wa偶ne! Przeczytaj przed opublikowaniem opinii na forum. Oferty sprzeda偶y/kupna/odst膮pienia lek贸w s膮 sukcesywnie usuwane, zgodnie z regulaminem portalu. Za偶ycie produktu leczniczego pozyskanego poza oficjalnym obrotem (z tzw. "drugiej r臋ki") mo偶e by膰 niebezpieczne dla zdrowia.

Napisz opini臋 o Seretide Dysk. Podziel si臋 do艣wiadczeniami na forum.