Spis leków zawierających substancję: Salmeterol

Aerivio Spiromax

Aerivio Spiromax to lek stosowany w regularnym leczeniu pacjentów z ciężką astmą, u których stosowanie produktu łączącego kortykosteroid wziewny i długodziałający β2-agonista jest odpowiednie. Lek zawiera dwie substancje czynne: salmeterol i flutykazonu propionian. Salmeterol jest długodziałającym lekiem rozszerzającym oskrzela, który pomaga utrzymać drogi oddechowe otwarte, ułatwiając przepływ wdychanego i wydychanego powietrza. Aerivio Spiromax jest dostępny na receptę.

Airexar Spiromax

Airexar Spiromax to lek stosowany w leczeniu astmy oraz w leczeniu objawowym przewlekłego obturacyjnego zapalenia płuc (POChP) u dorosłych. Składa się z dwóch substancji czynnych: formoterolu i flutykazonu, które działają synergistycznie, zmniejszając liczbę zaostrzeń astmy. Lek jest dostępny na receptę.

Airflusal

AirFluSal to aerozol do inhalacji, który jest stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Lek działa przeciwzapalnie i rozszerza oskrzela, co pomaga zmniejszyć obrzęk i podrażnienie dolnych dróg oddechowych oraz częstość występowania zaostrzeń astmy oskrzelowej. AirFluSal Forspiro zawiera substancje czynne: flutykazon (propionian flutykazonu) oraz salmeterol. Jest dostępny na receptę.

AirFluSal Forspiro

AirFluSal Forspiro to lek na receptę w postaci proszku do inhalacji. Jest stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Lek zawiera dwie substancje czynne: salmeterol, który jest długo działającym lekiem rozszerzającym oskrzela, oraz flutykazonu propionianu, który działa przeciwzapalnie. Ułatwiają one przepływ powietrza do płuc i z płuc, poprawiając funkcję oddechową.

Asaris

Asaris

Asaris to lek stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego, takich jak astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Jest to kombinowany lek inhalacyjny, co oznacza, że składa się z dwóch różnych substancji czynnych, które mają różne działania, ale wspólnie działają na objawy tych chorób. Pierwszym składnikiem Asaris jest flutykazon propionian, który jest kortykosteroidem. Drugi składnik Asaris, salmeterol, jest długodziałającym beta-2-agonistą. Lek jest dostępny na receptę.

Asmetic

Asmetic to lek wziewny, który zawiera substancję czynną salmeterol. Salmeterol jest długo działającym lekiem rozszerzającym oskrzela. Leki rozszerzające oskrzela pomagają w utrzymaniu drożności dróg oddechowych, co ułatwia przepływ powietrza do płuc i z płuc. Asmetic jest dostarczany w postaci proszku w aparacie do inhalacji. Lek wdycha się bezpośrednio do płuc. Asmetic może być stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Jest dostępny na receptę.

Aurodisc

Aurodisc to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Jest to preparat złożony, zawierający kortykosteroid (flutykazon) oraz β2-adrenomimetyk (salmeterol). Lek ten jest dostępny w postaci proszku do inhalacji. Aurodisc musi być stosowany każdego dnia zgodnie z zaleceniem lekarza, aby zapewnić prawidłową kontrolę astmy.

Busalair

Busalair to lek wziewny o działaniu przeciwzapalnym, zawierający kortykosteroid. Jest stosowany w regularnym, długotrwałym leczeniu astmy oskrzelowej. Preparat zmniejsza obrzęk i podrażnienie dolnych dróg oddechowych, co skutkuje zmniejszeniem nasilenia objawów i częstości występowania zaostrzeń astmy oskrzelowej. Lek jest dostępny na receptę.

Comboterol

Comboterol to dwuskładnikowy lek stosowany w celu zapobiegania zaburzeń oddychania towarzyszącym astmie. Lek stosuje się systematycznie. Działa on przeciwzapalnie oraz rozkurczająco na oskrzela. Substancjami czynnymi są salmeterol w postaci salmeterolu ksynafonian oraz flutykazon w postaci flutykazonu propionianu. Jest dostępny na receptę.

Duastmin

Duastmin to lek wziewny stosowany w leczeniu astmy wyłącznie u dorosłych (osoby w wieku 18 lat i starsze). Zawiera dwie różne substancje czynne: budezonid i salmeterol. Budezonid należy do grupy leków zwanych „glikokortykosteroidami” i zapobiega oraz zmniejsza obrzęk oraz stan zapalny w płucach. Salmeterol natomiast należy do grupy leków zwanych długo działającymi agonistami receptorów beta2-adrenergicznych lub lekami „rozszerzającymi oskrzela”. Lek jest dostępny na receptę.

