Aethoxysklerol

Aethoxysklerol jest lekiem do sklerotyzacji żylaków do wstrzyknięć miejscowych, znany poprzednio również-jako poiidocanol lub makrogolu eter laurylowy. Lek Aethoxysklerol stosuje się do skleroterapii żylaków kończyn dolnych.

Jaki jest skład Aethoxysklerol, jakie substancje zawiera?

Aethoxysklerol 0,5% 5 mg/ml,
1 ampułka 2 ml zawiera 10 mg lauromakrogolu 400

Aethoxysklerol 1% 10 mg/ml,
1 ampułka 2 ml zawiera 20 mg lauromakrogolu 400

Aethoxysklerol 2% 20 mg/ml,
1 ampułka 2 ml zawiera 40 mg lauromakrogolu 400

Aethoxysklerol 3% 30 mg/ml,
1 ampułka 2 ml zawiera 60 mg lauromakrogolu 400

Substancje pomocnicze:
Etanol 96%, disodu fosforan dwuwodny, potasu diwodorofosforan, woda do wstrzykiwań.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Aethoxysklerol – jak stosować ten lek?

Aethoxysklerol 0,5% 5 mg/ml,
Lek Aethoxysklerol 0,5% stosuje się w skleroterapii pajączków naczyniowych i w skleroterapii żył centralnych pajączków naczyniowych.

Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 2 mg lauromakrogolu 400 na kg masy ciała co oznacza, że u pacjenta o masie ciała 70 kg można podać nie więcej niż 28 ml roztworu 0,5% na dobę.

U pacjentów ze znaną z wywiadu nadwrażliwością na leki, podczas pierwszego zabiegu obliteracji nie należy wykonywać więcej niż 1 wstrzyknięcie. Podczas następnych sesji można podać lauromakrogol 400 w kilku wstrzyknięciach w dawce nie większej niż maksymalna.

W zależności od wielkości powierzchni przeznaczonej do leczenia wstrzykuje się od 0,1 do 0,2 ml leku Aethoxysklerol 0,5% do żyły na jedno wstrzyknięcie (dożylnie)

Aethoxysklerol 1% 10 mg/ml,
Lek AethoxyskleroI 1% stosuje się w skleroterapii żył centralnych pajączków naczyniowych, w skleroterapii żylaków siateczkowych oraz w skleroterapii niewielkich żylaków.

Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 2 mg lauromakrogolu 400 na kg masy ciała co oznacza, że u pacjenta o masie ciała 70 kg można podać nie więcej niż 14 ml roztworu 1% na dobę.

U pacjentów ze znaną z wywiadu nadwrażliwością na leki, podczas pierwszego zabiegu obliteracji nie należy wykonywać więcej niż 1 wstrzyknięcie. Podczas następnych sesji można podać lauromakrogol 400 w kilku wstrzyknięciach w dawce nie większej niż maksymalna.

W przypadku stosowania leku w skleroterapii żył centralnych pajączków naczyniowych, w zależności od wielkości powierzchni przeznaczonej do leczenia wstrzykuje się od 0,1 do 0,2 ml leku Aethoxysklerol 1% do żyły na jedno wstrzyknięcie(dożylnie).

W przypadku stosowania leku w skleroterapii żylaków siateczkowych i niewielkich żylaków, w zależności od wielkości żylaka przeznaczonego do leczenia wstrzykuje się od 0,1 do 0,3 ml leku Aethoxysklerol 1% do żyły na jedno wstrzyknięcie (dożylnie).

Aethoxysklerol 2% 20 mg/ml,
Lek Aethoxysklerol 2% stosuje się w skleroterapii kończyn dolnych średniej wielkości.

Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 2 mg lauromakrogolu 400 na kg masy ciała co oznacza, że u pacjenta o masie ciała 70 kg można podać nie więcej niż 7 ml roztworu 2% na dobę.

U pacjentów ze znaną z wywiadu nadwrażliwością na leki, podczas pierwszego zabiegu obliteracji nie należy wykonywać więcej niż 1 wstrzyknięcie. Podczas następnych sesji można podać lauromakrogol 400 w kilku wstrzyknięciach w dawce nie większej niż maksymalna.

W zależności od średnicy leczonych żylaków stosuje się lek Aethoxyskłerol 2% lub 3%. W trakcie pierwszego zabiegu należy wykonać tylko jedno wstrzyknięcie leku Aethoxysklerol 2% lub 3% w’ ilości 0,5 do 1 ml. W zależności od wyniku leczenia oraz wielkości leczonego obszaru, można podczas następnych sesji wykonać kilka wstrzyknięć w objętości nie większej niż 2 ml na jedno wstrzyknięcie, pod warunkiem nie przekraczania dawki maksymalnej.

