Abaktal

Abaktal to lek występujący w postaci roztwóru do infuzji lub tabletek.

Abaktal zawiera substancję czynną pefloksacynę, syntetyczny lek bakteriobójczy. Należy on do leków przeciwbakteryjnych z grupy fluorochinolonów. Charakteryzuje się szerokim zakresem działania przeciwbakteryjnego i silnie działa na bakterie tlenowe Gram-ujemne i gronkowce (w tym szczepy oporne na metycylinę).

Stosowanie leku Abaktal jest wskazane w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez
drobnoustroje wrażliwe na pefloksacynę:

▪ zakażenia układu oddechowego
▪ zakażenia układu moczowego
▪ zakażenia ucha, nosa i gardła
▪ zakażenia układu pokarmowego i dróg żółciowych
▪ zakażenia kości i stawów
▪ zakażenia skóry
▪ posocznica i zapalenie wsierdzia
▪ zakażenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Abaktal jest skuteczny w leczeniu zakażeń, zarówno stosowany w monoterapii (jako jedyny lek), jak i razem z innymi antybiotykami. Jest on również skuteczny w leczeniu i zapobieganiu zakażeniom u pacjentów z osłabioną odpornością.

Jaki jest skład Abaktal, jakie substancje zawiera?

Roztwór do infuzji

Substancją czynną leku jest pefloksacyna.
1 ml roztworu do infuzji zawiera 80 mg pefloksacyny (w postaci mezylanu pefloksacyny).
5 ml roztworu do infuzji (1 ampułka) zawiera 400 mg pefloksacyny (w postaci mezylanu pefloksacyny).

Pozostałe składniki to: kwas askorbowy, sodu pirosiarczyn, disodu edetynian, alkohol benzylowy, sodu wodorowęglan (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Tabletki

Jedna tabletka powlekana zawiera 400 mg pefloksacyny (w postaci mezylanu pefloksacyny)

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon, karboksymetyloskrobia sodowa, talk, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, woda oczyszczona;

otoczka: hypromeloza, tytanu dwutlenek, talk, makrogol 400, wosk Carnauba.

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Abaktal – jak stosować ten lek?

Roztwór do infuzji

Abaktal jest podawany przez personel medyczny. Lek wskazany jest do stosowania tylko u dorosłych. Lek w dawce 400 mg jest podawany co 12 godzin w powolnej, trwającej godzinę infuzji dożylnej. W celu szybszego uzyskania skutecznego stężenia leku we krwi leczenie można rozpocząć od podania dawki nasycającej 800 mg. W zapobieganiu zakażeniom po zabiegach chirurgicznych podaje się 400 do 800 mg pefloksacyny na godzinę przed zabiegiem.

Pacjenci w podeszłym wieku oraz pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek

Informacje dotyczące dawkowania znajdują się na końcu ulotki, w części przeznaczonej dla fachowego personelu medycznego. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Abaktal Jest mało prawdopodobne, aby personel medyczny podał pacjentowi zbyt dużą dawkę leku. Jeśli jednak pacjent przypuszcza, że otrzymał za dużo leku Abaktal, powinien natychmiast zgłosić to lekarzowi lub pielęgniarce. Pominięcie zastosowania dawki leku Jeżeli pacjent nie jest pewny, czy otrzymał lek, powinien skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką. Ważne jest otrzymanie wszystkich zaleconych dawek leku.

Przerwanie stosowania leku

Abaktal Personel medyczny będzie podawał lek tak długo, jak to jest konieczne i nie przerwie jego stosowania wcześniej, niż zalecił to lekarz, nawet jeśli pacjent czuje się już lepiej. Do zniszczenia wszystkich drobnoustrojów, które wywołały chorobę, potrzebny jest określony czas stosowania leku. Zbyt wczesne odstawienie leku może spowodować nawrót zakażenia. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Tabletki

Najczęściej zalecana dawka dobowa wynosi 800 mg. Abaktal należy przyjmować dwa razy na dobę, tzn. jedną tabletkę 400 mg co 12 godzin. W celu uniknięcia zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego, lek należy przyjmować podczas posiłków. W leczeniu niepowikłanej rzeżączki pojedyncza dawka 800 mg pefloksacyny jest wystarczająca zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Dawkowanie u
pacjentów w podeszłym wieku W tej grupie pacjentów zaleca się stosowanie mniejszej dawki pefloksacyny. Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek Wydalanie pefloksacyny u tych pacjentów pozostaje praktycznie niezmienione, ponieważ pefloksacyna jest usuwana głównie przez wątrobę. Dlatego u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek zmiana dawkowania nie jest konieczna.

Pefloksacyna nie jest usuwana metodą hemodializy, dlatego nie ma konieczności podania dodatkowej dawki po zakończeniu dializy. Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby U pacjentów z chorobą wątroby lekarz zaleci przyjmowanie jednej tabletki leku Abaktal co 24 lub co 48 godzin, w zależności
od wyniku badania stężenia w surowicy. Tabletki powlekane należy połknąć popijając odpowiednią ilością wody.W przypadku wrażenia, że działanie leku Abaktal jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Abaktal W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Roztwór: Jest mało prawdopodobne, aby personel medyczny podał pacjentowi zbyt dużą dawkę leku. Jeśli jednak pacjent przypuszcza, że otrzymał za dużo leku Abaktal, powinien natychmiast zgłosić to lekarzowi lub pielęgniarce.

W przypadku tabletek: Przedawkowanie pefloksacyny może wywoływać przede wszystkim nudności, uczucie dezorientacji (splątanie), reakcje psychotyczne, pobudzenie psychoruchowe, wymioty, a w ciężkich przypadkach zaburzenia świadomości i drgawki. Konieczne jest płukanie żołądka i podanie węgla aktywowanego, a także podawanie dużej ilości płynów i ścisła obserwacja pacjenta. Leczenie jest objawowe. Hemodializa nie jest odpowiednią metodą usuwania chinolonów z organizmu.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Abaktal – czy mogę spożywać alkohol?

W trakcie stosowania leku Abaktal należy przyjmować duże ilości płynów. Alkohol może nasilać działania niepożądane ograniczające zdolność prowadzenia pojazdów.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Abaktal w okresie ciąży i karmienia piersią?

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie,że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Stosowanie leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią jest przeciwwskazane ze względu na możliwość uszkodzeń chrząstki u dzieci.

Ulotka Abaktal – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

ABAKTAL, 80 mg/ml (400 mg/5 ml), roztwór do infuzji


ABAKTAL, 400 mg, tabletki powlekane

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Abaktal m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

ABAKTAL, 80 mg/ml (400 mg/5 ml), roztwór do infuzji


ABAKTAL, 400 mg, tabletki powlekane

Opinie o Abaktal - forum pacjentów

Stosujesz Abaktal? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz