Citalopram Vitabalans

Citalopram Vitabalans to lek przeciwdepresyjny, który zawiera cytalopram. Jest to silny i selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), który zwiększa stężenie serotoniny w synapsach nerwowych. Lek jest stosowany w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych z napadami lęku z agorafobią lub bez niej oraz w profilaktyce nawrotów zaburzeń depresyjnych nawracających. Citalopram Vitabalans jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Citalopram Vitabalans zawiera, jako substancję aktywną, cytalopram i należy do grupy leków przeciwdepresyjnych (stosowanych w leczeniu depresji) zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Te leki działają na układ serotoninowy w mózgu. Zakłócenia w układzie serotoninowym są uważane za główny czynnik rozwoju depresji i powiązanych schorzeń. Citalopram Vitabalans stosowany jest w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych (drgawki z powodu leku) z agorafobią lub bez, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (obsesyjne myślenie i działanie) i w zapobieganiu nawrotom depresji.

Skład

Rdzeń tabletki:
– Substancją czynną jest cytalopram (w postaci bromowodorku). Każda tabletka zawiera 20 mg lub 40 mg cytalopramu (w postaci bromowodorku).

– Pozostałe składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna, mannitol(E421), krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian.
Otoczka tabletki:
polidekstroza, hypromeloza, tytanu dwutlenek i makrogol.

Dawkowanie

Citalopram Vitabalans należy przyjmować raz dzienni, rano lub wieczorem. Lek można stosować z jedzeniem lub bez, popijając wodą. Tabletki mogą być dzielone na dwie równe części. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli
Depresja
Zwykle stosowana dawka dobowa to 20 mg. Dawka może zostać zwiększona przez lekarza maksymalnie do 40 mg na dobę. Przez co najmniej 2 tygodnie od rozpoczęcia leczenia działanie antydepresyjne nie będzie widoczne. Leczenie należy kontynuować dopóki występują objawy, przez 4 do 6 miesięcy.

Zaburzenia lękowe
Dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę w pierwszym tygodniu, po czym dawkę można zwiększyć do 20-30 mg na dobę. Początek działania terapeutycznego występuje zwykle po 2 do 4 tygodniach. Dawka może być zwiększona przez lekarza do maksymalnie 40 mg na dobę. Pełne działanie terapeutyczne może wystąpić po około 3 miesiącach. Konieczne może być kontynuowanie leczenia przez kolejne miesiące.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
Dawka początkowa wynosi 20 mg na dobę. Dawka może być zwiększona przez lekarza maksymalnie do 40 mg na dobę. Początek działania terapeutycznego występuje zwykle po 2-4 tygodniach, a poprawa stanu pacjenta występuje, kiedy leczenie jest kontynuowane.

Leczenie zapobiegające
Czas trwania leczenia zależy od indywidualnego stanu pacjenta i zwykle wynosi kilka lat. Przerwanie
leczenia powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą, aby uniknąć nawrotów.

Zaburzenia czynności nerek
Lekarz może zdecydować o przepisaniu dawki mniejszej, niż opisana powyżej.

Zaburzenia czynności wątroby
Leczenie pacjentów z ostrą niewydolnością wątroby należy rozpocząć połową normalnej dawki.
Pacjenci z dolegliwościami wątrobowymi nie powinni stosować wyższej, dawki niż 20 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (>65)
Dawkę początkową należy obniżyć do połowy dawki zalecanej, np. 10-20 mg na dobę.
Pacjenci w podeszłym wieku zazwyczaj nie powinni otrzymywać wyższej, dawki niż 20 mg na dobę.

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia
Citalopram Vitabalans nie powinien być stosowany przez dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia.

Przedawkowanie

Jeśli pacjent zastosował zbyt dużą dawkę leku Citalopram Vitabalans, należy skontaktować się z
lekarzem. Objawy przedawkowania to drgawki, szybkie bicie serca, senność, zmiany aktywności elektrycznej serca, utrata przytomności, wymioty, drżenie, zmiany ciśnienia krwi, nieregularne bicie serca, zmiany rytmu serca, uczucie mdłości (nudności), zespół serotoninowy, pobudzenie, zawroty głowy,
powiększenie źrenic oczu (rozszerzenie źrenic), zwiększona potliwość, niebieskawy odcień skóry, zbyt szybkie oddychanie.

Jedzenie i picie (alkohol)

Nie przyjmować leku Citalopram Vitabalans jednocześnie z alkoholem, ponieważ alkohol może wzmagać działanie leku Citalopram Vitabalans. Tabletki leku Citalopram Vitabalans mogą być przyjmowane niezależnie od posiłków, ale należy popijać je odpowiednia ilością płynu.

Ciąża i karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę. Istnieje jedynie ograniczone doświadczenie w stosowaniu leku Citalopram Vitabalans podczas ciąży. Nie należy stosować leku Citalopram Vitabalans podczas ciąży, chyba że jest to wyraźnie wskazane przez lekarza.

U noworodków, których matki przyjmowały produkty lecznicze z tej samej grupy, co Citalopram Vitabalans w późniejszych stadiach ciąży, mogą wystąpić natychmiast lub w niedługim czasie po urodzeniu, następujące objawy: trudności w oddychaniu, sinienie skóry, napady, zmiany temperatury ciała, problemy z karmieiem, wymioty, niski poziom cukru we krwi, sztywnienie lub wiotczenie mięśni, żywe odruchy, drżenie, drżączka, pobudzenie, letarg, ciągły płacz, senność i trudności w zasypianiu.

Jeśli u dziecka wystąpi jakikolwiek z wymienionych objawów, należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem.

Należy upewnić się, czy położna i (lub) lekarz wiedzą o przyjmowaniu leku Citalopram Vitabalans.
Jeśli lek stosowany jest podczas ciąży, szczególnie w ciągu ostatnich 3 miesięcy ciąży, leki takie jak
Citalopram Vitabalans mogą zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań u dzieci, nazwanych przewlekłym nadciśnieniem płucnym noworodków (PPHN), powodującego przyspieszenie oddechu i zasinienie skóry. Objawy takie występują zwykle w ciągu pierwszych 24 godzin po urodzeniu. Jeśli wystąpią takie objawy , należy natychmiast skontaktować się z położną lub lekarzem. Cytalopram przenika do mleka matki. Istnieje ryzyko wpływu na dziecko. Nie należy stosować leku Citalopram Vitabalans w czasie karmienia piersią, chyba że jest to wyraźnie wskazane przez lekarza.

Badania na zwierzętach wykazały, że lek Citalopram może obniżać jakość spermy. Teoretycznie może mieć to wpływ na płodność, jednak dotychczas nie zaobserwowano wpływu na płodność u ludzi.

Ulotka Citalopram Vitabalans

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Citalopram Vitabalans (forum)

Stosujesz Citalopram Vitabalans? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Citalopram Vitabalans. Podziel się doświadczeniami na forum.