ADHD

Lista leków stosowanych w leczeniu zespołu nadpobudliwości ruchowej – ADHD.

Zobacz także:

rozwiń opis

Co to jest ADHD?

Choroba znana pod nazwą ADHD, to inaczej zespół nadpobudliwości ruchowej. Najczęściej pojawia się we wczesnych latach dziecięcych i całkowicie wpływa na zachowanie dziecka, co może powodować trudności w szkole lub w kontaktach z rówieśnikami. Najczęściej występującymi objawami przypadłości jest hiperaktywność, nadpobudliwość ruchowa, impulsywność, a także problemy z kontrolą uwagi. Jednak nie każdy chory przejawia te same objawy, co czyni tą chorobę mało przewidywalną i czasami może sprawić trudność w jej rozpoznaniu.

Niektóre dzieci z ADHD pozostają w nieustannym ruchu, mają nawyk wiercenia się i impulsywnych, spontanicznych zachowań, które budzą niepokój opiekunów i wychowawców. Inne natomiast staną się raczej wycofane oraz będą miały skłonności do odpływania w świat własnej wyobraźni. Obydwa bieguny objawów tej choroby nie sprzyjają w pozytywnym rozwoju dziecka. Utrudniają naukę, wspólną zabawę, a przede wszystkim nawiązywanie stałych relacji takich jak przyjaźń.

Jak leczy się ADHD?

ADHD jest leczone w sposób kompleksowy. Chore dziecko powinno pozostawać m.in. pod opieką psychologa, pedagoga, a także psychiatry, który zawiaduje leczeniem farmakologicznym. Kuracja nadpobudliwości psychoruchowej polega na zmniejszeniu siły objawów. Można tego dokonać łącząc terapie psychoterapeutyczne, treningi uwagi, zajęcia wyrównawcze, logopedyczne i wiele innych z rozsądnym i odpowiednio dobranym zestawem farmaceutyków. Należy dodać, że leki mają wspomóc prawidłowy postęp terapii – jako metoda samodzielna nie przyniosą pożądanych efektów. Do grup leków zaliczających się jako skuteczne w leczeniu ADHD należą m.in. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny, leki psychostymulujące, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, a także alfa-mimetyki.

Przykładowe substancje czynne stosowane w lekach psychiatrycznych:

Depresja / zaburzenia lękowe:

Schizofrenia, epizody maniakalne:

ADHD:

Bezsenność i uspokojenie:

Atomoksetyna Medice

W jakim celu stosuje się lek Lek Atomoksetyna Medice zawiera atomoksetynę i jest stosowany w leczeniu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Lek stosuje się -...

Atomoxetine Accord

Lek Atomoxetine Accord zawiera atomoksetynę i jest stosowanyw leczeniu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Lek stosuje się- u dzieci w wieku powyżej 6 lat-...

Atomoxetine NeuroPharma

Lek Atomoxetine NeuroPharma zawiera substancję czynną atomoksetynę i jest stosowany w leczeniu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Lek stosuje się • u dzieci w wieku powyżej...

Auroxetyn

Lek Auroxetyn zawiera atomoksetynę i jest stosowany w leczeniu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Lek stosuje się: - u dzieci w wieku powyżej...

Concerta

Lek Concerta stosuje się w leczeniu zespołu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD): • u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18...

Delmosart

Lek Delmosart stosuje się w leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD): • u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18...

Difumenil

W jakim celu stosuje się Difumenil Metylofenidat stosuje się w leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD): - u dzieci i młodzieży w wieku...

Edronax

Lek Edronax jest wskazany w intensywnym leczeniu depresji (w tym ciężkiej postaci) oraz w leczeniu podtrzymującym u pacjentów, którzy dobrze zareagowali na leczenie początkowe. Wiele...

Konaten

Lek Konaten zawiera substancję czynną atomoksetynę i jest stosowany w leczeniu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Lek stosuje się - u dzieci w...

Medikinet

Lek Medikinet jest stosowany w leczeniu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD). - Stosowany jest u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18...

Medikinet CR

Lek Medikinet CR jest stosowany w leczeniu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD).  Stosowany jest u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do...

Methylphenidate hydrochloride Develco Pharma

Lek Methylphenidate hydrochloride Develco Pharma stosuje się w leczeniu zespołu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD): - u dzieci i młodzieży w wieku...

Methylphenidate Mylan

W jakim celu stosuje się lek Methylphenidate Mylan Lek Methylphenidate Mylan stosuje się w leczeniu zespołu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD): • u dzieci...

Strattera

W jakim celu stosuje się lek Lek Strattera zawiera atomoksetynę i jest stosowanyw leczeniu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Lek stosuje się -...

Cena leku oraz rezerwacja w aptece

Dzięki intuicyjnej wyszukiwarce leków dostarczonej przez portal ktomalek.pl, masz możliwość sprawdzenia ceny leku i wygodnej rezerwacji w najbliższej aptece.

cena leku