Cital

Cital to lek przeciwdepresyjny, który zwiększa poziom serotoniny w mózgu. Serotonina jest neuroprzekaźnikiem związanym z powstawaniem depresji. Lek Cital jest stosowany w leczeniu depresji oraz w profilaktyce nawrotów zaburzeń depresyjnych nawracających. Ponadto, jest wskazany do leczenia zaburzeń lękowych z napadami lęku z agorafobią lub bez. Cital jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Lek Cital należy do grupy leków przeciwdepresyjnych, nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny. Lek Cital jest wskazany w leczeniu depresji w fazie początkowej oraz w leczeniu podtrzymującym.

Skład

Substancją czynną leku jest cytalopram
Każda tabletka leku Cital, zawiera 24,98 mg cytalopramu w postaci bromowodorku, co odpowiada 20 mg cytalopramu.

Ponadto lek zawiera:
Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, glicerol 85%, krospowidon, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian,
Otoczka tabletki: Opadry II: hypromeloza 2910 6cP, makrogol 3000, laktoza jednowodna, triacetyna, tytanu dwutlenek (E171).

Dawkowanie

Może upłynąć parę tygodni leczenia, zanim pacjent poczuje się lepiej. Nigdy nie należy przerywać stosowania leku Cital ani zmieniać dawkowania leku bez uzgodnienia z lekarzem. Należy kontynuować przyjmowanie leku tak długo, jak to zalecił lekarz prowadzący, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Jeśli po kilku tygodniach stosowania leku Cital, pacjent nie zauważy poprawy, powinien zgłosić się do lekarza prowadzącego.
Zazwyczaj stosowane dawkowanie leku podano poniżej. Lekarz prowadzący określi, jak długo należy
stosować lek Cital. Leczenie może trwać kilka miesięcy lub dłużej.

Lek Cital można przyjmować w trakcie posiłku lub niezależnie od posiłków. Lek należy przyjmować doustnie w pojedynczej dawce 20 mg raz na dobę o dowolnej porze dnia. Należy połknąć tabletkę, popijając wodą.

Dorośli
Zalecana początkowa dawka wynosi 20 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie
do 60 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 lat)
Zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg. Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 40 mg na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Lekarz może zalecić stosowanie mniejszej dawki leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę. Nie należy przekraczać dawki 30 mg na dobę. Zaleca się ostrożność u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)
Leku Cital nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt „Informacje
ważne przed zastosowaniem leku Cital” załączonej ulotki).

Przedawkowanie

Jeśli pacjent lub ktoś inny zażył większą niż przepisana dawkę leku Cital, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala. Należy wziąć ze sobą opakowanie leku Cital.
Opisano następujące objawy przedawkowania cytalopramu: nudności, wymioty, pocenie się, szybkie bicie serca, senność, śpiączkę, mimowolne ruchy, np. drżenie i tiki; zmiana napięcia mięśni, spowolnienie ruchów, mimowolne i (lub) nieregularne ruchy mięśni w rejonie twarzy, drgawki, przyśpieszenie i pogłębienie oddechu, bardzo wysoka gorączka, stan bliski utraty przytomności, mimowolne ruchy gałek ocznych, szczękościsk, obniżenie temperatury ciała, zaburzenia rytmu serca, zmiany w zapisie EKG, obserwowano również przedłużające się spowolnienie rytmu serca z ciężkim obniżeniem ciśnienia krwi i omdleniem.

Mogą wystąpić objawy zespołu serotoninowego (patrz punkt „Możliwe działania niepożądane” załączona ulotka).

Jedzenie i picie (alkohol)

Lek można przyjmować niezależnie od pokarmu, popijając płynem. Podczas stosowania leku Cital nie należy pić alkoholu, chociaż nie wykazano, by lek Cital nasilał działanie alkoholu

Ciąża i karmienie piersią

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka jest w ciąży, sądzi, że może być w ciąży lub planuje ciążę. Nie należy stosować leku Cital, jeśli pacjentka jest w ciąży, dopóki lekarz nie omówi wspólnie z
pacjentką ryzyka i korzyści wynikających ze stosowania leku. Należy poinformować lekarza i (lub) położną o stosowaniu leku Cital. Przyjmowanie podczas ciąży leków, takich jak Cital, zwłaszcza w trzech ostatnich miesiącach ciąży, może zwiększać ryzyko wystąpienia u noworodka ciężkich powikłań, zwanych zespołem przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka (PPHN). Stan ten objawia się przyspieszonym oddechem oraz sinicą i występuje zwykle w pierwszej dobie po porodzie. Jeśli takie objawy wystąpią u noworodka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i (lub) położną.

Nie należy nagle przerywać stosowania leku Cital. Jeśli pacjentka przyjmowała lek Cital w okresie trzech ostatnich miesięcy ciąży, powinna powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ u noworodka mogą wystąpić objawy odstawienia. Objawy te zazwyczaj występują w ciągu pierwszej doby po urodzeniu się dziecka. Objawy, które mogą wystąpić to problemy ze snem, trudności w przyjmowaniu pokarmu, senność, trudności w oddychaniu, zasinienie skóry lub wahania temperatury ciała, ciągły płacz, wymioty, niskie stężenie cukru we krwi, sztywność lub zwiotczenie mięśni, drażliwość, letarg, drżenie, wzmożona pobudliwość odruchowa, drżączka lub napady drgawek. Jeżeli u dziecka wystąpi którykolwiek z wyżej wymienionych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, który udzieli porady.

Karmienie piersią
Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek leków. Kobiety stosujące lek Cital nie powinny karmić piersią, ponieważ lek w niewielkich ilościach przenika do mleka ludzkiego

Ulotka Cital

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Cital (forum)

Stosujesz Cital? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Cital. Podziel się doświadczeniami na forum.