Citalopram-Egis

Citalopram-Egis to silnie działający lek należący do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Blokuje transport serotoniny z powrotem do komórki nerwowej, przez co poziom tej monoaminy w ośrodkowym układzie nerwowym wzrasta. Wskazaniami do stosowania citalopramu są depresja, profilaktyka nawrotów zaburzeń depresyjnych nawracających oraz zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią (chorobliwy lęk przed otwartą przestrzenią) lub bez niej. Lek jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Citalopram-Egis jest lekiem działającym na ośrodkowy układ nerwowy i należy do grupy tzw. SSRI (selective serotonin reuptake inhibitors) – selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny.

Wskazania do stosowania:
-Leczenie początkowej fazy depresji oraz terapia potrzymująca, zapobiegająca potencjalnym nawrotom choroby.
– Leczenie zaburzeń lękowych z lękowych z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii

Skład

Substancją czynną leku jest:
Citalopram-EGIS 10 mg tabletki powlekane:
1 tabletka powlekana zawiera substancję czynną 10 mg cytalopramu (w postaci 12,495 mg bromowodorku cytalopramu).
Citalopram-EGIS 20 mg tabletki powlekane:
1 tabletka powlekana zawiera 20 mg cytalopramu (w postaci 24,99 mg bromowodorku cytalopramu).
Citalopram-EGIS 40 mg tabletki powlekane:
1 tabletka powlekana zawiera 40 mg cytalopramu (w postaci 49,98 mg bromowodorku cytalopramu).

Ponadto lek zawiera
Rdzeń: bezwodną krzemionkę koloidalną, stearynian magnezu, jednowodną laktozę, celulozę mikrokrystalicznę.
Otoczka: makrogol 6000, dwutlenek tytanu (E 171), hypromeloza.

Dawkowanie

Dawkowanie powinno być ustalane indywidualnie w zależności od rodzaju i ciężkości choroby oraz od stanu zdrowia i wieku pacjenta. Tabletki należy przyjmować raz na dobę, połykać w całości, nie rozgryzając, popijać niewielką ilością wody. Przyjmowane pokarmy nie wpływają na skuteczność leku.

Leczenie depresji
Zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg. W razie potrzeby lekarz możne dawkę zwiększać, maksymalnie o 20 mg tygodniowo, do dawki maksymalnej 60 mg na dobę. Po ustąpieniu objawów zwykle zaleca się kontynuowanie leczenia przez co najmniej 6 miesięcy, by zapewnić właściwą ochronę przed potencjalnym nawrotem. W nawrotowej depresji jednobiegunowej kontynuowanie leczenia może być konieczne przez kilka lat.

Leczenie zespołu lęku napadowego
W pierwszym tygodniu zaleca się małą dawkę początkową – 10 mg na dobę, gdyż pacjenci są bardziej podatni na początkowe paradoksalne, lękogenne działanie niepożądane leku. Większość chorych dobrze reaguje na dawkę podtrzymującą 20 mg na dobę. Także w tej grupie nie należy nigdy przekraczać dawki dobowej 60 mg. Maksymalna skuteczność cytalopramu w leczeniu zespołu lęku napadowego osiągana jest po ok. 3 miesiącach. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta może być konieczne kontynuowanie leczenia przez kilka miesięcy.

Pacjenci w wieku podeszłym (powyżej 65 lat)
Zaleca się stosowanie mniejszych dawek, zwykle 20 mg na dobę, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta. Maksymalna dawka dobowa wynosi 40 mg.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat
Nie zaleca się stosowania leku, ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność cytalopramu w tej grupie wiekowej nie zostały ustalone.

Zaburzenia czynności wątroby
Dawki należy zredukować do dolnej granicy normy terapeutycznej (10-20 mg). Maksymalna dawka wynosi 30 mg na dobę.

Zaburzenia czynności nerek
W przypadku łagodnego lub umiarkowanego zaburzenia czynności nerek zmiana dawkowania nie jest konieczna. Brak danych dotyczących przypadków ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny <20 ml/min).

W przypadku wrażenia, że działanie leku Citalopram-EGIS 10 mg tabletki powlekane, Citalopram-EGIS 20 mg tabletki powlekane, Citalopram-EGIS 40 mg tabletki powlekane
jest zbyt silne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przedawkowanie

Objawy
Po przedawkowaniu obserwowano: zmęczenie, osłabienie, sedacja (uspokojenie), zawroty głowy, drżenie rąk, nudności, tachykardia (szybkie bicie serca). Występowały także: drgawki, senność, odrętwienie i śpiączka, niewydolność oddechowa, nieprawidłowości w EKG, rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych.

Leczenie
Brak swoistej odtrutki. Jak najszybciej należy przeprowadzić płukanie żołądka oraz wdrożyć leczenie objawowe i podtrzymujące. Zapewnić drożność dróg oddechowych, natlenowanie i wentylację. W leczeniu drgawek zaleca się diazepam. W przypadku przedawkowania należy monitorować stan chorego. Ze względu na dużą objętość dystrybucji cytalopramu nie należy oczekiwać, by wymuszona diureza, dializa czy hemoperfuzja przyniosły jakąkolwiek korzyść terapeutyczną.

Jedzenie i picie (alkohol)

Podczas przyjmowania cytalopramu należy unikać spożywania napojów alkoholowych.

Ciąża i karmienie piersią

Cytalopram nie powinien być przyjmowany w czasie ciąży.
Przed zastosowaniem leku Citalopram-EGIS należy skonsultować się z lekarzem.
U noworodków, których matki w ciąży otrzymywały lek z grupy SSRI aż do daty porodu lub podawanie tych leków przerwano krótko przed porodem, obserwowano następujące działania niepożądane: drażliwość, drżenia, nadmierne napięcie mięśni (hipertonię), ciągły płacz oraz trudności ze ssaniem i ze snem. Takie objawy mogą wskazywać na efekt serotoninergiczny albo na zespół odstawienny.

Stosowanie cytalopramu u kobiet w ciąży lekarz powinien rozważyć w razie potrzeby – w takich przypadkach należy uważnie obserwować noworodka.
W okresie ciąży leczenia nigdy nie należy raptownie przerywać.

Karmienie piersią
Cytalopram nie powinien być stosowany w czasie karmienia piersią.
Przed zastosowaniem leku Citalopram-EGIS należy skonsultować się z lekarzem.

Cytalopram jest wydzielany w małych ilościach do mleka. Lekarz zadecyduje, czy kobieta może karmić piersią dziecko w czasie przyjmowania leku.

Ulotka Citalopram-Egis

Brak ulotki w bazie.

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Brak charakterystyki w bazie.

Opinie o Citalopram-Egis (forum)

Stosujesz Citalopram-Egis? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Citalopram-Egis. Podziel się doświadczeniami na forum.