Adrenalina WZF


Działanie i wskazania

Lek Adrenalina WZF zawiera jako substancję czynną adrenalinę.

Lek Adrenalina WZF jest przeznaczony do stosowania w stanach zagrożenia życia, w leczeniu nagłych przypadków ciężkiej reakcji alergicznej, wstrząsu anafilaktycznego i anafilaksji samoistnej. Powyższe stany mogą być wywołane przez kontakt z alergenem (np. użądlenia i ukąszenia owadów, pokarmy, leki, lateks) lub wynikać z innych przyczyn (np. wysiłek fizyczny). Objawami tych reakcji mogą być: wysypka; świąd skóry; obrzęk twarzy, gardła, ust, języka, rąk i nóg; duszność; świszczący oddech; nudności; wymioty; a w niektórych przypadkach utrata przytomności. Adrenalina łagodzi powyższe objawy, wpływając korzystnie na ciśnienie krwi, pracę serca i oddychanie.

Po zastosowaniu leku pacjent powinien natychmiast skonsultować się z lekarzem, ponieważ może być konieczne dalsze leczenie.

Skład

Substancją czynną leku jest adrenalina.
1 ml roztworu zawiera 1 mg adrenaliny w postaci adrenaliny winianu.

Pozostałe składniki to: sodu pirosiarczyn (E 223), sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie

Lek Adrenalina WZF jest przeznaczony do stosowania w nagłych przypadkach w stanach zagrożenia życia. Zawsze po użyciu leku Adrenalina WZF należy natychmiast skorzystać z pomocy lekarskiej. Należy wybrać numer telefonu 112, poprosić o przysłanie karetki pogotowia oraz powiedzieć, że wystąpiła „anafilaksja”, nawet jeśli wydaje się, że objawy ustępują. Może być konieczna hospitalizacja, w celu obserwacji i dalszego leczenia. Jest to spowodowane możliwością nawrotu objawów ciężkiej reakcji alergicznej po pewnym czasie.

Czekając na karetkę pogotowia należy położyć się z nogami uniesionymi, a jeśli w tej pozycji wystąpią trudności z oddychaniem – należy usiąść. Należy poprosić kogoś, aby pozostał z pacjentem do momentu przyjazdu karetki, na wypadek gdyby pacjent ponownie poczuł się źle.
Osoby nieprzytomne powinny być ułożone na boku w pozycji bezpiecznej.

– Lek Adrenalina WZF należy podać natychmiast po wystąpieniu objawów ciężkiej reakcji alergicznej, które mogą wystąpić w ciągu kilku minut od zetknięcia się z alergenem.
– Lek Adrenalina WZF należy wstrzykiwać wyłącznie domięśniowo, w mięsień znajdujący się w przednio-bocznej części uda (patrz punkt Sposób podawania).
– Leku Adrenalina WZF nie należy wstrzykiwać w pośladek.
– Podanie adrenaliny w dłoń lub palce może spowodować zatrzymanie dopływu krwi do tych miejsc. Jeśli dojdzie do przypadkowego zakłucia się igłą lub wstrzyknięcia leku w te części ciała należy niezwłocznie udać się do lekarza.
– Ampułko-strzykawka służy do podania pojedynczej dawki leku.
– Ampułko-strzykawka zawiera 1 ml roztworu. Po podaniu dawki leku w ampułko-strzykawce pozostaje 0,7 ml roztworu, ale ampułko-strzykawka nie nadaje się do ponownego użytku.
Należy zapytać farmaceutę jak usunąć lek w bezpieczny sposób.
– Roztwór w ampułko-strzykawce powinien być bezbarwny lub prawie bezbarwny, przezroczysty. Nie używać leku w przypadku stwierdzenia zmiany zabarwienia roztworu.

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 30 kg
– Zazwyczaj stosuje się 300 mikrogramów (0,3 ml).
– Czasami pojedyncza dawka adrenaliny nie wystarcza do całkowitego ustąpienia objawów ciężkiej reakcji alergicznej. Dlatego też lekarz może przepisać pacjentowi więcej niż jedno opakowanie leku Adrenalina WZF. Jeśli objawy nie ustąpią lub się nasilą w ciągu 5-15 minut od pierwszego zastrzyku, pacjent powinien podać sobie drugi zastrzyk lub poprosić o to osobę towarzyszącą. Z tego powodu zawsze należy nosić ze sobą więcej niż jedno opakowanie leku Adrenalina WZF.

Dzieci o masie ciała poniżej 30 kg
Nie można podać dawki mniejszej niż 300 mikrogramów z odpowiednią dokładnością, ze względu na konstrukcję ampułko-strzykawki. Dlatego też mniejsze dawki mogą być stosowane wyłącznie w sytuacjach zagrażających życiu i pod kontrolą lekarza.

Sposób podawania
Adrenalina WZF jest lekiem stosowanym w stanie zagrożenia życia. Dlatego należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją bezpośrednio po wykupieniu leku, aby w razie konieczności pacjent był odpowiednio przygotowany do jego użycia.

Zaleca się, aby również członkowie rodziny pacjenta, opiekunowie lub nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie poprawnego stosowania leku Adrenalina WZF.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

1. Przed użyciem wyjąć ampułko-strzykawkę z blistra.
2. Zdjąć nasadkę z igły. Nie dotykać igły. Nie zdejmować blokady umieszczonej na tłoku ampułko-strzykawki. Nie naciskać tłoka (np. w celu usunięcia pęcherzyka powietrza).
3. Zdecydowanym ruchem wbić całą igłę pod kątem prostym (90º) w mięsień znajdujący się w przednio-bocznej części uda. W razie potrzeby wstrzyknięcie można wykonać przez lekką odzież. Nacisnąć tłok do oporu.
4. Wyjąć igłę i założyć na nią nasadkę.
5. Miejsce wstrzyknięcia należy lekko masować przez 10 sekund.
6. Wyrzucić wykorzystaną ampułko-strzykawkę w bezpieczny sposób.

Przedawkowanie

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki adrenaliny lub w przypadku wstrzyknięcia leku do naczynia krwionośnego może dojść do nagłego zwiększenia ciśnienia tętniczego, zwężenia naczyń i pobudzenia serca. Może wystąpić zwolnienie, przyspieszenie lub zaburzenia czynności serca i trudności w oddychaniu. W takim przypadku należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, lub pielęgniarki.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Alkohol może nasilać działanie leku Adrenalina WZF.

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane - dowiedz się więcej.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

O zastosowaniu leku w okresie ciąży zdecyduje lekarz.

Jest mało prawdopodobne, aby adrenalina zastosowana przez kobietę karmiącą piersią wywierała wpływ na dziecko karmione piersią.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Weryfikacja ceny w aptece, dostępność

Opinie pacjentów / forum

Aktualna ocena:
12345678910
(2 ocen, średnia: 8,50 na 10)
Loading...

1 KOMENTARZ

  1. Zawsze pomaga, kiedy moj maz ma wstrzas anafilaktyczny, ale jest male ALE…. Ampulkostrzykawka ma oryginalne zabezpieczenie na tloczku i szczerze powiem, ze gdyby nie moja obecnosc przy wstrzasach, moj maz nie bylby w stanie dam sobie zaaplikowac adrenaliny. To cholerstwo ciezko sie sciaga z tloczka. Dwa razy próbowałam (dwa wstrzasy) i dwa razy mialam z tym problem, a kaxda sekunda sie liczy. Zadaje sobie pytanie: czy oso a ze zblizajacym sie wstrzasem jest w stanie samodzielnie usunac blokade??? Nie sadze.

Please enter your comment!
Please enter your name here