Salflumix Easyhaler

Salflumix Easyhaler to inhalator stosowany w leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Składa się z dwóch aktywnych składników: salmeterolu, który działa rozszerzająco na oskrzela, oraz flutykazonu propionianu, który działa poprzez zmniejszenie obrzęku i podrażnień w płucach. Lek jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania to astma oskrzelowa oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Lek Salflumix Easyhaler jest lekiem złożonym zawierającym dwie substancje czynne: salmeterol i flutykazonu propionian:
• Salmeterol jest długo działającym lekiem rozszerzającym oskrzela. Leki rozszerzające oskrzela pomagają w utrzymaniu drożności dróg oddechowych. Ułatwia to przepływ wdychanego i wydychanego powietrza. Działanie leku utrzymuje się przez co najmniej 12 godzin.
• Flutykazonu propionian jest kortykosteroidem, który zmniejsza obrzęk i podrażnienie płuc.

Lekarz może przepisać ten lek w celu zapobiegania zaburzeniom oddychania występującymi w:
• astmie,
• przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Lek Salflumix Easyhaler w dawce 50 mikrogramów + 500 mikrogramów zmniejsza liczbę zaostrzeń objawów choroby.

Lek Salflumix Easyhaler należy stosować codziennie zgodnie z zaleceniami lekarza. Zapewni to prawidłowe działanie leku umożliwiające kontrolowanie objawów astmy lub POChP.

Lek Salflumix Easyhaler zapobiega występowaniu objawów duszności i świszczącego oddechu. Leku Salflumix Easyhaler nie należy jednak stosować do opanowywania nagłego napadu duszności lub świszczącego oddechu. W takiej sytuacji należy zastosować szybko działający lek wziewny łagodzący objawy do stosowania doraźnie, taki jak salbutamol. Zawsze należy mieć przy sobie szybko działający lek wziewny do stosowania doraźnie.

Skład

• Każda dawka zawiera salmeterolu ksynafonian, w ilości odpowiadającej 50 mikrogramom salmeterolu i 250 lub 500 mikrogramów flutykazonu propionianu.

• Pozostały składnik to: laktoza jednowodna (która zawiera białka mleka).

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
– Lek Salflumix Easyhaler należy stosować codziennie do momentu, aż lekarz zaleci przerwanie stosowania. Nie należy przyjmować dawki większej niż zalecana.
– Nie należy przerywać stosowania ani zmniejszać dawki leku Salflumix Easyhaler bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
– Lek Salflumix Easyhaler należy wdychać przez usta do płuc.

Astma oskrzelowa
Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej
– Salflumix Easyhaler, 50 mikrogramów + 250 mikrogramów – jedna inhalacja dwa razy na dobę.
– Salflumix Easyhaler, 50 mikrogramów + 500 mikrogramów – jedna inhalacja dwa razy na dobę.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat
– Lek Salflumix Easyhaler nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Dorośli z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)
– Salflumix Easyhaler, 50 mikrogramów + 500 mikrogramów – jedna inhalacja dwa razy na dobę.

Jeżeli objawy astmy są dobrze kontrolowane podczas stosowania leku Salflumix Easyhaler dwa razy na dobę, lekarz może zalecić zmniejszenie częstości stosowania do podania jeden raz na dobę. Dawka może być podawana:
– raz na dobę, wieczorem, jeżeli u pacjenta dolegliwości występują w nocy,
– raz na dobę, rano, jeżeli u pacjenta dolegliwości występują w ciągu dnia.

Bardzo ważne jest, aby pacjent przestrzegał zaleceń lekarza, ile inhalacji stosować i jak często należy przyjmować lek.

Jeśli pacjent stosuje lek Salflumix Easyhaler na astmę, lekarz będzie regularnie kontrolował jej objawy u pacjenta.

Jeśli objawy astmy lub trudności w oddychaniu nasilą się, należy natychmiast poinformować o tym lekarza. Może wystąpić nasilenie świszczącego oddechu, częstsze występowanie uczucia ucisku w klatce piersiowej lub konieczność zastosowania większej dawki szybko działającego, wziewnego leku ułatwiającego oddychanie. W takiej sytuacji należy kontynuować stosowanie leku, ale nie należy zwiększać liczby inhalacji. Objawy choroby mogą nasilić się i stan pacjenta może się pogorszyć. Należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ pacjent może potrzebować dodatkowego leczenia.

Przedawkowanie

Ważne jest, aby inhalator stosować zgodnie z instrukcją. W razie przypadkowego zastosowania dawki większej niż zalecana, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. U pacjenta może wystąpić szybsze niż zwykle bicie serca i drżenie. Mogą również wystąpić: zawroty głowy, ból głowy, osłabienie mięśni i ból stawów.

W przypadku przyjmowania zbyt dużych dawek leku Salflumix Easyhaler przez dłuższy okres, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w celu uzyskania porady, ponieważ stosowanie zbyt dużych dawek leku Salflumix Easyhaler może powodować zmniejszenie wytwarzania hormonów steroidowych przez nadnercza.

Jedzenie i picie (alkohol)

Brak danych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów

Jest mało prawdopodobne, aby lek Salflumix Easyhaler wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ulotka Salflumix Easyhaler

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Salflumix Easyhaler (forum)

Stosujesz Salflumix Easyhaler? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

1 komentarz do “Salflumix Easyhaler”

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Salflumix Easyhaler. Podziel się doświadczeniami na forum.