Abilify

Abilify to lek przeciwpsychotyczny, którego substancją czynną jest aripiprazol. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych i młodzieży od 15 roku życia. Lek jest dostępny na receptę. Abilify jest również stosowany w terapii epizodów maniakalnych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej typu I u dorosłych i młodzieży w wieku od 13 lat.

Abilify Maintena

Abilify Maintena to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną arypiprazol. Jest stosowany w leczeniu podtrzymującym schizofrenii u dorosłych pacjentów, u których uzyskano stabilizację choroby za pomocą doustnej postaci arypiprazolu. Lek jest dostępny na receptę.

Abilium

Abilium to lek zawierający substancję czynną aripiprazol, który jest neuroleptykiem zaliczanym do grupy „inne leki przeciwpsychotyczne”. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Mechanizm jego działania polega na pobudzaniu receptorów dopaminowych D2 i serotoninowych 5HT1a oraz blokowaniu receptorów serotoninowych 5HT2a. Lek jest dostępny na receptę.

Absenor

Absenor to preparat oddziałujący na ośrodkowy układ nerwowy o działaniu przeciwpadaczkowym. Leczenie uogólnionych napadów padaczkowych w postaci napadów nieświadomości, napadów ogniskowych i napadów wtórnie uogólnionych oraz leczenie skojarzone innych rodzajów napadów padaczkowych. Leczenie epizodów maniakalnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej, w przypadku gdy lit jest przeciwwskazany lub źle tolerowany.

Aciprex

Aciprex

Lek Aciprex zawiera escytalopram i jest o lek na receptę stosowany w leczeniu: depresji (dużych epizodów depresji) oraz zaburzeń lękowych.

Adasuve

Adasuve to lek stosowany w leczeniu objawów choroby Ménira, takich jak zawroty głowy, dzwonienie w uszach, utrata słuchu i nudności. Jest dostępny na receptę. Lek ma postać proszku do inhalacji. Zawiera substancję czynną o nazwie loxapine. Stosowany jest głównie u osób dorosłych.

Adavin

Adavin to lek, który zawiera substancję czynną nicergolinę. Lek ten jest wskazany w leczeniu zaburzeń krążenia mózgowego i metabolizmu mózgu, takich jak napady przemijającego niedokrwienia mózgu, zaburzenia pamięci i koncentracji. Lek zwiększa ukrwienie w tkankach, szczególnie w mózgu, poprawia przepływ krwi w układzie krążenia oraz pobudza metabolizm komórek mózgu. Adavin jest dostępny na receptę.

Adepend

Adepend to lek stosowany w ramach ogólnego programu leczenia alkoholizmu. Dzięki niemu, ryzyko nawrotu choroby zostaje zredukowane, a abstynencja wspomagana.

Afobam

Lek w postaci tabletek stosowany w psychiatrii. Jest wydawany wyłącznie na receptę. Ma działanie przeciwlękowe. Zawiera alprazolam – pochodną benzodiazepiny. Działa na ośrodkowy układ nerwowy, zmniejszając lęk i depresję. Ponadto wywołuje uspokojenie.

Agodeprin

Agodeprin to lek przeciwdepresyjny, którego substancją czynną jest agomelatyna. Jest on przepisywany przez lekarza w celu leczenia depresji u osób dorosłych. Depresja jest przewlekłym zaburzeniem nastroju, które wpływa na życie codzienne. Objawy depresji różnią się u poszczególnych osób, ale często obejmują głęboki smutek, poczucie braku wartości, utratę zainteresowania ulubionymi czynnościami, zaburzenia snu, uczucie spowolnienia, niepokoju i zmiany masy ciała. Lek jest dostępny na receptę.

Agolek

Agolek to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną agomelatynę. Jest dostępny na receptę. Agolek jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu dużych epizodów depresyjnych. Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Agomelatine +pharma

Agomelatine +pharma to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną agomelatynę. Jest to lek przeciwdepresyjny, stosowany w leczeniu dużych epizodów depresji u dorosłych. Agomelatyna działa jako agonista receptorów melatonergicznych MT1 i MT2 oraz antagonista receptorów 5-HT2C. Lek jest zalecany do przyjmowania raz dziennie wieczorem, przed snem, początkowo w dawce 25 mg/dzień. W razie braku poprawy po 2 tygodniach dawkę można zwiększyć do 50 mg/dzień.

