Carboplatin Pfizer

Carboplatin Pfizer to lek o potwierdzonej aktywności przeciwnowotworowej.

Lek Carboplatin Pfizer jest wskazany w leczeniu:
– zaawansowanego raka jajnika (w tym w leczeniu drugiego rzutu u pacjentek, które wcześniej otrzymywały schematy leczenia zawierające cisplatynę),
– drobnokomórkowego raka płuca.

Jaki jest skład Carboplatin Pfizer, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest karboplatyna. 1 ml roztworu zawiera 10 mg karboplatyny (Carboplatinum).

Pozostałe składniki to: woda do wstrzykiwań.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Carboplatin Pfizer – jak stosować ten lek?

Lek Carboplatin Pfizer można podawać w monoterapii (jako jedyny lek) lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi. Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania dożylnego.

Zalecana dawka leku dla uprzednio nieleczonych dorosłych pacjentów (z prawidłową czynnością nerek) wynosi 400 mg/m2, w pojedynczym podaniu w formie wlewu dożylnego, trwającego 15 – 60 minut. Kolejne kursy leczenia nie powinny być podawane przed upływem czterech tygodni.

U pacjentów z czynnikami ryzyka, takimi jak uprzednie leczenie o toksycznym wpływie na szpik lub zaawansowany wiek, zaleca się zredukowanie podstawowej dawki o 20–25%.

Dawkowanie powinno być modyfikowane w oparciu o cotygodniowe wyniki badań krwi, pozwalające ustalić czas wystąpienia największej supresji szpiku.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Nie jest znane antidotum jakie można zastosować po przedawkowaniu leku Carboplatin Pfizer. Ostre przedawkowanie leku Carboplatin Pfizer może spowodować nasilenie jego spodziewanych działań toksycznych (np. ciężką supresję szpiku, oporne na leczenie nudności i wymioty, ciężkie działania toksyczne na układ nerwowy i narządy zmysłów, niewydolność wątroby, niewydolność nerek itp.). W wyniku tych zaburzeń może nastąpić zgon. Hemodializa jest skuteczna jedynie w okresie do 3 godzin po podaniu leku ze względu na szybkie i znacznego stopnia wiązanie się platyny z białkami osocza.

Odpowiednia interwencja terapeutyczna może być konieczna w przypadku wystąpienia powikłań, takich jak szkodliwy wpływ leku na szpik oraz niewydolność nerek i wątroby. Może pojawić się biegunka i wypadanie włosów. Ponieważ stosowanie karboplatyny w dawkach wyższych niż zalecane zostało powiązane z utratą wzroku, dokładność przy obliczaniu dawkowania jest niezwykle istotna.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Carboplatin Pfizer – czy mogę spożywać alkohol?

Brak danych.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Carboplatin Pfizer w okresie ciąży i karmienia piersią?

Leku Carboplatin Pfizer nie wolno stosować u kobiet w ciąży ze względu na jego toksyczny wpływ na płód oraz wywoływanie zmian w strukturze materiału genetycznego komórki. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować odpowiednie metody antykoncepcji w trakcie leczenia oraz odpowiednio długo po zakończeniu leczenia tym lekiem. Stosowanie leku Carboplatin Pfizer u kobiet ciężarnych lub jeśli ciąża rozpoczęła się w trakcie leczenia, może być związane z potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Ponieważ nie ustalono, czy lek Carboplatin Pfizer przenika do mleka matki, w czasie leczenia powinno się przerwać karmienie piersią.

Ulotka Carboplatin Pfizer – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Carboplatin Pfizer, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań (Carboplatinum)

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Carboplatin Pfizer m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Carboplatin Pfizer, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań (Carboplatinum)

Opinie o Carboplatin Pfizer - forum pacjentów

Stosujesz Carboplatin Pfizer? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz