LEKI PSYCHIATRYCZNE

Nie walcz ze sobą tylko z chorobą

Depresja to choroba, której nie widać. Pacjent często uśmiecha się jak zawsze, pracuje, śpi i je do czasu, aż nie jest w stanie wstać z łóżka. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, w przypadku pierwszych podejrzeń warto skonsultować się z psychiatrą i wdrożyć zalecone leczenie. Trafnie postawiona diagnoza oraz odpowiednie leki psychiatryczne zatrzymają rozwój choroby i umożliwią pacjentowi normalne funkcjonowanie.

psychiatria leki

Czym jest i na czym dokładnie polega depresja?

Depresja nazywana jest przez psychologów chorobą podstępną. Kultura w jakiej żyjemy, wymaga od nas maksymalnego wysiłku i sukcesu, nawet gdy nie mamy na to siły. A czasem to właśnie brak energii jest wynikiem poważnej choroby, a nie np. „lenia”, jak dzieci często słyszą o sobie w szkole.
Reakcja pacjenta na pierwsze objawy depresji ma też z reguły charakter obronny – „skoro mam gorszy nastrój to na pewno moja wina, muszę się bardziej postarać”. Niestety, nic bardziej błędnego, bo człowiek chory na depresję, im bardziej się stara, tym bardziej choruje. Musimy także pamiętać, że depresja jest chorobą śmiertelną – nieleczona prowadzi bardzo często do samobójstw. Dlatego bardzo ważna jest konsultacja z psychiatrą w przypadku powtarzających się i przedłużających objawów zmęczenia, niechęci do jedzenia i seksu, zbyt dużej potrzeby snu, utraty koncentracji, częstych stanów lękowych.

W jaki sposób działają leki psychotropowe na depresję?

Dobrze ustawione leki psychiatryczne, zarówno te na receptę, jak i dostępne bez recepty, wyrównują poziom serotoniny w mózgu – bez tej substancji nie jesteśmy w stanie sprawnie funkcjonować. Po prostu depresja jest chorobą wymagającą leków, a także często wsparcia psychoterapii.

Nie tylko depresja wymaga konsultacji psychiatrycznej. Jesteśmy ofiarami chorób cywilizacyjnych, ale i genetycznych. Stany psychotyczne, maniakalno-depresyjne, czy schizofrenia, to schorzenia, z którymi współczesna medycyna radzi sobie coraz lepiej. Bardzo istotne w leczeniu psychiatrycznym jest regularne i w wielu przypadkach długie stosowanie farmaceutyków (leki psychiatryczne). Dlatego choroby o podłożu psychicznym wymagają od pacjenta dyscypliny w przyjmowaniu leków, którą ułatwia łatwy dostęp do pełnej i aktualnej bazy. Wiele medykamentów psychiatrycznych ma tańsze zamienniki, które niczym nie ustępują w działaniu, za to przynoszą ulgę również w kieszeni pacjenta.

Zapoznaj się z listą leków psychiatrycznych oraz opiniami pacjentów

Poniżej znajduje się wykaz leków stosowanych w psychiatrii, leków stosowanych w leczeniu chorób o podłożu psychicznym np. nerwica, depresja, lęki, omamy itp. Znajdziesz tu ulotki leków oraz opinie pacjentów o lekach psychiatrycznych. Przygotowana przez nas lista uwzględnia nie tylko leki psychiatryczne dla dzieci, ale także dla dorosłych, które mogą być stosowane w zwalczaniu wielu różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. Ponadto zawiera wyroby medyczne i suplementy, które mogą wspierać prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i zapobiegać nawrotom stanów depresyjnych.

Rodzaje

Do grupy leków psychotropowych są zaliczane wszystkie środki farmakologiczne, które mają wpływ na funkcje psychiczne, jednak trzeba wiedzieć, że należą do nich również preparaty, których zasadnicze działanie nie jest ukierunkowane na psychikę. Istnieje wiele klasyfikacji tego typu środków leczniczych, bazujących między innymi na budowie chemicznej, mechanizmach neurofizjologicznych, biochemicznych itp.
Jedną z popularniejszych klasyfikacji jest tzw. podział szwajcarski. Lista ta obejmuje następujące leki psychotropowe:

 • w węższym sensie – preparaty neuroleptyczne (przeciwpsychotyczne),
 • w szerszym rozumieniu – środki nasenne, przeciwpadaczkowe, przeciwbólowe oraz pobudzające.

Nie jest to oczywiście jedyna klasyfikacja leków psychiatrycznych. Polscy naukowcy wyodrębnili następujące grupy preparatów psychotropowych, do których należą środki:

 • neuroleptyczne, które znajdują zastosowanie przede wszystkim w zwalczaniu objawów towarzyszących psychozom (omamy, urojenia, pobudzenie, zakłócenia emocjonalne, wycofanie społeczne itp.), tego typu preparaty ograniczają ogólną aktywność mózgu, ale ich działanie nie sprowadza się jedynie do uspokajania chorego,
 • przeciwdepresyjne, oddziałujące na ośrodki nerwowe odpowiedzialne za regulację nastroju, napędu oraz lęków,
 • normotymiczne, które mają za zadanie stabilizację nastroju oraz napędu psychoruchowego, mogą być stosowane między innymi w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej,
 • przeciwlękowe, redukujące nasilenie lęku towarzyszącego różnego rodzaju stanom chorobowym, do najczęściej stosowanych środków przeciwlękowych należą benzodiazepiny, które poza tym, że eliminują lęk, wykazują działanie nasenne, uspokajające, przeciwdrgawkowe i amnestyczne,
 • nasenne, do których należą preparaty powodujące szybsze zasypianie oraz wywołujące spokojniejszy głęboki sen,
 • nootropowe i prokognitywne, mające za zadanie poprawę funkcji poznawczych, w szczególności pamięci, kreatywności i motywacji, poprzez aktywizowanie oraz usprawnienie procesów ośrodkowego układu nerwowego.

Środki normotymiczne

Jedną z grup zaliczanych do leków psychotropowych są środki normotymiczne. Są to preparaty normalizujące zaburzenia nastroju, które początkowo były stosowane z zupełnie innych wskazań, na przykład w celu przeciwdziałania napadom padaczki. Ta dość niejednorodna kategoria obejmuje substancje charakteryzujące się zróżnicowaną budową chemiczną, mechanizmem działania oraz profilem działań niepożądanych.

Środki normotymiczne zasadniczo dzieli się na dwie grupy:

 • I generacja, która obejmuje sole litu oraz preparaty przeciwdrgawkowe (kwas walproinowy, walpromid, karbamazepina),
 • II generacja, w której skład wchodzą atypowe leki psychotropowe (klozapina, kwetiapina, olanzapina, arypiprazol, lamotrygina, risperidon oraz ziprasidon).

Preparaty normotymiczne są bardzo często stosowane w profilaktyce nawrotów faz choroby afektywnej dwubiegunowej, ale dobrze sprawdzają się również jako metoda potencjalizacji w leczeniu wielu innych schorzeń psychicznych takich jak, chociażby schizofrenia. Tego typu środki na ogół są przepisywane do stosowania przewlekłego, a ich dawkowanie powinno być uzależnione od stężenia leku w surowicy krwi ze względu na możliwość zatrucia.

Psychotropowe leki normotymiczne, z których listą można zapoznać się za pośrednictwem naszego serwisu, poprawiają nastrój pacjenta, zwiększają jego motywację do działania, a także wpływają na pozytywne nastawienie do życia, nie wywołując przy tym senności czy spowolnienia.

Środki nasenne

Do leków psychotropowych należy również szeroka gama środków nasennych, które wspomagają proces zasypiania, wyciszają oraz uspokajają. Tego typu preparaty farmakologiczne zwykle są dostępne w postaci tabletek, rzadziej w innych formach. Różnią się nie tylko budową chemiczną, ale także wieloma innymi właściwościami, w tym między innymi siłą działania nasennego.

Pod względem klinicznym środki nasenne można podzielić na:

  • preparaty ułatwiające zasypianie,
  • preparaty przedłużające oraz pogłębiające sen.
    Ponadto istnieje podział ze względu na budowę chemiczną, który obejmuje następujące leki nasenne:

    • pochodne benzodiazepiny, które poza działaniem nasennym i uspokajającym wykazują właściwości przeciwlękowe, przeciwdrgawkowe oraz zwiotczające mięśnie, dodatkowo mogą zmniejszać agresję, a także działać amnestycznie (znosząc pamięć) i ogólnie znieczulająco,
    • pochodne kwasu barbiturowego, które w małych dawkach wywołują stan relaksacji, prowadząc do uspokojenia i wyciszenia; tego typu leki psychotropowe zostały wycofane z list środków leczniczych w większości krajów świata ze względu na potencjał uzależniający i toksyczne działanie przy przedawkowaniu,
    • pozostałe leki niebarbiturowe, w których skład wchodzą środki zupełnie różne od kwasu barbiturowego wywierające podobny wpływ na układ nerwowy, w mniejszych dawkach działając uspokajająco, natomiast w większych nasennie.

Z tego rodzaju leków psychotropowych stosowane są u nas np. MIDAZOLAM ACCORD, DOBROSON oraz IMOVANE.

Środki nootropowe

Lecznicze preparaty nootropowe są stosowane przede wszystkim w celu poprawy funkcji pamięciowych, szybkości myślenia oraz koncentracji. Niektóre tego typu środki są dostępne wyłącznie na receptę i mają status leków psychotropowych. W medycynie są zapisywane głównie w stanach otępiennych, zawrotach głowy wywołanych niedostatecznym ukrwieniem, zaburzeniach pamięci, a także w chorobie Alzheimera.

Środki nootropowe mają za zadanie wspomaganie prawidłowego funkcjonowania gospodarki neuronalnej, a co za tym idzie, lepszego przyjmowania cząsteczek glukozy i tlenu do komórek. Do tego typu preparatów zalicza się bardzo wiele substancji, spośród których można wymienić, chociażby takie związki czynne, jak:

    • piracetam,
    • winpocetyna,
    • teanina,
    • memantyna,
    • modafinil,
    • pochodne amfetaminy (np. dekstramfetamina).

Środków nootropowych wyróżnia się dość dużo, a grupa tego typu leków psychotropowych podlega nieustannym, dynamicznym zmianom. Niektóre substancje są uznawane za kolejne preparaty nootropowe, natomiast w przypadku innych okazuje się, że niekoniecznie mają one dobroczynny wpływ na funkcje poznawcze. W przeszłości podejrzewano np., że korzystne działanie na poprawę pamięci i koncentracji ma witamina B12, jednak ostatecznie dowiedziono, że substancja ta oddziałuje na wiele różnych struktur ludzkiego organizmu, ale nie do końca na układ nerwowy.
Przykładowe nootropowe leki psychotropowe, które uwzględnia przygotowana przez nas lista to: ALZEPEZIL, AXURA, EBIXA oraz YASNAL.

Leki psychotropowe a ciąża

Stany depresyjne, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa czy zespół lęku napadowego – to coraz częściej rozpoznawane jednostki chorobowe w społeczeństwie, które diagnozowane są również u kobiet w ciąży. Leki psychotropowe należą do środków niewskazanych dla kobiet spodziewających się dziecka, a ich zastosowanie musi być uzasadnione stanem ciężkiego lub zaburzającego normalne funkcjonowanie schorzenia. Należy w miarę możliwości ograniczyć przyjmowanie tego typu preparatów na rzecz terapii mniej szkodliwej dla płodu, np. psychoterapii.

Ze względu na niewystarczającą ilość badań obejmujących kobiety w ciąży stosujące leki psychotropowe nie można jednoznacznie określić, które środki, w jakim stopniu oraz w którym trymestrze mogą stanowić zagrożenie dla dziecka. Większość dostępnych na rynku preparatów nasennych, normotymicznych oraz nootropowych przechodzi przez łożysko, w związku z czym istnieje możliwość niekorzystnego oddziaływania na płód. Niektóre środki psychiatryczne mogą zwiększać ryzyko urodzenia dziecka z wadą serca, inne np. przyczyniać się do przedwczesnego porodu.

Skutki uboczne

Tak jak wszystkie inne środki lecznicze również leki psychotropowe mogą powodować różnego rodzaju działania niepożądane. Ich zażywanie jest związane z możliwością wystąpienia skutków ubocznych, jednak nie pojawią się one u każdego pacjenta oraz w takim samym stopniu nasilenia. Wiele zależy od indywidualnego doboru środka psychiatrycznego – jeśli lek zostanie właściwie dobrany, wówczas istnieje możliwość, że część działań niepożądanych w ogóle się nie pojawi.

Najczęściej występujące skutki uboczne zażywania leków psychotropowych to:

    • bezsenność lub nadmierna senność,
    • problemy z pamięcią i koncentracją,
    • drgawki,
    • nadmierny apetyt lub brak apetytu,
    • dolegliwości bólowe, w szczególności bóle głowy,
    • wymioty, biegunki i nudności,
    • nadmierna potliwość,
    • drżenie ciała.

Jednym z zagrożeń związanych ze stosowaniem środków psychiatrycznych jest także tzw. złośliwy zespół neuroleptyczny, który można rozpoznać po wzmożonym napięciu mięśniowym, znacznym wzroście temperatury ciała, zaburzeniach świadomości, wzroście ciśnienia tętniczego krwi oraz zaburzeniach rytmu serca. W takiej sytuacji należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, który powinien skierować pacjenta na leczenie szpitalne. Innym problemem jest zespół serotoninowy, który może wystąpić, kiedy osoba chora przyjmuje zbyt duże dawki leków psychotropowych przyczyniających się do zwiększenia poziomu serotoniny w mózgu.

Interakcje leków psychotropowych z alkoholem

Niektórzy pacjenci pomimo przyjmowania środków psychiatrycznych sięgają po alkohol. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że łączenie napojów alkoholowych zawierających etanol z niektórymi substancjami znajdującymi się w lekach psychotropowych może okazać się bardzo niebezpieczne dla zdrowia, a nawet dla życia. Takie kombinacje nie są wskazane, chociażby z uwagi na fakt, że pacjent na skutek zażycia środka wraz z alkoholem może odczuwać zwiększenie nasilenia skutków ubocznych.

Napoje alkoholowe oddziałują na wiele układów w organizmie, w tym między innymi na układ nerwowy, a więc tak samo, jak leki psychotropowe. Trudno jest przewidzieć skutki każdorazowego połączenia alkoholu ze środkiem psychiatrycznym, zwłaszcza że na taką interakcję ma wpływ wiele różnych czynników (aktualny stan zdrowia psychicznego, zdrowia fizycznego, stosowanie innych preparatów leczniczych). Pacjenci przyjmujący tego typu leki nie muszą zachowywać całkowitej abstynencji od alkoholu. Okazjonalne sięgnięcie po kieliszek wina czy wódki nie powinno być zagrożeniem, ale już spożywanie etanolu w większej ilości może prowadzić do wielu efektów niepożądanych, a w skrajnym przypadku nawet do zatrzymania oddechu i zgonu.

ABILIFY

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek ABILIFY tabletki zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej chorujących na...

ABILIFY MAINTENA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Abilify Maintena zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii – choroby z takimi objawami, jak słyszenie, widzenie i czucie...

ABSENOR

Lek stosowany w leczeniu niektórych postaci padaczki, takich jak: pewne postaci krótkotrwałych napadów nieświadomości, rytmiczne napady drgawkowe, - mieszane postacie wyżej wymienionych zaburzeń, nagłe skurcze mięśni, napady padaczkowe z nagłą utratą siły mięśniowej.

ACIPREX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Aciprex zawiera escytalopram i jest stosowany w leczeniu depresji (dużych epizodów depresji), zaburzeń lękowych (takich jak napady lęku panicznego z agorafobią lub bez agorafobii (lęk przed znalezieniem się...

ADASUVE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek ADASUVE zawiera substancję czynną loksapinę, należącą do leków przeciwpsychotycznych. Lek ADASUVE działa poprzez blokowanie pewnych związków chemicznych w mózgu (neuroprzekaźników), takich jak dopamina i serotonina, co skutkuje...

ADAVIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Adavin jest lekiem zwiększającym ukrwienie w tkankach, szczególnie w ośrodkowym układzie nerwowym oraz poprawiającym przepływ w układzie krążenia. Adavin pobudza metabolizm komórek mózgu, zmniejsza opór naczyniowy i zapobiega agregacji płytek...

ADEPEND

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Adepend 50 mg tabletki powlekane jest stosowany w ramach ogólnego programu leczenia alkoholizmu. W celu zmniejszenia ryzyka nawrotu choroby, jako lek wspomagający abstynencję oraz zmniejszający potrzebę napicia się alkoholu...

AFOBAM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancja czynna leku Afobam – alprazolam należy do grupy leków nazywanej pochodnymi benzodiazepiny i wykazuje działanie przeciwlękowe. Afobam wskazany jest w krótkotrwałym leczeniu: • zespołu lęku uogólnionego • zespołu lęku napadowego z agorafobią...

AGODEPRIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Agodeprin zawiera substancję czynną agomelatynę, należącą do grupy tzw. leków przeciwdepresyjnych. Lekarz przepisał pacjentowi Agodeprin w celu leczenia depresji. Agodeprin stosuje się u osób dorosłych. Depresja jest przewlekłym zaburzeniem nastroju,...

AGOLEK

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Agolek zawiera substancję czynną agomelatynę. Należy do grupy produktów nazywanych lekami przeciwdepresyjnymi i został przepisany w celu leczenia depresji. Agolek jest stosowany u dorosłych. Depresja jest przewlekłym zaburzeniem nastroju,...

AGOMELATINE +PHARMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Agomelatine +pharma zawiera substancję czynną agomelatynę. Należy do grupy leków przeciwdepresyjnych i został przepisany w celu leczenia depresji. Agomelatine +pharma jest stosowany u dorosłych. Depresja jest przewlekłym zaburzeniem...

AGOMELATINE ADAMED

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Agomelatine Adamed zawiera substancję czynną agomelatynę. Należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwdepresyjnymi i został przepisany w celu leczenia depresji. Lek Agomelatine Adamed jest stosowany u dorosłych. Depresja jest przewlekłym...

AGOMELATINE NEUROPHARMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Agomelatine NeuroPharma zawiera aktywny składnik agomelatynę. Należy do grupy leków przeciwdepresyjnych i został przepisany w celu leczenia depresji. Agomelatine NeuroPharma jest stosowany u dorosłych. Depresja jest przewlekłym zaburzeniem nastroju,...

AGOMELATYNA EGIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Agomelatyna Egis zawiera aktywny składnik agomelatynę. Należy do grupy leków przeciwdepresyjnych został przepisany w celu leczenia depresji. Lek Agomelatyna Egis jest stosowany u dorosłych. Depresja jest przewlekłym zaburzeniem...

ALCRENO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku Alcreno jest kwetiapina. Kwetiapina należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Są to leki stosowane w leczeniu chorób, które mogą być przyczyną następujących objawów: • pacjent...

ALPRAGEN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Alpragen zawiera substancję czynną alprazolam, która należy do grupy leków zwanych benzodiazepinami. Uważa się, że alprazolam zwiększa aktywność receptorów GABA, występujących w mózgu. Alprazolam stosuje się przez krótki okres w...

ALPRAZOLAM AUROVITAS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku jest alprazolam. Należy on do grupy leków nazywanych benzodiazepinami. Alprazolam działa na ośrodkowy układ nerwowy, zmniejszając lęk. Ma również działanie uspokajające, wywołujące senność i efekt...

ALPROX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku jest alprazolam. Należy on do grupy leków nazywanych benzodiazepinami. Alprazolam działa na ośrodkowy układ nerwowy, zmniejszając lęk i depresję. Ma również działanie uspokajające i zwiotczające mięśnie. Lek...

ALVENTA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Alventa jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI). Leki z tej grupy stosowane są w leczeniu depresji oraz innych...

ALZEPEZIL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Alzepezil należy do grupy leków zwanych inhibitorami acetylocholinesterazy. Stosuje się go w leczeniu objawów otępienia u pacjentów ze zdiagnozowaną choroba Alzheimera w postaci łagodnej do umiarkowanie ciężkiej. Lek poprawia...

AMISAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Amisulpryd należy do grupy leków przeciwpsychotycznych, które pomagają kontrolować objawy choroby psychicznej zwanej schizofrenią. Do objawów schizofrenii należą urojenia (dziwne lub nietypowe myśli), omamy (pacjent widzi lub słyszy rzeczy,...

AMISULPRYD AUROBINDO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Amisulpryd Aurobindo zawiera lek o nazwie amisulpryd. Należy do grupy leków zwanych "lekami przeciwpsychotycznymi”. Jest on stosowany w leczeniu choroby zwanej schizofrenią. Schizofrenia może sprawić, że chory...

AMISULPRYD AUROVITAS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Amisulpryd Aurovitas zawiera lek o nazwie amisulpryd. Należy do grupy leków zwanych "lekami przeciwpsychotycznymi”. Jest on stosowany w leczeniu choroby zwanej schizofrenią. Schizofrenia może sprawić, że chory czuje,...

AMITRIPTYLINUM VP

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Amitriptylinum VP to lek przeciwdepresyjny. Dokładny mechanizm jego działania jest nieznany. Przypuszcza się jednak, że amitryptylina wpływa na przemiany niektórych substancji w mózgu i nasila przewodzenie impulsów...

AMSULGEN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Amsulgen zawiera jako substancję czynną amisulpryd. Amisulpryd należy do grupy leków przeciwpsychotycznych, które pomagają kontrolować objawy choroby psychicznej zwanej schizofrenią. Do objawów schizofrenii należą: · urojenia (dziwne lub nietypowe...

ANAFRANIL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Anafranil jest lekiem w postaci tabletek powlekanych, zawierającym jako substancję czynną chlorowodorek klomipraminy, który należy do grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Lek Anafranil stosuje się w leczeniu stanów depresyjnych...

ANAFRANIL SR 75

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Anafranil SR 75 jest lekiem w postaci tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu, zawierającym jako substancję czynną chlorowodorek klomipraminy, który należy do grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Lek Anafranil SR...

ANDEPIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Andepin zawiera fluoksetynę, która jest lekiem przeciwdepresyjnym. Mechanizm działania fluoksetyny polega na hamowaniu zwrotnego wychwytu serotoniny przez neurony ośrodkowego układu nerwowego. Po podaniu doustnym fluoksetyna dobrze wchłania się z...

ANEPTINEX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Aneptinex należy do grupy określanej jako leki przeciwdepresyjne. Lek Aneptinex jest stosowany w stanach depresyjnych o dużym, umiarkowanym bądź małym nasileniu. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną...

ANTINERVINUM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Antinervinum jest produktem leczniczym roślinnym, przeznaczonym do tradycyjnego stosowania, którego skuteczność w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Antinervinum stosuje się tradycyjnie w stanach...

ANZORIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Olanzapina należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Anzorin jest stosowany w leczeniu choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w rzeczywistości,...

APIPRAX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Apiprax zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Lek stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej, chorujących na chorobę...

APO-RISPERID

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Apo-Risperid należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Apo-Risperid stosuje się w: • leczeniu schizofrenii - stanu, w którym pacjent może widzieć, słyszeć...

APO-ZOLPIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Apo-Zolpin jest lekiem nasennym, należącym do grupy leków podobnych do benzodiazepin. Jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu zaburzeń snu. Apo-Zolpin stosuje się wyłącznie w zaburzeniach snu o...

APOESCITAXIN ORO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek ApoEscitaxin ORO zawiera substancję czynną escytalopram. Lek ApoEscitaxin ORO należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI - Selective Serotonin Reuptake Inhibitors). Leki...

APOSERTA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA ApoSerta zawiera substancję czynną sertralinę. Sertralina należy do grupy leków zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Leki te stosowane są w leczeniu depresji i (lub)...

APOSUPRID

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku jest amisulpryd. Amisulpryd należy do grupy leków nazywanych lekami neuroleptycznymi. ApoSuprid jest wskazany w leczeniu schizofrenii. Schizofrenia może powodować, że pacjenci czują, widzą lub słyszą rzeczy,...

APOTIAPINA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA ApoTiapina zawiera substancję zwaną kwetiapiną, która należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Lek ApoTiapina może być stosowany w leczeniu takich chorób, jak: • Depresja w przebiegu choroby dwubiegunowej: kiedy pacjent...

APRA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Apra jest lekiem z grupy leków nazywanych przeciwpsychotycznymi. Stosowana jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej chorujących na chorobę charakteryzującą się takimi objawami, jak:...

APRA-SWIFT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Apra-swift jest lekiem z grupy leków nazywanych przeciwpsychotycznymi. Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej chorujących na chorobę charakteryzującą się takimi objawami...

APRIZEXEN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Aprizexen zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej chorujących na chorobę charakteryzującą...

ARIBIT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Aribit zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków nazywanych przeciwpsychotycznymi. Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej, chorujących na schizofrenię -...

ARIBIT ODT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Aribit ODT zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków nazywanych przeciwpsychotycznymi. Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej z chorobą charakteryzującą...

ARICOGAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Aricogan należy do grupy leków nazwanych przeciwpsychotycznymi. Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej z chorobą charakteryzującą się takimi objawami, jak słyszenie,...

ARIPILEK

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek ARIPILEK zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej, chorujących na chorobę charakteryzującą...

ARIPIPRAZOLE +PHARMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Aripiprazole +pharma zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej chorujących na...

ARIPIPRAZOLE ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Aripiprazole Accord zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej chorujących na...

ARIPIPRAZOLE AMNEAL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Aripiprazole Amneal zawiera, jako substancję czynną, arypiprazol należący do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek ten jest stosowany w leczeniu dorosłych oraz młodzieży w wieku od 15 lat...

ARIPIPRAZOLE APOTEX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Aripiprazole Apotex należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Lek jest stosowany w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej, chorujących na schizofrenię - chorobę charakteryzującą się takimi...

ARIPIPRAZOLE GENTHON

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Aripiprazol Genthon zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej chorujących na chorobę...

ARIPIPRAZOLE MYLAN PHARMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Aripiprazole Mylan Pharma zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej chorujących na...

ARIPIPRAZOLE NEUROPHARMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Aripiprazole NeuroPharma zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszych chorujących na...

ARIPIPRAZOLE ORION

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Aripiprazole Orion zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej chorujących na chorobę...

ARIPIPRAZOLE SANDOZ

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Aripiprazole Sandoz zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Stosowany jest u dorosłych oraz młodzieży w wieku 15 lat i starszej w leczeniu choroby charakteryzującej się...

ARIPIPRAZOLE STADA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Aripiprazole STADA należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej cierpiących na chorobę charakteryzującą się objawami, takimi jak: słyszenie,...

ARIPIPRAZOLE SYMPHAR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Aripiprazole SymPhar zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej, chorujących na schizofrenię -chorobę...

ARIPIPRAZOLE TEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Aripiprazole Teva zawiera substancję czynną arypiprazol i jest lekiem z grupy leków nazywanych przeciwpsychotycznymi. Aripiprazole Teva stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej...

ARIPIPRAZOLE ZENTIVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Aripiprazole Zentiva tabletki zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej chorujących...

ARIPSAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek ARIPSAN należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej, chorujących na chorobę, charakteryzującą się takimi objawami, jak: widzenie,...

ARITAVI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Aritavi zawiera substancję czynną duloksetynę. Lek Aritavi zwiększa stężenie serotoniny i noradrenaliny w układzie nerwowym. Lek Aritavi wskazany jest u dorosłych w leczeniu: - depresji, - zaburzeń lękowych uogólnionych (przewlekłe...

ARKETIS TABLETKI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA ARKETIS TABLETKI należy do grupy leków przeciwdepresyjnych nazywanych selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI). Wskazania do stosowania: - epizod depresyjny (okresy depresji) - zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (natrętne myśli i (lub) przymus wykonywania pewnych czynności) - lęk napadowy...

ARKOLAMYL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Arkolamyl należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Arkolamyl jest stosowany w leczeniu choroby przejawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w rzeczywistości,...

ARYPIPRAZOL GLENMARK

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Arypiprazol Glenmark zawiera substancję czynną – arypiprazol, który należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Lek Arypiprazol Glenmark stosuje się w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i...

ARYZALERA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Aryzalera zawiera substancję czynną - arypiprazol należący do grupy leków przeciwpsychotycznych. Lek Aryzalera jest stosowany w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej z chorobą...

ASDUTER

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Asduter zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej chorujących na chorobę...

ASENTRA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Asentra zawiera substancję czynną sertralinę. Sertralina należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI); leki te stosowane są w leczeniu zaburzeń depresyjnych i (lub)...

ASERTIN 50/100

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Asertin 50, Asertin 100 zawiera substancję czynną sertralinę. Sertralina należy do grupy leków zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI); są to leki stosowane w leczeniu depresji i (lub)...

ATARAX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Atarax jest lekiem o działaniu przeciwhistaminowym, uspokajającym i przeciwlękowym. Lek Atarax wskazany jest w: - objawowym leczeniu lęku u dorosłych, - objawowym leczeniu świądu, - premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE...

ATINEPTE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Atinepte zawiera substancję czynną tianeptynę. Lek Atinepte należy do grupy leków zwanych lekami przeciwdepresyjnymi. Jest stosowany w leczeniu lekkiej, umiarkowanej i ciężkiej depresji. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną...

ATROLAK

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku Atrolak, tabletki o przedłużonym uwalnianiu jest kwetiapina. Kwetiapina należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Atrolak, tabletki o przedłużonym uwalnianiu może być stosowany w...

AUREX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Aurex zawiera substancję czynną cytalopram - lek przeciwdepresyjny z grupy tzw. selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Depresja i lęk wiążą się z niedoborem substancji, które przenoszą informacje w...

AURORIX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Aurorix należy do grupy leków przeciwdepresyjnych i stosowany jest w leczeniu zaburzeń depresyjnych i fobii społecznej. Zawiera substancję czynną moklobemid, który wpływa na układ monoaminergicznych neuroprzekaźników mózgowych na...

AXURA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt leczniczy Axura zawiera memantyny chlorowodorek. Axura należy do grupy leków przeciw otępieniu. Utrata pamięci w chorobie Alzheimera spowodowana jest zaburzeniami przekazywania impulsów nerwowych przenoszących informacje w mózgu. W mózgu...

AXYVEN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Axyven jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI). Ta grupa leków jest stosowana w leczeniu depresji oraz innych chorób,...

BENEL

Lek przeciwdepresyjny działający poprzez zwiększenie poziomu serotoniny w mózgu. Zaburzenia poziomu serotoniny, mają związek z powstawaniem depresji oraz innych zaburzeń lękowych. Lek stosowany w leczeniu: dużych epizodów depresyjnych, lęku napadowego z agorafobią lub bez agorafobii, lęku społecznego (fobii społecznej), zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

BETESDA

Lek stosowany w leczenie dużych epizodów depresji i zaburzeń lękowych takich jak napady panicznego lęku. Może to być na przykładowo: lęk przed opuszczeniem domu, przebywaniem w tłumie i miejscach publicznych itp. Lek ma postać kropli doustnych, roztwór zawiera escytalopram.

BIOXETIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Bioxetin występuje w postaci tabletek i zawiera jako substancję czynną fluoksetynę. Bioxetin należy do grupy leków przeciwdepresyjnych nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). ...

BONOGREN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Bonogren zawiera substancję zwaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków zwanych przeciwpsychotycznymi. Leki te pomagają w leczeniu chorób, które powodują objawy takie jak: − widzenie, słyszenie lub czucie rzeczy, które...

BONOGREN SR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Bonogren SR zawiera substancję zwaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Bonogren SR może być stosowany w leczeniu chorób, takich jak: - Depresja w...

BRINTELLIX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Brintellix zawiera substancję czynną wortioksetynę. Należy on do grupy leków zwanych lekami przeciwdepresyjnymi i przepisano go pacjentowi w celu leczenia depresji. Wykazano, że lek Brintellix...

CHLOROPERNAZINUM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Chloropernazinum jest silnym lekiem przeciwpsychotycznym. Wskazaniem do stosowania leku jest zapobieganie oraz leczenie nudności i wymiotów, zawroty głowy w zespole Meniere'a i w zapaleniu błędnika, a także krótkotrwałe...

CHLORPROTHIXEN ZENTIVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Chlorprothixen Zentiva jest lekiem o silnym działaniu uspokajającym, słabym przeciwwytwórczym i przeciwautystycznym, w niewielkim stopniu przeciwdepresyjnym. Działa również przeciwhistaminowo, przeciwwymiotnie. W małych dawkach wykazuje działanie przeciwlękowe. Nie wywołuje...

CIPRAMIL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Cytalopram należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI...

CITABAX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Cytalopram należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI - Selective Serotonin Reuptake Inhibitors). Leki te pomagają skorygować zaburzenia równowagi chemicznej w mózgu, które...

CITAL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Cital należy do grupy leków przeciwdepresyjnych, nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny. Lek Cital jest wskazany w leczeniu depresji w fazie początkowej oraz w leczeniu podtrzymującym. SKŁAD , JAKIE...

CITALOPRAM BLUEFISH

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Cytalopram należy do grupy leków przeciwdepresyjnych, nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). W mózgu każdego człowieka występuje substancja zwana serotoniną. Mechanizm działania cytalopramu nie jest do końca poznany,...

CITALOPRAM VITABALANS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Citalopram Vitabalans zawiera, jako substancję aktywną, cytalopram i należy do grupy leków przeciwdepresyjnych (stosowanych w leczeniu depresji) zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Te leki działają na układ...

CITAXIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Citaxin jest lekiem przeciwdepresyjnym, który wybiórczo nasila działanie jednego z przekaźników nerwowych – serotoniny. Dzięki temu, że jego działanie ogranicza się tylko do jednego przekaźnika nerwowego, lek stosunkowo rzadko...

CITRONIL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Cytalopram jest tzw. inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny, który zwiększa stężenie serotoniny w mózgu. Serotonina jest przekaźnikiem w ośrodkowym układzie nerwowym. Zaburzenia układu serotoninowego są obserwowane np. w depresji i...

CLONAZEPAMUM TZF

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Clonazepamum TZF zawiera jako substancję czynną klonazepam, która należy do grupy leków zwanych benzodiazepinami. Clonazepamum TZF wykazuje działanie przeciwdrgawkowe, przeciwlękowe, uspokajające, działa również umiarkowanie nasennie i zmniejsza napięcie mięśni...

CLOPIXOL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Clopixol należy do grupy leków przeciwpsychotycznych (zwanych również neuroleptykami). Leki te działają na drogi przewodzenia nerwowego w określonych obszarach mózgu i pomagają w wyrównaniu niektórych zaburzeń równowagi chemicznej w...

CLOPIXOL ACUPHASE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Clopixol Acuphase należy do grupy leków przeciwpsychotycznych (zwanych również neuroleptykami). Leki te działają na drogi przewodzenia nerwowego w określonych obszarach mózgu i pomagają w wyrównaniu niektórych zaburzeń równowagi chemicznej...

CLOPIXOL DEPOT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Clopixol Depot należy do grupy leków przeciwpsychotycznych (zwanych również neuroleptykami). Leki te działają na drogi przewodzenia nerwowego w określonych obszarach mózgu i pomagają w wyrównaniu niektórych zaburzeń równowagi chemicznej...

CLOPIZAM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynna leku Clopizam jest klozapina, która należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi (neuroleptykami). Są to leki stosowane w leczeniu swoistych zaburzeń psychicznych, takich jak psychozy. Clopizam jest...

CLORANXEN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Cloranxen zawiera jako substancję czynną dipotasu klorazepan. Klorazepan należy do grupy leków zwanych benzodiazepinami. Wykazuje działanie przeciwlękowe, uspokajające i nasenne. Wskazaniami do zastosowania leku Cloranxen są: • krótkotrwałe leczenie stanów...

COAXIL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Coaxil, którego substancją czynną jest tianeptyna, to lek przeciwdepresyjny. Tianeptyna wykazuje działanie przeciwdepresyjne i przeciwlękowe. Nie wpływa na sen i czujność. SKŁAD Substancją czynną leku jest sól sodowa tianeptyny. Jedna tabletka powlekana...

CONVIVAL CHRONO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Convival Chrono ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu i zawiera substancję czynną walproinian sodu, która należy do grupy leków przeciwpadaczkowych i wywiera działanie w ośrodkowym układzie nerwowym. Lek wykazuje...

CYMBALTA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Cymbalta zawiera substancję czynną duloksetynę. Cymbalta zwiększa stężenie serotoniny i noradrenaliny w układzie nerwowym. Lek Cymbalta wskazany jest u dorosłych w leczeniu: • depresji, • zaburzeń lękowych uogólnionych (przewlekłe uczucie lęku...

DECALDOL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA DECALDOL zawiera haloperydol w postaci dekanonianu haloperydolu jako substancję czynną, jest zaliczony do grupy zwanej neuroleptykami i zalecany do stosowania wyłącznie u dorosłych. Lek jest przeznaczony do leczenia chorób, które...

DEPAKINE CHRONO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Depakine Chrono ma postać tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu i zawiera substancje czynne: walproinian sodu i kwas walproinowy, które należą do grupy środków przeciwpadaczkowych i wywierają działanie w...

DEPRALIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Depralin zawiera escytalopram i jest stosowany w leczeniu depresji (duże epizody depresji) oraz zaburzeń lękowych (takich jak: napady lęku panicznego z agorafobią lub bez agorafobii, która jest lękiem...

DEPRALIN ODT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Depralin ODT należy do grupy leków przeciwdepresyjnych nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI - Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors). Leki te działają na układ serotoninergiczny w mózgu przez...

DEPRATAL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Depratal zawiera substancję czynną duloksetynę. Depratal zwiększa stężenie serotoniny i noradrenaliny w układzie nerwowym. Lek Depratal wskazany jest u dorosłych w leczeniu: - depresji, - zaburzeń lękowych uogólnionych (przewlekłe uczucie lęku...

DEPRETAXER

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA DEPRETAXER jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI). Leki z tej grupy stosowane są w leczeniu depresji oraz innych...

DEPREXETIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Deprexetin zawiera substancję czynną fluoksetynę, która należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Lek ten stosuje się w następujących wskazaniach: Dorośli: - epizody dużej depresji; - zaburzenia...

DEPREXOLET

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Deprexolet jest lekiem przeciwdepresyjnym, który zawiera jako substancję czynną mianserynę. Mianseryna jest czteropierścieniowym lekiem przeciwdepresyjnym o złożonym mechanizmie działania. Lek ma dodatkowo właściwości uspokajające. Działanie przeciwdepresyjne występuje po kilku...

DEPRILEPT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Deprilept zawiera escytalopram i jest stosowany w leczeniu depresji (ciężkich epizodów depresji) oraz zaburzeń lękowych, takich jak: zaburzenie lękowe z napadami lęku (z agorafobią lub bez agorafobii),...

DEPRIM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA DEPRIM jest lekiem pochodzenia roślinnego. Zawiera suchy wyciąg z dziurawca - Hyperici herbae extractum siccum. DEPRIM łagodzi stany obniżonego nastroju. DEPRIM zalecany jest w łagodnych zaburzeniach nastroju z objawami takimi...

DEPRIM FORTE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA DEPRIM forte jest lekiem pochodzenia roślinnego. Zawiera suchy wyciąg z dziurawca - Hypericum herbae extractum siccum. DEPRIM forte łagodzi stany obniżonego nastroju. DEPRIM forte zalecany jest w łagodnych zaburzeniach...

DEXMEDETOMIDINE EVER PHARMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Dexmedetomidine EVER Pharma zawiera substancję czynną zwaną deksmedetomidyną, która należy do grupy leków uspokajających. Lek jest stosowany w celu zapewnienia uspokojenia (stan spokoju, senności lub snu)...

DEXMEDETOMIDINE TEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Dexmedetomidine Teva zawiera substancję czynną zwaną deksmedetomidyną, która należy do grupy leków uspokajających. Lek jest stosowany w celu zapewnienia uspokojenia (stan spokoju, senności lub snu) u dorosłych pacjentów...

DIAZEPAM GENERIC SPECIALTY PHARMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Diazepam Generic Specialty Pharma zawiera substancję czynną diazepam, która należy do grupy leków nazywanych benzodiazepinami. Lek Diazepam Generic Specialty Pharma jest wskazany do stosowania w leczeniu następujących chorób: U...

DIAZEPAM GENOPTIM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Diazepam Genoptim zawiera substancję czynną diazepam, która należy do grupy leków nazywanych benzodiazepinami. Lek Diazepam Genoptim jest wskazany do stosowania w leczeniu następujących chorób: U dorosłych: - leczenie objawów zaburzeń...

DIAZEPAM GRINDEKS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Diazepam Grindeks zawiera diazepam, który należy do grupy leków nazywanych benzodiazepinami, charakteryzujących się działaniem uspokajającym, przeciwlękowym, przeciwdrgawkowym, zmniejszającym napięcie mięśni szkieletowych; a także działaniem nasennym. Lek Diazepam...

DINUTUXIMAB BETA EUSA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Dinutuximab beta EUSA zawiera dinutuksymab beta, który należy do grupy leków o nazwie „przeciwciała monoklonalne”. Są to białka, które w swoisty sposób rozpoznają inne unikalne białka w...

DOBROSON

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Zopiklon należy do gupy leków zwanych cyklopirolonami. Lek ma właściwości podobne do benzodiazepin. Benzodiazepiny i substancje podobne do benzodiazepin należy stosować wyłącznie w przypadku silnych zaburzeń, które powodują znaczne...

DOXEPIN TEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Doksepina należy do leków przeciwdepresyjnych o budowie trójpierścieniowej. Wykazuje działanie przeciwdepresyjne i przeciwlękowe. Mechanizm działania nie jest do końca poznany. Prawdopodobnie polega on na hamowaniu wychwytu zwrotnego amin biogennych (np....

DROPAX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA DROPAX jest przeznaczony do leczenia osób dorosłych z depresją i (lub) z zaburzeniami lękowymi. DROPAX jest lekiem z grupy leków zwanych SSRI (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny). Każdy ma w mózgu...

DULODET

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Dulodet zawiera substancję czynną duloksetynę. Dulodet zwiększa stężenie serotoniny i noradrenaliny w układzie nerwowym. Dulodet stosowany jest u dorosłych w leczeniu: · depresji, · zaburzeń lękowych uogólnionych (przewlekłe uczucie lęku lub...

DULOXETINE +PHARMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Duloxetine +pharma zawiera substancję czynną duloksetynę. Duloxetine +pharma zwiększa stężenie serotoniny i noradrenaliny w układzie nerwowym. Lek Duloxetine +pharma wskazany jest do stosowania u dorosłych w leczeniu: • depresji •...

DULOXETINE LILLY

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Duloksetyna Lilly zawiera substancję czynną duloksetynę. Duloksetyna Lilly zwiększa stężenie serotoniny i noradrenaliny w układzie nerwowym. Lek Duloksetyna Lilly wskazany jest u dorosłych w leczeniu: • depresji, • zaburzeń lękowych uogólnionych...

DULOXETINE MYLAN

Jedną z najczęściej występujących w XXI wieku chorób jest depresja. To zaburzenie psychiczne, które może dotknąć każdego, bez względu na wiek i status społeczny. W leczeniu depresji stosuje się psychoterapię oraz farmakologię. Osoby chorujące na nią stopniowo tracą radość...

DULOXETINE SANDOZ

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Duloxetine Sandoz zawiera substancję czynną duloksetynę. Lek zwiększa stężenie serotoniny i noradrenaliny w układzie nerwowym. Lek Duloxetine Sandoz stosuje się u dorosłych w leczeniu: ▪ depresji, ▪ zaburzeń lękowych uogólnionych...

DULOXETINE ZENTIVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Duloxetine Zentiva zawiera substancję czynną duloksetynę. Duloxetine Zentiva zwiększa stężenie serotoniny i noradrenaliny w układzie nerwowym. Lek Duloxetine Zentiva wskazany jest u dorosłych w leczeniu: • depresji; • zaburzeń lękowych...

DULOXGAMMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Duloxgamma zawiera substancję czynną duloksetynę. Lek Duloxgamma zwiększa stężenie serotoniny i noradrenaliny w układzie nerwowym. Lek Duloxgamma wskazany jest u dorosłych w leczeniu: · depresji, · zaburzeń lękowych uogólnionych (przewlekłe...

DULSEVIA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Dulsevia zawiera substancję czynną - duloksetynę. Dulsevia zwiększa stężenie serotoniny i noradrenaliny w układzie nerwowym. Lek Dulsevia jest wskazany u dorosłych w leczeniu: - depresji, - zaburzeń lękowych uogólnionych (przewlekłe uczucie lęku...

DUTILOX

Depresja jest jednym z najbardziej destrukcyjnych zaburzeń psychicznych, które często stopniowo, krok po kroku, niszczy wolę życia chorego. Stąd też tak ważne jest, aby podjąć odpowiednie leczenie. Preparatem przeznaczonym do terapii depresji jest Dutilox. Ten środek farmaceutyczny skutecznie pomaga...

EBIXA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Ebixa zawiera substancję czynną memantyny chlorowodorek Ebixa należy do grupy leków przeciw otępieniu. Utrata pamięci w chorobie Alzheimera spowodowana jest zaburzeniami przekazywania impulsów nerwowych przenoszących informacje...

EDLUAR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Edluar w tabletkach jest lekiem nasennym, którego działanie polega na wywoływaniu w mózgu uczucia senności. Lek może być stosowany w krótkotrwałym leczeniu ciężkich przypadków bezsenności, która uniemożliwia normalne funkcjonowanie...

EDRONAX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Edronax jest wskazany w intensywnym leczeniu depresji (w tym ciężkiej postaci) oraz w leczeniu podtrzymującym u pacjentów, którzy dobrze zareagowali na leczenie początkowe. Wiele związków chemicznych obecnych w mózgu...

EFECTIN ER

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA EFECTIN ER jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI). Leki z tej grupy stosowane są w leczeniu depresji oraz...

EFEVELON SR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Efevelon SR jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI). Ta grupa leków jest stosowana w leczeniu depresji oraz...

EGOLANZA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Egolanza należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Egolanza jest stosowany w leczeniu schizofrenii, choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w rzeczywistości,...

ELENIUM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Elenium zawiera jako substancję czynną chlordiazepoksyd, który należy do pochodnych benzodiazepiny. Elenium działa hamująco na wiele struktur ośrodkowego układu nerwowego, przede wszystkim związanych z regulacją czynności emocjonalnych. Lek...

ELICEA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Elicea zawiera escytalopram i jest stosowany w leczeniu depresji (dużych epizodów depresyjnych) oraz zaburzeń lękowych (takich jak zespół lęku napadowego z agorafobią lub bez agorafobii, fobii społecznej, zespół...

ELICEA Q-TAB

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Escytalopram należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI - Serotonin Reuptake Inhibitors). Leki te działają na układ serotoninergiczny w mózgu przez zwiększenie stężenia serotoniny....

ESCIPLEX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Esciplex zawiera jako substancję czynną escytalopram. Lek Esciplex należy do grupy leków przeciwdepresyjnych o nazwie selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI). Leki te...

ESCIPRAM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Escipram zawiera substancję czynną escytalopram, który stosowany jest w leczeniu depresji (ciężkie epizody depresyjne) oraz zaburzeń lękowych, takich jak zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez...

ESCITACTIL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Escitactil należy do grupy leków przeciwdepresyjnych nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI - Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors). Leki te działają na układ serotoninergiczny w mózgu przez zwiększanie...

ESCITALOPRAM ACTAVIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Escitalopram Actavis jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do grupy SSRI (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny). Leki te działają na układ serotoninergiczny w mózgu poprzez zwiększenie stężenia serotoniny. Zakłócenia czynności...

ESCITALOPRAM AUROVITAS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Escitalopram Aurovitas zawiera substancję czynną escytalopram. Lek Escitalopram Aurovitas należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI- Selective Serotonin Reuptake Inhibitors). Leki...

ESCITALOPRAM BLUEFISH

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku Escitalopram Bluefish jest escytalopram. Escitalopram Bluefish należy do grupy leków przeciwdepresyjnych, zwanych również selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI, ang. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors). Leki te...

ESCITALOPRAM CIPLA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Ten lek należy do klasy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Leki takie działają na układ serotoninowy w mózgu zwiększając stężenie serotoniny....

ESCITALOPRAM GENOPTIM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Escitalopram Genoptim zawiera substancję czynną escytalopram. Lek Escitalopram Genoptim należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang.SSRI- Selective Serotonin Reuptake Inhibitors). Leki te...

ESCITALOPRAM LEK-AM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Escitalopram LEK-AM należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI - Selective Serotonin Reuptake Inhibitors). Leki te działają na układ serotoninergiczny w mózgu...

ESCITALOPRAM PHARMASWISS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Escytalopram należy do grupy leków przeciwdepresyjnych nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI - Selective Serotonin Re-uptake Inhibitors). Leki te działają na układ serotoninergiczny w mózgu przez zwiększanie...

ESCITALOPRAM ZDROVIT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Escitalopram Zdrovit zawiera substancję czynną escytalopram. Lek Escitalopram Zdrovit należy do grupy leków przeciwdepresyjnych, zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang.SSRI - Selective Serotonin Reuptake Inhibitors). Leki te...

ESCITASAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Escitasan zawiera substancję czynną escytalopram, który stosowany jest w leczeniu depresji (duże epizody depresyjne) oraz zaburzeń lękowych, takich jak zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią...

ESCITEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Esciteva należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI – selective serotonin reuptake inhibitors). Leki te działają na układ serotoninergiczny w...

ESCITIL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Escitil zawiera escytalopram i jest stosowany w leczeniu depresji (epizodów dużej depresji) oraz zaburzeń lękowych (takich jak: napady lęku panicznego z agorafobią lub bez...

ESTAZOLAM ESPEFA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Estazolam Espefa należy do grupy benzodiazepin. Lek działa nasennie, ułatwiając zasypianie. W niewielkim stopniu zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych oraz działa słabo przeciwdrgawkowo. Wskazania do...

ESTAZOLAM POLFARMEX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Estazolam należy do grupy benzodiazepin; działa nasennie, ułatwia zasypianie, w niewielkim stopniu zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych, działa słabo przeciwdrgawkowo. Estazolam wpływa głównie na skrócenie okresu...

ESTAZOLAM TZF

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Estazolam TZF zawiera jako substancję czynną estazolam, który należy do grupy leków zwanych benzodiazepinami. Estazolam wykazuje działanie nasenne oraz słabsze działanie przeciwdrgawkowe i rozluźniające napięcie...

ETIAGEN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Etiagen zawiera substancję nazywaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi. Kwetiapina może być stosowana w leczeniu szeregu chorób, takich jak: - Depresja w...

ETIAGEN XR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Etiagen XR zawiera substancję nazywaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków przeciwpsychotycznych. Etiagen XR jest stosowany w leczeniu chorób takich, jak: • zaburzenie afektywne dwubiegunowe i...

EXPLEMED

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Explemed zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej chorujących na...

EXPLEMED RAPID

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Explemed Rapid zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej...

EXTRASPASMINA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznic na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Extraspasmina to lek roślinny wytwarzany w postaci kapsułek...

FAXIGEN XL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Faxigen XL jest lekiem przeciwdepresyjnym, należącym do grupy leków zwanych inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Leki z tej grupy są stosowane w leczeniu depresji oraz innych chorób,...

FAXOLET ER

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Faxolet ER jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI). Leki z tej grupy stosowane są w leczeniu depresji oraz...

FENACTIL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Fenactil należy do grupy leków zwanych neuroleptykami. Zawiera substancję czynną chloropromazyny chlorowodorek. Lek ma działanie przeciwpsychotyczne i przeciwwymiotne, w mniejszym stopniu hipotensyjne (obniżające ciśnienie krwi) oraz uspohttps://baza-lekow.com.pl/wp-admin/edit.php?post_type=wpdmprokajające. Ma...

FEVARIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Fevarin zawiera fluwoksaminę, która należy do grupy farmakoterapeutycznej: leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Wskazania do stosowania: - leczenie ciężkich epizodów depresyjnych - leczenie objawów zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? -...

FLUANXOL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA FLUANXOL, 0,5 mg, tabletki powlekane Fluanxol zawiera substancję czynną flupentyksol. Fluanxol należy do grupy leków, które znoszą objawy obniżenia nastroju. Fluanxol stosuje się w zaburzeniach...

FLUANXOL DEPOT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Fluanxol Depot należy do grupy leków przeciwpsychotycznych (zwanych również neuroleptykami). Leki te działają na drogi przewodzenia nerwowego w określonych obszarach mózgu i pomagają w wyrównaniu niektórych zaburzeń równowagi chemicznej w...

FLUOKSETYNA EGIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Fluoksetyna EGIS należy do grupy leków przeciwdepresyjnych, nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI). Lek Fluoksetyna EGIS jest stosowany w następujących wskazaniach: Dorośli  Depresja  Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (natrętne myśli i zachowania...

FLUOXETIN POLPHARMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Fluoxetin Polpharma należy do grupy leków przeciwdepresyjnych nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Lek ten jest stosowany w leczeniu następujących chorób: Dorośli • Epizody dużej depresji. • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw). •...

FLUOXETINE AUROVITAS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku Fluoxetine Aurovitas jest fluoksetyna, która jest jednym z grupy leków przeciwdepresyjnych określanych jako selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. selective serotonin reuptake inhibitors - SSRI). Lek...

FLUOXETINE VITABALANS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Fluoxetine Vitabalans zawiera fluoksetynę, która należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Lek ten wskazany jest w leczeniu: Dorośli: • Epizodów dużej depresji • Zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (obsesyjne myślenie...

FLUOXETINE VITAMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Fluoxetine Vitama zawiera fluoksetynę, która jest jedną z substancji należących do grupy leków przeciwdepresyjnych, nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI). Lek ten jest stosowany w leczeniu następujących...

FRISIUM 10

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Frisium 10 jest lekiem przeciwlękowym i przeciwdrgawkowym z grupy leków zwanych benzodiazepinami. Lek Frisium 10 jest wskazany w leczeniu ostrych i przewlekłych stanów lękowych, szczególnie wyrażających się: wzmożonym lękiem,...

HALOPERIDOL UNIA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Haloperidol Unia jest lekiem neuroleptycznym, zawiera substancję czynną należącą do grupy pochodnych butyrofenonu. Wykazuje silne działanie przeciwpsychotyczne oraz uspokajające. Zmniejsza niepokój, agresję, pobudzenie psychoruchowe, skłonność do omamów i urojeń....

HALOPERIDOL WZF

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Haloperidol WZF w postaci roztworu do wstrzykiwań zawiera haloperydol jako substancję czynną, jest zaliczany do grupy leków zwanej neuroleptykami i zalecany do stosowania wyłącznie u...

HALOPERIDOL WZF 0,2%

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Haloperidol WZF 0,2% zawiera haloperydol jako substancję czynną i jest zaliczany do grupy leków zwanych neuroleptykami. Lek jest przeznaczony do leczenia chorób, które wpływają na sposób...

HOVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Hova zawiera składniki roślinne o działaniu poprawiającym sen i łagodnie uspakajającym. Wywołują one lub przedłużają fazę snu aktywnego. Wskazania do stosowania preparatu Hova: - zaburzenia snu (i zasypiania) - łagodne stany...

HYDROXYZINE ORION

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Hydroxyzine Orion należy do grupy leków zwanych lekami przeciwhistaminowymi o działaniu uspokajającym. Hydroksyzyna hamuje pewne czynności mózgu, nie powodując uzależnienia. Hydroksyzyna blokuje także histaminę, substancję znajdującą się w...

HYDROXYZINUM ADAMED

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Hydroksyzyna blokuje histaminę, substancję znajdującą się w tkankach organizmu. Jest skuteczna w leczeniu lęku, świądu i pokrzywki. Lek Hydroxyzinum Adamed stosowany jest w leczeniu: - lęku u dosrosłych - świądu związanego...

HYDROXYZINUM AFLOFARM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Hydroxyzinum Aflofarm jest lekiem o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym i przeciwświądowym. Ma również właściwości przeciwhistaminowe (przeciwalergiczne), przeciwwymiotne, spazmolityczne (zmniejsza napięcie mięśni gładkich przewodu pokarmowego) oraz...

HYDROXYZINUM ALVOGEN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Hydroksyzyna należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwhistaminowymi. Działa poprzez hamowanie niektórych czynności mózgu, nie powodując uzależnienia. Lek Hydroxyzinum Alvogen wskazany jest w: - leczeniu lęku u dorosłych, - leczeniu świądu...

HYDROXYZINUM AMARA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Hydroxyzinum Amara jest lekiem o działaniu przeciwhistaminowym, uspokajającym i przeciwlękowym. Lek Hydroxyzinum Amara wskazany jest w: - objawowym leczeniu lęku, - objawowym leczeniu świądu,...

HYDROXYZINUM ESPEFA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Opis działania leku: Lek Hydroxyzinum Espefa zawiera jako substancję czynną chlorowodorek hydroksyzyny. Działa przeciwhistaminowo (zmniejszenie objawów alergicznych), uspokajająco i przeciwlękowo. Uważa się, że jego działanie...

HYDROXYZINUM GENERIC SPECIALTY PHARMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Hydroksyzyna należy do grupy leków zwanych uspokajającymi lekami przeciwhistaminowymi. Uważa się, że działa poprzez hamowanie niektórych funkcji w mózgu, nie powodując uzależnienia. Hydroxyzinum Generic Specialty Pharma jest stosowany w...

HYDROXYZINUM PPH

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Hydroksyzyna należy do grupy leków zwanych uspokajającymi lekami przeciwhistaminowymi. Uważa się, że działa poprzez hamowanie niektórych funkcji w mózgu, nie powodując uzależnienia. Hydroxyzinum PPH jest stosowany w leczeniu: - lęku...

HYDROXYZINUM VP

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Hydroxyzinum VP jest lekiem o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym i przeciwświądowym. Lek Hydroxyzinum VP wskazany jest: − w objawowym leczeniu lęku u dorosłych, − w objawowym...

HYPERHERBA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Tradycyjnie stosowany w celu łagodzenia występujących przejściowo objawów wyczerpania psychicznego. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Hyperici herba...

HYPNOGEN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Hypnogen występuje w postaci tabletek powlekanych, zawiera substancję czynną zolpidem o działaniu nasennym i uspokajającym. Lek ułatwia zasypianie, zmniejsza liczbę przebudzeń nocnych, wydłuża czas trwania snu i poprawia jego...

IMOVANE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Imovane występuje w postaci tabletek powlekanych i zawiera substancję czynną zopiklon. Zopiklon należy do grupy leków nasennych. Lek Imovane ułatwia zasypianie, zmniejsza liczbę przebudzeń nocnych, wydłuża czas trwania snu oraz...

INISEN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Hydroksyzyna należy do grupy leków zwanych uspokajającymi lekami przeciwhistaminowymi. Uważa się, że działa poprzez hamowanie niektórych funkcji w mózgu, nie powodując uzależnienia. Inisen jest stosowany w leczeniu: - lęku u dorosłych, -...

INTRACTUM HYPERICI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Produkt ten jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym przeznaczonym do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. Wskazania do stosowania Tradycyjny lek roślinny stosowany w celu łagodzenia przejściowych...

INTRACTUM MELISSAE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Intractum Melissae Phytopharm jest produktem w postaci płynu do stosowania wewnętrznego. Substancję aktywną leku stanowi etanolowy wyciąg ze świeżego ziela melisy (Melissae herbae recentis intractum). Produkt jest tradycyjnym produktem leczniczym...

INVEGA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek INVEGA zawiera substancję czynną paliperydon, który należy do klasy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek INVEGA stosowany jest w leczeniu schizofrenii u osób dorosłych i młodzieży w wieku od...

IXEL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Ixel należy do grupy leków przeciwdepresyjnych. Jako substancję czynną zawiera milnacypran. Stosowany jest u osób dorosłych, w leczeniu epizodów dużej depresji. Efekty leczenia ujawniają się po około 1-3...

KALMS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Kalms jest roślinnym produktem leczniczym stosowanym tradycyjnie w łagodnych objawach napięcia nerwowego i jako środek wspomagający sen. Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność...

KEFRENEX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Kefrenex zawiera substancję nazywaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków przeciwpsychotycznych. Leki te są stosowane w leczeniu chorób, które mogą powodować objawy takie, jak: · słyszenie niezrozumiałych głosów, widzenie nierzeczywistych...

KETILEPT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek ten ma nazwę Ketilept. Jego substancją czynną jest kwetiapina. Ketilept należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi, które łagodzą objawy niektórych rodzajów chorób psychicznych, takie jak omamy (na...

KETILEPT RETARD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Ketilept Retard zawiera substancję nazywaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków przeciwpsychotycznych. Ketilept Retard może być stosowany do leczenia chorób, takich jak: • Zaburzenie afektywne dwubiegunowe i epizody ciężkiej...

KETIPINOR

OPIS DZIAŁANIA/ WSKAZANIA Ketipinor zawiera substancję zwaną kwetiapiną, która należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Ketipinor może być stosowany w leczeniu takich chorób jak: - depresja w przebiegu choroby dwubiegunowej: kiedy pacjent odczuwa głęboki smutek. Może odczuwać przygnębienie, poczucie winy,...

KETREL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Ketrel zawiera substancję nazywaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków przeciwpsychotycznych. Ketrel jest stosowany w leczeniu chorób takich, jak: - schizofrenia, kiedy pacjent słyszy i widzi nierzeczywiste głosy i obrazy, przyjmuje...

KLOZAPOL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Klozapol jest lekiem przeciwpsychotycznym (niekiedy nazywanym neuroleptycznym), zawiera jako substancję czynną klozapinę i jest stosowany w leczeniu schizofrenii. Stosowanie leku Klozapol zaleca się tylko w leczeniu pacjentów, którzy nie reagują...

KROPLE USPOKAJAJĄCE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Wskazania do stosowania: Krople o działaniu uspokajającym stosowany w stanach zwiększonego napięcia nerwowego, uczucia niepokoju, lęku, uczucia podniecenia lub zagrożenia. Działanie - uspokajające - depresyjne na strefę odczuć płciowych - przeciwskórczowe - pobudzenie...

KVELUX SR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Kvelux SR zawiera substancję czynną o nazwie kwetiapina. Należy ona do grupy leków przeciwpsychotycznych. Kvelux SR można stosować w leczeniu niektórych chorób, takich jak: - schizofrenia: w której pacjent...

KVENTIAX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Kventiax zawiera substancję czynną nazywaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków przeciwpsychotycznych. Kweniax może być stosowany w leczeniu chorób powodujących u pacjenta występowanie takich objawów jak: - widzenie, słyszenie...

KVENTIAX SR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Kventiax SR zawiera substancję czynną nazywaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków przeciwpsychotycznych. Kventiax SR jest stosowany w leczeniu kilku chorób takich, jak: - depresja dwubiegunowa i ciężkie epizody depresyjne...

KWETAPLEX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Kwetaplex zawiera substancję czynną zwaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Leki te stosowane są w leczeniu chorób, które mogą powodować objawy takie, jak: •...

KWETAPLEX XR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Kwetaplex XR zawiera substancję nazywaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków przeciwpsychotycznych. Kwetaplex XR może być stosowany do leczenia chorób, takich jak: • Depresja w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego i...

KWIAT LAWENDY

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Tradycyjnie stosuje się w objawowym leczeniu łagodnych objawów napięcia nerwowego i wyczerpania umysłowego oraz jako środek ułatwiający zasypianie. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny przeznaczony do stosowania w wymienionych wskazaniach,...

LAFACTIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lafactin jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Leki z tej grupy stosowane są w leczeniu depresji oraz innych chorób...

LAIF 600

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Laif 600 stosuje się w leczeniu łagodnych zaburzeń nastroju typu depresyjnego. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną leku jest suchy wyciąg z ziela dziurawca (Hyperici herbae extractum siccum). Jedna...

LAMEGOM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Lamegom zawiera substancję czynną agomelatynę. Należy do grupy leków przeciwdepresyjnych i został przepisany w celu leczenia depresji. Lamegom jest stosowany u dorosłych. Depresja jest przewlekłym zaburzeniem nastroju, które...

LATUDA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Latuda zawiera substancję czynną o nazwie lurazydon, która należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Stosowany jest w leczeniu objawów schizofrenii u dorosłych pacjentów w wieku 18...

LAZUREX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lazurex zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków nazywanych przeciwpsychotycznymi. Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej z chorobą charakteryzującą...

LEMILVO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lemilvo zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Jest stosowany w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej chorujących na chorobę charakteryzującą się...

LENUXIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lenuxin, zawiera substancję czynną escytalopram. Lenuxin należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI - Selective Serotonin Re-uptakeInhibitors). Leki te działają na układ serotoninergiczny...

LEPONEX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Leponex należy do grupy leków zwanych neuroleptykami (leki stosowane w leczeniu swoistych zaburzeń psychicznych, takich jak psychozy). Leponex jest stosowany w leczeniu pacjentów ze schizofrenią, którzy nie reagują na...

LERIVON

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lerivon jest lekiem przeciwdepresyjnym, który zawiera jako substancję czynną mianseryny chlorowodorek. Lerivon jest lekiem przeciwdepresyjnym, który przynosi ulgę w leczeniu nastrojów depresyjnych, które są najczęściej występującym objawem depresji. Depresja...

LEWOMEZIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną jest lewomepromazyna, będąca lekiem przeciwpsychotycznym stosowanym głównie w leczeniu poważnych zaburzeń psychicznych (schizofrenia, psychozy). Lek zapobiega działaniu niektórych substancji w mózgu, co prowadzi do złagodzenia objawów psychozy....

LEXAPRO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Lexapro zawiera substancję czynną escytalopram. Lek Lexapro należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang.SSRI - Selective Serotonin Reuptake Inhibitors). Leki te działają na...

LEXOTAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lexotan zawiera bromazepam, który jest lekiem przeciwlękowym, należącym do grupy benzodiazepin. Lexotan jest wskazany w wymagających leczenia farmakologicznego: - zaburzeniach lękowych uogólnionych; ...

LINEFOR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Linefor należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych (ang. Generalised Anxiety Disorder - GAD) u dorosłych. Ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i ośrodkowego Linefor...

LINGABAT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lingabat należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych u osób dorosłych. Obwodowy i ośrodkowy ból neuropatyczny: lek Lingabat stosuje się...

LITHIUM CARBONICUM GSK

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lithium carbonicum GSK zawiera substancję czynną węglan litu. Lek ma działanie stabilizujące (normujące) nastrój – depresję i stany maniakalne. Wskazania do stosowania: · leczenie epizodu maniakalnego w zaburzeniach...

LORAFEN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lorafen zawiera jako substancję czynną lorazepam, który należy do grupy leków zwanych benzodiazepinami. Lorafen wykazuje działanie przeciwlękowe i nasenne oraz słabsze działanie przeciwdrgawkowe i rozluźniające napięcie mięśni szkieletowych. ...