Aethoxysklerol 3% 30 mg/ml,
Lek Aethoxysklerol 3% stosuje się w skleroterapii żylaków kończyn dolnych średniej i dużej wielkości oraz skleroterapii guzków krwawnicowych pierwszego i drugiego stopnia.

Nie należy stosować dawki dobowej wńększej niż 2 mg lauromakrogolu 400 na kg masy ciała co oznacza, że u pacjenta o masie ciała 70 kg można podać nie więcej niż 4,6 ml roztworu 3% na dobę.
U pacjentów ze znaną z wywnadu nadwrażliwością na leki, podczas pierwszego zabiegu obliteracji nie należy wykonywać więcej niż 1 wstrzyknięcie. Podczas następnych sesji można podać lauromakrogol 400 w kilku wstrzyknięciach w dawce nie większej niż dawka maksymalna.

Sposoby stosowania (dotyczy wszystkich mocy):
Wstrzyknięcia leku Aethoxysklerol należy wykonywać jedynie w nogę umieszczoną w pozycji poziomej lub uniesioną ok. 30-45° ponad poziom. Wszystkie wstrzyknięcia muszą być wykonywane dożylnie, w tym wstrzyknięcia w pajączki naczyniowe. Do wstrzyknięć stosuje się bardzo cienkie igły (np. igły insulinowe) i strzykawki z płynnym ruchem tłoka. Nakłucie wykonuje się stycznie, a wstrzyknięcie podaje powoli, utrzymując igłę w położeniu wewnątrzżylnym. W zależności od rozległości żylaków może być konieczne wykonanie kilku sesji leczenia w odstępach jedno lub dwutygodniowych.

Uwaga:
Powstające w niektórych przypadkach zakrzepy usuwa się poprzez ich przekłucie i wypchnięcie.

Ucisk po wstrzyknięciu leku Aethoxysklerol
Po opatrzeniu miejsca nakłucia należy założyć opatrunek uciskowy lub pończochę elastyczną. Po założeniu opatrunku pacjent powinien chodzić przez 30 minut, najlepiej w pobliżu przychodni. Ucisk należy stosować przez 2 do 3 dni po skleroterapii pajączków naczyniowych, zaś w pozostałych przypadkach przez 5 do 7 dni. W przypadku rozległej żylakowatości zaleca się stosowanie dłuższego leczenia uciskowego z zastosowaniem krótkich opatrunków ściągających. Powodzenie skleroterapii zależy od starannego i uważnego stosowania pozabiegowego leczenia uciskowego

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

W przypadku podania większej dawki leku niż zalecana może wystąpić miejscowa martwica tkanek, zwłaszcza po wstrzyknięciu okolonaczyniowym.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Aethoxysklerol – czy mogę spożywać alkohol?

Brak odrębnych zaleceń.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Aethoxysklerol w okresie ciąży i karmienia piersią?

Ciąża
U kobiet w ciąży nie należy stosować Aethoxysklerol poza przypadkami zdecydowanie koniecznymi. Nie ma dokładnych danych dotyczących stosowania Aethoxysklerol u kobiet w ciąży. W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach nie stwierdzono ewidentnych wad rozwojowych.

Karmienie piersią
W przypadku konieczności przeprowadzenia skleroterapii u kobiet karmiących piersią, należy przerwać karmienie na 2 do 3 dni pomimo, że badania nie wykazały obecności lauromakrogolu 400 w mleku matki.

Ulotka Aethoxysklerol – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

AethoxyskIeroI 0,5% 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwali Lauromacrogolum 400, (Potidocanołum) 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań


AethoxyskIeroI 1% 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwali Lauromacrogolum 400, (Potidocanołum) 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań


AethoxyskIeroI 2% 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwali Lauromacrogolum 400, (Potidocanołum) 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań


AethoxyskIeroI 3% 30 mg/ml, roztwór do wstrzykiwali Lauromacrogolum 400, (Potidocanołum) 30 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Aethoxysklerol m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

AethoxyskIeroI 0,5% 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwali Lauromacrogolum 400, (Potidocanołum) 5 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań


AethoxyskIeroI 1% 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwali Lauromacrogolum 400, (Potidocanołum) 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań


AethoxyskIeroI 2% 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwali Lauromacrogolum 400, (Potidocanołum) 20 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań


AethoxyskIeroI 3% 30 mg/ml, roztwór do wstrzykiwali Lauromacrogolum 400, (Potidocanołum) 30 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Cena Aethoxysklerol i dostępność w najbliższej aptece

Dowiedz się ile kosztuje Aethoxysklerol i zarezerwuj w aptece w Twojej okolicy.

Dzięki narzędziu udostępnionemu przez portal ktomalek.pl, sprawdzisz czy preparat jest dostępny na receptę, czy bez recepty. Uzyskasz także informacje na temat poziomu refundacji także, czyli czy produkt leczniczy jest refundowany i w jakim zakresie.

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Aethoxysklerol? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz