Opis substancji opracowany przez:

Spis leków zawierających substancję: Escytalopram

Aciprex

Aciprex

Lek Aciprex zawiera escytalopram i jest o lek na receptę stosowany w leczeniu: depresji (dużych epizodów depresji) oraz zaburzeń lękowych.

Andepram

Andepram to lek przeciwdepresyjny, który zwiększa poziom serotoniny w mózgu. Zakłócenia w wytwarzaniu serotoniny odgrywają dużą rolę w rozwijaniu się depresji i podobnych zaburzeń. Lek jest stosowany w leczeniu zaburzeń depresyjnych, zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez agorafobii, lęku społecznego oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Andepram jest dostępny na receptę.

ApoEscitaxin ORO

ApoEscitaxin ORO to lek, który zawiera substancję czynną escitalopram. Należy do grupy leków zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Leki z tej grupy działają poprzez zwiększanie stężenia serotoniny, neuroprzekaźnika, w mózgu. Jest zazwyczaj stosowany do leczenia dorosłych osób z zaburzeniami takimi jak depresja, zaburzenia lękowe ogólnego typu, zaburzenia lękowe społeczne (fobia społeczna), zaburzenie lękowe związane z miejscami lub sytuacjami (agorafobia) oraz zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD). W niektórych przypadkach, może być również stosowany u dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 17 lat do leczenia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. Jest dostępny na receptę.

Benel

Benel, wskazania: leczenie -dużych epizodów depresyjnych, lęku napadowego z agorafobią lub bez agorafobii, lęku społecznego (fobii społecznej) -zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

Betesda

Betesda to lek przeciwdepresyjny, przeciwlękowy i przeciwnerwicowy. Należący do grupy leków nazywanych inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Występuje w postaci tabletek lub roztworu doustnego – stosowany w leczeniu chorób psychicznych.

Depralin

Depralin

Depralin to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną escitalopram. Jest to inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny, który zwiększa poziom serotoniny w mózgu. Lek jest stosowany w leczeniu dużych epizodów depresji oraz różnych zaburzeń lękowych, takich jak napady lęku (lęk paniczny) z agorafobią lub bez niej, społeczne zaburzenia lękowe (fobia społeczna), uogólnione zaburzenia lękowe oraz zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Depralin jest dostępny na receptę.

Depralin ODT

Depralin ODT

Depralin ODT to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną escytalopram. Należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Lek ten działa na układ serotoninergiczny w mózgu, zwiększając stężenie serotoniny. Stosowany jest w leczeniu depresji (duże epizody depresji) oraz różnych zaburzeń lękowych, takich jak napady lęku panicznego z agorafobią lub bez niej, społeczne zaburzenia lękowe, uogólnione zaburzenie lękowe oraz zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Depralin ODT jest dostępny na receptę.

Deprilept

Lek Deprilept zawiera escitalopram i jest stosowany w leczeniu depresji (ciężkich epizodów depresji) oraz zaburzeń lękowych, takich jak: zaburzenie lękowe z napadami lęku (z agorafobią lub bez). Jest dostępny na receptę. Lek ten zaczyna działać dopiero po kilkunastu dniach od początku stosowania. Właściwe działanie, które przeważnie łatwo daje się zauważyć, zaczyna się po około 2 tygodniach.

Elicea

Elicea to lek przeciwdepresyjny, który zawiera escytalopram. Jest stosowany w leczeniu epizodów dużej depresji oraz różnych zaburzeń lękowych, takich jak fobia społeczna, lęk paniczny czy zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Lek ten jest dostępny na receptę.

Elicea Q-Tab

Elicea Q-Tab to lek przeciwdepresyjny dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną escitalopram. Jest to inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), który zwiększa poziom serotoniny w mózgu. Lek ten jest stosowany w leczeniu różnych zaburzeń, takich jak duże epizody depresji, zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez niej, fobia społeczna, zaburzenia lękowe uogólnione oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne.

Esciplex

Esciplex to lek zawierający escytalopram, który jest stosowany w leczeniu depresji (epizody dużej depresji) oraz różnych zaburzeń lękowych, takich jak zaburzenia lękowe z agorafobią lub bez agorafobii, fobia społeczna, uogólnione zaburzenia lękowe i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Lek ten jest dostępny na receptę. Pacjenci mogą odczuć poprawę dopiero po kilku tygodniach leczenia.

Escipram

Escipram to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną escytalopram. Należy do grupy leków znanych jako selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), które mają na celu zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu. Stosowany jest w leczeniu depresji (dużych epizodów depresyjnych), zaburzeń lękowych (takich jak zaburzenie lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii, fobii społecznej, zaburzenia lękowego uogólnionego oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego). Jest dostępny na receptę.