Duexon

Duexon to lek wziewny o działaniu przeciwzapalnym oraz rozszerzającym oskrzela. Jest stosowany w regularnym leczeniu chorób przebiegających ze skurczem oskrzeli. Preparat zmniejsza obrzęk i podrażnienie dolnych dróg oddechowych oraz częstość występowania zaostrzeń astmy oskrzelowej, a także wpływa na rozszerzenie oskrzeli i zapobiega stanom spastycznym. Lek zawiera substancję flutykazon (propionian flutykazonu) + salmeterol. Duexon jest dostępny na receptę.

Duexon Pro

Duexon Pro to lek wziewny o działaniu przeciwzapalnym oraz rozszerzającym oskrzela. Jest stosowany w regularnym leczeniu chorób przebiegających ze skurczem oskrzeli, takich jak astma oskrzelowa czy przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Preparat zmniejsza obrzęk i podrażnienie dolnych dróg oddechowych oraz częstość występowania zaostrzeń astmy oskrzelowej. Lek jest dostępny na receptę.

Flixodil Combo

Flixodil Combo to lek, który składa się z dwóch substancji czynnych: salmeterolu oraz flutykazonu propionianu. Salmeterol to lek długo działający, który pomaga w rozszerzaniu oskrzeli, dzięki czemu drogi oddechowe pozostają drożne, co ułatwia przepływ powietrza do płuc i z płuc. Flutykazon propionian to natomiast kortykosteroid, który zmniejsza obrzęk i podrażnienie płuc. Lek ten jest przepisywany pacjentom z astmą, aby zapobiegać zaburzeniom w oddychaniu. Aby uzyskać prawidłową kontrolę astmy, Flixodil Combo należy stosować codziennie, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Fluticomb

Fluticomb to lek wziewny o działaniu przeciwzapalnym oraz rozszerzającym oskrzela. Jest stosowany w regularnym leczeniu chorób przebiegających ze skurczem oskrzeli. Preparat zmniejsza obrzęk i podrażnienie dolnych dróg oddechowych oraz częstość występowania zaostrzeń astmy oskrzelowej, a także wpływa na rozszerzenie oskrzeli i zapobiega stanom spastycznym. Lek jest dostępny na receptę.

Fullhale Ciphaler

Fullhale Ciphaler to lek stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego. Jest to lek wziewny, który zawiera dwie substancje czynne: beklometazonu dipropionian i formoterolu fumaran dwuwodny. Beklometazonu dipropionian ma działanie przeciwzapalne, zmniejszając obrzęk i podrażnienie płuc, natomiast formoterolu fumaran dwuwodny rozszerza oskrzela, ułatwiając oddychanie. Lek jest przeznaczony do regularnego stosowania w leczeniu astmy oraz w leczeniu objawów przewlekłego obturacyjnego zapalenia płuc (POChP). Fullhale Ciphaler jest dostępny na receptę.

Lifsar Pulmojet

Lifsar Pulmojet to lek stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej. Zawiera dwie substancje czynne: salmeterol i flutykazon, które działają synergistycznie, rozszerzając oskrzela i zmniejszając stan zapalny w drogach oddechowych. Lek jest dostępny na receptę.

Neuair Airmaster

Neuair Airmaster to lek, który zawiera dwie skuteczne substancje lecznicze: salmeterol oraz flutykazonu propionian. Salmeterol to długo działający lek rozszerzający oskrzela, który pomaga w utrzymaniu drożności dróg oddechowych. Dzięki niemu przepływ powietrza do płuc jest ułatwiony, a jego działanie utrzymuje się przez co najmniej 12 godzin. Neuair Airmaster jest przeznaczony dla osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 12 roku życia, które cierpią na astmę. Lek ten jest stosowany w celu zapobiegania zaburzeniom w oddychaniu, a jego regularne stosowanie pozwala na utrzymanie prawidłowej kontroli astmy.

Pulmoterol

Pulmoterol to długo działający lek rozszerzający oskrzela. Zawiera substancję czynną salmeterol, która umożliwia rozszerzenie dróg oddechowych w płucach i ułatwia przepływ powietrza do płuc i z płuc. Lek jest stosowany w celu zapobiegania trudnościom w oddychaniu w astmie lub w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP). Lek należy stosować każdego dnia zgodnie z zaleceniami lekarza, nawet gdy objawy nie występują. Jest dostępny na receptę.

Pulveril

Pulveril to lek w postaci aerozolu inhalacyjnego, który zawiera substancję czynną salmeterol. Jest to długotrwały lek (do 12 godzin) stosowany w leczeniu chorób układu oddechowego. Salmeterol działa poprzez rozszerzanie mięśni gładkich oskrzeli, co ułatwia przepływ powietrza do płuc. Lek Pulveril jest dostępny na receptę.

