Cinqaero

Cinqaero to lek zawierający substancję czynną reslizumab, który jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym. Jego działanie polega na blokowaniu białka o nazwie interleukina-5, co powoduje zmniejszenie liczby eozynofili we krwi i w płucach. Lek jest stosowany w leczeniu ciężkiej astmy eozynofilowej u dorosłych pacjentów, których choroba jest niewystarczająco kontrolowana pomimo leczenia kortykosteroidami wziewnymi w dużych dawkach z innymi lekami na astmę. Cinqaero jest wydawany na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

CINQAERO jest lekiem zawierającym substancję czynną reslizumab, monoklonalne przeciwciało, rodzaj białka, które rozpoznaje i wiąże się z określonymi docelowymi substancjami w organizmie.

Lek CINQAERO hamuje aktywność interleukiny 5 i zmniejsza liczbę eozynofilii we krwi i płucach pacjenta. Eozynofile są białymi krwinkami uczestniczącymi w stanie zapalnym w astmie. Interleukina 5 jest białkiem wytwarzanym przez organizm, odgrywającym kluczową rolę w stanie zapalnym w astmie poprzez aktywację eozynofilii.

Lek CINQAERO jest stosowany w leczeniu ciężkiej astmy eozynofilowej u dorosłych pacjentów (w wieku 18 lat i starszych), których choroba jest niewystarczająco kontrolowana pomimo leczenia kortykosteroidami wziewnymi w dużych dawkach z innymi lekami na astmę. Astma eozynofilowa jest rodzajem astmy, w którym pacjenci mają za dużo eozynofili we krwi i w płucach. Lek CINQAERO stosuje się razem z innymi lekami w celu leczenia astmy (kortykosteroidy wziewne plus inny lek na astmę).

Lek CINQAERO zmniejsza częstość występowania zaostrzeń astmy, pomaga w oddychaniu i łagodzi objawy astmy.

Skład

Substancją czynną leku jest reslizumab.

Każdy ml koncentratu zawiera 10 mg reslizumabu. Każda fiolka zawiera 100 mg reslizumabu w 10 ml (10 mg/ml).

Pozostałe substancje pomocnicze to: sodu octan, kwas octowy lodowaty, sacharoza i woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie

Zalecana dawka to 3 mg na kg masy ciała co 4 tygodnie. Lek CINQAERO będzie podany pacjentowi przez lekarza lub pielęgniarkę w postaci infuzji (kroplówki) do żyły. Infuzja będzie trwać około 20 do 50 minut.

Konieczne może być podanie więcej niż jednej dawki, zanim nastąpi poprawa objawów astmy.

Lekarz lub pielęgniarka będą dokładnie obserwować pacjenta w czasie i po infuzji pod kątem oznak reakcji alergicznej.

Przedawkowanie

Lek podawany jest przez wykwalifikowany personel medyczny.

Jedzenie i picie (alkohol)

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed otrzymaniem tego leku

Substancja czynna tego leku może przenikać do mleka ludzkiego, ale tylko w ciągu pierwszych kilku dni po porodzie.

Ulotka Cinqaero

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Cinqaero (forum)

Stosujesz Cinqaero? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Cinqaero. Podziel się doświadczeniami na forum.