Escitactil

Escitactil to lek przeciwdepresyjny zawierający escytalopram, który należy do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Działa na układ serotoninergiczny w mózgu, zwiększając stężenie serotoniny. Stosowany jest w leczeniu epizodów dużej depresji, fobii społecznej, zaburzeń lękowych uogólnionych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz zaburzeń lękowych z agorafobią lub bez niej. Lek jest dostępny na receptę.

Escitalopram Actavis

Lek Escitalopram Actavis jest stosowany w leczeniu depresji (dużych epizodów depresyjnych), zaburzeń lękowych (takich jak zaburzenie lękowe z napadami lęku. Lek przeciwdepresyjny, należący do grupy SSRI (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny).

Escitalopram Aurovitas

Escitalopram Aurovitas to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną escytalopram. Należy do grupy leków zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosowany jest w leczeniu depresji (dużych epizodów depresyjnych), zaburzeń lękowych (takich jak zaburzenie lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii, fobii społecznej, zaburzenia lękowego uogólnionego oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego). Jest dostępny na receptę.

Escitalopram Bluefish

Escitalopram Bluefish to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną escitalopram. Należy on do grupy leków zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Lek jest stosowany w leczeniu depresji (dużych epizodów depresyjnych), zaburzeń lękowych (takich jak zaburzenie lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii, fobii społecznej, zaburzenia lękowego uogólnionego oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego). Escitalopram Bluefish jest dostępny na receptę.

Escitalopram Cipla

Escitalopram Cipla to lek przeciwdepresyjny, który działa poprzez wpływ na układ serotoninergiczny w mózgu. Należy do grupy leków znanych jako selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Znajduje zastosowanie w leczeniu dużych epizodów depresji, fobii społecznej, zaburzeń lęku uogólnionego, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych oraz zaburzeń lękowych z agorafobią lub bez niej. Jest dostępny na receptę.

Escitalopram Genoptim

Escitalopram Genoptim to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną escytalopram. Należy on do grupy leków zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosowany jest w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsyjnych oraz lęku społecznego. Lek jest dostępny na receptę.

Escitalopram LEK-AM

Escitalopram LEK-AM to lek przeciwdepresyjny, który działa poprzez wpływ na układ serotoninergiczny w mózgu. Jest to grupa leków znana jako selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Lek ten zwiększa w mózgu poziom serotoniny, ważnego neuroprzekaźnika. Zmniejszenie w mózgu poziomu serotoniny obserwuje się u osób chorujących na depresję. Escitalopram LEK-AM jest stosowany w leczeniu dużych epizodów depresji, fobii społecznej, zaburzeń lękowych uogólnionych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz zaburzeń lękowych z agorafobią lub bez niej. Jest dostępny na receptę.

Escitalopram PharmaSwiss

Escitalopram PharmaSwiss to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną escitalopram. Jest to inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), który działa poprzez zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu. Lek ten jest stosowany w leczeniu ciężkich epizodów depresji, zaburzeń lękowych (takich jak zaburzenie lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii, fobii społecznej, zaburzenia lękowego uogólnionego oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego). Escitalopram PharmaSwiss jest dostępny na receptę.

Escitalopram Symphar

Escitalopram Symphar to lek, który zawiera substancję czynną escytalopram. Należy on do grupy leków przeciwdepresyjnych, zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Działają one na układ serotoninergiczny w mózgu, zwiększając stężenie serotoniny. Lek jest stosowany w leczeniu depresji, dużych epizodów depresyjnych oraz zaburzeń lękowych, takich jak zaburzenie lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii, fobia społeczna, zaburzenie lękowe uogólnione oraz zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Jest dostępny na receptę.

Escitalopram Zdrovit

Escitalopram Zdrovit to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną o nazwie escitalopram. Jest to nowoczesny lek z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosowany jest w leczeniu dużych epizodów depresji, fobii społecznej, zaburzeń lękowych uogólnionych, zaburzeń obsesyjno

Escitasan

Escitasan to lek przeciwdepresyjny dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną escytalopram. Stosowany jest w leczeniu depresji (dużych epizodów depresyjnych) oraz różnych zaburzeń lękowych, takich jak zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii, fobii społecznej, zaburzenia lękowego uogólnionego oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. Lek ten działa poprzez zwiększenie stężenia serotoniny w mózgu, co jest kluczowe dla regulacji nastroju.

Esciteva

Esciteva to lek, który zawiera substancję czynną escytalopram. Należy on do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosowany jest w leczeniu dużych epizodów depresji, fobii społecznej, zaburzeń lękowych uogólnionego, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz zaburzeń lękowych z agorafobią lub bez niej. Lek jest dostępny na receptę.

Escitil

Lek stosowany do leczenia stanów depresyjnych i epizodów tak zwanej dużej depresji oraz zaburzeń lękowych. Substancja czynna leku należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny – działa ona na układ serotoninergiczny w mózgu poprzez zwiększanie stężenia serotoniny.