LORAZEPAM ORION

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lorazepam Orion jest lekiem uspokajającym i łagodzącym lęk. Substancją czynną jest lorazepam, który należy do grupy leków nazywanych benzodiazepinami. Lek Lorazepam Orion jest stosowany w krótkotrwałym...

LUDIOMIL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Ludiomil zawiera chlorowodorek maprotyliny. Należy do grupy czteropierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Ludiomil pomaga złagodzić objawy depresji, takie jak lęk, smutek, utrata zainteresowań, trudności w wykonywaniu codziennych czynności, nerwowość i samooskarżanie...

LUNAPRET

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lunapret zawiera ekstrakty z korzenia waleriany i szyszek chmielu. Wskazania do stosowania Preparat Lunapret jest przeznaczony do stosowania w przypadku trudności w zasypianiu oraz niespokojnego snu. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Jedna...

LYRICA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lyrica należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i ośrodkowego: Lek Lyrica jest stosowany w leczeniu...

MEDAZEPAM TZF

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Medazepam TZF zawiera jako substancję czynną medazepam, który należy do grupy leków zwanych benzodiazepinami. Medazepam TZF działa przeciwlękowo, wykazuje umiarkowane działanie rozluźniające napięcie mięśni szkieletowych. Działanie nasenne i przeciwdrgawkowe...

MEDIKINET

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Medikinet jest stosowany w leczeniu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD). - Stosowany jest u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. - Stosowany jest dopiero po...

MEDIKINET CR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Medikinet CR jest stosowany w leczeniu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD).  Stosowany jest u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat.  Stosowany jest dopiero...

MELATONINA LEK-AM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Melatonina jest występującym naturalnie w organizmie człowieka hormonem produkowanym w ośrodkowym układzie nerwowym przez szyszynkę. Hormon ten odgrywa ważną rolę w regulacji godzin snu i...

MIANSEC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Mianseryna jest czteropierścieniowym lekiem przeciwdepresyjnym z grupy pochodnych piperazynoazepiny. Mianseryna zwiększa przewodnictwo impulsów nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym, blokując receptory alfa2- adrenergiczne i hamując wychwyt zwrotny noradrenaliny. Mianseryna działa przeciwlękowo...

MIANSEC 30

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Mianseryna jest czteropierścieniowym lekiem przeciwdepresyjnym z grupy pochodnych piperazynoazepiny. Mianseryna zwiększa przewodnictwo impulsów nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym, blokując receptory alfa2 adrenergiczne i hamując wychwyt zwrotny noradrenaliny. Mianseryna działa przeciwlękowo,...

MIANSEGEN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Miansegen zawiera substancję czynną mianserynę należącą do grupy czteropierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Działanie przeciwdepresyjne ujawnia się po kilku dniach leczenia a poprawę kliniczną obserwuje się po kilku tygodniach....

MIDANIUM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Midanium zawiera jako substancję czynną midazolam. Midazolam jest zaliczany do grupy leków zwanych benzodiazepinami. Działa krótkotrwale uspokajająco i nasennie. Midanium stosuje się u dorosłych: - jako środek do sedacji (uspokojenia, złagodzenia...

MIDAZOLAM ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Midazolam Accord, 1 mg/ml; 5mg/ml, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji zawiera midazolam. Midazolam należy do grupy leków zwanych benzodiazepinami (rodzaj leków uspokajających). Jest to lek krótko działający, wykorzystywany do wywoływania sedacji...

MIDAZOLAM KALCEKS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Midazolam Kalceks należy do grupy leków nazywanych benzodiazepinami (leki uspokajające). Jest to lek krótko działający, wykorzystywany do wywoływania sedacji (stan uspokojenia, senności lub sen) oraz łagodzenia objawów lękowych...

MIRAVIL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Miravil zawiera substancję czynną sertralinę. Sertralina należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRIs); leki te stosowane są w leczeniu zaburzeń depresyjnych i (lub) zaburzeń lękowych. Miravil...

MIRTAGEN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Mirtagen należy do grupy leków zwanych lekami przeciwdepresyjnymi. Mirtagen jest stosowany w leczeniu depresji. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? - Substancją czynną leku jest mirtazapina. Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej...

MIRTASTAD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek, który został przepisany pacjentowi nazywa się MIRTASTAD, 15 mg, 30 mg, 45 mg i jest w postaci tabletek powlekanych. MIRTASTAD należy do grupy leków znanych jako leki przeciwdepresyjne. MIRTASTAD...

MIRTAZAPINE BLUEFISH

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Mirtazapine Bluefish należy do grupy leków, znanych jako leki przeciwdepresyjne. Lek Mirtazapine Bluefish wskazany jest w leczeniu depresji. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną jest mirtazapina. Jedna tabletka ulegająca...

MIRTOR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Mirtor należy do grupy leków znanych, jako leki przeciwdepresyjne. Mirtor jest stosowany w leczeniu depresji u osób dorosłych. Mirtor zaczyna działać po 1–2 tygodniach stosowania, a po upływie 2–4 tygodni...

MIRZATEN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Mirzaten należy do grupy leków znanych jako leki przeciwdepresyjne. Mirzaten wskazany jest w leczeniu depresji. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? - Substancją czynną leku jest mirtazapina półwodna. Każda tabletka powlekana zawiera 30...

MIRZATEN Q-TAB

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Mirzaten Q-Tab należy do grupy leków znanych jako leki przeciwdepresyjne. Mirzaten Q-Tab wskazany jest w leczeniu depresji. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? - Substancją czynną leku jest mirtazapina. Każda tabletka ulegająca...

MIZORMIC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Mizormic (midazolam) to krótko działający lek nasenny należący do grupy leków zwanych benzodiazepinami. Lek Mizormic jest stosowany: - w wywoływaniu sedacji płytkiej (stan uspokojenia lub senności przy zachowaniu świadomości) u...

MOBEMID

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Mobemid jest lekiem przeciwdepresyjnym, który zawiera substancję czynną moklobemid. Lek poprawia nastrój i napęd psychomotoryczny, łagodzi uczucie wyczerpania i zmęczenia. W ciągu pierwszych dni stosowania poprawia również jakość...

MOKLAR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Moklar zawiera substancję czynną moklobemid, działającą hamująco na enzym monoaminooksydazę typu A. Działanie to prowadzi do zwiększenia stężenia w mózgu przekaźników nerwowych, takich jak serotonina, noradrenalina i dopamina. Moklar należy...

MORFEO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Morfeo należy do grupy preparatów nazywanych lekami benzodiazepinopochodnymi, które są substancjami o działaniu nasennym. Morfeo jest lekiem stosowanym w krótkotrwałym leczeniu bezsenności objawiającej się trudnością w zasypianiu. Lek zalecany jest...

MOZARIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Mozarin zawiera escytalopram. Escytalopram należy do grupy leków przeciwdepresyjnych, nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. Selective serotonin reuptake inhibitors - SSRIs). Leki te działają na układ serotoninergiczny...

MOZARIN SWIFT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Mozarin Swift należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors - SSRIs). Leki te działają na układ serotoninergiczny w mózgu przez...

NALEWKA KOZŁKOWA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Wskazania: w łagodnych stanach napięcia nerwowego i w trudnościach w zasypianiu na tle nerwowym jako środek uspakajający. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Skład na 100g: 100g nalewki z korzeni...

NAXALGAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Naxalgan należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Padaczka: Lek Naxalgan jest stosowany w leczeniu określonych typów padaczki (napadów częściowych, które są lub...

NELUPTIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Tianeptyna jest substancją o działaniu przeciwdepresyjnym stosowaną w leczeniu lekkiej, umiarkowanej lub ciężkiej depresji. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną jest tianeptyna sodowa (12,5 mg). Inne składniki: Rdzeń tabletki: Mannitol (E 421) Skrobia kukurydziana Karmeloza...

NEORELIUM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Neorelium zawiera jako substancję czynną diazepam, która należy do grupy leków zwanych benzodiazepinami. Diazepam wykazuje właściwości przeciwlękowe, uspokajające, przeciwdrgawkowe. Działa również nasennie i zmniejsza...

NEOSPASMINA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. Neospasmina jest to tradycyjny produkt leczniczy roślinny zawierający w swoim...

NERVOSOL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Nervosol jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. Wskazania do stosowania Nervosol jest stosowany w łagodnych stanach napięcia...

NERVOSOL TABS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Nervosol TABS jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym, do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. Stosuje się go tradycyjnie w łagodnych stanach napięcia nerwowego i trudnościach...

NERVOSOL-K

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Nervosol-K to tradycyjny produkt leczniczy roślinny. Nalewka złożona otrzymywana jest przez wytrawienie etanolem takich surowców roślinnych jak: korzeń kozłka, ziele melisy, korzeń arcydzięgla, szyszka...

NEURAPAS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. Neurapas to tradycyjny produkt leczniczy roślinny zawierający w swoim składzie...

NEUREXAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi. Neurexan jest lekiem homeopatycznym stosowanym w zaburzeniach snu i stanach wzmożonego napięcia nerwowego. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancjami czynnymi w 1...

NEUROL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Neurol zawiera jako substancję czynną alprazolam, należący do grupy leków zwanych benzodiazepinami. Alprazolam działa przede wszystkim przeciwlękowo, w mniejszym stopniu uspokajająco, nasennie, przeciwdrgawkowo oraz zmniejsza napięcie mięśni. Ponadto wykazuje działanie...

NEUROL SR 0,5

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Neurol SR 0,5 zawiera jako substancję czynną alprazolam, należący do grupy substancji zwanych benzodiazepinami. Alprazolam zmniejsza stany nadmiernego napięcia nerwowego, działa przeciwlękowo, w stanach niepokoju, przeciwdepresyjnie i wykazuje ogólne...

NEURONTIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Neurontin należy do grupy leków używanych w leczeniu padaczki i obwodowego bólu neuropatycznego (długotrwały ból spowodowany uszkodzeniem nerwów). Substancją czynną leku Neurontin jest gabapentyna. Lek Neurontin jest wskazany w leczeniu: - Różnych...

NEUROTOP RETARD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Neurotop retard zawiera substancję czynną karbamazepinę. Karbamazepina ma działanie przeciwdrgawkowe i łagodzące emocje przy różnych formach padaczki. W niektórych chorobach układu nerwowego karbamazepina ma działanie przeciwbólowe i wpływa na zaburzenia czucia. Wskazania...

NEXPRAM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Nexpram zawiera escytalopram i jest stosowany w leczeniu depresji (dużych epizodów depresyjnych) i zaburzeń lękowych (takich jak zespół lęku napadowego z lub bez agorafobii, zespół lęku społecznego oraz...

NICERGOLIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Wchodząca w skład leku nicergolina wpływa na krążenie mózgowe i obwodowe, zmniejsza opór naczyniowy, hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi i zwiększa przepływ krwi w naczyniach krwionośnych. Nicergolina pobudza procesy...

NICERIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Nicerin zawiera jako substancję czynną nicergolinę – syntetyczną pochodną alkaloidów sporyszu o wielokierunkowym działaniu. Nicerin rozszerza naczynia krwionośne i zwiększa przepływ krwi w tętnicach (zmniejsza opór naczyniowy). Nicerin zapobiega...

NITRAZEPAM GSK

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Nitrazepam GSK należy do grupy leków nazywanych benzodiazepinami. Lek zawiera substancję czynną nitrazepam. Lek ma działanie nasenne, uspokajające oraz przeciwdrgawkowe. Zmniejsza również napięcie mięśniowe. Wskazania do stosowania Krótkookresowe leczenie ciężkiej bezsenności...

NOCTIS / NOCTIS FORTE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną zawartą w leku Noctis jest doksylamina, która należy do grupy leków przeciwhistaminowych. Leki te charakteryzują się działaniem uspokajającym, co oznacza, że wykazują skuteczność...

NOMEFREN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Nomefren należy do grupy leków nazywanych benzodiazepinami, które są lekami uspokajającymi. Lek Nomefren skraca czas potrzebny do zaśnięcia i wydłuża czas trwania snu. Lek Nomefren jest stosowany do krótkotrwałego leczenia ciężkiej...

OKSAZEPAM TZF

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Oksazepam TZF należy do grupy pochodnych benzodiazepiny. Działa hamująco na wiele struktur ośrodkowego układu nerwowego, przede wszystkim związanych z regulacją czynności emocjonalnych. Lek wykazuje działanie przeciwlękowe i słabsze...

OLANZAPIN ACTAVIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Olanzapin Actavis należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowany w leczeniu: • schizofrenii, choroby przejawiającej się tym, że chory słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy,...

OLANZAPIN KRKA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Olanzapin Krka należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowana w leczeniu: - schizofrenii, choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w...

OLANZAPINA ASPEN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Olanzapina Aspen należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Olanzapina Aspen jest stosowany w leczeniu choroby, w której pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w...

OLANZAPINA AUROBINDO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Olanzapina Aurobindo należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Olanzapina Aurobindo jest stosowany w leczeniu choroby przejawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące...

OLANZAPINA MYLAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Olanzapina Mylan zawiera substancję czynną olanzapinę. Olanzapina należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowana w leczeniu: - schizofrenii, choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi...

OLANZAPINA STADA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Olanzapina STADA należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Olanzapina STADA jest stosowany w leczeniu choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w...

OLANZAPINE +PHARMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Olanzapine +pharma należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowana w leczeniu: • schizofrenii - choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące...

OLANZAPINE ADAMED

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Olanzapine Adamed należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Olanzapine Adamed jest stosowany w leczeniu choroby objawiającej się tym, że chory słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w...

OLANZAPINE APOTEX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Olanzapine Apotex zawiera substancję czynną olanzapinę. Olanzapine Apotex należy do grupy leków nazwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowana w leczeniu: • schizofrenii - choroby objawiającej się tym, że pacjent...

OLANZAPINE BLUEFISH

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Olanzapine Bluefish należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowana w leczeniu następujących stanów chorobowych: - Schizofrenii, choroby przejawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub...

OLANZAPINE EGIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Olanzapine EGIS należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Olanzapine EGIS stosuje się w leczeniu choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w...

OLANZAPINE GALENICUM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek OLANZAPINE Galenicum należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek OLANZAPINE Galenicum jest stosowany w leczeniu choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w...

OLANZAPINE GLENMARK

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Olanzapine Glenmark zawiera substancję czynną olanzapinę. Olanzapine Glenmark należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowana w leczeniu: • schizofrenii - choroby objawiającej się tym, że pacjent...

OLANZAPINE GLENMARK EUROPE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Olanzapine Glenmark Europe zawiera substancję czynną olanzapinę. Olanzapine Glenmark Europe należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi ijest stosowana w leczeniu: • schizofrenii - choroby objawiającej się tym, że...

OLANZAPINE LEKAM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Olanzapine Lekam należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowany w leczeniu: • Schizofrenii, choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w rzeczywistości,...

OLANZAPINE SANOVEL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Olanzapine Sanovel należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Olanzapine Sanovel jest stosowany w leczeniu choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące...

OLANZAPINE TEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Olanzapine Teva zawiera substancję czynną olanzapinę. Olanzapine Teva należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowany w leczeniu choroby występującej z: - Schizofrenią, chorobą w której pacjent...

OLANZARAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Olanzapina należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowana w leczeniu następujących schorzeń: · schizofrenii, choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub...

OLANZIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku Olanzin jest olanzapina. Olanzin należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowany w leczeniu: - schizofrenii,...

OLAZAX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Olazax zawiera substancję czynną olanzapinę. Lek Olazax należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowany w leczeniu: - schizofrenii - choroby objawiającej się tym, że pacjent...

OLAZAX DISPERZI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Olazax Disperzi zawiera substancję czynną olanzapinę. Lek Olazax Disperzi należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowany w leczeniu: - schizofrenii - choroby objawiającej się tym,...

OLPINAT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Olpinat zawiera substancję czynną olanzapinę. Olpinat należy do grupy leków nazwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowany w leczeniu: - schizofrenii -...

OLWEXYA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Olwexya jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI). Leki z tej grupy stosowane są w leczeniu depresji oraz innych...

OLZAPIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Olzapin należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Olzapin jest stosowany w leczeniu schizofrenii objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa nieistniejące rzeczy, ma sprzeczne z...

OLZIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Olzin należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Olzin jest stosowany w leczeniu choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w rzeczywistości, ma sprzeczne...

ONIREX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Onirex zawiera substancję czynną zolpidemu winian, jest lekiem nasennym należącym do grupy leków o działaniu podobnym do działania benzodiazepin. Lek jest stosowany...

ORFIRIL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Orfiril w postaci tabletek dojelitowych zawiera odpowiednio: 150 mg, 300 mg, 600 mg walproinianu sodu. Walproinian sodu jest stosowany w leczeniu padaczki (lek przeciwpadaczkowy) i manii. Wskazaniami...

ORIBION

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Oribion jest lekiem stosowanym w depresji, wydawanym z przepisu lekarza. Uważa się, że wpływa on na pewne substancje w mózgu - noradrenalinę...

