Konsultacja merytoryczna:

Abseamed

Lek Abseamed zawiera substancję czynną epoetynę alfa – białko, które pobudza szpik kostny do wytwarzania większej liczby krwinek czerwonych, zawierających hemoglobinę (substancję odpowiedzialną za transport tlenu). Epoetyna alfa jest kopią ludzkiego białka – erytropoetyny i działa w taki sam sposób.

Abseamed stosuje się w leczeniu objawowej niedokrwistości spowodowanej chorobą nerek:
• u dzieci poddawanych hemodializie;
• u dorosłych poddawanych hemodializie lub dializie otrzewnowej;
• u dorosłych z ciężką niedokrwistością, niepoddawanych jeszcze dializom (podawany we wstrzyknięciu dożylnym).

Jeśli pacjent ma chorobę nerek, może u niego występować niedobór krwinek czerwonych na skutek braku wytwarzania przez nerki wystarczającej ilości erytropoetyny (koniecznej do tworzenia krwinek czerwonych). Lek stosuje się w celu pobudzenia szpiku kostnego do wytwarzania większej liczby krwinek czerwonych.

Lek stosuje się w leczeniu niedokrwistości, jeśli pacjent jest poddawany chemioterapii z powodu guzów litych, chłoniaka złośliwego lub szpiczaka mnogiego (raka szpiku kostnego) i lekarz stwierdzi, że pacjent potrzebuje przetoczenia krwi. Abseamed może zmniejszyć zapotrzebowanie na przetaczanie krwi.

Lek stosuje się u osób z umiarkowaną niedokrwistością, które oddają pewną ilość krwi przed zabiegiem chirurgicznym tak, aby można było im ją podać podczas lub po operacji. Ponieważ Abseamed pobudza wytwarzanie krwinek czerwonych, lekarz może pobrać od tych osób więcej krwi.

Lek stosuje się u dorosłych z umiarkowaną niedokrwistością, poddawanych dużej operacji ortopedycznej (na przykład operacji rekonstrukcji biodra lub kolana), aby zmniejszyć możliwe zapotrzebowanie na transfuzję krwi.

Jaki jest skład Abseamed, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest: epoetyna alfa (odnośnie ilości, patrz tabela niżej).

Pozostałe składniki to: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sodu chlorek, glicyna, polisorbat 80, kwas solny (do ustalenia pH), sodu wodorotlenek (do ustalenia pH) i woda do wstrzykiwań.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Abseamed – jak stosować ten lek?

Lekarz prowadzący wykonał badania krwi i zdecydował, że pacjent potrzebuje leku Abseamed.

Abseamed może być podawany we wstrzyknięciu:
• albo do żyły lub rurki prowadzącej do żyły (dożylnie);
• albo pod skórę (podskórnie).

Lekarz zdecyduje o sposobie wstrzykiwania leku. Zazwyczaj wstrzyknięcia wykonuje lekarz, pielęgniarka lub inny pracownik służby zdrowia. Niektóre osoby – w zależności od tego, z jakiego powodu wymagają podawania leku – mogą później nauczyć się wstrzykiwać sobie lek podskórnie; patrz Instrukcje samodzielnego wykonywania wstrzyknięcia na końcu ulotki.

Nie należy stosować leku:
• po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku tekturowym
• jeśli pacjent wie lub domyśla się, że lek mógł być przypadkowo zamrożony, lub
• jeśli wystąpiła awaria lodówki.

Podawana dawka leku zależy od masy ciała pacjenta wyrażonej w kilogramach. Na wybór przez lekarza właściwej dawki leku wpływa także przyczyna niedokrwistości.

Lekarz będzie systematycznie sprawdzał ciśnienie tętnicze krwi pacjenta w trakcie stosowania leku.

Osoby z chorobą nerek
• Lekarz prowadzący będzie utrzymywał u pacjenta stężenie hemoglobiny między 10 a 12 g/dl, ponieważ duże stężenie hemoglobiny może zwiększać ryzyko powstawania zakrzepów krwi i zgonu.
• Zazwyczaj stosowana dawka początkowa leku dla dorosłych i dzieci wynosi 50 j.m. na kilogram (/kg) masy ciała, podawanych trzy razy w tygodniu. Pacjentom poddanym dializie otrzewnowej lek można podawać dwa razy w tygodniu.
• Dorosłym i dzieciom lek podaje się albo we wstrzyknięciu do żyły (dożylnie) albo przez rurkę wprowadzoną do żyły. Pacjentom z chorobą nerek nie należy wstrzykiwać leku pod skórę (podskórnie).
• Lekarz prowadzący będzie zlecał systematyczne badania krwi, aby przekonać się, w jakim stopniu niedokrwistość reaguje na lek u danego pacjenta, i może modyfikować dawkę, zazwyczaj nie częściej niż co cztery tygodnie.
• Po wyleczeniu niedokrwistości lekarz prowadzący będzie w dalszym ciągu systematycznie kontrolował krew pacjenta. Może dalej dostosowywać dawkę leku i częstość podawania, aby utrzymać odpowiedź organizmu na leczenie. Lekarz będzie stosować najmniejszą skuteczną dawkę w celu opanowania objawów niedokrwistości.
• Jeśli pacjent nie wykazuje prawidłowej reakcji na lek, lekarz sprawdzi dawkę i poinformuje pacjenta, czy musi zmienić dawki leku.
• Jeśli pacjent stosuje bardziej przedłużone odstępy w dawkowaniu leku (powyżej jednego tygodnia), właściwe stężenia hemoglobiny mogą nie być podtrzymane i pacjent może wymagać zwiększenia dawki leku lub częstości podawania.
• W celu poprawy skuteczności leczenia pacjent może otrzymywać leki uzupełniające żelazo przed rozpoczęciem stosowania leku oraz w trakcie terapii.
• Jeśli pacjent jest leczony dializami przed rozpoczęciem stosowania leku, schemat dializ może wymagać modyfikacji. Lekarz prowadzący podejmie decyzję w tej sprawie.

Dorośli poddawani chemioterapii
• Lekarz może rozpocząć stosowanie leku, jeśli stężenie hemoglobiny u pacjenta wynosi 10 g/dl lub mniej.
• Lekarz prowadzący będzie utrzymywał stężenie hemoglobiny u pacjenta między 10 a 12 g/dl, ponieważ duże stężenie hemoglobiny może zwiększać ryzyko powstawania zakrzepów krwi i zgonu.
• Dawka początkowa wynosi albo 150 j.m. na kg masy ciała trzy razy w tygodniu albo 450 j.m. na kilogram masy ciała raz w tygodniu.
• Lek podaje się we wstrzyknięciu podskórnym.
• Lekarz zleci badania krwi i może dostosować dawkę w zależności od tego, jak pacjent reaguje na leczenie niedokrwistości tym lekiem.
• W celu poprawy skuteczności leczenia pacjent może otrzymać leki uzupełniające żelazo przed rozpoczęciem terapii oraz w jej trakcie.
• Podawanie leku będzie zazwyczaj kontynuowane przez miesiąc po zakończeniu chemioterapii.

Dorośli oddający krew dla siebie
• Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 600 j.m. na kilogram masy ciała dwa razy w tygodniu.
• Lek podaje się we wstrzyknięciu do żyły, bezpośrednio po oddaniu krwi przez pacjenta, w ciągu 3 tygodni przed zabiegiem chirurgicznym.
• W celu poprawy skuteczności leczenia pacjent może otrzymywać leki uzupełniające żelazo przed rozpoczęciem terapii oraz w trakcie jej trwania.

Dorośli zakwalifikowani do dużej operacji ortopedycznej
• Zalecana dawka wynosi 600 j.m. na kilogram masy ciała, podawanych raz w tygodniu.
• Lek podaje się we wstrzyknięciu pod skórę co tydzień przez trzy tygodnie przed zabiegiem i w dniu zabiegu.
• Jeśli ze względów medycznych konieczne jest skrócenie okresu przed zabiegiem, podaje się dawkę dobową 300 j.m./kg mc. przez 10 kolejnych dni przed zabiegiem, w dniu zabiegu, a następnie przez cztery kolejne dni zaraz po operacji.
• Jeśli badania krwi przed zabiegiem wykażą za duże stężenie hemoglobiny, leczenie zostanie przerwane.
• W celu poprawy skuteczności leczenia pacjent może otrzymywać leki uzupełniające żelazo przed rozpoczęciem terapii oraz w trakcie jej trwania.

Szczegółowa instrukcja wstrzykiwania leku pod skórę, znajduje się w dokumentacji załączonej w dolnej części strony.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Jeśli pacjent uważa, że wstrzyknięta dawka leku była zbyt duża, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Wystąpienie działań niepożądanych z przedawkowania leku jest mało prawdopodobne.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Abseamed – czy mogę spożywać alkohol?

Nie dotyczy.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Abseamed w okresie ciąży i karmienia piersią?

Ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi, jeśli którakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy pacjentki.

Pacjentka może nadal kwalifikować się do stosowania leku, ale należy omówić to najpierw z lekarzem:
• jeśli pacjentka jest w ciąży lub istnieje podejrzenie, że jest w ciąży;
• jeśli pacjentka karmi piersią.

