Kategorie powiązane: C, Zaburzenia lękowe (nerwica),

Citalopram-Egis

Citalopram-Egis jest lekiem działającym na ośrodkowy układ nerwowy i należy do grupy tzw. SSRI (selective serotonin reuptake inhibitors) – selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny.

Wskazania do stosowania:
-Leczenie początkowej fazy depresji oraz terapia potrzymująca, zapobiegająca potencjalnym nawrotom choroby.
– Leczenie zaburzeń lękowych z lękowych z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii

Jaki jest skład Citalopram-Egis, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest:
Citalopram-EGIS 10 mg tabletki powlekane:
1 tabletka powlekana zawiera substancję czynną 10 mg cytalopramu (w postaci 12,495 mg bromowodorku cytalopramu).
Citalopram-EGIS 20 mg tabletki powlekane:
1 tabletka powlekana zawiera 20 mg cytalopramu (w postaci 24,99 mg bromowodorku cytalopramu).
Citalopram-EGIS 40 mg tabletki powlekane:
1 tabletka powlekana zawiera 40 mg cytalopramu (w postaci 49,98 mg bromowodorku cytalopramu).

Ponadto lek zawiera
Rdzeń: bezwodną krzemionkę koloidalną, stearynian magnezu, jednowodną laktozę, celulozę mikrokrystalicznę.
Otoczka: makrogol 6000, dwutlenek tytanu (E 171), hypromeloza.

Zobacz listę produktów zawierających substancje:

Dawkowanie preparatu Citalopram-Egis – jak stosować ten lek?

Dawkowanie powinno być ustalane indywidualnie w zależności od rodzaju i ciężkości choroby oraz od stanu zdrowia i wieku pacjenta. Tabletki należy przyjmować raz na dobę, połykać w całości, nie rozgryzając, popijać niewielką ilością wody. Przyjmowane pokarmy nie wpływają na skuteczność leku.

Leczenie depresji
Zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg. W razie potrzeby lekarz możne dawkę zwiększać, maksymalnie o 20 mg tygodniowo, do dawki maksymalnej 60 mg na dobę. Po ustąpieniu objawów zwykle zaleca się kontynuowanie leczenia przez co najmniej 6 miesięcy, by zapewnić właściwą ochronę przed potencjalnym nawrotem. W nawrotowej depresji jednobiegunowej kontynuowanie leczenia może być konieczne przez kilka lat.

Leczenie zespołu lęku napadowego
W pierwszym tygodniu zaleca się małą dawkę początkową – 10 mg na dobę, gdyż pacjenci są bardziej podatni na początkowe paradoksalne, lękogenne działanie niepożądane leku. Większość chorych dobrze reaguje na dawkę podtrzymującą 20 mg na dobę. Także w tej grupie nie należy nigdy przekraczać dawki dobowej 60 mg. Maksymalna skuteczność cytalopramu w leczeniu zespołu lęku napadowego osiągana jest po ok. 3 miesiącach. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta może być konieczne kontynuowanie leczenia przez kilka miesięcy.

Pacjenci w wieku podeszłym (powyżej 65 lat)
Zaleca się stosowanie mniejszych dawek, zwykle 20 mg na dobę, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta. Maksymalna dawka dobowa wynosi 40 mg.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat
Nie zaleca się stosowania leku, ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność cytalopramu w tej grupie wiekowej nie zostały ustalone.

Zaburzenia czynności wątroby
Dawki należy zredukować do dolnej granicy normy terapeutycznej (10-20 mg). Maksymalna dawka wynosi 30 mg na dobę.

Zaburzenia czynności nerek
W przypadku łagodnego lub umiarkowanego zaburzenia czynności nerek zmiana dawkowania nie jest konieczna. Brak danych dotyczących przypadków ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny <20 ml/min).

W przypadku wrażenia, że działanie leku Citalopram-EGIS 10 mg tabletki powlekane, Citalopram-EGIS 20 mg tabletki powlekane, Citalopram-EGIS 40 mg tabletki powlekane
jest zbyt silne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Objawy
Po przedawkowaniu obserwowano: zmęczenie, osłabienie, sedacja (uspokojenie), zawroty głowy, drżenie rąk, nudności, tachykardia (szybkie bicie serca). Występowały także: drgawki, senność, odrętwienie i śpiączka, niewydolność oddechowa, nieprawidłowości w EKG, rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych.

Leczenie
Brak swoistej odtrutki. Jak najszybciej należy przeprowadzić płukanie żołądka oraz wdrożyć leczenie objawowe i podtrzymujące. Zapewnić drożność dróg oddechowych, natlenowanie i wentylację. W leczeniu drgawek zaleca się diazepam. W przypadku przedawkowania należy monitorować stan chorego. Ze względu na dużą objętość dystrybucji cytalopramu nie należy oczekiwać, by wymuszona diureza, dializa czy hemoperfuzja przyniosły jakąkolwiek korzyść terapeutyczną.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Citalopram-Egis – czy mogę spożywać alkohol?

Podczas przyjmowania cytalopramu należy unikać spożywania napojów alkoholowych.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Citalopram-Egis w okresie ciąży i karmienia piersią?

Cytalopram nie powinien być przyjmowany w czasie ciąży.
Przed zastosowaniem leku Citalopram-EGIS należy skonsultować się z lekarzem.
U noworodków, których matki w ciąży otrzymywały lek z grupy SSRI aż do daty porodu lub podawanie tych leków przerwano krótko przed porodem, obserwowano następujące działania niepożądane: drażliwość, drżenia, nadmierne napięcie mięśni (hipertonię), ciągły płacz oraz trudności ze ssaniem i ze snem. Takie objawy mogą wskazywać na efekt serotoninergiczny albo na zespół odstawienny.

Stosowanie cytalopramu u kobiet w ciąży lekarz powinien rozważyć w razie potrzeby – w takich przypadkach należy uważnie obserwować noworodka.
W okresie ciąży leczenia nigdy nie należy raptownie przerywać.

Karmienie piersią
Cytalopram nie powinien być stosowany w czasie karmienia piersią.
Przed zastosowaniem leku Citalopram-EGIS należy skonsultować się z lekarzem.

Cytalopram jest wydzielany w małych ilościach do mleka. Lekarz zadecyduje, czy kobieta może karmić piersią dziecko w czasie przyjmowania leku.

Ulotka Citalopram-Egis – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Brak ulotki w bazie.

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Citalopram-Egis m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Brak charakterystyki w bazie.

Cena Citalopram-Egis i dostępność w najbliższej aptece

Dowiedz się ile kosztuje Citalopram-Egis i zarezerwuj w aptece w Twojej okolicy.

Dzięki narzędziu udostępnionemu przez portal ktomalek.pl, sprawdzisz czy preparat jest dostępny na receptę, czy bez recepty. Uzyskasz także informacje na temat poziomu refundacji także, czyli czy produkt leczniczy jest refundowany i w jakim zakresie - sprawdź cenę Citalopram-Egis oraz dostępność w najbliższej aptece.

Opinie o Citalopram-Egis - forum pacjentów

Stosujesz Citalopram-Egis? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

Dodaj komentarz