Abilium

Abilium to lek zawierający substancję czynną aripiprazol, który jest neuroleptykiem zaliczanym do grupy „inne leki przeciwpsychotyczne”. Jest stosowany w leczeniu schizofrenii i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Mechanizm jego działania polega na pobudzaniu receptorów dopaminowych D2 i serotoninowych 5HT1a oraz blokowaniu receptorów serotoninowych 5HT2a. Lek jest dostępny na receptę.

Aciprex

Aciprex

Lek Aciprex zawiera escytalopram i jest o lek na receptę stosowany w leczeniu: depresji (dużych epizodów depresji) oraz zaburzeń lękowych.

Afobam

Lek w postaci tabletek stosowany w psychiatrii. Jest wydawany wyłącznie na receptę. Ma działanie przeciwlękowe. Zawiera alprazolam – pochodną benzodiazepiny. Działa na ośrodkowy układ nerwowy, zmniejszając lęk i depresję. Ponadto wywołuje uspokojenie.

Alpragen

Alpragen to lek przeciwlękowy, który zawiera substancję czynną alprazolam. Alprazolam należy do grupy leków zwanych benzodiazepinami, które mają działanie uspokajające, przeciwlękowe, nasenne i miorelaksacyjne. Alpragen jest wskazany do krótkotrwałego leczenia objawowego stanów lękowych u osób dorosłych, szczególnie gdy objawy są nasilone i uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe. Lek jest dostępny na receptę.

Alpraxil

Alpraxil to lek, który oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy. Jest stosowany w psychiatrii, gdzie wykazuje działanie uspokajające, przeciwlękowe i nasenne. Zalecany jest pacjentom z silnymi napadami lęku. Lek jest dostępny na receptę.

Alprazolam Aurovitas

Alprazolam Aurovitas to lek, którego substancją czynną jest alprazolam. Należy on do grupy leków nazywanych benzodiazepinami. Alprazolam działa na ośrodkowy układ nerwowy, zmniejszając lęk. Ma również działanie uspokajające, wywołujące senność i efekt zwiotczenia mięśni. Lek jest wskazany do krótkotrwałego leczenia objawowego lęku u osób dorosłych, wyłącznie w przypadku ciężkich zaburzeń, w których objawy są nasilone, uniemożliwiają pacjentowi prawidłowe funkcjonowanie lub są dla niego bardzo uciążliwe. Alprazolam Aurovitas jest dostępny na receptę.

Alprazolam Sandoz

Alprazolam Sandoz to lek, który zawiera substancję czynną alprazolam. Jest to lek z grupy benzodiazepin, który wykazuje działanie przeciwlękowe, uspokajające oraz nasenne. Stosowany jest w leczeniu różnych stanów lękowych, które uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie. Lek jest dostępny na receptę.

Alprox

Alprox to lek przeciwlękowy z grupy pochodnych benzodiazepiny, zawierający substancję czynną alprazolam. Jest dostępny na receptę. Stosowany jest w leczeniu objawów stanów lękowych u osób dorosłych, w sytuacjach, w których objawy są nasilone, uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla pacjenta. Wskazany jest do stosowania w leczeniu zaburzeń lękowych z napadami lęku (lęk paniczny) oraz objawowego lęku.

Alventa

Alventa to lek przeciwdepresyjny, którego substancją czynną jest wenlafaksyna. Stosuje się go w leczeniu różnych typów depresji, w tym zaburzeń depresyjnych z lękiem, uogólnionych zaburzeń lękowych, fobii społecznej oraz zespołu lęku napadowego z agorafobią (chorobliwy lęk przed otwartą przestrzenią) lub bez niej. Lek Alventa jest dostępny na receptę.

Anafranil

Anafranil to lek przeciwdepresyjny, który ma postać tabletek powlekanych. Stosuje się go w leczeniu stanów depresyjnych o różnych przyczynach i objawach, takich jak depresja endogenna, reaktywna czy nerwicowa. Jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania obejmują również zespoły natręctw, fobie i napady lęku. U dzieci powyżej 5 roku życia preparat jest wskazany do leczenia moczenia nocnego.

Anafranil SR 75

Anafranil SR 75 to lek przeciwdepresyjny dostępny na receptę, który ma postać tabletek powlekanych o przedłużonym uwalnianiu. Głównym składnikiem jest klomipramina. Stosuje się go w leczeniu stanów depresyjnych o różnych przyczynach i objawach, takich jak depresja endogenna, reaktywna, nerwicowa, organiczna, maskowana oraz inwolucyjne postaci depresji. Lek jest również wskazany w leczeniu zespołów natręctw, napadów lęku, fobii oraz moczenia nocnego u dzieci powyżej 5 roku życia.

