Clopidogrel Apotex

Clopidogrel Apotex to lek przeciwpłytkowy, który działa poprzez hamowanie patologicznej agregacji płytek krwi. Jest stosowany profilaktycznie w leczeniu miażdżycy u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego, udarem niedokrwiennym oraz rozpoznaną chorobą tętnic obwodowych. Lek jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Clopidogrel Apotex zawiera klopidogrel i należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpłytkowymi. Płytki krwi są bardzo małymi ciałkami we krwi, które zlepiają się ze sobą podczas krzepnięcia krwi. Zapobiegając temu zlepianiu, leki przeciwpłytkowe zmniejszają możliwość tworzenia się zakrzepów krwi (procesu, który nazywa się zakrzepicą).

Clopidogrel Apotex stosowany jest u osób dorosłych, aby zapobiec tworzeniu się w stwardniałych miażdżycowo naczyniach krwionośnych (tętnicach) zakrzepów (skrzeplin), które mogą prowadzić do wystąpienia zdarzeń związanych z miażdżycą tętnic (takich jak udar mózgu, zawał serca lub zgon).

Clopidogrel Apotex przepisuje się, żeby zapobiec zakrzepom krwi i zmniejszyć ryzyko wystąpienia tych ciężkich przypadków, ponieważ:
– u pacjenta występuje miażdżycowe stwardnienie tętnic ( zwane także miażdżycą tętnic) i
– u pacjenta poprzednio wystąpił zawał serca, udar mózgu lub występuje stan znany jako choroba tętnic obwodowych lub
– u pacjenta wystąpił silny ból w klatce piersiowej znany jako „niestabilna dławica piersiowa” lub „zawał mięśnia sercowego” ( zawał serca). W celu leczenia tego schorzenia lekarz może umieścić stent w zablokowanej lub zwężonej tętnicy, celem przywrócenia skutecznego przepływu krwi. Lekarz prowadzący powinien także przepisać kwas acetylosalicylowy (substancja obecna w wielu lekach, stosowana zarówno w celu łagodzenia bólu i obniżenia gorączki, jak i w zapobieganiu krzepnięciu krwi).
– u pacjenta występuje nieregularne bicie serca, czyli tzw. „migotanie przedsionków” i pacjent nie może przyjmować leków nazywanych „doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi” (antagoniści witaminy K), które zapobiegają powstawaniu nowych i powiększaniu się istniejących zakrzepów krwi. Lekarz prowadzący powinien poinformować pacjenta, że doustne leki przeciwzakrzepowe są w takich przypadkach bardziej skuteczne niż kwas acetylosalicylowy, albo jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z lekiem Clopidogrel Apotex. W przypadku braku możliwości stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych i braku zagrożenia silnym krwawieniem lekarz powinien przepisać lek Clopidogrel Apotex z kwasem acetylosalicylowym.

Skład

Substancją czynną leku jest klopidogrel. Każda tabletka powlekana zawiera 75 mg klopidogrelu ( w postaci bezylanu).

Inne składniki to (patrz punkt 2 „Clopidogrel Apotex zawiera laktozę”):
– Rdzeń tabletki: hydroksypropyloceluloza (E463), mannitol (E421), krospowidon (typ A), kwas cytrynowy jednowodny, celuloza mikrokrystaliczna, makrogol 6000, kwas stearynowy, talk.
– Otoczka tabletki: laktoza jednowodna (cukier mleczny), hypromeloza (E464), triacetyna (E1518), żelaza tlenek czerwony (E172), tytanu dwutlenek (E171).

Dawkowanie

Zalecana dawka, również dla pacjentów ze schorzeniem zwanym „migotaniem przedsionków” nieregularnym biciem serca) to jedna tabletka 75 mg leku Clopidogrel Apotex na dobę, którą należy przyjmować doustnie z posiłkiem lub bez posiłku, o tej samej porze każdego dnia.

Jeśli u pacjenta wystąpiły silne bóle w klatce piersiowej (niestabilna dławica piersiowa lub zawał serca), lekarz prowadzący może przepisać od razu na rozpoczęcie leczenia 300 mg leku Clopidogrel Apotex (4 tabletki po 75 mg). Potem zalecana dawka leku Clopidogrel Apotex to jedna tabletka 75 mg na dobę, tak jak opisano powyżej.

Lek Clopidogrel Apotex należy stosować tak długo, jak zaleca go lekarz prowadzący.

Przedawkowanie

Należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia.

Jedzenie i picie (alkohol)

Clopidogrel Apotex można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, powinna poradzić się lekarza prowadzącego lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Clopidogrel Apotex, powinna niezwłocznie skonsultować się z lekarzem prowadzącym, ponieważ stosowanie klopidogrelu w okresie ciąży nie jest zalecane.

Nie należy stosować tego leku podczas karmienia piersią.
Jeśli pacjenta karmi piersią lub gdy planuje karmić piersią, powinna poradzić się lekarza prowadzącego przed zastosowaniem tego leku.

Ulotka Clopidogrel Apotex

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Clopidogrel Apotex (forum)

Stosujesz Clopidogrel Apotex? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Clopidogrel Apotex. Podziel się doświadczeniami na forum.