Salflumix Easyhaler

Salflumix Easyhaler to inhalator stosowany w leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Składa się z dwóch aktywnych składników: salmeterolu, który działa rozszerzająco na oskrzela, oraz flutykazonu propionianu, który działa poprzez zmniejszenie obrzęku i podrażnień w płucach. Lek jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania to astma oskrzelowa oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

Salmeson

Salmeson to lek na receptę, który działa na układ oddechowy. Zawiera substancję czynną salmeterol, która rozszerza mięśnie gładkie oskrzeli, ułatwiając przepływ powietrza z i do płuc. Lek jest stosowany w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz astmy oskrzelowej. Wskazany jest do stosowania w terapii astmy oskrzelowej, szczególnie jest rekomendowany w przypadku występowania trudności z zasypianiem, częstych przebudzeń nocnych, wczesnego budzenia w godzinach porannych związanych ze stresem bądź zmianą stref czasowych.

Salmex

Salmex to lek wziewny, który zawiera dwie substancje czynne: salmeterol i propionian flutykazonu. Jest stosowany w regularnym leczeniu astmy oskrzelowej oraz przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP). Działa poprzez rozszerzanie oskrzeli i zmniejszanie stanu zapalnego w drogach oddechowych, co przyczynia się do złagodzenia objawów astmy. Salmex jest dostępny na receptę.

Seretide

Seretide to lek wziewny, który zawiera dwie substancje czynne: flutykazon i salmeterol. Flutykazon to kortykosteroid o silnym działaniu przeciwzapalnym, a salmeterol to długo działający lek rozszerzający oskrzela. Seretide jest stosowany w regularnym leczeniu chorób przebiegających ze skurczem oskrzeli, takich jak astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Lek ten jest dostępny na receptę.

Seretide Dysk

Seretide Dysk to lek wziewny, który zawiera dwie substancje lecznicze: salmeterol i flutykazonu propionian. Salmeterol jest długo działającym lekiem rozszerzającym oskrzela, który pomaga w utrzymaniu drożności dróg oddechowych. Flutykazonu propionian jest kortykosteroidem, który zmniejsza obrzęk i podrażnienie płuc. Lek jest stosowany w regularnym leczeniu chorób przebiegających ze skurczem oskrzeli, takich jak astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Seretide Dysk jest dostępny na receptę.

Serevent

Serevent to lek zawierający salmeterol, który jest długo działającym lekiem rozszerzającym oskrzela. Ułatwia przepływ powietrza przez płuca, zazwyczaj zaczyna działać w ciągu 10-20 minut i utrzymuje efekt przez 12 godzin lub dłużej. Stosowany jest w leczeniu astmy oskrzelowej oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Jest dostępny na receptę.

Serevent Dysk

Serevent Dysk to lek zawierający substancję czynną salmeterol, który jest długo działającym lekiem rozszerzającym oskrzela. Pomaga w utrzymaniu drożności dróg oddechowych, co ułatwia przepływ powietrza do płuc i z płuc. Jest stosowany w leczeniu napadów astmy oraz przy przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP). Lek jest dostępny na receptę.

Solovent

Solovent to lek wziewny, który zawiera substancję czynną salmeterol. Jest to długo działający lek rozszerzający oskrzela. Stosowany jest w regularnym, objawowym leczeniu odwracalnej obturacji dróg oddechowych, jako terapia dodana, u pacjentów z astmą oskrzelową, w tym u pacjentów z dusznościami nocnymi, u których objawy nie są odpowiednio kontrolowane wziewnymi kortykosteroidami podawanymi zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi leczenia. Lek jest dostępny na receptę.

Symflusal

Symflusal to lek wziewny o działaniu przeciwzapalnym oraz rozszerzającym oskrzela. Zawiera dwie substancje czynne: salmeterol i flutykazon propionian. Salmeterol to lek długo działający, który pomaga w rozszerzeniu oskrzeli i utrzymaniu drożności dróg oddechowych. Flutykazon propionian to kortykosteroid, który zmniejsza obrzęk i podrażnienie płuc. Stosowany jest w regularnym leczeniu chorób przebiegających ze skurczem oskrzeli, takich jak astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP). Lek jest dostępny na receptę.

Veriflo

Veriflo to lek, który składa się z dwóch substancji leczniczych: salmeterolu oraz flutykazonu propionianu. Salmeterol to lek długo działający, który pomaga w rozszerzaniu oskrzeli, dzięki czemu drogi oddechowe pozostają drożne, co ułatwia przepływ powietrza do płuc i z płuc. Flutykazon propionian to z kolei kortykosteroid, który zmniejsza obrzęk i podrażnienie płuc. Lek ten jest przepisywany pacjentom z astmą, w celu zapobiegania zaburzeniom w oddychaniu. Aby uzyskać prawidłową kontrolę astmy, lek Veriflo należy stosować codziennie, zgodnie z zaleceniami lekarza.