Clopidogrel Ratiopharm

Clopidogrel Ratiopharm to lek przeciwpłytkowy, który zawiera substancję czynną klopidogrel. Jest to środek, który ma za zadanie hamowanie agregacji płytek krwi, co oznacza, że jest lekiem przeciwpłytkowym. Lek ten jest dostępny w formie tabletek powlekanych o wartości 75 mg. W opakowaniu jest 28 tabletek. Jest on stosowany u osób dorosłych, aby zapobiec tworzeniu się w stwardniałych miażdżycowo naczyniach krwionośnych (tętnicach) zakrzepów (skrzeplin), które mogą prowadzić do wystąpienia zdarzeń związanych z miażdżycą tętnic (takich jak: udar mózgu, zawał serca lub zgon). Lek Clopidogrel Ratiopharm jest dostępny tylko na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Clopidogrel ratiopharm zawiera klopidogrel i należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpłytkowymi. Płytki krwi są bardzo małymi ciałkami we krwi, które zlepiają się ze sobą podczas krzepnięcia krwi. Zapobiegając temu zlepianiu, leki przeciwpłytkowe zmniejszają możliwość tworzenia się zakrzepów krwi (procesu, który nazywa się zakrzepicą).

Clopidogrel ratiopharm stosowany jest u osób dorosłych, aby zapobiec tworzeniu się w stwardniałych miażdżycowo naczyniach krwionośnych (tętnicach) zakrzepów (skrzeplin), które mogą prowadzić do wystąpienia zdarzeń związanych z miażdżycą tętnic (takich jak: udar mózgu, zawał serca lub zgon).

Clopidogrel ratiopharm przepisuje się, żeby zapobiec zakrzepom krwi i zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych ciężkich przypadków, ponieważ:
– u pacjenta występuje miażdżycowe stwardnienie tętnic (zwane także miażdżycą tętnic) i
– u pacjenta poprzednio wystąpił zawał serca, udar mózgu lub występuje stan znany jako choroba tętnic obwodowych lub
– u pacjenta wystąpił silny ból w klatce piersiowej znany jako „niestabilna dławica piersiowa” lub „zawał mięśnia sercowego” (zawał serca). W celu leczenia tego schorzenia lekarz może umieścić stent w zablokowanej lub zwężonej tętnicy, celem przywrócenia skutecznego przepływu krwi. Lekarz prowadzący powinien także przepisać kwas acetylosalicylowy (substancja obecna w wielu lekach, stosowana zarówno w celu łagodzenia bólu i obniżenia gorączki, jak i w zapobieganiu krzepnięciu krwi).
– u pacjenta występuje nieregularne bicie serca, czyli tzw. „migotanie przedsionków” i pacjent nie może przyjmować leków nazywanych „doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi” (antagoniści witaminy K), które zapobiegają powstawaniu nowych i powiększaniu się istniejących zakrzepów krwi. Lekarz prowadzący powinien poinformować pacjenta, że doustne leki przeciwzakrzepowe są w takich przypadkach bardziej skuteczne niż kwas acetylosalicylowy albo jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z lekiem Clopidogrel ratiopharm. W przypadku braku możliwości stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych i braku zagrożenia silnym krwawieniem lekarz powinien przepisać lek Clopidogrel ratiopharm z kwasem acetylosalicylowym.

Skład

Substancją czynną leku jest klopidogrel. Jedna tabletka powlekana zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci wodorosiarczanu).

Inne składniki to (patrz punkt 2 „Clopidogrel ratiopharm zawiera laktozę):

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza (E 463), krospowidon (typ A), hydrogenizowany olej roślinny i sodu laurylosiarczan.
− Otoczka tabletki: laktoza jednowodna, hypromeloza (E 464), tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 4000, żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172) i indygotyna (Indigo carmine aluminium lake) (E132).

Dawkowanie

Zalecana dawka leku Clopidogrel ratiopharm to 75 mg na dobę, przyjmowane doustnie o tej samej porze każdego dnia, z posiłkiem lub bez posiłku. Dawkowanie to dotyczy także pacjentów ze stanem zwanym „migotaniem przedsionków” (nieregularny rytm serca).

Jeśli u pacjenta wystąpiły silne bóle w klatce piersiowej (niestabilna dławica piersiowa lub zawał serca), lekarz prowadzący może przepisać od razu na rozpoczęcie leczenia 300 mg leku Clopidogrel ratiopharm (1 tabletka po 300 mg lub 4 tabletki po 75 mg). Potem zalecana dawka leku Clopidogrel ratiopharm to jedna tabletka 75 mg na dobę (jak powyżej).

Clopidogrel ratiopharm należy stosować tak długo, jak zaleca go lekarz prowadzący.

Należy zwrócić uwagę, iż instrukcja postępowania w celu wyjęcia tabletki z blistra jest umieszczona na pudełku tekturowym w którym znajdują się blistry z odrywalną folią.

Przedawkowanie

Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub najbliższym oddziałem ratunkowym z powodu wystąpienia zwiększonego ryzyka krwawienia.

Jedzenie i picie (alkohol)

Lek Clopidogrel ratiopharm może być stosowany z jedzeniem lub bez jedzenia.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży, zanim zastosuje lek Clopidogrel ratiopharm powinna poinformować o tym lekarza prowadzącego lub farmaceutę. Jeśli pacjentka zaszła w ciążę podczas stosowania leku Clopidogrel ratiopharm, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i zgodnie z zaleceniami, nie stosować klopidogrelu podczas ciąży.

Nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią. Należy zapytać lekarza prowadzącego, czy w czasie stosowania tego leku można karmić dziecko piersią.

Ulotka Clopidogrel Ratiopharm

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Clopidogrel Ratiopharm (forum)

Stosujesz Clopidogrel Ratiopharm? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Clopidogrel Ratiopharm. Podziel się doświadczeniami na forum.