Pregabalin Aurovitas

Pregabalin Aurovitas to lek stosowany w leczeniu padaczki, b贸lu neuropatycznego i uog贸lnionych zaburze艅 l臋kowych (ang. Generalised Anxiety Disorder, GAD) u doros艂ych. Jest cz臋艣ci膮 grupy lek贸w stosowanych w leczeniu padaczki, b贸lu neuropatycznego i Perturba莽茫o de Ansiedade Generalizada (PAG) u doros艂ych. Pregabalina Aurovitas jest stosowana w leczeniu b贸lu neuropatycznego spowodowanego uszkodzeniem nerw贸w. Jest dost臋pny na recept臋. Na tej stronie sprawdzisz podstawowe informacje i opinie pacjent贸w o leku Pregabalin Aurovitas. Dowiesz si臋 jak dzia艂a i jak prawid艂owo stosowa膰 ten lek: m.in. wskazania, dawkowanie, czy sk艂ad leku. Poni偶ej znajduj膮 si臋 dokumenty do pobrania oraz informacje o zamiennikach. Je偶eli inni u偶ytkownicy podzielili si臋 w艂asnymi opiniami na temat stosowania tego leku, znajdziesz je na forum w dolnej cz臋艣ci tej strony.

Reklama

Ostrze偶enie dotycz膮ce za偶ywania lek贸w: To jest lek. Dla bezpiecze艅stwa stosuj go zgodnie z ulotk膮 do艂膮czon膮 do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. Lek stosuj tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwr贸膰 uwag臋 na przeciwwskazania. W przypadku w膮tpliwo艣ci skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮.


Ostrze偶enie dotycz膮ce opinii pacjent贸w:聽Opinie o lekach, kt贸re mo偶na znale藕膰 online, s膮 zawsze subiektywne i mog膮 si臋 r贸偶ni膰 w zale偶no艣ci od do艣wiadcze艅 i reakcji organizmu ka偶dej osoby. Nie nale偶y polega膰 wy艂膮cznie na tych opiniach przy podejmowaniu decyzji dotycz膮cych swojego zdrowia. Zawsze skonsultuj si臋 z lekarzem lub farmaceut膮 przed rozpocz臋ciem, zmian膮 lub zako艅czeniem jakiejkolwiek terapii medycznej. Pami臋taj, 偶e informacje zawarte w ulotce do艂膮czonej do opakowania leku s膮 wynikiem d艂ugotrwa艂ych bada艅 i obserwacji.

Jak dzia艂a lek Pregabalin Aurovitas i jakie s膮 wskazania do stosowania?

Pregabalin Aurovitas nale偶y do grupy lek贸w stosowanych w leczeniu padaczki, b贸lu neuropatycznego i uog贸lnionych zaburze艅 l臋kowych (ang. Generalised Anxiety Disorder, GAD) u doros艂ych.

B贸l neuropatyczny pochodzenia obwodowego i o艣rodkowego: Lek Pregabalin Aurovitas jest stosowany w leczeniu d艂ugotrwa艂ego b贸lu spowodowanego uszkodzeniem nerw贸w. Wiele r贸偶nych chor贸b, takich jak cukrzyca lub p贸艂pasiec mo偶e wywo艂ywa膰 obwodowy b贸l neuropatyczny. Doznania b贸lowe mog膮 by膰 opisywane jako: uczucie gor膮ca, palenia, pulsowania, strzelania, k艂ucia, jako b贸l ostry, kurcze, pobolewania, mrowienia, b膮d藕 dr臋twienia. Obwodowy i o艣rodkowy b贸l neuropatyczny mo偶e by膰 zwi膮zany tak偶e ze zmianami nastroju, zaburzeniami snu, zm臋czeniem, co mo偶e wp艂ywa膰 na fizyczne i spo艂eczne funkcjonowanie pacjenta oraz og贸ln膮 jako艣膰 偶ycia.

Padaczka: Lek Pregabalin Aurovitas jest stosowany w leczeniu okre艣lonych typ贸w padaczki (napad贸w cz臋艣ciowych, kt贸re s膮 lub nie s膮 wt贸rnie uog贸lnione) u doros艂ych. Lekarz mo偶e przepisa膰 lek Pregabalin Aurovitas, je艣li dotychczasowe leczenie nie w pe艂ni kontroluje przebieg choroby. Lek Pregabalin Aurovitas powinien by膰 zawsze stosowany jako lek wspomagaj膮cy aktualne leczenie. Leku Pregabalin Aurovitas nie powinno si臋 stosowa膰 w monoterapii (jako jedynego leku), lecz zawsze w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi.