Agomelatine Adamed

Agomelatine Adamed

Agomelatine Adamed to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną agomelatynę. Jest agonistą receptorów melatonergicznych MT1 i MT2 oraz antagonistą receptorów 5-HT2C. Lek jest dostępny na receptę. Stosuje się go w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u dorosłych. Początkowo dawkowanie wynosi 25 mg/dzień, a w razie braku poprawy po 2 tygodniach dawkę można zwiększyć do 50 mg/dzień. Lek należy stosować co najmniej przez 6 miesięcy.

Agomelatine G.L. Pharma

Agomelatine G.L. Pharma to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną agomelatynę. Jest stosowany w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u dorosłych. Dawkowanie zależy od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie, ale zwykle zaczyna się od 25 mg na dobę, podawanych raz na dobę wieczorem, przed snem. W razie braku poprawy po 2 tygodniach, dawkę można zwiększyć do 50 mg na dobę. Lek należy stosować co najmniej przez 6 miesięcy. Agomelatine G.L. Pharma jest dostępny na receptę.

Agomelatine Mylan

Agomelatine Mylan to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną agomelatynę. Jest stosowany w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u dorosłych. Lek jest dostępny na receptę. Dawkowanie zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i jest zwykle ustalane przez lekarza prowadzącego. Agomelatine Mylan jest dostępny w formie tabletek powlekanych do przyjmowania doustnego.

Agomelatine NeuroPharma

Agomelatine NeuroPharma to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną agomelatynę. Jest stosowany w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u osób dorosłych. Lek jest dostępny na receptę. Dawkowanie zależy od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie, ale zazwyczaj zaczyna się od jednej tabletki (25 mg) wieczorem przed snem. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić podwójną dawkę (50 mg).

Agomelatyna Egis

Agomelatyna Egis to lek na receptę, którego substancją czynną jest agomelatyna. Jest to lek stosowany w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u dorosłych. Agomelatyna działa jako agonista melatonergiczny i antagonista receptorów 5-HT2C, co pomaga uregulować rytm okołodobowy i ma pozytywny wpływ na nastrój pacjenta.

Alcreno

Alcreno to lek, którego substancją czynną jest kwetiapina, należąca do grupy leków przeciwpsychotycznych. Jest stosowany w leczeniu różnych chorób, takich jak schizofrenia, mania oraz depresja w przebiegu choroby dwubiegunowej. Lek Alcreno jest dostępny na receptę.

Alpragen

Alpragen to lek przeciwlękowy, który zawiera substancję czynną alprazolam. Alprazolam należy do grupy leków zwanych benzodiazepinami, które mają działanie uspokajające, przeciwlękowe, nasenne i miorelaksacyjne. Alpragen jest wskazany do krótkotrwałego leczenia objawowego stanów lękowych u osób dorosłych, szczególnie gdy objawy są nasilone i uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe. Lek jest dostępny na receptę.

Alpraxil

Alpraxil to lek, który oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy. Jest stosowany w psychiatrii, gdzie wykazuje działanie uspokajające, przeciwlękowe i nasenne. Zalecany jest pacjentom z silnymi napadami lęku. Lek jest dostępny na receptę.

Alprazolam Aurovitas

Alprazolam Aurovitas to lek, którego substancją czynną jest alprazolam. Należy on do grupy leków nazywanych benzodiazepinami. Alprazolam działa na ośrodkowy układ nerwowy, zmniejszając lęk. Ma również działanie uspokajające, wywołujące senność i efekt zwiotczenia mięśni. Lek jest wskazany do krótkotrwałego leczenia objawowego lęku u osób dorosłych, wyłącznie w przypadku ciężkich zaburzeń, w których objawy są nasilone, uniemożliwiają pacjentowi prawidłowe funkcjonowanie lub są dla niego bardzo uciążliwe. Alprazolam Aurovitas jest dostępny na receptę.

