Leki na ADHD

Lista leków stosowanych w leczeniu zespołu nadpobudliwości ruchowej – ADHD.

Zobacz także:

Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD)
Depresja
Dysleksja
Schizofrenia
Preparaty na sen i uspokojenie
Uzależnienie od alkoholu (alkoholizm)
Zaburzenia lękowe (nerwica)
Wszystkie leki na choroby psychiczne i zaburzenia psychologiczne

Co to jest ADHD?

Choroba znana pod nazwą ADHD, to inaczej zespół nadpobudliwości ruchowej. Najczęściej pojawia się we wczesnych latach dziecięcych i całkowicie wpływa na zachowanie dziecka, co może powodować trudności w szkole lub w kontaktach z rówieśnikami. Najczęściej występującymi objawami przypadłości jest hiperaktywność, nadpobudliwość ruchowa, impulsywność, a także problemy z kontrolą uwagi. Jednak nie każdy chory przejawia te same objawy, co czyni tą chorobę mało przewidywalną i czasami może sprawić trudność w jej rozpoznaniu.

Niektóre dzieci z ADHD pozostają w nieustannym ruchu, mają nawyk wiercenia się i impulsywnych, spontanicznych zachowań, które budzą niepokój opiekunów i wychowawców. Inne natomiast staną się raczej wycofane oraz będą miały skłonności do odpływania w świat własnej wyobraźni. Obydwa bieguny objawów tej choroby nie sprzyjają w pozytywnym rozwoju dziecka. Utrudniają naukę, wspólną zabawę, a przede wszystkim nawiązywanie stałych relacji takich jak przyjaźń.

Jak leczy się ADHD?

ADHD jest leczone w sposób kompleksowy. Chore dziecko powinno pozostawać m.in. pod opieką psychologa, pedagoga, a także psychiatry, który zawiaduje leczeniem farmakologicznym. Kuracja nadpobudliwości psychoruchowej polega na zmniejszeniu siły objawów. Można tego dokonać łącząc terapie psychoterapeutyczne, treningi uwagi, zajęcia wyrównawcze, logopedyczne i wiele innych z rozsądnym i odpowiednio dobranym zestawem farmaceutyków. Należy dodać, że leki mają wspomóc prawidłowy postęp terapii – jako metoda samodzielna nie przyniosą pożądanych efektów. Do grup leków zaliczających się jako skuteczne w leczeniu ADHD należą m.in. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny, leki psychostymulujące, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, a także alfa-mimetyki.

Przykładowe substancje czynne stosowane w lekach psychiatrycznych:

Depresja / zaburzenia lękowe:

Agomelatyna
Cytalopram
Duloksetyna
Escitalopram
Lamotrygina
Mirtazapina
Wenlafaksyna

Schizofrenia, epizody maniakalne:

Arypiprazol
Kwetiapina
Olanzapina
Rysperydon

ADHD:

Metylofenidat

Bezsenność i uspokojenie:

Midazolam
Zolpidem