Ulotka Abseamed – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Abseamed 1000 j.m./0,5 ml, 2000 j.m./1 ml, 3000 j.m./0,3 ml, 4000 j.m./0,4 ml, 5000 j.m./0,5 ml, 6000 j.m./0,6 ml, 7000 j.m./0,7 ml, 8000 j.m./0,8 ml, 9000 j.m./0,9 ml, 10 000 j.m./1 ml, 20 000 j.m./0,5 ml, 30 000 j.m./0,75 ml, 40 000 j.m./1 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (Epoetyna alfa)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 7 razy

Rozmiar plku 271.02 KB

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Abseamed m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Abseamed 1000 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (Epoetyna alfa)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 8 razy

Rozmiar plku 260.90 KB


Abseamed 2000 j.m./1 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (Epoetyna alfa)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 3 razy

Rozmiar plku 260.02 KB


Abseamed 3000 j.m./0,3 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (Epoetyna alfa)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 4 razy

Rozmiar plku 260.04 KB


Abseamed 4000 j.m./0,4 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (Epoetyna alfa)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 4 razy

Rozmiar plku 260.21 KB


Abseamed 5000 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (Epoetyna alfa)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 3 razy

Rozmiar plku 260.10 KB


Abseamed 6000 j.m./0,6 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (Epoetyna alfa)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 3 razy

Rozmiar plku 259.56 KB


Abseamed 7000 j.m./0,7 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (Epoetyna alfa)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 3 razy

Rozmiar plku 260.16 KB


Abseamed 8000 j.m./0,8 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (Epoetyna alfa)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 3 razy

Rozmiar plku 260.00 KB


Abseamed 9000 j.m./0,9 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (Epoetyna alfa)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 3 razy

Rozmiar plku 260.28 KB


Abseamed 10 000 j.m./1 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (Epoetyna alfa)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 3 razy

Rozmiar plku 260.08 KB


Abseamed 20 000 j.m./0,5 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (Epoetyna alfa)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 3 razy

Rozmiar plku 259.85 KB


Abseamed 30 000 j.m./0,75 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (Epoetyna alfa)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 3 razy

Rozmiar plku 259.87 KB


Abseamed 40 000 j.m./1 ml roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (Epoetyna alfa)

Ściągnij dokument PDF

Pobrano 8 razy

Rozmiar plku 259.66 KB

Cena - ile kosztuje Abseamed?

Cena Abseamed i dostępność w najbliższej aptece. Sprawdź ile kosztuje lek, czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę Abseamed.

Opinie, forum - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów

Stosujesz Abseamed? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz

BL Market - Kupuj produkty w zaufanej aptece

Filters Sort results
Reset Apply

Zastosowanie Tantum Flu smak cytrynowy 600 mg+10 mg (Opakowanie: 10 )Tantum Flu smak cytrynowy 600 mg+10 mg (Opakowanie: 10 ) to lek zawierający połączenie substancji stosowanych w łagodzeniu objawów występujących w przebiegu przeziębienia i grypy takich, jak: bóle głowy, gardła, przekrwienie błony śluzowej nosa czy gorączka.

Lek może być stosowany u młodzieży powyżej 12 lat oraz dorosłych.Efekt działania…

16.49 

Actilite Honig Wundauflage 10x20cm (Opakowanie: 10 szt.) możecie kupić na stronie apteki internetowej www.apodiscounter.pl.

1,505.99 

Zastosowanie Louis Widmer 2-fazowy płyn do demakijażu, nieperfumowany (Opakowanie: 100 ml)Louis Widmer 2-fazowy płyn do demakijażu, nieperfumowany (Opakowanie: 100 ml) dokładnie usuwa makijaż oczu - nawet ten wodoodporny i chroni przed podrażnieniami skóry. Nie zawiera barwników ani perfum. Jest odpowiedni dla wrażliwych oczu i osób noszących soczewki kontaktowe.Efekt działania Louis Widmer 2-fazowy płyn do demakijażu, nieperfumowany (…

56.99 

Zastosowanie Vichy Deo Roll on antyperspirant w kulce 48 h (Opakowanie: 2X50 ml)Vichy Deo Roll on antyperspirant w kulce 48 h (Opakowanie: 2X50 ml) to antyperspirant w kulce, który reguluje proces pocenia się nawet do 48 godzin. Przeznaczony jest do każdego rodzaju skóry – nawet tej wrażliwej.
Efekt działania Vichy Deo Roll on antyperspirant w kulce 48 h (Opakowanie: 2X50 ml)Vichy Deo Roll on antyperspirant w kulce 48 h (…

72.99 

Zastosowanie Cordeyceps Cs-4 kapsułki (Opakowanie: 120 szt.)Cordeyceps Cs-4 kapsułki (Opakowanie: 120 szt.) dzięki zawartości ekstraktu z grzybni Cordyceps sinensin zwiększa odporność organizmu. Poprawia również ogólne samopoczucie, pomaga w pokonywaniu zmęczenia. Dodatkowo jest skutecznym suplementem diety przy leczeniu takich schorzeń jak zapalenie oskrzeli, astma czy innych chorób płucnych. Cordeyceps Cs-4 kapsułki (Opakowanie: 120 szt.) stosuje się również przy terapiach przeciwnowotworowych.Efekt…

87.99 

Szukasz innego produktu? Sprawdź w BL Market.

Popularne wyszukiwania w 2022 roku:

polprazol, ozempic odchudzanie, saxenda opinie, mysimba opiniewelbox, neurovit opinie, dorminox opinie, pitamet, structum opinie, pramolan opinie, trittico opinie, aklief