Alprazolam Sandoz

Alprazolam Sandoz to lek, który zawiera substancję czynną alprazolam. Jest to lek z grupy benzodiazepin, który wykazuje działanie przeciwlękowe, uspokajające oraz nasenne. Stosowany jest w leczeniu różnych stanów lękowych, które uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie. Lek jest dostępny na receptę.

Alprox

Alprox to lek przeciwlękowy z grupy pochodnych benzodiazepiny, zawierający substancję czynną alprazolam. Jest dostępny na receptę. Stosowany jest w leczeniu objawów stanów lękowych u osób dorosłych, w sytuacjach, w których objawy są nasilone, uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla pacjenta. Wskazany jest do stosowania w leczeniu zaburzeń lękowych z napadami lęku (lęk paniczny) oraz objawowego lęku.

Alventa

Alventa to lek przeciwdepresyjny, którego substancją czynną jest wenlafaksyna. Stosuje się go w leczeniu różnych typów depresji, w tym zaburzeń depresyjnych z lękiem, uogólnionych zaburzeń lękowych, fobii społecznej oraz zespołu lęku napadowego z agorafobią (chorobliwy lęk przed otwartą przestrzenią) lub bez niej. Lek Alventa jest dostępny na receptę.

Alzepezil

Alzepezil to lek dostępny na receptę, który jest specyficznym i odwracalnym inhibitorem acetylocholinoesterazy. Stosuje się go w leczeniu objawów otępienia u pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera w postaci łagodnej do umiarkowanie ciężkiej. Lek ten poprawia pamięć i myślenie, a jego skuteczność jest zależna od dawki. Jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych.

Alzin

Alzin to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną amisulpryd. Jest stosowany w leczeniu ostrej i przewlekłej schizofrenii z objawami pozytywnymi, takimi jak urojenia, omamy, zaburzenia myślenia, oraz objawami negatywnymi, takimi jak stępienie uczuć, wycofanie emocjonalne i społeczne. Lek jest dostępny na receptę.

Amipryd

Lek Amipryd zawiera substancję czynną amisulpryd, która ma działanie przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne. Jest wskazany do leczenia ostrej i przewlekłej schizofrenii z objawami pozytywnymi (takimi jak: urojenia, omamy, zaburzenia myślenia, wrogość i nieufność) i (lub) objawami negatywnymi (takimi jak: stępienie uczuć, wycofanie emocjonalne i społeczne), w tym także u chorych z przewagą objawów negatywnych. Lek jest dostępny na receptę.

Amisan

Amisan to lek neuroleptyczny, który pomaga kontrolować objawy schizofrenii. Działa na takie objawy jak urojenia, omamy, nietypowe zachowanie, które może być agresywne, wycofanie, przygaszenie. Jest stosowany w leczeniu ostrej i przewlekłej schizofrenii z objawami pozytywnymi (urojenia, omamy, zaburzenia myślenia, wrogość, nieufność) lub objawami negatywnymi (stępienie uczuć, wycofanie emocjonalne i socjalne). Lek jest dostępny na receptę.

Amisulpride Teva

Amisulpride Teva to lek neuroleptyczny, który jest stosowany w leczeniu różnych postaci schizofrenii. Jego mechanizm działania polega na oddziaływaniu z receptorami zależnymi od dopaminy (D2 i D3). Lek jest wydawany na podstawie recepty. Wskazania do stosowania to ostre i przewlekłe psychozy w schizofrenii, zwłaszcza z objawami upośledzonej aktywności. Przewlekłe psychozy alkoholowe, zaburzenia psychosomatyczne. Zaburzenia depresyjne, gdy inne leki przeciwdepresyjne są nieskuteczne lub ich zastosowanie jest niemożliwe.

Amisulpryd Apotex

Amisulpryd Apotex to lek przeciwpsychotyczny z grupy pochodnych benzamidu. Wiąże się wybiórczo z receptorami dopaminowymi podtypu D2/D3, do których wykazuje duże powinowactwo. Jest stosowany w ostrej i przewlekłej schizofrenii z objawami pozytywnymi (np.: urojenia, omamy, zaburzenia myślenia) i/lub objawami negatywnymi (np.: stępienie uczuć, wycofanie emocjonalne i socjalne), także u chorych z przewagą objawów negatywnych. Lek jest dostępny na receptę.

