Haloperidol WZF 0,2%

Haloperidol WZF 0,2% to lek przeciwpsychotyczny, kt贸ry zawiera substancj臋 czynn膮 haloperydol. Jest dost臋pny na recept臋. Stosowany jest w leczeniu chor贸b, kt贸re wp艂ywaj膮 na spos贸b my艣lenia, zachowania i odczuwania. Zalecany jest do stosowania wy艂膮cznie u doros艂ych. Na tej stronie sprawdzisz podstawowe informacje i opinie pacjent贸w o leku Haloperidol WZF 0,2%. Dowiesz si臋 jak dzia艂a i jak prawid艂owo stosowa膰 ten lek: m.in. wskazania, dawkowanie, czy sk艂ad leku. Poni偶ej znajduj膮 si臋 dokumenty do pobrania oraz informacje o zamiennikach. Je偶eli inni u偶ytkownicy podzielili si臋 w艂asnymi opiniami na temat stosowania tego leku, znajdziesz je na forum w dolnej cz臋艣ci tej strony.

Reklama

Ostrze偶enie dotycz膮ce za偶ywania lek贸w: To jest lek. Dla bezpiecze艅stwa stosuj go zgodnie z ulotk膮 do艂膮czon膮 do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. Lek stosuj tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwr贸膰 uwag臋 na przeciwwskazania. W przypadku w膮tpliwo艣ci skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮.


Ostrze偶enie dotycz膮ce opinii pacjent贸w:聽Opinie o lekach, kt贸re mo偶na znale藕膰 online, s膮 zawsze subiektywne i mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od do艣wiadcze艅 i reakcji organizmu ka偶dej osoby. Nie nale偶y polega膰 wy艂膮cznie na tych opiniach przy podejmowaniu decyzji dotycz膮cych swojego zdrowia. Zawsze skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮 przed rozpocz臋ciem, zmian膮 lub zako艅czeniem jakiejkolwiek terapii medycznej. Pami臋taj, 偶e informacje zawarte w ulotce do艂膮czonej do opakowania leku s膮 wynikiem d艂ugotrwa艂ych bada艅 i obserwacji.

Jak dzia艂a lek Haloperidol WZF 0,2% i jakie s膮 wskazania do stosowania?

Haloperidol WZF 0,2% zawiera haloperydol jako substancj臋 czynn膮 i jest zaliczany do grupy lek贸w zwanych neuroleptykami.

Lek jest przeznaczony do leczenia chor贸b, kt贸re wp艂ywaj膮 na spos贸b my艣lenia, odczuwania i zachowania.
Choroby te mog膮 powodowa膰:
– stany dezorientacji, zmieszania, spl膮tania;
– widzenie, s艂yszenie lub odczuwanie rzeczy, kt贸re nie istniej膮 (omamy);
– b艂臋dne os膮dy, niezgodne z rzeczywisto艣ci膮, uwa偶ane przez chorego za prawdziwe (urojenia);
– nietypow膮 podejrzliwo艣膰 (paranoja);
– nadmierne podniecenie, pobudzenie, entuzjazm (mania);
– niepohamowan膮 agresj臋 i inne impulsywne zachowania.

Haloperidol WZF 0,2% jest r贸wnie偶 stosowany do opanowania:
– tik贸w (zesp贸艂 Gillesa de la Tourette鈥檃) i innych nasilonych, niekontrolowanych ruch贸w cia艂a;
– nieust臋puj膮cej czkawki.

Kategorie powi膮zane:
Leki psychiatryczne - choroby psychiczne i zaburzenia psychologiczne, Schizofrenia,

Reklama

Jaki jest sk艂ad Haloperidol WZF 0,2%, jakie substancje zawiera?

– Substancj膮 czynn膮 leku jest haloperydol. 1 ml roztworu zawiera 2 mg haloperydolu.

– Pozosta艂e sk艂adniki to: kwas mlekowy, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), woda oczyszczona.

Zobacz list臋 produkt贸w zawieraj膮cych substancje: .

Dawkowanie preparatu Haloperidol WZF 0,2% 鈥 jak stosowa膰?

Haloperidol WZF 0,2% nale偶y zawsze stosowa膰 zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie w膮tpliwo艣ci nale偶y skontaktowa膰 si臋 z lekarzem.