Andepin

Andepin to lek przeciwdepresyjny, który zawiera fluoksetynę należącą do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Jest stosowany w leczeniu zaburzeń depresyjnych, nerwicy natręctw i bulimii. Lek ten jest dostępny na receptę.

Andepram

Andepram to lek przeciwdepresyjny, który zwiększa poziom serotoniny w mózgu. Zakłócenia w wytwarzaniu serotoniny odgrywają dużą rolę w rozwijaniu się depresji i podobnych zaburzeń. Lek jest stosowany w leczeniu zaburzeń depresyjnych, zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez agorafobii, lęku społecznego oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Andepram jest dostępny na receptę.

ApoEscitaxin ORO

ApoEscitaxin ORO to lek, który zawiera substancję czynną escitalopram. Należy do grupy leków zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Leki z tej grupy działają poprzez zwiększanie stężenia serotoniny, neuroprzekaźnika, w mózgu. Jest zazwyczaj stosowany do leczenia dorosłych osób z zaburzeniami takimi jak depresja, zaburzenia lękowe ogólnego typu, zaburzenia lękowe społeczne (fobia społeczna), zaburzenie lękowe związane z miejscami lub sytuacjami (agorafobia) oraz zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD). W niektórych przypadkach, może być również stosowany u dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 17 lat do leczenia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. Jest dostępny na receptę.

Aurex

Aurex to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną citalopram. Jest to silny i selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), który działa poprzez zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu. Aurex jest stosowany w leczeniu depresji oraz do zapobiegania nawrotom zaburzeń depresyjnych. Jest dostępny na receptę.

Aurorix

Aurorix to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną moklobemid. Działa poprzez selektywne i odwracalne blokowanie enzymu monoaminooksydazy typu A, co prowadzi do zwiększenia stężenia neuroprzekaźników takich jak serotonina, noradrenalina i dopamina. Lek jest wskazany do stosowania w leczeniu zaburzeń depresyjnych oraz fobii społecznej. Aurorix jest dostępny na receptę.

Axyven

Axyven to lek przeciwdepresyjny, który należy do grupy leków nazywanych inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Stosuje się go w leczeniu depresji oraz różnych rodzajów zaburzeń lękowych, takich jak uogólnione zaburzenia lękowe, fobie społeczne oraz napady lęku. Lek ten jest dostępny na receptę.

Azoneurax

Azoneurax to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną trazodonu chlorowodorek. Jest on wskazany dla pacjentów z zaburzeniami snu i zaburzeniami funkcji seksualnych, w stanie niepokoju i uczuciem napięcia. Lek jest odpowiedni również dla pacjentów w podeszłym wieku. Azoneurax jest dostępny na receptę.

Benel

Benel, wskazania: leczenie -dużych epizodów depresyjnych, lęku napadowego z agorafobią lub bez agorafobii, lęku społecznego (fobii społecznej) -zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

Betesda

Betesda to lek przeciwdepresyjny, przeciwlękowy i przeciwnerwicowy. Należący do grupy leków nazywanych inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Występuje w postaci tabletek lub roztworu doustnego – stosowany w leczeniu chorób psychicznych.

Cipramil

Cipramil to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną o nazwie citalopram. Należy do grupy leków zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), które działają na układ serotoninergiczny w mózgu, zwiększając stężenie serotoniny. Jest stosowany w leczeniu depresji oraz zaburzeń lękowych, zarówno z napadami lęku z agorafobią, jak i bez niej. Cipramil jest dostępny na receptę.

Citabax

Citabax to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną o nazwie citalopram. Jest on stosowany głównie w leczeniu depresji i zapobieganiu nawrotom zaburzeń depresyjnych. Citabax może być również stosowany w leczeniu różnych zaburzeń lękowych, takich jak lęk uogólniony, lęk społeczny, fobia społeczna czy napady paniki. Lek ten jest dostępny wyłącznie na receptę.

Cital

Cital to lek przeciwdepresyjny, który zwiększa poziom serotoniny w mózgu. Serotonina jest neuroprzekaźnikiem związanym z powstawaniem depresji. Lek Cital jest stosowany w leczeniu depresji oraz w profilaktyce nawrotów zaburzeń depresyjnych nawracających. Ponadto, jest wskazany do leczenia zaburzeń lękowych z napadami lęku z agorafobią lub bez. Cital jest dostępny na receptę.