Amisulpryd Aurobindo

Amisulpryd Aurobindo to lek przeciwpsychotyczny, który zawiera substancję czynną o nazwie amisulpryd. Jest on stosowany w leczeniu choroby zwanej schizofrenią, która może sprawić, że chory czuje, widzi lub słyszy rzeczy, które nie istnieją (omamy), ma dziwne i przerażające myśli (urojenia), zmienia sposób działania i odczuwa samotność. Lek ten jest dostępny na receptę.

Amisulpryd Aurovitas

Amisulpryd Aurovitas to lek przeciwpsychotyczny z grupy pochodnych benzamidu. Jest stosowany w ostrej i przewlekłej schizofrenii z objawami pozytywnymi (np. urojenia, omamy, zaburzenia myślenia) i/lub objawami negatywnymi (np. stępienie uczuć, wycofanie emocjonalne i socjalne). Lek jest dostępny na receptę.

Amisulpryd Holsten

Amisulpryd Holsten to lek przeciwpsychotyczny i neuroleptyczny, który jest dostępny na receptę. Substancja czynna, amisulpryd, działa poprzez wybiórcze wiązanie się z receptorami dopaminergicznymi, co pomaga w łagodzeniu objawów schizofrenii. Lek jest stosowany w leczeniu ostrej i przewlekłej schizofrenii z objawami pozytywnymi, takimi jak urojenia, omamy, zaburzenia myślenia, oraz objawami negatywnymi, takimi jak stępienie uczuć, wycofanie emocjonalne i społeczne.

Amitriptylinum VP

Amitriptylinum VP to lek przeciwdepresyjny, który należy do grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Substancją czynną zawartą w preparacie jest amitryptylina. Lek ten stosuje się w leczeniu depresji, a zwłaszcza stanów, w których pacjent wymaga uspokojenia. Amitriptylinum VP jest dostępny na receptę.

Amsulgen

Amsulgen to lek zawierający substancję czynną amisulpryd, który należy do grupy leków o działaniu przeciwpsychotycznym. Jest stosowany w leczeniu ostrej i przewlekłej schizofrenii z objawami pozytywnymi (np. urojenia, omamy, zaburzenia myślenia) i/lub objawami negatywnymi (np. stępienie uczuć, wycofanie emocjonalne i społeczne). Lek jest dostępny na receptę.

Anafranil

Anafranil to lek przeciwdepresyjny, który ma postać tabletek powlekanych. Stosuje się go w leczeniu stanów depresyjnych o różnych przyczynach i objawach, takich jak depresja endogenna, reaktywna czy nerwicowa. Jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania obejmują również zespoły natręctw, fobie i napady lęku. U dzieci powyżej 5 roku życia preparat jest wskazany do leczenia moczenia nocnego.

Anafranil SR 75

Anafranil SR 75 to lek przeciwdepresyjny dostępny na receptę, który ma postać tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu. Głównym składnikiem jest klomipramina. Stosuje się go w leczeniu stanów depresyjnych o różnych przyczynach i objawach, takich jak depresja endogenna, reaktywna, nerwicowa, organiczna, maskowana oraz inwolucyjne postaci depresji. Lek jest również wskazany w leczeniu zespołów natręctw, napadów lęku, fobii oraz moczenia nocnego u dzieci powyżej 5 roku życia.

Andepin

Andepin to lek przeciwdepresyjny, który zawiera fluoksetynę należącą do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Jest stosowany w leczeniu zaburzeń depresyjnych, nerwicy natręctw i bulimii. Lek ten jest dostępny na receptę.

Andepram

Andepram to lek przeciwdepresyjny, który zwiększa poziom serotoniny w mózgu. Zakłócenia w wytwarzaniu serotoniny odgrywają dużą rolę w rozwijaniu się depresji i podobnych zaburzeń. Lek jest stosowany w leczeniu zaburzeń depresyjnych, zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez agorafobii, lęku społecznego oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Andepram jest dostępny na receptę.

Aneptinex

Aneptinex to lek przeciwdepresyjny dostępny na receptę. Zawiera sól sodową tianeptyny. Stosowany jest w leczeniu stanów depresyjnych o dużym, umiarkowanym bądź małym nasileniu. Zalecana dawka wynosi 12,5 mg 3 razy na dobę (rano, w południe i wieczorem), przed posiłkami.

Leki psychotropowe, antydepresanty

Wykaz leków stosowanych w leczeniu chorób o podłożu psychicznym. Spis leków uwzględnia nie tylko leki psychiatryczne dla dzieci, ale także dla dorosłych, które mogą być stosowane w zwalczaniu wielu różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. Ponadto zawiera wyroby medyczne i suplementy, które mogą wspierać prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i zapobiegać nawrotom stanów depresyjnych. Znajdziesz tu ulotki leków oraz opinie pacjentów o lekach psychiatrycznych.

Zobacz także:

ADHD – zespół nadpobudliwości ruchowej
Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD)
Depresja
Dysleksja
Schizofrenia
Preparaty na sen i uspokojenie
Uzależnienie od alkoholu (alkoholizm)
Zaburzenia lękowe (nerwica)

Nie walcz ze sobą tylko z chorobą

Depresja to choroba, której nie widać. Pacjent często uśmiecha się jak zawsze, pracuje, śpi i je do czasu, aż nie jest w stanie wstać z łóżka. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, w przypadku pierwszych podejrzeń warto skonsultować się z psychiatrą i wdrożyć zalecone leczenie. Trafnie postawiona diagnoza oraz odpowiednie leki psychiatryczne zatrzymają rozwój choroby i umożliwią pacjentowi normalne funkcjonowanie.

Czym jest i na czym dokładnie polega depresja?

Depresja nazywana jest przez psychologów chorobą podstępną. Kultura w jakiej żyjemy, wymaga od nas maksymalnego wysiłku i sukcesu, nawet gdy nie mamy na to siły. A czasem to właśnie brak energii jest wynikiem poważnej choroby, a nie np. „lenia”, jak dzieci często słyszą o sobie w szkole.

Reakcja pacjenta na pierwsze objawy depresji ma też z reguły charakter obronny – „skoro mam gorszy nastrój to na pewno moja wina, muszę się bardziej postarać”. Niestety, nic bardziej błędnego, bo człowiek chory na depresję, im bardziej się stara, tym bardziej choruje. Musimy także pamiętać, że depresja jest chorobą śmiertelną – nieleczona prowadzi bardzo często do samobójstw. Dlatego bardzo ważna jest konsultacja z psychiatrą w przypadku powtarzających się i przedłużających objawów zmęczenia, niechęci do jedzenia i seksu, zbyt dużej potrzeby snu, utraty koncentracji, częstych stanów lękowych.

W jaki sposób działają leki psychotropowe na depresję?

Dobrze ustawione leki psychiatryczne, zarówno te na receptę, jak i dostępne bez recepty, wyrównują poziom serotoniny w mózgu – bez tej substancji nie jesteśmy w stanie sprawnie funkcjonować. Po prostu depresja jest chorobą wymagającą leków, a także często wsparcia psychoterapii.

Nie tylko depresja wymaga konsultacji psychiatrycznej. Jesteśmy ofiarami chorób cywilizacyjnych, ale i genetycznych. Stany psychotyczne, maniakalno-depresyjne, czy schizofrenia, to schorzenia, z którymi współczesna medycyna radzi sobie coraz lepiej. Bardzo istotne w leczeniu psychiatrycznym jest regularne i w wielu przypadkach długie stosowanie farmaceutyków (leki psychiatryczne). Dlatego choroby o podłożu psychicznym wymagają od pacjenta dyscypliny w przyjmowaniu leków, którą ułatwia łatwy dostęp do pełnej i aktualnej bazy. Wiele medykamentów psychiatrycznych ma tańsze zamienniki, które niczym nie ustępują w działaniu, za to przynoszą ulgę również w kieszeni pacjenta.

