Leki na nerwicę lękową

Lista leków stosowanych w leczeniu zaburzeń lękowych, czyli nerwicy.

Zobacz także:

ADHD – zespół nadpobudliwości ruchowej
Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD)
Depresja
Dysleksja
Schizofrenia
Preparaty na sen i uspokojenie
Uzależnienie od alkoholu (alkoholizm)
Wszystkie leki na choroby psychiczne i zaburzenia psychologiczne

Czym są zaburzenia lękowe?

Termin „zaburzenia lękowe” jest synonimem słowa „nerwica”, przy czym słowo „nerwica” było znane i używane znacznie wcześniej. Oznacza stan nasilonych i długotrwałych lęków, często nieproporcjonalnych do zagrożenia lub występujących przy braku realnego zagrożenia. Stan ten znacznie pogarsza i utrudnia normalne funkcjonowanie oraz powoduje występowanie poczucia cierpienia psychicznego. Lękowi często towarzyszy napięcie psychiczne, stan ciągłego zamartwiania się oraz nieustający niepokój.

Nerwicy często towarzyszą dolegliwości somatyczne takie jak: zawroty głowy, uczucie guli w gardle, szybkie bicie serca, przyspieszone tętno czy drżenie nóg i rąk. Występowanie tego typu dolegliwości znacznie nasila lęk i jest przyczyną częstych konsultacji lekarskich.

Leczenie nerwicy

W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów konieczna jest konsultacja psychologiczna lub psychiatryczna. Lekarz psycholog po wysłuchaniu naszego problemu pomoże w znalezieniu źródła problemu oraz pokaże w jaki sposób można sobie radzić z występującymi objawami. Psychoterapia w nerwicy lękowej może być długotrwała i zależy od złożoności problemu. Spotkania z psychologiem raz w tygodniu powinny przynieść efekty. Lekarz psychiatra po przeprowadzeniu wywiadu może wypisać leki łagodzące występowanie uciążliwych objawów. Farmakoterapia jest ważnym elementem leczenia zaburzeń lękowych i znacznie poprawia efekty psychoterapii, jeżeli taka metoda została wdrożona. Przy nasilonych objawach zaleca się zarówno psychoterapię jak i farmakoterapię.

Przykładowe substancje czynne stosowane w lekach psychiatrycznych:

Depresja / zaburzenia lękowe:

Agomelatyna
Cytalopram
Duloksetyna
Escitalopram
Lamotrygina
Mirtazapina
Wenlafaksyna

Schizofrenia, epizody maniakalne:

Arypiprazol
Kwetiapina
Olanzapina
Rysperydon

ADHD:

Metylofenidat

Bezsenność i uspokojenie:

Midazolam
Zolpidem