Citalopram Bluefish

Citalopram Bluefish to silnie działający lek przeciwdepresyjny, który należy do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Zwiększa on poziom serotoniny w mózgu, co jest związane z powstawaniem depresji. Wskazaniami do stosowania Citalopramu Bluefish są depresja, profilaktyka nawrotów zaburzeń depresyjnych nawracających oraz zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią (chorobliwy lęk przed otwartą przestrzenią) lub bez niej. Jest dostępny na receptę.

Citalopram Teva

Citalopram Teva to silnie działający lek przeciwdepresyjny, należący do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Jest stosowany w leczeniu depresji oraz zaburzeń lękowych z napadami lęku z agorafobią (chorobliwy lęk przed otwartą przestrzenią) lub bez niej. Lek jest dostępny na receptę.

Citalopram Vitabalans

Citalopram Vitabalans to lek przeciwdepresyjny, który zawiera cytalopram. Jest to silny i selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), który zwiększa stężenie serotoniny w synapsach nerwowych. Lek jest stosowany w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych z napadami lęku z agorafobią lub bez niej oraz w profilaktyce nawrotów zaburzeń depresyjnych nawracających. Citalopram Vitabalans jest dostępny na receptę.

Citalopram-Egis

Citalopram-Egis to silnie działający lek należący do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Blokuje transport serotoniny z powrotem do komórki nerwowej, przez co poziom tej monoaminy w ośrodkowym układzie nerwowym wzrasta. Wskazaniami do stosowania citalopramu są depresja, profilaktyka nawrotów zaburzeń depresyjnych nawracających oraz zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią (chorobliwy lęk przed otwartą przestrzenią) lub bez niej. Lek jest dostępny na receptę.

Citalostad

Citalostad to lek przeciwdepresyjny, który zwiększa poziom serotoniny w mózgu, neuroprzekaźnika mającego związek z powstawaniem depresji. Jest stosowany w leczeniu ciężkich epizodów depresyjnych oraz zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez. Lek jest dostępny na receptę.

Citaratio 10

Citaratio 10 to lek zawierający substancję czynną citalopram, który jest stosowany w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych. Jest dostępny na receptę. Lek ten jest zwykle stosowany u dorosłych, a dawkowanie zależy od indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Citalopram należy do grupy leków zwanych selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), które działają na układ serotoninowy w mózgu, pomagając zwiększyć poziom serotoniny, neuroprzekaźnika przekazującego sygnały między komórkami nerwowymi.

Citaxin

Citaxin to lek przeciwdepresyjny, który wybiórczo nasila działanie jednego z przekaźników nerwowych – serotoniny. Stosowany jest w leczeniu depresji oraz profilaktyki nawrotów zaburzeń depresyjnych nawracających. Citaxin jest dostępny na receptę. Dawkowanie leku jest ustalane indywidualnie przez lekarza, a zwykle wynosi 20 mg na dobę, ale w razie konieczności może być zwiększona do maksymalnie 40 mg na dobę.

Citronil

Citronil to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną cytalopram. Cytalopram jest inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), który działa poprzez zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu. Wskazaniami do stosowania leku Citronil są depresja i zapobieganie nawrotom depresji oraz lęk napadowy z agorafobią lub bez niej. Lek jest dostępny na receptę.

Comfortin

Lek Comfortin jest lekiem na receptę, który zawiera substancję czynną hydroksyzynę. Wykazuje działanie przeciwhistaminowe, uspokajające i przeciwlękowe. Jest stosowany w objawowym leczeniu lęku u osób dorosłych, w objawowym leczeniu świądu oraz jako premedykacja przed zabiegami chirurgicznymi.

Depralin

Depralin

Depralin to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną escitalopram. Jest to inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny, który zwiększa poziom serotoniny w mózgu. Lek jest stosowany w leczeniu dużych epizodów depresji oraz różnych zaburzeń lękowych, takich jak napady lęku (lęk paniczny) z agorafobią lub bez niej, społeczne zaburzenia lękowe (fobia społeczna), uogólnione zaburzenia lękowe oraz zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Depralin jest dostępny na receptę.

Depralin ODT

Depralin ODT

Depralin ODT to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną escytalopram. Należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Lek ten działa na układ serotoninergiczny w mózgu, zwiększając stężenie serotoniny. Stosowany jest w leczeniu depresji (duże epizody depresji) oraz różnych zaburzeń lękowych, takich jak napady lęku panicznego z agorafobią lub bez niej, społeczne zaburzenia lękowe, uogólnione zaburzenie lękowe oraz zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Depralin ODT jest dostępny na receptę.

Depretaxer

Depretaxer to lek przeciwdepresyjny, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Jest stosowany w leczeniu depresji u osób dorosłych. Substancją czynną leku jest wenlafaksyna. Lek ten jest dostępny na receptę.