Rodzaje leków psychotropowych

Do grupy leków psychotropowych są zaliczane wszystkie środki farmakologiczne, które mają wpływ na funkcje psychiczne, jednak trzeba wiedzieć, że należą do nich również preparaty, których zasadnicze działanie nie jest ukierunkowane na psychikę. Istnieje wiele klasyfikacji tego typu środków leczniczych, bazujących między innymi na budowie chemicznej, mechanizmach neurofizjologicznych, biochemicznych itp.
Jedną z popularniejszych klasyfikacji jest tzw. podział szwajcarski. Lista ta obejmuje następujące leki psychotropowe:

 • w węższym sensie – preparaty neuroleptyczne (przeciwpsychotyczne),
 • w szerszym rozumieniu – środki nasenne, przeciwpadaczkowe, przeciwbólowe oraz pobudzające.

Nie jest to oczywiście jedyna klasyfikacja leków psychiatrycznych. Polscy naukowcy wyodrębnili następujące grupy preparatów psychotropowych, do których należą środki:

 • neuroleptyczne, które znajdują zastosowanie przede wszystkim w zwalczaniu objawów towarzyszących psychozom (omamy, urojenia, pobudzenie, zakłócenia emocjonalne, wycofanie społeczne itp.), tego typu preparaty ograniczają ogólną aktywność mózgu, ale ich działanie nie sprowadza się jedynie do uspokajania chorego,
  przeciwdepresyjne, oddziałujące na ośrodki nerwowe odpowiedzialne za regulację nastroju, napędu oraz lęków,
 • normotymiczne, które mają za zadanie stabilizację nastroju oraz napędu psychoruchowego, mogą być stosowane między innymi w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej,
 • przeciwlękowe, redukujące nasilenie lęku towarzyszącego różnego rodzaju stanom chorobowym, do najczęściej stosowanych środków przeciwlękowych należą benzodiazepiny, które poza tym, że eliminują lęk, wykazują działanie nasenne, uspokajające, przeciwdrgawkowe i amnestyczne,
 • nasenne, do których należą preparaty powodujące szybsze zasypianie oraz wywołujące spokojniejszy głęboki sen,
  nootropowe i prokognitywne, mające za zadanie poprawę funkcji poznawczych, w szczególności pamięci, kreatywności i motywacji, poprzez aktywizowanie oraz usprawnienie procesów ośrodkowego układu nerwowego.

Środki normotymiczne

Jedną z grup zaliczanych do leków psychotropowych są środki normotymiczne. Są to preparaty normalizujące zaburzenia nastroju, które początkowo były stosowane z zupełnie innych wskazań, na przykład w celu przeciwdziałania napadom padaczki. Ta dość niejednorodna kategoria obejmuje substancje charakteryzujące się zróżnicowaną budową chemiczną, mechanizmem działania oraz profilem działań niepożądanych.

Środki normotymiczne zasadniczo dzieli się na dwie grupy:

 • I generacja, która obejmuje sole litu oraz preparaty przeciwdrgawkowe (kwas walproinowy, walpromid, karbamazepina),
 • II generacja, w której skład wchodzą atypowe leki psychotropowe (klozapina, kwetiapina, olanzapina, arypiprazol, lamotrygina, risperidon oraz ziprasidon).

Preparaty normotymiczne są bardzo często stosowane w profilaktyce nawrotów faz choroby afektywnej dwubiegunowej, ale dobrze sprawdzają się również jako metoda potencjalizacji w leczeniu wielu innych schorzeń psychicznych takich jak, chociażby schizofrenia. Tego typu środki na ogół są przepisywane do stosowania przewlekłego, a ich dawkowanie powinno być uzależnione od stężenia leku w surowicy krwi ze względu na możliwość zatrucia.

Psychotropowe leki normotymiczne, z których listą można zapoznać się za pośrednictwem naszego serwisu, poprawiają nastrój pacjenta, zwiększają jego motywację do działania, a także wpływają na pozytywne nastawienie do życia, nie wywołując przy tym senności czy spowolnienia.