Uog贸lnione zaburzenia l臋kowe: Lek Pregabalin Aurovitas jest stosowany w leczeniu uog贸lnionych zaburze艅 l臋kowych (GAD). Objawy GAD obejmuj膮 przed艂u偶aj膮cy si臋, nadmierny l臋k i niepok贸j, kt贸re trudno jest kontrolowa膰. GAD mo偶e tak偶e powodowa膰 niepok贸j ruchowy, nerwowo艣膰 lub uczucie podenerwowania, 艂atwe m臋czenie si臋, trudno艣ci z koncentracj膮 lub uczucie 鈥瀙ustki w g艂owie鈥, rozdra偶nienie, wzmo偶one napi臋cie mi臋艣niowe lub zaburzenia snu. Objawy s膮 odmienne od stresu i napi臋膰 towarzysz膮cych codziennemu 偶yciu.

Kategorie powi膮zane:
Leki na choroby neurologiczne, Padaczka (epilepsja), Zaburzenia l臋kowe (nerwica),

Reklama

Jaki jest sk艂ad Pregabalin Aurovitas, jakie substancje zawiera?

Substancj膮 czynn膮 leku jest pregabalina.
Ka偶da kapsu艂ka twarda zawiera 75 mg, 150 mg lub 300 mg pregabaliny.

Pozosta艂e sk艂adniki leku to:
Zawarto艣膰 kapsu艂ki: skrobia kukurydziana, talk
Otoczka kapsu艂ki: tytanu dwutlenek (E 171), 偶elatyna, sodu laurylosiarczan, 偶elaza tlenek czerwony (E 172) (dla dawki 75 mg i 300 mg)
Tusz: szelak, glikol propylenowy, 偶elaza tlenek czarny (E 172), potasu wodorotlenek.

Zobacz list臋 produkt贸w zawieraj膮cych substancje: .

Dawkowanie preparatu Pregabalin Aurovitas 鈥 jak stosowa膰?

Ten lek nale偶y zawsze stosowa膰 zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie w膮tpliwo艣ci nale偶y zwr贸ci膰 si臋 do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz ustali dawk臋 leku, kt贸ra b臋dzie najbardziej odpowiednia dla danego pacjenta.

Lek Pregabalin Aurovitas jest przeznaczony wy艂膮cznie do stosowania doustnego.

B贸l neuropatyczny pochodzenia obwodowego i o艣rodkowego, padaczka lub uog贸lnione zaburzenia l臋kowe:
鈥 Nale偶y przyjmowa膰 liczb臋 kapsu艂ek zalecon膮 przez lekarza.
鈥 Dawka, kt贸ra zosta艂a dostosowana do pacjenta i jego stanu, b臋dzie na og贸艂 wynosi膰 od 150 mg do 600 mg na dob臋.
鈥 Lekarz poinformuje pacjenta, czy lek Pregabalin Aurovitas przyjmuje si臋 dwa czy trzy razy na dob臋. W przypadku przyjmowania dwa razy na dob臋, lek Pregabalin Aurovitas stosuje si臋 rano i wieczorem, o sta艂ej porze ka偶dego dnia. W przypadku przyjmowania trzy razy na dob臋, lek Pregabalin Aurovitas stosuje si臋 rano, w po艂udnie i wieczorem, o sta艂ej porze ka偶dego dnia.

Je艣li pacjent ma wra偶enie, 偶e dzia艂anie leku Pregabalin Aurovitas jest zbyt mocne lub za s艂abe, powinien poinformowa膰 o tym lekarza lub farmaceut臋.

Pacjent w podesz艂ym wieku (powy偶ej 65 lat) powinien przyjmowa膰 lek Pregabalin Aurovitas wed艂ug przedstawionego schematu, chyba 偶e u pacjenta wyst臋puj膮 choroby nerek.
U pacjent贸w z zaburzon膮 czynno艣ci膮 nerek lekarz mo偶e zadecydowa膰 o innym schemacie dawkowania i (lub) zmieni膰 dawk臋 leku.

Kapsu艂k臋 nale偶y po艂kn膮膰 w ca艂o艣ci i popi膰 wod膮.
Nale偶y kontynuowa膰 przyjmowanie leku Pregabalin Aurovitas dop贸ki lekarz nie zaleci zaprzestania stosowania leku.

Reklama

Przedawkowanie 鈥 zastosowanie zbyt du偶ej dawki

Nale偶y niezw艂ocznie poinformowa膰 lekarza lub uda膰 si臋 do najbli偶szego szpitalnego oddzia艂u ratunkowego. Nale偶y zabra膰 ze sob膮 opakowanie lub butelk臋 po leku Pregabalin Aurovitas. Po przyj臋ciu wi臋kszej ni偶 zalecana dawki leku Pregabalin Aurovitas pacjent mo偶e czu膰 si臋 艣pi膮cy, spl膮tany, pobudzony lub niespokojny. Zg艂aszano tak偶e wyst膮pienie napad贸w drgawkowych.

Co mog臋 je艣膰 i pi膰 podczas stosowania Pregabalin Aurovitas 鈥 czy mog臋 spo偶ywa膰 alkohol?