Lekarz okre艣li dawk臋 leku Haloperidol WZF 0,2% oraz czas jego stosowania, w zale偶no艣ci od stanu pacjenta. Wa偶ne, aby stosowa膰 lek zgodnie z zaleceniami lekarza.

Dawka leku Haloperidol WZF 0,2% zale偶y od:
– wieku pacjenta,
– nasilenia objaw贸w choroby,
– innych chor贸b pacjenta,
– reakcji pacjenta na podobne leki stosowane w przesz艂o艣ci.

Spos贸b podawania
Haloperidol WZF 0,2% nale偶y stosowa膰 doustnie. Krople s膮 postaci膮 leku zalecan膮 do stosowania u dzieci.

Butelka, w kt贸rej znajduj膮 si臋 krople, ma kroplomierz – nale偶y odmierzy膰 liczb臋 kropli zalecon膮 przez lekarza (zapewni to dok艂adne dawkowanie leku), a nast臋pnie rozcie艅czy膰 je w wodzie lub soku. Nie podawa膰 nierozcie艅czonego leku, gdy偶 mo偶e on podra偶ni膰 b艂on臋 艣luzow膮. Nie nale偶y rozcie艅cza膰 leku w kawie ani herbacie.

Lek Haloperidol WZF 0,2% mo偶na przyjmowa膰 przed, w trakcie lub po posi艂ku.

1 ml leku Haloperidol WZF 0,2% zawiera 2 mg haloperydolu 鈥 20 kropli.

1 kropla roztworu zawiera 0,1 mg haloperydolu.

Doro艣li
Zwykle dawka pocz膮tkowa leku wynosi od 1,5 mg do 3 mg (od 15 do 30 kropli) dwa lub trzy razy na dob臋. W razie nasilonych objaw贸w lub u pacjent贸w, kt贸rzy nie zareaguj膮, dawka wynosi od 3 mg do 5 mg (od 30 do 50 kropli) dwa lub trzy razy na dob臋. Lekarz mo偶e zmniejszy膰 dawk臋, je艣li stan pacjenta si臋 poprawi.

Dzieci w wieku powy偶ej 3 lat
Dawka przeznaczona dla dzieci zale偶y od masy cia艂a. Szczeg贸艂owe dawkowanie okre艣la lekarz. Zwykle stosowana dawka u dzieci wynosi od 0,025 do 0,05 mg na kilogram masy cia艂a na dob臋.

Po艂ow臋 dawki nale偶y poda膰 rano, a drug膮 po艂ow臋 wieczorem.

Dzieciom nie nale偶y podawa膰 wi臋cej ni偶 10 mg (100 kropli) leku na dob臋, w dw贸ch dawkach.

Pacjenci w podesz艂ym wieku
Lekarz dostosuje dawk臋 leku do stanu pacjenta.
Zwykle nale偶y rozpoczyna膰 stosowanie od ni偶szej dawki przewidzianej dla os贸b doros艂ych.

Reklama

Przedawkowanie 鈥 zastosowanie zbyt du偶ej dawki

Objawy po zastosowaniu du偶ych dawek leku:
– ci臋偶kie objawy pozapiramidowe (dr偶enie, sztywno艣膰, spowolnienie ruchowe);
– stan zoboj臋tnienia psychicznego przechodz膮cy w sen;
– zaburzenia rytmu serca;
– 艣pi膮czka z nasilonymi trudno艣ciami z oddychaniem oraz bardzo niskie ci艣nienie krwi, kt贸re mog膮
przekszta艂ci膰 si臋 w stan przypominaj膮cy wstrz膮s.
– znaczne podwy偶szenie ci艣nienia krwi cz臋艣ciej ni偶 bardzo niskie ci艣nienie krwi;
– drgawki.

W przypadku zastosowania wi臋kszej dawki leku ni偶 zalecona przez lekarza, nale偶y natychmiast skontaktowa膰 si臋 z lekarzem lub uda膰 si臋 do najbli偶szego szpitala.

Co mog臋 je艣膰 i pi膰 podczas stosowania Haloperidol WZF 0,2% 鈥 czy mog臋 spo偶ywa膰 alkohol?

Lek Haloperidol WZF 0,2% mo偶na przyjmowa膰 przed, w trakcie lub po posi艂ku.

Lek nale偶y rozcie艅czy膰 przed podaniem 鈥 patrz punkt 3. ulotki.