ORIVEN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Oriven jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do grupy leków nazywanych inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Leki z tej grupy stosowane są w leczeniu depresji oraz innych chorób,...

ORIZON

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Orizon należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Orizon stosuje się w: - leczeniu schizofrenii - stanu, w którym...

OROES

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Oroes zawiera escytalopram i jest stosowany w leczeniu: - depresji (duże epizody depresji); - zaburzeń lękowych (takich jak: zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią (np....

OROPRAM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Oropram 10 mg, 20 mg i 40 mg należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Leki te są wybiórczymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny w...

OXAZEPAM ESPEFA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Oxazepam Espefa jest krótko działającą pochodną benzodiazepiny o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym, nasennym i przeciwdrgawkowym. Działa na układ limbiczny, wzgórze i podwzgórze. Wskazania do stosowania: - stany lękowe; -...

OXAZEPAM GSK

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Co to jest Oxepilax Substancją czynną leku Oxepilax jest okskarbazepina. Oxepilax należy do grupy leków przeciwpadaczkowych. W jakim celu stosuje się lek Oxepilax Leki takie jak Oxepilax stosowane są w leczeniu napadów...

PARITDAM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Paritdam jest przepisanym przez lekarza lekiem do leczenia depresji. Oddziałuje on z substancjami chemicznymi w mózgu nazywanymi noradrenaliną i dopaminą, których działanie jest związane z depresją. SKŁAD ,...

PARNASSAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Parnassan zawiera aktywną substancję olanzapinę. Parnassan należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowany w leczeniu następujących stanów: - Schizofrenii - choroby objawiającej się tym, że pacjent...

PARNIDO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Parnido zawiera substancję czynną paliperydon, który należy do klasy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Parnido stosowany jest w leczeniu schizofrenii u osób dorosłych i młodzieży w wieku co...

PAROGEN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Parogen jest stosowany w leczeniu dorosłych z depresją (epizod dużej depresji) i/lub zaburzeniami lękowymi. Zaburzenia lękowe, w których stosowany jest lek Parogen, są to: zespół natręctw (powtarzające się,...

PAROXETINE AUROBINDO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Paroxetine Aurobindo należy do grupy leków przeciwdepresyjnych nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. selective serotonine reuptake inhibitors, SSRI). Lek Paroxetine Aurobindo jest stosowany w leczeniu: - depresji (epizody dużej...

PAROXETINE AUROVITAS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Paroxetine Aurovitas jest stosowany w leczeniu dorosłych z depresją i (lub) zaburzeniami lękowymi. Zaburzenia lękowe, w leczeniu których jest stosowany Paroxetine Aurovitas, to: zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (powtarzające się, obsesyjne...

PAROXETINE VITAMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Paroxetine Vitama należy do grupy leków przeciwdepresyjnych nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. selective serotonine reuptake inhibitors, SSRI). Lek Paroxetine Vitama jest stosowany w leczeniu: - depresji (epizody dużej...

PAROXINOR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Paroxinor należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), które są lekami przeciwdepresyjnymi. Lek Paroxinor stosowany jest w leczeniu: - depresji (epizodów ciężkiej depresji). - zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych...

PASSIFLOR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Passiflor® to syrop. Substancję czynną leku stanowi wyciąg płynny z ziela męczennicy cielistej: Passiflorae herbae extractum (2:1). 5 ml leku zawiera 183 mg wyciągu, co odpowiada 366 mg...

PAXTIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Paxtin należy do grupy leków nazwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI), które działają przeciwdepresyjnie. Paxtin stosuje się w leczeniu: • choroby depresyjnej (epizodu dużej depresji); • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego (natrętnych...

PERAGAL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Tabletki Peragal zawierają odpowiednio 25 mg lub 100 mg perazyny. Jest to lek psychotropowy – neuroleptyk, należący do grupy pochodnych fenotiazyny. Peragal stosuje się w leczeniu ostrej i przewlekłej...

PERAZIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku Perazin 25 mg i Perazin 100 mg jest perazyna, która działa przeciwpsychotycznie i uspokajająco, znosi omamy i urojenia. Wskazaniami do stosowania są różne postacie schizofrenii oraz...

PERMENTE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku Permente jest rywastygmina. Rywastygmina należy do grupy substancji zwanych inhibitorami cholinesterazy. U pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego pewne komórki nerwowe w mózgu obumierają, powodując zmniejszenie stężenia...

PERNAZINUM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pernazinum jest lekiem przeciwpsychotycznym stosowanym w leczeniu ostrej i przewlekłej schizofrenii; ostrych zaburzeń psychotycznych z urojeniami, lękiem, omamami, utratą poczucia osobowości; katatonii (zaburzeń aktywności ruchowej), manii oraz pobudzenia...

PERSEN FORTE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Persen forte jest tradycyjnym lekiem roślinnym przeznaczonym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. Persen forte zawiera wyciągi z korzenia kozłka, liści...

PINEXET

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Pinexet zawiera jako substancję czynną kwetiapinę. Lek ten należy do atypowych leków przeciwpsychotycznych. Stosowany jest w leczeniu: • schizofrenii • choroby afektywnej dwubiegunowej, w tym: − leczeniu epizodów maniakalnych o umiarkowanym...

PINEXET SR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Pinexet SR zawiera jako substancję czynną kwetiapinę. Należy ona do grupy leków przeciwpsychotycznych. Lek Pinexet SR jest stosowany w leczeniu kilku chorób takich, jak: • depresja dwubiegunowa i ciężkie...

POLMATINE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Polmatine należy do grupy leków przeciw otępieniu. Utrata pamięci w chorobie Alzheimera spowodowana jest zaburzeniami przekazywania impulsów nerwowych przenoszących informacje w mózgu. W mózgu występują tzw....

POLSEN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Polsen zawiera jako substancję czynną winian zolpidemu. Lek o nasennym działaniu podobnym do benzodiazepin. Charakteryzuje się szybkim początkiem działania nasennego, które trwa do 6 godzin. Wskazania...

PRABEGIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Prabegin należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Padaczka: Prabegin stosuje się w leczeniu pewnych typów padaczki (napadów częściowych, które są lub...

PRAGIOLA

Przedstawiamy najważniejsze dane o leku Pragiola w tym informacje na temat: przeznaczenia, dawkowania, składu, łączenia z różnymi produktami, w tym jedzeniem i alkoholem, przyjmowania...

PRALEX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Escytalopram należy do grupy leków przeciwdepresyjnych, zwanych również selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI, ang. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors). Leki te działają na układ serotoninowy w...

PRAM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Cytalopram, aktywna substancja leku Pram, jest tzw. selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI). Hamuje on wychwyt neuroprzekaźników serotoniny w komórkach mózgu, a zatem ma...

PRAMATIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pramatis zawiera escytalopram, stosowany w leczeniu depresji (epizodów dużej depresji) i zaburzeń lękowych (takich jak zaburzenie lękowe z napadami lęku, z agorafobią lub bez agorafobii,...

PRAMOGEN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pramogen należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI – selective serotonin reuptakeinhibitors). Leki te działają na układ serotoninergiczny w mózgu poprzez zwiększanie stężenia erotoniny....

PRAMOLAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pramolan (dichlorowodorek opipramolu) jest trójpierścieniowym lekiem przeciwdepresyjnym działającym przeciwlękowo i uspokajająco. Ułatwia zasypianie, znosi stany przygnębienia i poprawia samopoczucie. Pramolan wskazany jest w leczeniu: - zaburzeń lękowych uogólnionych i zaburzeń występujących...

PRAZOL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Prazol zawiera substancję czynną o nazwie omeprazol. Należy on do grupy leków zwanych inhibitorami pompy protonowej. Omeprazol hamuje wydzielanie kwasu żołądkowego, dzięki czemu zmniejsza drażniący wpływ kwaśnej treści...

PREFAXINE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Prefaxine jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI). Leki z tej grupy stosowane są w leczeniu depresji oraz innych...

PREGABALIN ACCORD

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pregabalin Accord należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Padaczka Lek ten jest stosowany w leczeniu określonych typów padaczki (napadów częściowych, które są...

PREGABALIN ALKEM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pregabalin Alkem należy do grupy leków używanych w leczeniu padaczki oraz uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Padaczka: Lek Pregabalin Alkem, roztwór doustny, jest stosowany w leczeniu określonych typów padaczki...

PREGABALIN MEDREG

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pregabalin Medreg należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Padaczka: Lek Pregabalin Medreg jest stosowany w leczeniu określonych typów padaczki (napadów częściowych,...

PREGABALIN MYLAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pregabalin Mylan zawiera substancję czynną pregabalinę, która należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Padaczka: Lek Pregabalin Mylan jest stosowany...

PREGABALIN MYLAN PHARMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pregabalin Mylan Pharma zawiera substancję czynną pregabalinę, która należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i...

PREGABALIN NEUROPHARMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pregabalin NeuroPharma należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Padaczka: Lek Pregabalin NeuroPharma jest stosowany w leczeniu określonych typów padaczki (napadów częściowych,...

PREGABALIN PFIZER

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pregabalin Pfizer należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i ośrodkowego: Lek Pregabalin Pfizer jest stosowany...

PREGABALIN SANDOZ

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pregabalin Sandoz należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i ośrodkowego: Lek Pregabalin Sandoz jest stosowany...

PREGABALIN SANDOZ GMBH

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pregabalin Sandoz GmbH należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Padaczka: Lek Pregabalin Sandoz GmbH jest stosowany u dorosłych w leczeniu określonych...

PREGABALIN TEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pregabalin Teva należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Padaczka: Lek Pregabalin Teva jest stosowany w leczeniu określonych typów padaczki (napadów częściowych,...

PREGABALIN ZENTIVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Pregabalin Zentiva należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Padaczka Lek Pregabalin Zentiva jest stosowany u dorosłych w leczeniu określonych typów padaczki (napadów...

PREGAGAMMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Pregagamma należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Padaczka: Lek Pregagamma jest stosowany w leczeniu określonych typów padaczki (napadów częściowych, które...

PREGAMID

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Pregamid należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Padaczka: Lek Pregamid jest stosowany w leczeniu określonych typów padaczki (napadów częściowych, które...

PREGLENIX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Preglenix należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Padaczka: Lek Preglenix stosuje się w leczeniu określonych typów padaczki (napadów częściowych, które...

PREHEFTARI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Preheftari zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej, chorujących na chorobę, charakteryzującą...

PROMAZIN JELFA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Promazin Jelfa zawiera jako substancję czynną promazyny chlorowodorek, który należy do grupy neuroleptyków. Lek posiada działanie umiarkowane uspokajające i przeciwpsychotyczne oraz słabe działanie przeciwautystyczne i...

PROMAZINE HASCO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Promazine Hasco zawiera promazynę (w postaci chlorowodorku). Promazyna należy do grupy neuroleptyków. Lek posiada umiarkowane działanie uspokajające i przeciwpsychotyczne oraz słabe działanie przeciwautystyczne i przeciwwymiotne. Wskazania do stosowania - krótkotrwałe leczenie...

QUENTAPIL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Quentapil zawiera substancję nazywaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków przeciwpsychotycznych. Quentapil może być stosowany w leczeniu chorób takich jak: - epizody depresyjne w przebiegu choroby dwubiegunowej, kiedy pacjent...

QUETIAPIN NEUROPHARMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Quetiapin NeuroPharma zawiera substancję o nazwie kwetiapina. Należy ona do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Quetiapin NeuroPharma można stosować w leczeniu kilku chorób, takich jak: • Depresja w...

QUETIAPIN PMCS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Quetiapin PMCS zawiera jako substancję czynną kwetiapinę, która należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi. Leki te stosuje się w leczeniu objawów niektórych chorób psychicznych, takich jak: •...

QUETIAPINE ACTAVIS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Quetiapine Actavis zawiera substancję nazywaną kwetiapiną i należy do grupy leków nazywanych przeciwpsychotycznymi. Lek Quetiapine Actavis to tabletki o przedłużonym uwalnianiu, co oznacza, że substancja czynna jest...

QUETIAPINE FAIR-MED

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Quetiapine Fair-Med zawiera substancję leczniczą zwaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków przeciwpsychotycznych. Lek Quetiapine Fair-Med może być stosowany do leczenia chorób, takich jak: · Schizofrenia -...

QUETIAPINE KRKA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Quetiapine Krka zawiera substancję czynną nazywaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków przeciwpsychotycznych. Lek Quetiapine Krka może być stosowany w leczeniu chorób, takich jak: - schizofrenia: widzenie, słyszenie lub...

QUETIAPINE LAMBDA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku Quetiapine Lambda jest kwetiapina. Kwetiapina należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Quetiapine Lambda może być stosowany w leczeniu następujących chorób: • Schizofrenia: kiedy pacjent...

QUETIAPINE SANDOZ

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Quetiapine Sandoz zawiera substancję czynną kwetiapinę. Należy ona do grupy leków przeciwpsychotycznych. Quetiapine Sandoz można stosować w leczeniu niektórych chorób, takich jak: - depresja związana z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym...

QUETRINA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Quetrina zawiera substancję czynną nazwaną kwetiapina. Należy ona do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Quetrina można stosować w leczeniu następujących chorób, takich jak: • depresja dwubiegunowa i...

RABAKIR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Rabakir należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych (ang. Generalised Anxiety Disorder –GAD). Padaczka Lek Rabakir jest stosowany w leczeniu określonych typów...

RANOFREN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Ranofren należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowana w leczeniu: - schizofrenii - choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w...

RANPERIDON

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Ranperidon należy do grupy leków nazywanych przeciwpsychotycznymi. Lek Ranperidon stosuje się do: - Leczenia schizofrenii, stanu, w którym pacjent może widzieć, słyszeć lub czuć rzeczy...

REAGILA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Reagila zawiera substancję czynną kariprazynę i należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Jest ona stosowana w leczeniu osób dorosłych chorych na schizofrenię. Schizofrenia jest chorobą charakteryzującą się takimi...

RELANA FORTE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Relana Forte jest uspokajającym i nasennym lekiem pochodzenia roślinnego stosowanym w łagodnych stanach napięcia nerwowego i w okresowych trudnościach w zasypianiu. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną leku jest...

RELANIUM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Relanium zawiera substancję czynną diazepam, należącą do grupy leków zwanej pochodnymi benzodiazepiny. Lek ma działanie przeciwlękowe, uspokajające, nasenne oraz przeciwdrgawkowe. Zmniejsza również napięcie mięśni szkieletowych. Wskazania do...

RELSED

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Relsed zawiera jako substancję czynną diazepam. Diazepam jest zaliczany do grupy leków zwanych benzodiazepinami. Działa przeciwlękowo, uspokajająco, nasennie, przeciwdrgawkowo oraz zmniejsza napięcie mięśni szkieletowych. Lek Relsed...

REMERON

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Remeron należy do grupy leków znanych, jako leki przeciwdepresyjne. Remeron stosuje się w leczeniu depresji u osób dorosłych. Remeron zaczyna działać po 1–2 tygodniach stosowania, a...

REMIRTA ORO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Remirta ORO jest jednym z grupy leków przeciwdepresyjnych. Lek Remirta ORO jest stosowany w leczeniu depresji. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną leku jest mirtazapina. Remirta...

RESTIGULIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Restigulin zawiera substancję czynną arypiprazol i należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej chorujących...

REXETIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Rexetin jest stosowany w leczeniu dorosłych z depresją i (lub) zaburzeniami lękowymi. Zaburzenia lękowe, w leczeniu których jest stosowany lek Rexetin to: - zaburzenie obsesyjno- kompulsyjne...

RICORDO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Ricordo (chlorowodorek donepezylu) należy do grupy leków zwanych inhibitorami acetylocholinesterazy. Jest stosowany w leczeniu objawów otępienia (zaburzeń racjonalnego zachowania) u osoby z rozpoznaną chorobą Alzheimera...

RILEPTID

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Rileptid należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi. Rileptid stosuje się w: • leczeniu schizofrenii - choroby, która polega na tym, że pacjent może widzieć, słyszeć lub...

RIPIZOL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Ripizol, zawierający jako substancję czynną arypiprazol, jest lekiem z grupy leków nazywanych przeciwpsychotycznymi. Stosowany jest w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej chorujących na chorobę...

RISPERIDON VIPHARM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Risperidon Vipharm należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Risperidon Vipharm stosuje się w: • leczeniu schizofrenii - stanu, w którym pacjent może widzieć, słyszeć...

RISPERIDONE AUROVITAS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Risperidone Aurovitas należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Risperidone Aurovitas używany jest w leczeniu następujących stanów: - schizofrenia - stan, w którym pacjent może widzieć,...

RISPERIDONE FARMAX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Risperidone Farmax należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Risperidone Farmax jest stosowany w leczeniu: - schizofrenii, gdy pacjent może widzieć, słyszeć lub odczuwać rzeczy...

RISPERIGAMMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Risperigamma należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Risperigamma stosuje się w: - leczeniu schizofrenii - stanu, w którym pacjent może widzieć, słyszeć lub czuć rzeczy nieistniejące, wierzyć...

RISPERON

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Risperon należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi. Risperon stosuje się w: • Leczeniu schizofrenii - stanu, w którym pacjent może widzieć, słyszeć lub czuć rzeczy nieistniejące,...

RISPOLEPT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Rispolept należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Rispolept stosuje się w: - leczeniu schizofrenii - stanu, w którym pacjent może widzieć, słyszeć lub czuć rzeczy...

RISPOLEPT CONSTA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Rispolept Consta należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Rispolept Consta stosuje się w leczeniu podtrzymującym schizofrenii, tj. stanu, w którym pacjent widzi, słyszy lub czuje rzeczy nieistniejące,...

RISPOLUX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Rispolux zawiera substancję czynną – rysperydon. Należy on do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi. Rispolux stosuje się w: - leczeniu schizofrenii – choroby, w której pacjent może...

RISSET

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Risset należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Risset stosuje się w: • leczeniu schizofrenii - stanu, w którym pacjent może widzieć, słyszeć lub czuć...

RUDOTEL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją leku Rudotel jest medazepam. Medazepam jest substancją psychotropową z grupy 1,4-benzodiazepin o silnych właściwościach łagodzenia napięcia emocjonalnego, pobudzenia i lęku oraz o działaniu uspokajającym...

RXULTI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek RXULTI zawiera substancję czynną brekspiprazol, która należy do grupy leków przeciwpsychotycznych. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii u pacjentów dorosłych - choroby z takimi objawami, jak słyszenie, widzenie i...

RYSPOLIT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Ryspolit należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Ryspolit stosuje się w: • leczeniu schizofrenii - choroby, która polega na tym, że pacjent może widzieć,...

SANVAL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Sanval jest lekiem nasennym zawierającym jako substancję czynną winian zolpidemu. Lek przyspiesza zasypianie, zmniejsza liczbę przebudzeń, wydłuża czas trwania snu i poprawia jego jakość. Sanval...

SASTIUM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Sastium zawiera substancję czynną sertralinę. Sertralina należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI); leki te stosowane są w leczeniu zaburzeń depresyjnych i (lub)...

SAVANDRA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Savandra zawiera substancję czynną escytalopram należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI - Selective Serotonin Reuptake Inhibitors). Leki...

SEDAM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Sedam zawiera substancję czynną bromazepam - lek psychotropowy z grupy pochodnych benzodiazepiny. W małych dawkach zmniejsza napięcie nerwowe, pobudzenie i lęk oraz działa łagodnie nasennie....

SEDOMIX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Sedomix jest lekiem roślinnym tradycyjnie stosowanym w pobudzeniu nerwowym o działaniu uspokajającym i ułatwiającym zasypianie. Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego...

SENOSPASMINA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. Senospasmina jest to tradycyjny produkt leczniczy roślinny, który zawiera w swoim składzie wyciąg płynny...

SENZOP

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Senzop jest lekiem nasennym z grupy pochodnych cyklopirolonu, działającym podobnie do benzodiazepin. Senzop ułatwia zasypianie, zmniejsza liczbę przebudzeń nocnych, wydłuża czas trwania snu oraz poprawia zarówno...

SERDOLECT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Serdolect zawiera substancję czynną sertyndol i należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Działa na szlaki nerwowe w specyficznych obszarach mózgu i pomaga skorygować zaburzenia równowagi chemicznej,...

SERESTILL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA SERESTILL jest przeznaczony do leczenia osób dorosłych z depresją i (lub) z zaburzeniami lękowymi. SERESTILL jest lekiem z grupy leków zwanych SSRI (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny). Każdy ma w...

SERMION

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Sermion należy do grupy leków rozszerzających naczynia obwodowe. Nicergolina, która jest substancją czynną tego leku poprawia przepływ krwi w obrębie mózgu oraz ma właściwości...

SERONIL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Seronil należy do grupy leków przeciwdepresyjnych nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Lek Seronil zawiera substancję czynną fluoksetynę, która jest selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego...

SEROXAT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Seroxat jest stosowany w leczeniu dorosłych z depresją i (lub) zaburzeniami lękowymi. Zaburzenia lękowe, w leczeniu których jest stosowany Seroxat, to: zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (powtarzające się,...

SERTAGEN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Sertagen zawiera substancję czynną sertralinę. Sertralina należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI); leki te stosowane są w leczeniu zaburzeń...

SERTRALINA KRKA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku Sertralina Krka jest sertralina. Sertralina należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI); leki te stosowane są w leczeniu...

SERTRALINE AUROBINDO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Sertraline Aurobindo zawiera substancję czynną sertralinę. Sertralina należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI); leki te stosowane są w leczeniu zaburzeń...

SERTRALINE AUROVITAS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Sertraline Aurovitas zawiera substancję czynną sertralinę. Sertralina należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI); leki te stosowane są w leczeniu zaburzeń depresyjnych i...

SERTRALINE BLUEFISH

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Sertraline Bluefish zawiera substancję czynną sertralinę. Sertralina należy do grupy leków, nazywanych selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI); leki te stosowane są w leczeniu...

SERTRALINE FARMAX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Sertraline Farmax zawiera substancję czynną sertralinę. Sertralina należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny; leki te stosowane są w leczeniu zaburzeń depresyjnych i (lub)...

SERTRALINUM 123RATIO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Sertralinum 123ratio w postaci tabletek powlekanych zawiera substancję czynną – sertralinę. Sertralina należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. Selective...

SERTRANORM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancja czynną leku jest sertralina. Sertralina należy do grupy leków przeciwdepresyjnych (również nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, ang. SSRI); leki te stosowane są w...

SERVENON

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Escytalopram należy do grupy leków przeciwdepresyjnych nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny. Leki te działają na układ serotoninergiczny w mózgu przez zwiększenie stężenia serotoniny. Zaburzenie...

SETALOFT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Setaloft zawiera substancję czynną sertralinę. Sertralina należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI); leki te stosowane są w leczeniu zaburzeń...

SETININ

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Setinin zawiera substancję czynną nazywaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków zwanych przeciwpsychotycznymi. Lek Setinin może być stosowany w leczenia chorób, takich jak:...

SIGNOPAM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Signopam zawiera jako substancję czynną temazepam, która należy do grupy leków zwanych benzodiazepinami. Temazepam wykazuje właściwości nasenne, uspokajające i przeciwlękowe. Wykazuje również słabe działanie przeciwdrgawkowe...

SILENIL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Silenil jest lekiem roślinnym zawierającym wyciąg z ziela dziurawca. Substancje zawarte w wyciągu wykazują łagodne działanie przeciwdepresyjne na ośrodkowy układ nerwowy. Wskazania do stosowania Silenil stosuje się w łagodnych zaburzeniach nastroju...

SIZIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Sizin należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowana w leczeniu: - schizofrenii -choroby przejawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w rzeczywistości,...

SOLIAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Solian występuje w postaci tabletek oraz tabletek powlekanych i zawiera jako substancję czynną amisulpryd. Amisulpryd jest lekiem przeciwpsychotycznym, neuroleptycznym. Lek Solian jest wskazany w...

SONATA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Sonata należy do grupy preparatów nazywanych lekami benzodiazepinopochodnymi, które są substancjami o działaniu nasennym. Sonata to lek ułatwiający zasypianie. Problemy ze snem zwykle nie trwają długo i większość ludzi...

SONIREM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek SONIREM zawiera substancję czynną zolpidemu winian, należącą do grupy leków nasennych. Lek działa na mózg, ułatwiając zasypianie. Lek jest stosowany u pacjentów dorosłych w krótkotrwałym leczeniu bezsenności,...

SPAMILAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Buspiron, substancja czynna leku Spamilan ma działanie przeciwlękowe. Spamilan wskazany jest w krótkotrwałym leczeniu zaburzeń lękowych i łagodzeniu objawów lęku z towarzyszącą depresją lub bez...

SPERIDAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Speridan należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi (stosowanymi w leczeniu psychoz). Lek Speridan stosuje się w: − leczeniu schizofrenii – choroby, w której...

STILNOX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Stilnox występuje w postaci tabletek powlekanych i zawiera substancję czynną zolpidem. Zolpidem należy do grupy leków nasennych i uspokajających. Lek ułatwia zasypianie, zmniejsza liczbę...

STIMULOTON

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Stimuloton zawiera substancję czynną sertralinę. Sertralina należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI); leki te stosowane są w leczeniu zaburzeń...

STRATTERA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA W jakim celu stosuje się lek Lek Strattera zawiera atomoksetynę i jest stosowanyw leczeniu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Lek stosuje się - u...

STRESOLEK

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających z jego długotrwałego stosowania. Wskazania Tradycyjnie w trudnościach w zasypianiu i stanach zwiększonego napięcia nerwowego. SKŁAD , JAKIE...

SULPIRYD HASCO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Tabletki Sulpiryd Hasco są przeznaczone do leczenia poważnych zaburzeń psychicznych. Lek zapobiega działaniu niektórych substancji w mózgu, co prowadzi do złagodzenia objawów choroby. Substancja czynna leku – sulpiryd, wpływa...

SULPIRYD TEVA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Sulpiryd jest lekiem o działaniu przeciwpsychotycznym. Wywiera również działanie przeciwdepresyjne. Wskazania do stosowania: − Ostre i przewlekłe psychozy w schizofrenii, zwłaszcza z objawami upośledzonej aktywności....

SUVEZEN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Suvezen zawiera dwie różne substancje czynne w jednej tabletce. Jedną z substancji czynnych jest rozuwastatyna, należąca do grupy leków zwanej statynami, natomiast drugą substancją czynną jest ezetymib. Suvezen...

SYCREST

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Sycrest zawiera substancję czynną asenapinę. Lek ten należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Sycrest jest stosowany w leczeniu umiarkowanych do ciężkich epizodów maniakalnych w przebiegu zaburzeń afektywnych...

SYMAGO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Symago zawiera substancję czynną agomelatynę. Należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwdepresyjnymi i został przepisany w celu leczenia depresji. Lek Symago jest stosowany u dorosłych. Depresja jest przewlekłym zaburzeniem...

SYMCLOZA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku Symcloza jest klozapina, która należy do grupy leków zwanych neuroleptykami (leki stosowane w leczeniu swoistych zaburzeń psychicznych, takich jak psychozy). Lek Symcloza jest stosowany w leczeniu...

SYMESCITAL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Escytalopram należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang.SSRI - Selective Serotonin Reuptake Inhibitors). Leki te działają na układ serotoninergiczny w...

SYMFAXIN ER

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Symfaxin ER jest lekiem przeciwdepresyjnym należącym do grupy leków zwanych inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI). Ta grupa leków stosowana jest w leczeniu depresji i innych...

SYMPRAMOL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Sympramol jest lekiem przeciwlękowym i uspokajającym. Sympramol stosuje się w leczeniu: - zaburzeń lękowych uogólnionych (lęk charakteryzujący się nadmiernym i niekontrolowanym martwieniem się o sprawy codzienne) - zaburzeń występujących pod postacią...

SYMQUEL XR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Symquel XR zawiera substancję nazywaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Symquel XR może być stosowany do leczenia wielu...

SYNZA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Synza należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowana w leczeniu: • schizofrenii - choroby objawiającej się tym, że chory słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w...

TABAGINE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Tabagine należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Padaczka: Lek Tabagine jest stosowany u dorosłych w określonych typach padaczki (napadów częściowych, które są...

TABLETKI USPOKAJAJĄCE LABOFARM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Tradycyjnie w przejściowych, łagodnych stanach napięcia nerwowego oraz okresowych trudnościach w zasypianiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. Przyjmuje się,...

TEGRETOL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Tegretol należy do grupy leków przeciwpadaczkowych (leki stosowane w leczeniu napadów padaczkowych), ale jego mechanizm działania powoduje, że może być także stosowany w innych chorobach. Padaczka charakteryzuje się...

TEGRETOL CR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Tegretol CR należy do grupy leków przeciwpadaczkowych (leki stosowane w leczeniu napadów padaczkowych), ale jego mechanizm działania powoduje, że może być także stosowany w innych chorobach. Padaczka charakteryzuje...

THYMANAX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Thymanax zawiera aktywny składnik agomelatynę. Należy do grupy produktów nazywanych lekami przeciwdepresyjnymi i został przepisany w celu leczenia depresji. Thymanax jest stosowany u dorosłych. Depresja jest przewlekłym zaburzeniem...

TIALERA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Tialera należy do grupy określanej jako leki przeciwdepresyjne. Tialera jest stosowany w stanach depresyjnych o silnym umiarkowanym bądź lekkim nasileniu. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną leku jest sól...

TIANESAL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Tianesal należy do grupy określanej jako leki przeciwdepresyjne. Lek jest stosowany w stanach depresyjnych o dużym, umiarkowanym bądź małym nasileniu. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną leku jest...

TIAPRID PMCS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Tiaprid PMCS jest lekiem wpływającym na funkcje psychiczne i działającym pozytywnie na ciężkie postaci mimowolnych i nieprawidłowych ruchów u pacjenta. Tiaprid PMCS jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu zaburzeń zachowania...

TIAPRIDAL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Tiapridal występuje w postaci tabletek i zawiera jako substancję czynną tiapryd. Tiapryd jest atypowym lekiem neuroleptycznym wykazującym działanie przeciwlękowe i uspokajające. Ponadto wywiera korzystny wpływ na stopień...

TICEPRO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Ticepro jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów padaczkowych). Ticepro jest stosowany: - jako jedyny lek w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia u pacjentów w...

TINCTURA HYPERICI HERBAPOL W KRAKOWIE SA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Wskazania do stosowania Tradycyjnie jako środek łagodzący występujące przejściowo objawy wyczerpania psychicznego. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Hyperici herbae tinctura (1:5) – 100 g Ekstrahent – etanol 70 % (v/v) Zawartość etanolu 60,0...

TISERCIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Tisercin jest to lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych (neuroleptyk). Wskazania: choroby psychiczne przebiegające z pobudzeniem ruchowym i psychoruchowym, zespoły paranoidalne (schizofrenia). Jako lek wspomagający w niektórych towarzyszących objawach...

TONPULAR PR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Tonpular PR kapsułki jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do grupy leków nazywanych inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI). U każdego człowieka występują w mózgu substancje...

TORENDO Q-TAB

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Torendo Q-Tab należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Torendo Q-Tab stosuje się w: • Leczeniu schizofrenii - stanu, w którym pacjent może widzieć, słyszeć lub czuć rzeczy...

TOSTRAN 2 % ŻEL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancja czynna leku testosteron jest hormonem męskim należącym do grupy androgenów. Lek Tostran stosuje się u dorosłych mężczyzn, jako testosteronową terapię zastępczą w leczeniu różnych chorób, które wynikają z...

TRANXENE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Preparat Tranxene występuje w postaci kapsułek i zawiera substancję czynną klorazepat. Klorazepat należy do grupy leków zwanych benzodiazepinami. Wykazuje działanie przeciwlękowe, zmniejszające napięcie mięśni szkieletowych, uspokajające, nasenne i...

TRANXENE 20

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Tranxene 20 występuje w postaci proszku wraz z dołączonym rozpuszczalnikiem do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych. Tranxene 20 zawiera substancję czynna klorazepat. Klorazepat należy do grupy...

TRAZODONE GLENMARK

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Trazodone Glenmark zawiera jako substancję czynną chlorowodorek trazodonu. Należy on do grupy leków przeciwdepresyjnych. Lek Trazodone Glenmark stosuje się w leczeniu objawów depresji (epizodu ciężkiej depresji) u...

TREVICTA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA TREVICTA zawiera substancję czynną - paliperydon, który należy do grupy leków przeciwpsychotycznych, i jest stosowany w leczeniu podtrzymującym objawów schizofrenii u dorosłych pacjentów. U pacjentów, którzy wcześniej dobrze reagowali...

TRITTICO CR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Trittico CR zawiera trazodon, który działa przeciwdepresyjnie i przeciwlękowo. Działanie lecznicze występuje już po ok. tygodniu stosowania. Wskazaniami do stosowania leku Trittico CR są zaburzenia depresyjne różnego pochodzenia,...

TRITTICO XR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Trittico XR zawiera trazodon, który działa przeciwdepresyjnie i przeciwlękowo. Działanie lecznicze występuje już po ok. tygodniu stosowania. Wskazaniami do stosowania leku Trittico XR są zaburzenia depresyjne różnego pochodzenia,...

TYMOGEN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Tymogen zawier substancję o nazwie tianeptyna, o działaniu przeciwdepresyjnym stosowaną w leczeniu lekkiej, umiarkowanej lub ciężkiej depresji. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną jest tianeptyna sodowa (12,5 mg). Pozostałe...

