Acilesol

Działanie i wskazania

Lek Acilesol należy do grupy leków zwanych inhibitorami pompy protonowej (ang. Proton Pump Inhibitor, PPI).

Lek Acilesol działa poprzez zmniejszenie ilości kwasu wytwarzanego w żołądku. Lek Acilesol jest stosowany w leczeniu:
– owrzodzenia w górnej części jelita (choroba wrzodowa dwunastnicy) i łagodnej
choroby wrzodowej żołądka.
– choroby refluksowej przełyku (ang. gastro-oesophageal reflux disease, GORD) z wrzodami lub bez. GORD powszechnie określa się jako zapalenie przełyku wywołane kwasem i związane z występowaniem zgagi. Zgaga to uczucie pieczenia wznoszące się z żołądka lub dolnego odcinka klatki piersiowej do szyi. Lek Acilesol może być również stosowany jako długotrwałe leczenie GORD (leczenie podtrzymujące
GORD).

Lek Acilesol może być również stosowany w leczeniu objawowym umiarkowanej
do bardzo ciężkiej postaci GORD (leczenie objawowe GORD).
– zespołu Zollingera-Ellisona, czyli stanu, w którym żołądek wytwarza bardzo
dużą ilość kwasu.

W połączeniu z dwoma antybiotykami (klarytromycyna i amoksycylina), lek Acilesol jest stosowany w celu eradykacji zakażenia H. pylori u pacjentów z chorobą wrzodową. Więcej informacji dotyczących antybiotyków stosowanych w eradykacji H. pylori znajduje się w ulotkach dla pacjentów dla tych leków.

Skład

Substancją czynną leku jest rabeprazol sodowy.
Każda tabletka zawiera 10 mg lub 20 mg rabeprazolu sodowego.

Inne składniki leku to: rdzeń: powidon, mannitol, magnezu tlenek, lekki, hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona, magnezu stearynian; otoczka: etyloceluloza, magnezu tlenek, lekki; otoczka dojelitowa: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer, polisorbat 80, sodu laurylosiarczan, glikol propylenowy, talk, żelaza tlenek czerwony (E 172) – wyłącznie tabletki 10 mg, żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171).

Dawkowanie

Lek Acilesol należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zazwyczaj stosowana dawka to:

Pacjenci dorośli i pacjenci w podeszłym wieku:

Choroba wrzodowa dwunastnicy i łagodna choroba wrzodowa żołądka:
Jedna tabletka leku Acilesol 20 mg raz na dobę, przyjmowana rano. U większości pacjentów wyleczenie choroby wrzodowej dwunastnicy następuje w ciągu czterech tygodni, a u większości pacjentów wyleczenie łagodnej choroby wrzodowej żołądka następuje w ciągu sześciu tygodni. Jednak w celu wyleczenia niektórych pacjentów konieczne może być dodatkowe leczenie.

Choroba refluksowa przełyku (GORD) z wrzodami: Jedna tabletka leku
Acilesol 20 mg raz na dobę przez cztery do ośmiu tygodni.

Długotrwałe leczenie GORD: Jedna tabletka leku Acilesol 10 mg lub jedna
tabletka leku Acilesol 20 mg raz na dobę, w zależności od reakcji pacjenta na
leczenie.

Objawowe leczenie GORD: : Jedna tabletka leku Acilesol 10 mg raz na dobę
przez 4 tygodnie. Po ustąpieniu objawów, aby uzyskać dalszą kontrolę objawów,
lekarz prowadzący może zalecić stosowanie jednej tabletki leku Acilesol 10 mg
raz na dobę, w razie konieczności.

Zespół Zollingera-Ellisona: : Leczenie należy rozpocząć od przyjęcia
leku Acilesol w dawce 60 mg raz na dobę. Lekarz może następnie dostosować dawkę
w zależności od reakcji pacjenta na leczenie. Lekarz powie, ile tabletek i kiedy
należy przyjmować.

Eradykacja H. pylori: Lek Acilesol w dawce 20 mg dwa razy na dobę każdego dnia i zazwyczaj przez 7 dni (w połączeniu z dwoma antybiotykami – klarytromycyną i amoksycyliną).

Przedawkowanie

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Acilesol należy zwrócić się po poradę do lekarza.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Brak informacji na temat związku stosowania leku Acilesol z jedzeniem i piciem.

Nie powinno się spożywać alkoholu w trakcie stosowania jakichkolwiek leków - zobacz więcej.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie wolno stosować leku Acilesol w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ulotka – skutki uboczne

Brak ulotki w bazie.

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Brak charakterystyki w bazie.

Opinie pacjentów / forum

Aktualna ocena:
12345678910
Jeszcze nie oceniono, możesz być pierwszy
Loading...

Please enter your comment!
Please enter your name here