Atomoksetyna Medice

W jakim celu stosuje się lek Lek Atomoksetyna Medice zawiera atomoksetynę i jest stosowany w leczeniu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Lek stosuje się – u dzieci w wieku powyżej 6 lat – u młodzieży – u osób dorosłych. Lek stosuje się tylko jako element pełnego programu leczenia, który wymaga również stosowania metod niefarmakologicznych, takich jak poradnictwo i terapia zachowań. Leku nie jest przeznaczony do leczenia ADHD u dzieci … Czytaj dalej

Atomoxetine Accord

Lek Atomoxetine Accord zawiera atomoksetynę i jest stosowanyw leczeniu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Lek stosuje się– u dzieci w wieku powyżej 6 lat– u młodzieży– u osób dorosłych. Lek stosuje się tylko jako element pełnego programu leczenia, który wymaga również stosowania metod niefarmakologicznych, takich jak poradnictwo i terapia zachowań. U osób dorosłych lek ten jest stosowany w leczeniu ADHD, jeżeli objawy są bardzo uciążliwe i zaburzają pracę lub życie społeczne, a … Czytaj dalej

Atomoxetine NeuroPharma

Lek Atomoxetine NeuroPharma zawiera substancję czynną atomoksetynę i jest stosowany w leczeniu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Lek stosuje się • u dzieci w wieku powyżej 6 lat • u młodzieży • u osób dorosłych. Lek stosuje się tylko jako element pełnego programu leczenia, który wymaga również stosowania metod niefarmakologicznych, takich jak poradnictwo i terapia zachowań. U osób dorosłych lek Atomoxetine NeuroPharma jest stosowany w leczeniu ADHD, jeżeli objawy są bardzo uciążliwe … Czytaj dalej

Auroxetyn

Lek Auroxetyn zawiera atomoksetynę i jest stosowany w leczeniu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Lek stosuje się: – u dzieci w wieku powyżej 6 lat; – u młodzieży; – u osób dorosłych. Lek stosuje się tylko jako element pełnego programu leczenia, który wymaga również stosowania metod niefarmakologicznych, takich jak poradnictwo i terapia zachowań. Leku nie należy stosować w leczeniu ADHD u dzieci w wieku poniżej sześciu lat, ponieważ nie … Czytaj dalej

Concerta

Lek Concerta stosuje się w leczeniu zespołu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD): • u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. • wyłącznie po wypróbowaniu terapii niefarmakologicznych (bez zastosowania leków), takich jak doradztwo psychologiczne czy trening zachowania (terapia behawioralna). Leku Concerta nie stosuje się w leczeniu ADHD u dzieci w wieku poniżej 6 lat ani w przypadku rozpoczynania terapii u dorosłych. Gdy leczenie rozpoczęto w młodszym … Czytaj dalej

Delmosart

Lek Delmosart stosuje się w leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD): • u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat • wyłącznie po wypróbowaniu terapii niefarmakologicznych (bez zastosowania leków), takich jak doradztwo psychologiczne czy trening zachowania (terapia behawioralna). Leku Delmosart nie stosuje się w leczeniu ADHD u dzieci w wieku poniżej 6 lat ani w przypadku rozpoczynania terapii u dorosłych. Gdy leczenie rozpoczęto w młodym … Czytaj dalej

Difumenil

W jakim celu stosuje się Difumenil Metylofenidat stosuje się w leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD): – u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat; – tylko po wypróbowaniu terapii bez zastosowania leków, takich jak doradztwo psychologiczne i trening zachowania (terapia behawioralna). Metylofenidat nie jest przeznaczony do stosowania w leczeniu ADHD u dzieci w wieku poniżej 6 lat lub u dorosłych. Jeśli jednak leczenie rozpoczęło … Czytaj dalej

Edronax

Lek Edronax jest wskazany w intensywnym leczeniu depresji (w tym ciężkiej postaci) oraz w leczeniu podtrzymującym u pacjentów, którzy dobrze zareagowali na leczenie początkowe. Wiele związków chemicznych obecnych w mózgu wpływa na samopoczucie. Noradrenalina jest jednym z takich związków. Stężenie noradrenaliny u ludzi z depresją jest małe. Edronax zawiera reboksetynę, która należy do grupy leków zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego noradrenaliny. Edronax nasila działanie noradrenaliny w ośrodkowym układzie nerwowym, przez … Czytaj dalej

Konaten

Lek Konaten zawiera substancję czynną atomoksetynę i jest stosowany w leczeniu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Lek stosuje się – u dzieci w wieku powyżej 6 lat – u młodzieży – u osób dorosłych. Lek podaje się tylko jako element pełnego programu leczenia, który wymaga również stosowania metod niefarmakologicznych, takich jak terapia grupowa i terapia behawioralna. U osób dorosłych lek Konaten jest stosowany w leczeniu ADHD, jeśli objawy są … Czytaj dalej

Medikinet

Lek Medikinet jest stosowany w leczeniu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD). – Stosowany jest u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. – Stosowany jest dopiero po wcześniejszych próbach leczenia bez użycia leków. Do takich metod leczenia należą m.in. doradztwo psychologiczne i terapia behawioralna. Leku Medikinet nie stosuje się w leczeniu ADHD u dzieci w wieku poniżej 6 lat ani u osób dorosłych. Nie wiadomo, czy … Czytaj dalej