Nale偶y unika膰 picia alkoholu podczas stosowania leku, poniewa偶 mo偶e to spowodowa膰 senno艣膰 i obni偶enie sprawno艣ci psychofizycznej.

艁膮czenie alkoholu z niekt贸rymi lekami mo偶e by膰 gro藕ne dla zdrowia, a nawet 偶ycia. Dowiedz si臋 wi臋cej na temat interakcji lek贸w z alkoholem.

Czy mo偶na stosowa膰 Haloperidol WZF 0,2% w okresie ci膮偶y i karmienia piersi膮?

Je艣li pacjentka jest w ci膮偶y lub karmi piersi膮, przypuszcza 偶e mo偶e by膰 w ci膮偶y lub gdy planuje mie膰 dziecko, powinna poradzi膰 si臋 lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Haloperidol WZF 0,2% w czasie ci膮偶y zdecyduje lekarz.

U noworodk贸w, kt贸rych matki stosowa艂y Haloperidol WZF 0,2% w ostatnim trymestrze ci膮偶y (ostatnie trzy miesi膮ce ci膮偶y), mog膮 wyst膮pi膰 nast臋puj膮ce objawy: dr偶enia, sztywno艣膰 i (lub) os艂abienie mi臋艣ni, senno艣膰, pobudzenie, problemy z oddychaniem i trudno艣ci ze ssaniem. Je艣li u dziecka pacjentki wyst膮pi kt贸rykolwiek z tych objaw贸w, nale偶y skontaktowa膰 si臋 z lekarzem.

Nie nale偶y stosowa膰 leku w czasie karmienia piersi膮, poniewa偶 lek w ma艂ych ilo艣ciach przenika do mleka kobiecego.

呕r贸d艂a / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Haloperidol WZF 0,2%

Zak艂ady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Ulotka Haloperidol WZF 0,2% 鈥 do pobrania pe艂na wersja ulotki dla pacjenta (m.in. skutki uboczne, interakcje)

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) 鈥 dokumentacja dla lekarzy i farmaceut贸w

Nie zawsze leki o identycznej nazwie mi臋dzynarodowej i formie mog膮 by膰 stosowane zamiennie. Decyduj膮cym czynnikiem jest zawarto艣膰 sk艂adnika aktywnego, czyli dawka leku. Warto podkre艣li膰, 偶e nawet je艣li nazwa mi臋dzynarodowa, forma leku i dawka sk艂adnika aktywnego s膮 takie same, pacjent nie zawsze ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z zamiennika. Przyk艂adowo, niekt贸rzy pacjenci mog膮 by膰 uczuleni na jedn膮 z substancji pomocniczych zawartych w leku.

Sprawd藕 cen臋 i dost臋pno艣膰 Haloperidol WZF 0,2% w najbli偶szej aptece

Cena i dost臋pno艣膰 i w aptece w Twojej okolicy. Dzi臋ki funkcjonalno艣ci portalu KtoMaLek.pl mo偶esz dowiedzie膰 si臋 ile kosztuje dany preparat, czy jest refundowany. Nast臋pnie mo偶esz zarezerwowa膰 leki i odebra膰 w najbli偶szej aptece - sprawd藕 cen臋 Haloperidol WZF 0,2%

Opinie, forum, oceny pacjent贸w - zapoznaj si臋 z do艣wiadczeniami innych pacjent贸w

Stosujesz Haloperidol WZF 0,2%? Zach臋camy do podzielenia si臋 opini膮 na jego temat na forum. Nie musisz si臋 rejestrowa膰, na poni偶szym formularzu wystarczy wpisanie nazwy u偶ytkownika/pseudonimu.

Opisuj膮c swoje do艣wiadczenia na temat przyjmowania preparatu, mo偶esz pom贸c innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikuj膮 opinie na temat stosowanych lek贸w i aptek. Je偶eli jeste艣 zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawd藕 najnowsze opinie pacjent贸w.

Dodaj komentarz

Wa偶ne! Przeczytaj przed opublikowaniem opinii na forum. Oferty sprzeda偶y/kupna/odst膮pienia lek贸w s膮 sukcesywnie usuwane, zgodnie z regulaminem portalu. Za偶ycie produktu leczniczego pozyskanego poza oficjalnym obrotem (z tzw. "drugiej r臋ki") mo偶e by膰 niebezpieczne dla zdrowia.

Napisz opini臋 o Haloperidol WZF 0,2%. Podziel si臋 do艣wiadczeniami na forum.