Lenuxin

Lenuxin to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną escytalopram. Jest stosowany w leczeniu depresji, zespołu lęku napadowego, zespołu lęku społecznego (fobii społecznej) oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Lek jest dostępny na receptę.

Lexapro

Lexapro to lek przeciwdepresyjny zawierający substancję czynną escitalopram. Jest stosowany w leczeniu dużych epizodów depresyjnych, zaburzeń lękowych (takich jak zaburzenie lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii, fobii społecznej, zaburzenia lękowego uogólnionego oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego). Lek ten jest dostępny na receptę.

Lexapro Meltz

Lexapro Meltz to lek w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej, zawierający substancję czynną o nazwie escitalopram. Należy do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosuje się go w leczeniu dużych epizodów depresji, fobii społecznej, zaburzeń lękowych z agorafobią lub bez niej, zaburzeń lękowych uogólnionego oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Jest dostępny na receptę.

Mozarin

Mozarin

Mozarin to lek przeciwdepresyjny, który zawiera escitalopram z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Jest stosowany w leczeniu poważnych epizodów depresyjnych, zaburzeń lękowych z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii, w leczeniu fobii społecznych oraz zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Mozarin jest dostępny wyłącznie na receptę.

Mozarin Swift

Mozarin Swift

Mozarin Swift to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną escitalopram. Jest to inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny, który działa poprzez zwiększanie poziomu serotoniny, neuroprzekaźnika znanego ze swojej roli w regulacji nastroju i lęku, w mózgu. Lek jest stosowany w leczeniu ciężkich epizodów depresji, zaburzeń lękowych (takich jak zaburzenie lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez agorafobii, fobii społecznej, zaburzenia lękowego uogólnionego oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego). Mozarin Swift jest dostępny na receptę.

Nexpram

Nexpram to lek zawierający substancję czynną escytalopram. Należy on do grupy leków przeciwdepresyjnych zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Stosowany jest w leczeniu depresji (dużych epizodów depresyjnych) oraz zaburzeń lękowych (takich jak zespół lęku napadowego z lub bez agorafobii, zespół lęku społecznego oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne). Lek jest dostępny na receptę.

Oroes

Lek Oroes zawiera escitalopram i jest stosowany w leczeniu depresji oraz różnych zaburzeń lękowych, takich jak zaburzenia lękowe z napadami lęku, społeczne zaburzenia lękowe, uogólnione zaburzenia lękowe oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Oroes działa poprzez zwiększanie stężenia serotoniny w układzie nerwowym, co pomaga w łagodzeniu objawów tych stanów. Jest to lek na receptę.

Pralex

Pralex to lek przeciwdepresyjny, który zawiera escytalopram z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Jest stosowany w leczeniu dużych epizodów depresji oraz różnego rodzaju zaburzeń lękowych, takich jak zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią lub bez niej, fobia społeczna, zaburzenia lękowe uogólnione, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Lek jest dostępny tylko na receptę.

Pramatis

Pramatis to lek przeciwdepresyjny, który zawiera substancję czynną escytalopram. Jest to selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), który zwiększa stężenie serotoniny w mózgu. Pramatis stosuje się w leczeniu depresji i różnych zaburzeń lękowych, takich jak zaburzenie lękowe z napadami lęku, z agorafobią lub bez agorafobii, fobia społeczna, zaburzenie lękowe uogólnione i zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. Lek jest dostępny na receptę.

Pramogen

Pramogen to lek przeciwdepresyjny, który zwiększa poziom serotoniny w mózgu. Serotonina jest ważnym neuroprzekaźnikiem, niezbędnym do prawidłowej pracy mózgu. Lek ten jest stosowany w psychiatrii, do leczenia depresji oraz różnego rodzaju zaburzeń lękowych. Pramogen jest dostępny na receptę.

Savandra

Savandra to lek wpływający na ośrodkowy układ nerwowy o działaniu przeciwdepresyjnym. Jest stosowany w leczeniu dużych epizodów depresji oraz różnego rodzaju zaburzeń lękowych. Lek jest dostępny na receptę.

Servenon

Servenon to lek zawierający substancję czynną escytalopram, który jest stosowany w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń lękowych uogólnionych, lęku społecznego (fobii społecznej), lęku napadowego z agorafobią lub bez agorafobii oraz dużych epizodów depresyjnych. Jest to lek na receptę. Lek podaje się doustnie, raz dziennie, niezależnie od posiłków. Przyjmowanie leku powinno być kontynuowane przez odpowiednio długi czas, zazwyczaj kilka miesięcy lub dłużej.

Symescital

Symescital to lek z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Jest stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja i różne typy zaburzeń lękowych. Działa poprzez zwiększanie poziomów serotoniny w mózgu, co pomaga regulować nastrój, apetyt, sen, funkcje seksualne i inne aspekty codziennego funkcjonowania. Lek jest dostępny na receptę.