Deprexetin

Deprexetin to lek przeciwdepresyjny dostępny na receptę, który zawiera fluoksetynę. Działa poprzez zwiększenie poziomu serotoniny w mózgu, co jest kluczowe w leczeniu depresji. Jest również stosowany w leczeniu nerwicy natręctw oraz bulimii. Lek jest dostępny w postaci kapsułek.

Deprigen

Deprigen to lek przeciwdepresyjny dostępny na receptę, który należy do grupy SSRI (selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny). Działa na układ serotoninergiczny w mózgu, zwiększając stężenie serotoniny. Stosuje się go w leczeniu depresji (dużych epizodów depresyjnych), zaburzeń lękowych z lub bez agorafobii, fobii społecznej oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

Deprilept

Lek Deprilept zawiera escitalopram i jest stosowany w leczeniu depresji (ciężkich epizodów depresji) oraz zaburzeń lękowych, takich jak: zaburzenie lękowe z napadami lęku (z agorafobią lub bez). Jest dostępny na receptę. Lek ten zaczyna działać dopiero po kilkunastu dniach od początku stosowania. Właściwe działanie, które przeważnie łatwo daje się zauważyć, zaczyna się po około 2 tygodniach.

Dulofor

Dulofor to lek zawierający substancję czynną duloksetynę, która zwiększa stężenie serotoniny i noradrenaliny w układzie nerwowym. Jest stosowany w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych uogólnionych oraz bólu w neuropatii cukrzycowej. Lek jest dostępny na receptę.

Dulxetenon

Dulxetenon to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną – duloksetynę. Jest stosowany w leczeniu dużych zaburzeń depresyjnych, bólu w obwodowej neuropatii cukrzycowej oraz zaburzeń lękowych uogólnionych. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u dorosłych. Jest dostępny na receptę.

Leki na nerwicę lękową

Lista leków stosowanych w leczeniu zaburzeń lękowych, czyli nerwicy.

Zobacz także:

ADHD – zespół nadpobudliwości ruchowej
Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD)
Depresja
Dysleksja
Schizofrenia
Preparaty na sen i uspokojenie
Uzależnienie od alkoholu (alkoholizm)
Wszystkie leki na choroby psychiczne i zaburzenia psychologiczne

Czym są zaburzenia lękowe?

Termin „zaburzenia lękowe” jest synonimem słowa „nerwica”, przy czym słowo „nerwica” było znane i używane znacznie wcześniej. Oznacza stan nasilonych i długotrwałych lęków, często nieproporcjonalnych do zagrożenia lub występujących przy braku realnego zagrożenia. Stan ten znacznie pogarsza i utrudnia normalne funkcjonowanie oraz powoduje występowanie poczucia cierpienia psychicznego. Lękowi często towarzyszy napięcie psychiczne, stan ciągłego zamartwiania się oraz nieustający niepokój.

Nerwicy często towarzyszą dolegliwości somatyczne takie jak: zawroty głowy, uczucie guli w gardle, szybkie bicie serca, przyspieszone tętno czy drżenie nóg i rąk. Występowanie tego typu dolegliwości znacznie nasila lęk i jest przyczyną częstych konsultacji lekarskich.

Leczenie nerwicy

W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów konieczna jest konsultacja psychologiczna lub psychiatryczna. Lekarz psycholog po wysłuchaniu naszego problemu pomoże w znalezieniu źródła problemu oraz pokaże w jaki sposób można sobie radzić z występującymi objawami. Psychoterapia w nerwicy lękowej może być długotrwała i zależy od złożoności problemu. Spotkania z psychologiem raz w tygodniu powinny przynieść efekty. Lekarz psychiatra po przeprowadzeniu wywiadu może wypisać leki łagodzące występowanie uciążliwych objawów. Farmakoterapia jest ważnym elementem leczenia zaburzeń lękowych i znacznie poprawia efekty psychoterapii, jeżeli taka metoda została wdrożona. Przy nasilonych objawach zaleca się zarówno psychoterapię jak i farmakoterapię.

Przykładowe substancje czynne stosowane w lekach psychiatrycznych:

Depresja / zaburzenia lękowe:

Agomelatyna
Cytalopram
Duloksetyna
Escitalopram
Lamotrygina
Mirtazapina
Wenlafaksyna

Schizofrenia, epizody maniakalne:

Arypiprazol
Kwetiapina
Olanzapina
Rysperydon

ADHD:

Metylofenidat

Bezsenność i uspokojenie:

Midazolam
Zolpidem