Środki nasenne

Do leków psychotropowych należy również szeroka gama środków nasennych, które wspomagają proces zasypiania, wyciszają oraz uspokajają. Tego typu preparaty farmakologiczne zwykle są dostępne w postaci tabletek, rzadziej w innych formach. Różnią się nie tylko budową chemiczną, ale także wieloma innymi właściwościami, w tym między innymi siłą działania nasennego.

Pod względem klinicznym środki nasenne można podzielić na:

 • preparaty ułatwiające zasypianie,
 • preparaty przedłużające oraz pogłębiające sen.

Ponadto istnieje podział ze względu na budowę chemiczną, który obejmuje następujące leki nasenne:

 • pochodne benzodiazepiny, które poza działaniem nasennym i uspokajającym wykazują właściwości przeciwlękowe, przeciwdrgawkowe oraz zwiotczające mięśnie, dodatkowo mogą zmniejszać agresję, a także działać amnestycznie (znosząc pamięć) i ogólnie znieczulająco,
 • pochodne kwasu barbiturowego, które w małych dawkach wywołują stan relaksacji, prowadząc do uspokojenia i wyciszenia; tego typu leki psychotropowe zostały wycofane z list środków leczniczych w większości krajów świata ze względu na potencjał uzależniający i toksyczne działanie przy przedawkowaniu,
 • pozostałe leki niebarbiturowe, w których skład wchodzą środki zupełnie różne od kwasu barbiturowego wywierające podobny wpływ na układ nerwowy, w mniejszych dawkach działając uspokajająco, natomiast w większych nasennie.

Z tego rodzaju leków psychotropowych stosowane są u nas np. MIDAZOLAM ACCORD, DOBROSON oraz IMOVANE.

Środki nootropowe

Lecznicze preparaty nootropowe są stosowane przede wszystkim w celu poprawy funkcji pamięciowych, szybkości myślenia oraz koncentracji. Niektóre tego typu środki są dostępne wyłącznie na receptę i mają status leków psychotropowych. W medycynie są zapisywane głównie w stanach otępiennych, zawrotach głowy wywołanych niedostatecznym ukrwieniem, zaburzeniach pamięci, a także w chorobie Alzheimera.

Środki nootropowe mają za zadanie wspomaganie prawidłowego funkcjonowania gospodarki neuronalnej, a co za tym idzie, lepszego przyjmowania cząsteczek glukozy i tlenu do komórek. Do tego typu preparatów zalicza się bardzo wiele substancji, spośród których można wymienić, chociażby takie związki czynne, jak:

 • piracetam,
 • winpocetyna,
 • teanina,
 • memantyna,
 • modafinil,
 • pochodne amfetaminy (np. dekstramfetamina).

Środków nootropowych wyróżnia się dość dużo, a grupa tego typu leków psychotropowych podlega nieustannym, dynamicznym zmianom. Niektóre substancje są uznawane za kolejne preparaty nootropowe, natomiast w przypadku innych okazuje się, że niekoniecznie mają one dobroczynny wpływ na funkcje poznawcze. W przeszłości podejrzewano np., że korzystne działanie na poprawę pamięci i koncentracji ma witamina B12, jednak ostatecznie dowiedziono, że substancja ta oddziałuje na wiele różnych struktur ludzkiego organizmu, ale nie do końca na układ nerwowy. Przykładowe nootropowe leki psychotropowe, które uwzględnia przygotowana przez nas lista to: ALZEPEZIL, AXURA, EBIXA oraz YASNAL.

Leki psychotropowe a ciąża

Stany depresyjne, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa czy zespół lęku napadowego – to coraz częściej rozpoznawane jednostki chorobowe w społeczeństwie, które diagnozowane są również u kobiet w ciąży. Leki psychotropowe należą do środków niewskazanych dla kobiet spodziewających się dziecka, a ich zastosowanie musi być uzasadnione stanem ciężkiego lub zaburzającego normalne funkcjonowanie schorzenia. Należy w miarę możliwości ograniczyć przyjmowanie tego typu preparatów na rzecz terapii mniej szkodliwej dla płodu, np. psychoterapii.

