Esciteva

Esciteva to lek, który zawiera substancję czynną escytalopram. Należy on do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosowany jest w leczeniu dużych epizodów depresji, fobii społecznej, zaburzeń lękowych uogólnionego, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz zaburzeń lękowych z agorafobią lub bez niej. Lek jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Lek Esciteva należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI – selective serotonin reuptake inhibitors). Leki te działają na układ serotoninergiczny w mózgu poprzez zwiększanie stężenia serotoniny. Zaburzenia w układzie serotoninergicznym są uważane za istotny czynnik w rozwoju depresji i związanych z nią chorób.

Lek Esciteva zawiera escytalopram i jest stosowany w leczeniu depresji (epizodów ciężkiej depresji) oraz zaburzeń lękowych (takich jak: napady lęku panicznego z agorafobią lub bez agorafobii, społeczne zaburzenia lękowe, uogólnione zaburzenie lękowe oraz zaburzenie obsesyjnokompulsyjne).

Skład

Substancją czynną jest escytalopram.

Esciteva 5 mg: Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 5 mg escytalopramu, co odpowiada 6,3875 mg escytalopramu szczawianu.

Esciteva 10 mg: Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 10 mg escytalopramu, co odpowiada 12,775 mg escytalopramu szczawianu.

Esciteva 15 mg: Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 15 mg escytalopramu, co odpowiada 19,1625 mg escytalopramu szczawianu.

Esciteva 20 mg: Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 20 mg escytalopramu, co odpowiada 25,55 mg escytalopramu szczawianu.

Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna suszona rozpyłowo, kroskarmeloza sodowa, polakrylina potasowa, acesulfam potasowy (E 950), neohesperydynodihydrochalkon, magnezu stearynian, aromat mięty pieprzowej [o składzie: maltodekstryna (kukurydziana), skrobia modyfikowana (kukurydziana) i olejek mięty pieprzowej (mięta polna)], kwas solny stężony (do ustalenia pH).

Dawkowanie

Lek Esciteva tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej przyjmuje się codziennie jako jedną dawkę na dobę. Lek Esciteva można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od posiłków. Esciteva tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej łatwo ulegają złamaniu, dlatego należy obchodzić się z nimi ostrożnie. Nie należy chwytać tabletek mokrymi rekami gdyż mogą ulec przełamaniu.

1. Przytrzymaj blister na krawędziach i oddziel jedną komórkę blistra od reszty blistra pociągając wzdłuż perforacji wokół tej komórki.
2. Ostrożnie odklej powłokę.
3. Umieść tabletkę na języku. Tabletka rozpuści się bardzo szybko i można ją połknąć bez popijania wodą.

Esciteva nie nadaje się do podawania wszystkich dawek opisanych poniżej. Dla tych dawek, dostępne są na rynku inne produkty zawierające escytalopram.

Dorośli:

Depresja

Zwykle zalecana dawka leku Esciteva wynosi 10 mg, przyjmowana jako jedna dawka na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 20 mg na dobę.

Zaburzenie lękowe z napadami lęku
Dawka początkowa leku Esciteva wynosi 5 mg raz na dobę w pierwszym tygodniu leczenia, następnie dawkę zwiększa się do 10 mg na dobę. Lekarz może zwiększyć następnie dawkę maksymalnie do 20 mg na dobę.

Społeczne zaburzenia lękowe
Zwykle zalecana dawka leku Esciteva wynosi 10 mg, przyjmowana jako jedna dawka na dobę. Lekarz może następnie zmniejszyć dawkę do 5 mg na dobę lub zwiększyć maksymalnie do 20 mg na dobę, zależnie od reakcji pacjenta na lek.

Zaburzenie lękowe uogólnione
Zwykle zalecana dawka leku Esciteva wynosi 10 mg, przyjmowana jako jedna dawka na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 20 mg na dobę.