Medikinet CR

Lek Medikinet CR jest stosowany w leczeniu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Stosowany jest u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Stosowany jest dopiero po wcześniejszych próbach leczenia bez użycia leków. Do takich metod leczenia należą m.in. doradztwo psychologiczne i terapia behawioralna. Leku Medikinet CR nie stosuje się w leczeniu ADHD u dzieci w wieku poniżej 6 lat ani u osób dorosłych. Jeśli pacjent stosował … Czytaj dalej

Methylphenidate hydrochloride Develco Pharma

Lek Methylphenidate hydrochloride Develco Pharma stosuje się w leczeniu zespołu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD): – u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. – wyłącznie po wypróbowaniu terapii niefarmakologicznych (bez zastosowania leków), takich jak doradztwo psychologiczne czy trening zachowania (terapia behawioralna). Leku Methylphenidate hydrochloride Develco Pharma nie stosuje się w leczeniu ADHD u dzieci w wieku poniżej 6 lat ani w przypadku rozpoczynania terapii u … Czytaj dalej

Methylphenidate Mylan

W jakim celu stosuje się lek Methylphenidate Mylan Lek Methylphenidate Mylan stosuje się w leczeniu zespołu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD): • u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. • wyłącznie po wypróbowaniu terapii niefarmakologicznych (bez zastosowania leków), takich jak doradztwo psychologiczne czy trening zachowania (terapia behawioralna). Leku Methylphenidate Mylan nie stosuje się w leczeniu ADHD u dzieci w wieku poniżej 6 lat ani w … Czytaj dalej

Strattera

W jakim celu stosuje się lek Lek Strattera zawiera atomoksetynę i jest stosowanyw leczeniu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Lek stosuje się – u dzieci w wieku powyżej 6 lat – u młodzieży – u osób dorosłych. Lek stosuje się tylko jako element pełnego programu leczenia, który wymaga również stosowania metod niefarmakologicznych, takich jak poradnictwo i terapia zachowań. Leku nie należy stosować w leczeniu ADHD u dzieci w wieku … Czytaj dalej

Leki na ADHD

Lista leków stosowanych w leczeniu zespołu nadpobudliwości ruchowej – ADHD.

Zobacz także:

Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD)
Depresja
Dysleksja
Schizofrenia
Preparaty na sen i uspokojenie
Uzależnienie od alkoholu (alkoholizm)
Zaburzenia lękowe (nerwica)
Wszystkie leki na choroby psychiczne i zaburzenia psychologiczne

Co to jest ADHD?

Choroba znana pod nazwą ADHD, to inaczej zespół nadpobudliwości ruchowej. Najczęściej pojawia się we wczesnych latach dziecięcych i całkowicie wpływa na zachowanie dziecka, co może powodować trudności w szkole lub w kontaktach z rówieśnikami. Najczęściej występującymi objawami przypadłości jest hiperaktywność, nadpobudliwość ruchowa, impulsywność, a także problemy z kontrolą uwagi. Jednak nie każdy chory przejawia te same objawy, co czyni tą chorobę mało przewidywalną i czasami może sprawić trudność w jej rozpoznaniu.

Niektóre dzieci z ADHD pozostają w nieustannym ruchu, mają nawyk wiercenia się i impulsywnych, spontanicznych zachowań, które budzą niepokój opiekunów i wychowawców. Inne natomiast staną się raczej wycofane oraz będą miały skłonności do odpływania w świat własnej wyobraźni. Obydwa bieguny objawów tej choroby nie sprzyjają w pozytywnym rozwoju dziecka. Utrudniają naukę, wspólną zabawę, a przede wszystkim nawiązywanie stałych relacji takich jak przyjaźń.

Jak leczy się ADHD?

ADHD jest leczone w sposób kompleksowy. Chore dziecko powinno pozostawać m.in. pod opieką psychologa, pedagoga, a także psychiatry, który zawiaduje leczeniem farmakologicznym. Kuracja nadpobudliwości psychoruchowej polega na zmniejszeniu siły objawów. Można tego dokonać łącząc terapie psychoterapeutyczne, treningi uwagi, zajęcia wyrównawcze, logopedyczne i wiele innych z rozsądnym i odpowiednio dobranym zestawem farmaceutyków. Należy dodać, że leki mają wspomóc prawidłowy postęp terapii – jako metoda samodzielna nie przyniosą pożądanych efektów. Do grup leków zaliczających się jako skuteczne w leczeniu ADHD należą m.in. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny, leki psychostymulujące, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, a także alfa-mimetyki.

Przykładowe substancje czynne stosowane w lekach psychiatrycznych:

Depresja / zaburzenia lękowe:

Agomelatyna
Cytalopram
Duloksetyna
Escitalopram
Lamotrygina
Mirtazapina
Wenlafaksyna

Schizofrenia, epizody maniakalne:

Arypiprazol
Kwetiapina
Olanzapina
Rysperydon

ADHD:

Metylofenidat

Bezsenność i uspokojenie:

Midazolam
Zolpidem