Kapsu艂ki leku Pregabalin Aurovitas mog膮 by膰 przyjmowane z posi艂kiem lub niezale偶nie od niego.
Podczas stosowania leku Pregabalin Aurovitas nie powinno si臋 spo偶ywa膰 alkoholu.

艁膮czenie alkoholu z niekt贸rymi lekami mo偶e by膰 gro藕ne dla zdrowia, a nawet 偶ycia. Dowiedz si臋 wi臋cej na temat interakcji lek贸w z alkoholem.

Czy mo偶na stosowa膰 Pregabalin Aurovitas w okresie ci膮偶y i karmienia piersi膮?

Lek Pregabalin Aurovitas nie powinien by膰 stosowany w czasie ci膮偶y ani w okresie karmienia piersi膮, chyba 偶e lekarz zdecyduje inaczej. Stosowanie pregabaliny przez kobiety w pierwszych 3 miesi膮cach ci膮偶y mo偶e powodowa膰 u nienarodzonego dziecka wady wrodzone wymagaj膮ce leczenia. W badaniu dotycz膮cym kraj贸w skandynawskich analiza danychpochodz膮cych od kobiet, kt贸re przyjmowa艂y pregabalin臋 w pierwszych 3 miesi膮cach ci膮偶y wykaza艂a wady wrodzone u 6 na ka偶de 100 urodzonych dzieci, natomiast w przypadku kobiet, kt贸re nie by艂y leczone pregabalin膮, wady wrodzone wyst膮pi艂y u 4 na ka偶de 100 urodzonych dzieci. Zg艂oszone wady wrodzone dotyczy艂y twarzy (rozszczepy ustnotwarzowe), oczu, uk艂adu nerwowego (w tym m贸zgu), nerek i narz膮d贸w p艂ciowych.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosowa膰 skuteczn膮 metod臋 antykoncepcji. Je艣li pacjentka jest w ci膮偶y lub karmi piersi膮, przypuszcza 偶e mo偶e by膰 w ci膮偶y, lub gdy planuje mie膰 dziecko, powinna poradzi膰 si臋 lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

呕r贸d艂a / Bibliografia:


Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Pregabalin Aurovitas

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Ulotka Pregabalin Aurovitas 鈥 do pobrania pe艂na wersja ulotki dla pacjenta (m.in. skutki uboczne, interakcje)

Reklama

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) 鈥 dokumentacja dla lekarzy i farmaceut贸w

Nie zawsze leki o identycznej nazwie mi臋dzynarodowej i formie mog膮 by膰 stosowane zamiennie. Decyduj膮cym czynnikiem jest zawarto艣膰 sk艂adnika aktywnego, czyli dawka leku. Warto podkre艣li膰, 偶e nawet je艣li nazwa mi臋dzynarodowa, forma leku i dawka sk艂adnika aktywnego s膮 takie same, pacjent nie zawsze ma mo偶liwo艣膰 skorzystania z zamiennika. Przyk艂adowo, niekt贸rzy pacjenci mog膮 by膰 uczuleni na jedn膮 z substancji pomocniczych zawartych w leku.

Sprawd藕 cen臋 i dost臋pno艣膰 Pregabalin Aurovitas w najbli偶szej aptece

Cena i dost臋pno艣膰 i w aptece w Twojej okolicy. Dzi臋ki funkcjonalno艣ci portalu KtoMaLek.pl mo偶esz dowiedzie膰 si臋 ile kosztuje dany preparat, czy jest refundowany. Nast臋pnie mo偶esz zarezerwowa膰 leki i odebra膰 w najbli偶szej aptece - sprawd藕 cen臋 Pregabalin Aurovitas

Opinie, forum, oceny pacjent贸w - zapoznaj si臋 z do艣wiadczeniami innych pacjent贸w

Stosujesz Pregabalin Aurovitas? Zach臋camy do podzielenia si臋 opini膮 na jego temat na forum. Nie musisz si臋 rejestrowa膰, na poni偶szym formularzu wystarczy wpisanie nazwy u偶ytkownika/pseudonimu.

Opisuj膮c swoje do艣wiadczenia na temat przyjmowania preparatu, mo偶esz pom贸c innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikuj膮 opinie na temat stosowanych lek贸w i aptek. Je偶eli jeste艣 zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawd藕 najnowsze opinie pacjent贸w.

Dodaj komentarz

Wa偶ne! Przeczytaj przed opublikowaniem opinii na forum. Oferty sprzeda偶y/kupna/odst膮pienia lek贸w s膮 sukcesywnie usuwane, zgodnie z regulaminem portalu. Za偶ycie produktu leczniczego pozyskanego poza oficjalnym obrotem (z tzw. "drugiej r臋ki") mo偶e by膰 niebezpieczne dla zdrowia.

Napisz opini臋 o Pregabalin Aurovitas. Podziel si臋 do艣wiadczeniami na forum.