Ze względu na niewystarczającą ilość badań obejmujących kobiety w ciąży stosujące leki psychotropowe nie można jednoznacznie określić, które środki, w jakim stopniu oraz w którym trymestrze mogą stanowić zagrożenie dla dziecka. Większość dostępnych na rynku preparatów nasennych, normotymicznych oraz nootropowych przechodzi przez łożysko, w związku z czym istnieje możliwość niekorzystnego oddziaływania na płód. Niektóre środki psychiatryczne mogą zwiększać ryzyko urodzenia dziecka z wadą serca, inne np. przyczyniać się do przedwczesnego porodu.

Leki psychotropowe – skutki uboczne

Tak jak wszystkie inne środki lecznicze również leki psychotropowe mogą powodować różnego rodzaju działania niepożądane. Ich zażywanie jest związane z możliwością wystąpienia skutków ubocznych, jednak nie pojawią się one u każdego pacjenta oraz w takim samym stopniu nasilenia. Wiele zależy od indywidualnego doboru środka psychiatrycznego – jeśli lek zostanie właściwie dobrany, wówczas istnieje możliwość, że część działań niepożądanych w ogóle się nie pojawi.

Najczęściej występujące skutki uboczne zażywania leków psychotropowych to:

 • bezsenność lub nadmierna senność,
 • problemy z pamięcią i koncentracją,
 • drgawki,
 • nadmierny apetyt lub brak apetytu,
 • dolegliwości bólowe, w szczególności bóle głowy,
 • wymioty, biegunki i nudności,
 • nadmierna potliwość,
 • drżenie ciała.

Jednym z zagrożeń związanych ze stosowaniem środków psychiatrycznych jest także tzw. złośliwy zespół neuroleptyczny, który można rozpoznać po wzmożonym napięciu mięśniowym, znacznym wzroście temperatury ciała, zaburzeniach świadomości, wzroście ciśnienia tętniczego krwi oraz zaburzeniach rytmu serca. W takiej sytuacji należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, który powinien skierować pacjenta na leczenie szpitalne. Innym problemem jest zespół serotoninowy, który może wystąpić, kiedy osoba chora przyjmuje zbyt duże dawki leków psychotropowych przyczyniających się do zwiększenia poziomu serotoniny w mózgu.

Interakcje leków psychotropowych z alkoholem

Niektórzy pacjenci pomimo przyjmowania środków psychiatrycznych sięgają po alkohol. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że łączenie napojów alkoholowych zawierających etanol z niektórymi substancjami znajdującymi się w lekach psychotropowych może okazać się bardzo niebezpieczne dla zdrowia, a nawet dla życia. Takie kombinacje nie są wskazane, chociażby z uwagi na fakt, że pacjent na skutek zażycia środka wraz z alkoholem może odczuwać zwiększenie nasilenia skutków ubocznych.

Napoje alkoholowe oddziałują na wiele układów w organizmie, w tym między innymi na układ nerwowy, a więc tak samo, jak leki psychotropowe. Trudno jest przewidzieć skutki każdorazowego połączenia alkoholu ze środkiem psychiatrycznym, zwłaszcza że na taką interakcję ma wpływ wiele różnych czynników (aktualny stan zdrowia psychicznego, zdrowia fizycznego, stosowanie innych preparatów leczniczych). Pacjenci przyjmujący tego typu leki nie muszą zachowywać całkowitej abstynencji od alkoholu. Okazjonalne sięgnięcie po kieliszek wina czy wódki nie powinno być zagrożeniem, ale już spożywanie etanolu w większej ilości może prowadzić do wielu efektów niepożądanych, a w skrajnym przypadku nawet do zatrzymania oddechu i zgonu.

Przykładowe substancje czynne stosowane w lekach psychiatrycznych:

Depresja / zaburzenia lękowe:

Agomelatyna
Cytalopram
Duloksetyna
Escitalopram
Lamotrygina
Mirtazapina
Wenlafaksyna

Schizofrenia, epizody maniakalne:

Arypiprazol
Kwetiapina
Olanzapina
Rysperydon

ADHD:

Metylofenidat

Bezsenność i uspokojenie:

Midazolam
Zolpidem