UNBREMI

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Unbremi zawiera aktywny składnik agomelatynę. Należy do grupy produktów nazywanych lekami przeciwdepresyjnymi i został przepisany w celu leczenia depresji. Unbremi jest stosowany u dorosłych. Depresja jest przewlekłym zaburzeniem nastroju, które...

VALDIX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Jest to tradycyjny lek roślinny w postaci tabletek, który stosuje się w łagodnych stanach niepokoju i trudnościach w zasypianiu. Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i...

VALDOXAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Valdoxan zawiera aktywny składnik agomelatynę. Należy do grupy produktów nazywanych lekami przeciwdepresyjnymi i został przepisany w celu leczenia depresji. Valdoxan jest stosowany u dorosłych. Depresja jest przewlekłym zaburzeniem nastroju,...

VALERIN FORTE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Valerin forte jest lekiem roślinnym o działaniu uspokajającym, ułatwiającym zasypianie. Valerin forte wskazany jest w: - łagodnych stanach napięcia nerwowego i niepokoju, - trudnościach w zasypianiu. Jeśli po upływie 14 dni nie...

VALERIN MAX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Valerin max jest lekiem roślinnym o działaniu uspokajającym. Wskazania do stosowania leku: - łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną leku jest...

VALIDOL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Validol jest lekiem wykazującym skojarzone działanie kwasu izowalerianowego (pochodzącego z izowalerianianu mentylu) oraz mentolu. Kwas izowalerianowy działa hamująco na czynność kory mózgowej, w związku z czym wywiera działanie uspokajające...

VALPROLEK

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA ValproLEK jest lekiem stosowanym w leczeniu padaczki i manii. ValproLEK jest stosowany w niektórych postaciach padaczki, takich jak: - pewne postacie krótkotrwałej utraty świadomości na skutek zaburzeń...

VALUHERB

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Valuherb jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania. Stosowany jest tradycyjnie w okresowych trudnościach w zasypianiu oraz w stanach...

VALUSED

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek zawiera wyciągi z trzech surowców roślinnych: korzenia kozika lekarskiego, szyszek chmielu oraz ziela męczennicy. Stosowany jest tradycyjnie jako środek o działaniu uspokajającym i ułatwiającym zasypianie. Lek stosowany jest...

VALUSED NOC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Valused NOC zawiera wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego. Posiada działanie uspokajające i ułatwiające zasypianíe. Stosowany jest W trudnościach W zasypianiu, W łagodnych stanach napięcia nerwowego. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE...

VAMELAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Vamelan to tradycyjny produkt leczniczy roślinny o działaniu uspokajającym, stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego i trudnościach w zasypianiu. Stosowanie leku Vamelan w wymienionych wskazaniach wynika wyłącznie z...

VELAFAX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Wenlafaksyna jest nowym lekiem przeciwdepresyjnym o budowie chemicznej różnej od dotychczas stosowanych leków trójpierścieniowych, czteropierścieniowych i innych dostępnych leków przeciwdepresyjnych. Mechanizm działania przeciwdepresyjnego wenlafaksyny u ludzi związany jest z...

VELAFAX XL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Wenlafaksyna jest lekiem przeciwdepresyjnym o nowej budowie, różnej od dotychczas stosowanych leków trójpierścieniowych, czteropierścieniowych i innych dostępnych leków przeciwdepresyjnych. Wenlafaksyna jest mieszaniną racemiczną dwóch aktywnych enancjomerów. Uważa się, że...

VELAXIN ER

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Velaxin ER jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI). Leki z tej grupy stosowane są w leczeniu depresji...

VENLABAX MR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Venlabax MR jest lekiem przeciwdepresyjnym, należącym do grupy leków zwanych inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrealiny (SNRI). Leki z tej grupy są stosowane w leczeniu depresji oraz innych...

VENLAFAXINE AUROVITAS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Venlafaxine Aurovitas zawiera substancję czynną wenlafaksynę. Venlafaxine Aurovitas jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Leki z tej grupy...

VENLAFAXINE BLUEFISH XL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Venlafaxine Bluefish XL jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI). Leki z tej grupy stosowane są w...

VENLAFAXINE FAIR-MED

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Venlafaxine Fair-Med jest lekiem przeciwdepresyjnym należącym do grupy leków zwanych inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI). Ta grupa leków stosowana jest w leczeniu depresji i innych stanów,...

VENLAFAXINE MYLAN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Venlafaxine Mylan jest lekiem przeciwdepresyjnym, należącym do grupy leków zwanych inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Leki z tej grupy są stosowane w leczeniu depresji oraz innych...

VENLAFAXINE VITAMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Venlafaxine Vitama jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI). Leki z tej grupy stosowane są w leczeniu...

VENLAGAMMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Venlagamma jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI). Leki z tej grupy stosowane są w leczeniu depresji oraz...

VENLECTINE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Venlectine jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI). Leki z tej grupy stosowane są w leczeniu depresji oraz...

VERPIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Verpin należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpadaczkowymi. Stosuje się go w leczeniu dwóch schorzeń – padaczki i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Działanie leku Verpin w leczeniu padaczki polega...

VICEBROL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Vicebrol zawiera jako substancję czynną winpocetynę. Winpocetyna jest związkiem stosowanym w leczeniu chorób lub łagodzeniu objawów związanych z zaburzeniami krążenia krwi w mózgu. Wskazania do stosowania leku Vicebrol: - Leczenie przewlekłej...

VICEBROL BIO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Vicebrol Bio zawiera jako substancję czynną winpocetynę. Winpocetyna pobudza metabolizm mózgowy, poprawia przepływ krwi w mózgu, rozszerza naczynia krwionośne i zapobiega agregacji płytek. Wskazania do stosowania: Vicebrol Bio stosuje się wspomagająco...

VICEBROL FORTE

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Vicebrol Forte zawiera jako substancję czynną winpocetynę. Winpocetyna jest związkiem stosowanym w leczeniu chorób lub łagodzeniu objawów związanych z zaburzeniami krążenia krwi w mózgu. Wskazania do stosowania leku Vicebrol Forte: -...

VINPOCETINE HASCO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek zawiera jako substancję czynną winpocetynę. Winpocetyna jest związkiem stosowanym w leczeniu chorób lub łagodzeniu objawów związanych z zaburzeniami krążenia krwi w mózgu. Lek Vinpocetine Hasco stosuje się w: -...

VINPOHASCO

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku VinpoHasco jest winpocetyna. Winpocetyna jest związkiem stosowanym w leczeniu chorób lub łagodzeniu objawów związanych z zaburzeniami krążenia krwi w mózgu. Lek VinpoHasco stosuje się w:...

VORTA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Vorta należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Są to leki łagodzące objawy niektórych chorób psychicznych, takie jak: • omamy (tj. słyszenie nieistniejących głosów), dziwne i przerażające...

WELLBUTRIN XR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Wellbutrin XR jest lekiem do leczenia depresji, przepisanym przez lekarza prowadzącego. Oddziałuje on z substancjami chemicznymi w mózgu nazywanymi noradrenaliną i dopaminą, których działanie jest związane z depresją. SKŁAD ,...

XANAX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancja czynna leku Xanax – alprazolam należy do grupy leków nazywanej pochodnymi benzodiazepin i wykazuje działanie przeciwlękowe, dlatego wskazany jest w krótkotrwałym leczeniu: • zaburzenia lękowego uogólnionego, •...

XANAX SL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancją czynną leku XANAX SL w postaci tabletek podjęzykowych jest alprazolam, który należy do grupy leków nazywanej pochodnymi benzodiazepin i wykazuje działanie przeciwlękowe, dlatego wskazany jest w krótkotrwałym leczeniu:...

XANAX SR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Substancja czynna leku XANAX SR – alprazolam należy do grupy leków nazywanej pochodnymi benzodiazepin i wykazuje działanie przeciwlękowe, dlatego wskazany jest w krótkotrwałym leczeniu: zespołu lęku uogólnionego, zespołu lęku...

XENTIC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek XENTIC jest lekiem nasennym, zawierającym substancję czynną podobną do benzodiazepiny. Lek jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu bezsenności. Lek jest zalecany tylko w przypadku ciężkich zaburzeń snu, które uniemożliwiają prawidłowe...

XEPLION

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Xeplion zawiera substancję czynną - paliperydon, która należy do grupy leków przeciwpsychotycznych, i jest stosowany w leczeniu podtrzymującym objawów schizofrenii u stabilnych dorosłych pacjentów leczonych paliperydonem lub rysperydonem. U...

XERISTAR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Xeristar zawiera substancję czynną duloksetynę. Xeristar zwiększa stężenie serotoniny i noradrenaliny w układzie nerwowym. Lek Xeristar wskazany jest u dorosłych w leczeniu: • depresji, • zaburzeń lękowych uogólnionych (przewlekłe uczucie lęku...

XETANOR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Paroksetyna - substancja czynna leku Xetanor 20 mg, Xetanor 30 mg należy do grupy leków zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI - ang. Selective Serotonin Reuptake Inhibitor). Lek Xetanor...

YASNAL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Yasnal (donepezylu chlorowodorek) należy do grupy leków zwanych inhibitorami acetylocholinesterazy. Donepezyl zwiększa stężenie substancji (acetylocholiny) występującej w mózgu odpowiedzialnej za funkcjonowanie pamięci poprzez spowolnianie rozpadu acetylocholiny. Lek ten stosowany...

ZALASTA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Zalasta zawiera substancję czynną olanzapinę. Zalasta należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowana w leczeniu: - schizofrenii - choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi...

ZALEPLON RICHTER

Lek charakteryzujący się właściwościami przeciwlękowymi i nasennymi. Zawiera pochodną benzodiazepin, zaleplon. Produkt leczniczy stosowany w leczeniu depresji oraz innych zaburzeń lękowych. Jest także stosowany jako lek ułatwiający zasypianie. Zaleplon wykazuje działanie nasenne, uspokajające, przeciwlękowe, przeciwdrgawkowe i amnestyczne (wywołujące niepamięć wsteczną).

ZAREDROP

Lek należący do grupy leków przeciwdepresyjnych. Występuje w postaci roztworu doustnego. Lek stosowany jest w leczeniu różnych postaci depresji, a także w leczeniu stanów lękowych (np. fobie społeczne, lęki napadowe itp.) Lek zawiera substancję czynną wenlafaksynę.

ZELDOX

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Zeldox należy do leków przeciwpsychotycznych. Lek Zeldox jest wskazany w leczeniu schizofrenii u dorosłych. Lek Zeldox jest wskazany w leczeniu epizodu manii lub epizodu mieszanego, o umiarkowanym nasileniu w przebiegu...

ZIELE SERDECZNIKA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Wskazania do stosowania: Tradycyjnie stosuje się jako środek uspokajający w dolegliwościach sercowych o podłożu nerwowym (w uczuciu kołatania serca), po wykluczeniu przez lekarza poważniejszych schorzeń. Produkt przeznaczony jest...

ZIPERID

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Ziperid należy do grupy leków nazywanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Ziperid stosuje się w: - leczeniu schizofrenii - stanu, w którym pacjent może widzieć, słyszeć lub czuć rzeczy nieistniejące, wierzyć...

ZIPRAGEN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Zipragen należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Zipragen jest stosowany w leczeniu objawów schizofrenii. Dodatkowo lek Zipragen może być stosowany do kontrolowania objawów maniakalnych u...

ZIPRAMYL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Zipramyl należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Zipramyl jest stosowany u dorosłych pacjentów w leczeniu schizofrenii – zaburzenia psychicznego charakteryzującego się następującymi objawami: słyszeniem, widzeniem lub odczuwaniem...

ZOLAFREN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Zolafren należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowany w leczeniu: - schizofrenii - choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w...

ZOLAFREN-SWIFT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Zolafren-swift zawiera substancję czynną olanzapinę. Zolafren-swift należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowany w leczeniu: - schizofrenii – choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi...

ZOLAXA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Zolaxa zawiera substancję czynną olanzapinę. Zolaxa należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowana w leczeniu: • schizofrenii - choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi...

ZOLAXA RAPID

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Zolaxa Rapid należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Zolaxa Rapid jest stosowany w leczeniu choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w...

ZOLOFT

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Zoloft zawiera substancję czynną sertralinę. Sertralina należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny; leki te stosowane są w leczeniu zaburzeń depresyjnych i (lub) zaburzeń...

ZOLPIC

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Zolpic zawiera zolpidem, który jest środkiem nasennym. Działanie nasenne leku, po podaniu doustnym, występuje szybko (po 10–30 minutach od przyjęcia leku) i trwa do 6 godzin. Zolpic wskazany...

ZOLPIDEM AUROVITAS

Lek stosowany do krótkotrwałego leczenia bezsenności u osób dorosłych, wówczas, gdy zaburzenie to jest ciężkie, upośledzające prawidłowe funkcjonowanie lub powodujące skrajne cierpienie u pacjenta. Należy do grupy leków zwanych lekami podobnymi do benzodiazepiny. Substancją czynną jest zolpidemu winian.

ZOLPIDEM GENOPTIM

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane to lek nasenny. Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane został przepisany, aby pomóc zasnąć. Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane może być stosowany w krótkotrwałym leczeniu bezsenności, która jest...

ZOLPIDEM VITABALANS

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Zolpidem Vitabalans jest lekiem nasennym przeznaczonym wyłącznie do krótkotrwałego stosowania. SKŁAD , JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA? Substancją czynną leku jest zolpidemu winian. Każda tabletka zawiera 10 mg zolpidemu winianu. Ponadto lek zawiera: Rdzeń...

ZOLPIDEM VITAMA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Zolpidem należy do grupy leków podobnych do benzodiazepiny. Lek Zolpidem Vitama jest lekiem nasennym, który oddziałuje na mózg wywołując senność. Lek jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu ciężkich zaburzeń...

ZOLPIGEN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Zolpigen zawiera zolpidem, substancję czynną należącą do grupy leków nasennych. Tabletki Zolpigen są to tabletki nasenne, które powodują senność w wyniku działania na mózg. Ten lek może być...

ZOLSANA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Zolsana jest lekiem nasennym, należącym do grupy leków podobnych do benzodiazepin. Lek Zolsana stosuje się w krótkotrwałym leczeniu bezsenności. Lek Zolsana przepisuje się wyłącznie w zaburzeniach snu o...

ZOMIREN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Zomiren zawiera substancję czynną, alprazolam będącą pochodną benzodiazepiny o działaniu przeciwdrgawkowym, zmniejszającym napięcie mięśni oraz przeciwlękowym. Wskazania do stosowania Krótkotrwałe leczenie objawowe: - zespołu lęku uogólnionego, - zespołu lęku napadowego z agorafobią...

ZOMIREN SR

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Zomiren SR zawiera substancję czynną, alprazolam będącą pochodną benzodiazepiny o działaniu przeciwdrgawkowym, zmniejszającym napięcie mięśni oraz przeciwlękowym. Wskazania do stosowania Zomiren SR: Krótkotrwałe leczenie: Zespołu lęku uogólnionego Zespołu lęku napadowego z...

ZOPICLONE AUROVITAS

Lek nasenny występujący w postaci tabletek powlekanych, zawiera substancję czynną zopiklon. Lek wpływa na pracę mózgu, ułatwiając sen. Lek jest stosowany w leczeniu problemów ze snem, takich jak: trudności z zasypianiem, budzenie się w środku nocy, zbyt wczesne poranne budzenie się i innych.

ZOPRIDOXIN

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Zopridoxin należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowany w leczeniu następujących stanów: - schizofrenii – choroby, w której pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w...

ZOTRAL

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Zotral zawiera substancję czynną sertralinę. Sertralina należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI); leki te stosowane są w leczeniu zaburzeń depresyjnych i (lub) zaburzeń...

ZUBSOLV

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Lek Zubsolv zawiera substancje czynne buprenorfinę i nalokson. Lek Zubsolv jest stosowany w leczeniu osób uzależnionych od narkotyków opioidowych, takich jak heroina czy morfina, które wyraziły zgodę...

ZYPADHERA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA ZYPADHERA zawiera substancję czynną olanzapinę. ZYPADHERA należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowana w leczeniu schizofrenii - choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi...

ZYPREXA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA ZYPREXA zawiera substancję czynną olanzapinę. ZYPREXA należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowana w leczeniu: • schizofrenii - choroby objawiającej się tym, że pacjent słyszy, widzi...

ZYPREXA VELOTAB

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA ZYPREXA VELOTAB zawiera substancję czynną olanzapinę. ZYPREXA VELOTAB należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi i jest stosowana w leczeniu: • schizofrenii - choroby objawiającej się tym, że pacjent...

ZYPSILA

CO TO JEST I JAK DZIAŁA ? - OPIS I WSKAZANIA Zypsila należy do leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Lek Zypsila jest stosowany w leczeniu schizofrenii u dorosłych - zaburzenia psychicznego charakteryzującego się następującymi objawami: widzenie, słyszenie lub odczuwanie nieistniejących...