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne
Zwykle zalecana dawka leku Esciteva wynosi 10 mg, przyjmowana jako jedna dawka na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 20 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)
Zwykle zalecana dawka początkowa leku Esciteva to 5 mg, przyjmowana jako jedna dawka na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 10 mg na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Leku Esciteva nie należy zwykle stosować u dzieci i młodzieży. Dodatkowe informacje zamieszczono w punkcie 2 ulotki „Informacje ważne przed zastosowaniem leku Esciteva”.

Czas trwania leczenia
Zanim pacjent poczuje się lepiej może upłynąć kilka tygodni. Należy zatem kontynuować stosowanie leku Esciteva, nawet jeśli przez jakiś czas nie nastąpi poprawa samopoczucia.

Nie zmieniać dawkowania bez zasięgnięcia porady u lekarza.

Lek należy stosować tak długo, jak to zaleci lekarz. Jeśli pacjent przerwie leczenie za wcześnie, objawy mogą powrócić. Zaleca się zatem kontynuowanie leczenia przez co najmniej 6 miesięcy po odzyskaniu dobrego samopoczucia.

Przedawkowanie

Jeśli pacjent przyjął większą niż przepisana dawkę leku Esciteva, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do izby przyjęć najbliższego szpitala. Należy to uczynić nawet jeśli pacjent nie odczuwa żadnych dolegliwości. Do objawów przedawkowania zalicza się zawroty głowy, drżenia, pobudzenie, drgawki, śpiączkę, nudności, wymioty, zaburzenia rytmu serca, obniżenie ciśnienia krwi oraz zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej. Udając się do lekarza lub do szpitala należy zabrać ze sobą pudełko tekturowe leku Esciteva.

Jedzenie i picie (alkohol)

Lek Esciteva można przyjmować podczas posiłków lub niezależnie od posiłków.

Tak jak w przypadku wielu leków, nie jest zalecane jednoczesne przyjmowanie leku Esciteva i spożywanie alkoholu, chociaż nie jest spodziewana interakcja leku Esciteva z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku powinna skontaktować się lekarzem lub farmaceutą. Pacjentka nie powinna stosować leku Esciteva w ciąży lub w okresie karmienia piersią, dopóki nie omówi z lekarzem zagrożeń i korzyści związanych z leczeniem.

Jeśli pacjentka stosuje lek Esciteva w ostatnich 3 miesiącach ciąży, powinna zdawać sobie sprawę, że u noworodka mogą wystąpić następujące objawy: trudności w oddychaniu, sina skóra, drgawki, wahania temperatury ciała, trudności w karmieniu, wymioty, małe stężenie glukozy we krwi, sztywność lub wiotkość mięśni, wzmożona pobudliwość odruchowa, drżenia, drżączka, drażliwość, letarg, ciągły płacz, senność i trudności w zasypianiu. Jeśli u noworodka wystąpi jakikolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W okresie ciąży nie należy nigdy nagle przerywać stosowania leku Esciteva.

Należy poinformować położną i (lub) lekarza o stosowaniu leku Esciteva. Przyjmowanie podczas ciąży leków, takich jak Esciteva, zwłaszcza w trzech ostatnich miesiącach ciąży, może zwiększać ryzyko wystąpienia u noworodka ciężkich powikłań, zwanych zespołem przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka (PPHN). Objawia się on przyspieszonym oddechem i sinicą. Objawy te pojawiają się zwykle w pierwszej dobie po porodzie. Jeśli takie objawy wystąpią u noworodka, należy natychmiast skontaktować się z położną i (lub) lekarzem.

W badaniach na zwierzętach wykazano, że cytalopram, lek taki jak escytalopram, wpływa na jakość spermy. Teoretycznie może to mieć wpływ na płodność, jednak dotychczas nie zaobserwowano wpływu na płodność u ludzi.

Prowadzenie pojazdów

Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, dopóki nie stwierdzi, jak wpływa na niego lek Esciteva.

Ulotka Esciteva

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Esciteva (forum)

Stosujesz Esciteva? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Esciteva. Podziel się doświadczeniami na forum.