Oropram

12345678910
(51 ocen, średnia: 6,49 na 10)
Loading...
Sprawdź opinie pacjentów

Działanie i wskazania

Oropram 10 mg, 20 mg i 40 mg należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Leki te są wybiórczymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny w mózgu i normalizują ilość neuroprzekaźników w mózgu. Zaburzenia w układzie serotoninowym w mózgu są uznawane za ważny wskaźnik rozwoju depresji i chorób powiązanych.

Oropram 10 mg, 20 mg i 40 mg jest stosowany w leczeniu zaburzeń depresyjnych i zaburzeń lękowych z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii (lęk przed miejscami publicznymi).

Lekarz może zalecić inne stosowanie. Należy stosować się do zaleceń lekarza.

Cena

Sprawdź ile kosztuje Oropram.

Skład

Substancją czynną leku jest bromowodorek citalopramu w ilości odpowiadającej 10 mg, 20 mg lub 40 mg citalopramu.

Inne składniki leku to: mannitol (E 421), celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza, makrogol 6000 i barwnik tytanu dwutlenek (E 171).

Dowiedz się więcej na temat substancji czynnej: .

Dawkowanie

Lek Oropram 10 mg, 20 mg i 40 mg zawsze należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Różne osoby mają różne potrzeby. Na podstawie oceny stanu pacjenta lekarz podejmie decyzję o dawce i okresie stosowania tego leku. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj dawka jest następująca:

Dorośli:
Depresja
Zalecana dawka początkowa to 20 mg na dobę. W razie konieczności lekarz zaleci stopniowe zwiększanie dawki o 10 mg do 40 mg na dobę. Maksymalna dawka dobowa to 60 mg.
Leczenie powinno być kontynuowane po ustąpieniu objawów choroby przez okres od 4 do 6 miesięcy.

Zaburzenia lękowe z napadami lęku
Dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę. Po upływie 1 tygodnia lekarz może zwiększyć dawkę do 20 mg na dobę. Zazwyczaj dawka wynosi 20 do 30 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):
Depresja
Zalecana dawka początkowa wynosi 10 do 20 mg na dobę. Następnie lekarz może zalecić stopniowe zwiększanie dawki o 10 mg w zależności od potrzeby. Maksymalna dawka dobowa wynosi 30 mg na dobę.

Zaburzenia lękowe z napadami lęku
Zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg raz na dobę. Lekarz może zalecić stopniowe zwiększanie dawki o 10 mg do 30 mg na dobę w zależności od potrzeby.

Dzieci:
Nie zaleca się stosowania leku Oropram 10 mg, 20 mg i 40 mg u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, gdyż nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Zaburzenia czynności nerek lub wątroby
Konieczne jest zmniejszenie dawki. Należy stosować się do zaleceń lekarza.

Lek Oropram 10 mg, 20 mg i 40 mg należy przyjmować w pojedynczej dawce rano lub wieczorem, z pokarmem lub bez pokarmu. Tabletki należy połykać popijając szklanką wody. Należy poradzić się lekarza przed zmianą leczenia lub przed odstawieniem leku Oropram 10 mg, 20 mg lub 40 mg.

Przedawkowanie

Należy skontaktować się z lekarzem, oddziałem ratunkowym lub farmaceutą w razie przyjęcia większej niż zalecana w tej ulotce lub większej niż zalecona przez lekarza dawka leku Oropram 10 mg, 20 mg lub 40 mg.

Objawami przedawkowania mogą być: senność, utrata przytomności, drgawki, przyspieszone lub wolne bicie serca, zawroty głowy, zaburzenia rytmu serca (np. wydłużenie odstępu QT), obniżone ciśnienie krwi, podwyższone ciśnienie krwi, drżenia, omdlenia, nudności, wymioty, obfite pocenie się, pobudzenie, wysoka gorączka, zatrzymanie serca, rozszerzenie źrenic, zmiany stanu psychicznego, niebieskawe zabarwienie skóry spowodowane niedotlenieniem (sinica), hiperwentylacja. Mogą wystąpić objawy zespołu serotoninowego, szczególnie w przypadku jednoczesnego stosowania innych leków.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Lek Oropram 10 mg, 20 mg lub 40 mg można przyjmować z pokarmem lub piciem. Unikać spożywania alkoholu.

Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Oropram 10 mg, 20 mg lub 40 mg może być stosowany w okresie ciąży w uzasadnionych klinicznie przypadkach. Należy poinformować lekarza, że pacjentka może być w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży. Nie należy stosować leku Oropram 10 mg, 20 mg, 40 mg, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę, chyba że lekarz zaleci inaczej, biorąc pod uwagę zagrożenia i korzyści wynikające ze stosowania leku Oropram 10 mg, 20 mg, 40 mg. Nie należy przerywać stosowania leku nagle.

Należy poinformować położną i (lub) lekarza prowadzącego o przyjmowaniu leku Oropram 10 mg, 20 mg lub 40 mg. Stosowanie leku w czasie ciąży, zwłaszcza w ostatnich trzech miesiącach może zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkiego schorzenia u dziecka nazywanego przetrwałym nadciśnieniem płucnym noworodka objawiającego się zaburzeniami w oddychaniu i zasinieniem skóry noworodka. Objawy te występują zazwyczaj w ciągu pierwszych 24 godzin po urodzeniu dziecka. Jeśli takie objawy wystąpią należy niezwłocznie skontaktować się z położną i (lub) lekarzem.

Należy poinformować lekarza, jeśli lek Oropram 10 mg, 20 mg lub 40 mg jest stosowany w 3 ostatnich miesiącach ciąży; u dzieci po urodzeniu mogą wystąpić pewne objawy. Objawy te występują zazwyczaj w ciągu 24 godzin po urodzeniu i obejmują: trudności w zasypianiu, karmieniu, oddychaniu, siny kolor skóry, wahania ciepłoty ciała, wymioty, ciągły płacz, sztywność lub wiotkość mięśni, letarg, drżenia, drażliwość lub drgawki. Jeśli po urodzeniu u dziecka wystąpią takie objawy należy natychmiast zgłosić się do lekarza po poradę.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów - forum o lekach

PODZIEL SIĘ DOŚWIADCZENIAMI NA TEMAT STOSOWANEGO PRODUKTU

Proszę wpisz swoją opinię!
Please enter your name here