Spis leków zawierających substancję: Pregabalina

Brieka

Brieka to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu określonych typów padaczki (napadów częściowych, które są lub nie są wtórnie uogólnione) u dorosłych. Lekarz może przepisać lek Brieka, jeśli dotychczas stosowane leczenie nie usuwa w pełni objawów choroby. Lek Brieka powinien być zawsze stosowany jako lek dodany do aktualnie stosowanego leczenia. Leku Brieka nie powinno się stosować w monoterapii, lecz zawsze w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi. Ponadto, Brieka jest stosowany w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych (ang. Generalised Anxiety Disorder – GAD) u osób dorosłych.

Egzysta

Egzysta to lek na receptę, który jest stosowany w leczeniu różnych schorzeń, takich jak padaczka, ból neuropatyczny oraz uogólnione zaburzenia lękowe u osób dorosłych. Ból neuropatyczny, który może mieć pochodzenie obwodowe lub ośrodkowe, jest jednym z najczęstszych powodów stosowania leku Egzysta. Preparat ten doskonale radzi sobie z redukowaniem bólu neuropatycznego. Lek Egzysta sprawdza się również w leczeniu padaczki oraz zaburzeń lękowych.

Kartesada

Kartesada to lek, który jest stosowany w leczeniu objawowym choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych. Działa na chrząstkę, hamując aktywność enzymów litycznych i pobudzając biosyntezę proteoglikanów. Dzięki temu może spowalniać lub wstrzymywać procesy degeneracji chrząstki. Jest dostępny na receptę.

Linefor

Linefor

Linefor to lek przeciwpadaczkowy, przeciwbólowy oraz przeciwlękowy, który jest dostępny na receptę. Substancją czynną tego preparatu jest pregabalina. Stosowany jest w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego oraz uogólnionych zaburzeń lękowych u osób dorosłych. Lek występuje w postaci kapsułek twardych.

Lingabat

Lingabat to lek z grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego oraz uogólnionych zaburzeń lękowych u osób dorosłych. Ból neuropatyczny, który jest spowodowany uszkodzeniem nerwów, może być leczony za pomocą Lingabatu. Lek Lingabat jest dostępny na receptę.

Lyrica

Lyrica to lek na receptę, który zawiera substancję czynną pregabalinę. Jest to pochodna kwasu gamma-aminomasłowego o działaniu przeciwbólowym i przeciwdrgawkowym. Lek jest stosowany w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego oraz uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Dawkowanie wynosi od 150 mg do 600 mg na dobę, podawane w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

Naxalgan

Naxalgan to lek, który należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Jest dostępny na receptę. Lek ten jest stosowany w leczeniu długotrwałego bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów. Kapsułki Naxalgan mogą być przyjmowane z posiłkiem lub niezależnie od niego. Podczas stosowania leku Naxalgan nie powinno się spożywać alkoholu.

Prabegin

Prabegin to lek na receptę, którego substancją czynną jest pregabalina. Jest ona pochodną kwasu gamma-aminomasłowego. Prabegin stosuje się w leczeniu pewnych typów padaczki (napadów częściowych, które są lub nie są wtórnie uogólnione) u dorosłych. Lek ten jest również wskazany w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych (GAD) u osób dorosłych.

Pragiola

Pragiola to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną pregabalinę. Jest to lek z grupy przeciwpadaczkowych, stosowany również w leczeniu bólu neuropatycznego oraz uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Pragiola występuje w postaci kapsułek w różnych dawkach, od 25 mg do 300 mg.

Preato

Preato to lek na receptę, który zawiera substancję czynną pregabalinę. Należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Jest dostępny w postaci tabletek.

Pregabalin Accord

Pregabalin Accord to lek na receptę, który zawiera substancję czynną pregabalinę, będącą pochodną kwasu gamma-aminomasłowego (GABA). Jest stosowany w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego oraz uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Dawkowanie leku ustala lekarz, a zalecana dawka wynosi od 150 mg do 600 mg na dobę. Lek ten jest dostępny w postaci kapsułek twardych.

Pregabalin Alkem

Pregabalin Alkem to lek przeciwpadaczkowy, który jest również stosowany w leczeniu bólu neuropatycznego oraz uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Jest to lek na receptę. Wskazania do stosowania obejmują ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i ośrodkowego, skojarzone napady padaczkowe częściowe, które są lub nie są wtórnie uogólnione, oraz uogólnione zaburzenia lękowe.

Pregabalin Apotex

Pregabalin Apotex to lek z grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Działa poprzez zmniejszanie aktywności niektórych komórek nerwowych, które są odpowiedzialne za przekazywanie sygnałów bólowych i lękowych. Jest dostępny w postaci kapsułek i należy go przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Jest wydawany na podstawie recepty.

Pregabalin Aurovitas

Pregabalin Aurovitas to lek stosowany w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych (ang. Generalised Anxiety Disorder, GAD) u dorosłych. Jest częścią grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i Perturbação de Ansiedade Generalizada (PAG) u dorosłych. Pregabalina Aurovitas jest stosowana w leczeniu bólu neuropatycznego spowodowanego uszkodzeniem nerwów. Jest dostępny na receptę.

Pregabalin McCrowley and Hughes

Pregabalin McCrowley and Hughes to lek, który jest dostępny na receptę. Jest to lek przeciwpadaczkowy, który jest również stosowany w leczeniu bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego oraz uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Pregabalina, substancja czynna tego leku, jest pochodną kwasu gamma-aminomasłowego (GABA).

Pregabalin Medreg

Pregabalin Medreg to lek, który jest stosowany w leczeniu bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego u dorosłych. Jest również wskazany w leczeniu skojarzonym napadów częściowych u dorosłych, które są lub nie są wtórnie uogólnione. Ponadto, lek ten jest stosowany w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Pregabalin Medreg jest dostępny na receptę.

Pregabalin Mylan

Pregabalin Mylan to lek w postaci kapsułek twardych, zawierający pregabalinę. Należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Jest dostępny na receptę. Wskazany jest do stosowania zarówno podczas bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego dorosłych, jak i leczenia uogólnionych zaburzeń lękowych.

Pregabalin Mylan Pharma

Pregabalin Mylan Pharma to lek w postaci kapsułek twardych, zawierający substancję czynną – pregabalinę. Należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Jest dostępny na receptę. Wskazany jest do stosowania zarówno podczas bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego u dorosłych, jak i leczenia uogólnionych zaburzeń lękowych.

Pregabalin NeuroPharma

Pregabalin NeuroPharma to lek, który należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Jest stosowany w leczeniu długotrwałego bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów. Lek ten jest dostępny na receptę. Pregabalin NeuroPharma jest przeznaczony wyłącznie do stosowania doustnego.

Pregabalin Pfizer

Pregabalin Pfizer to lek dostępny na receptę, który zawiera substancję czynną pregabalinę. Jest to pochodna kwasu gamma-aminomasłowego o działaniu przeciwbólowym i przeciwdrgawkowym. Lek jest stosowany w leczeniu bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego, padaczki oraz uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych.

Pregabalin Reddy

Pregabalin Reddy to lek przeciwpadaczkowy, który należy do grupy pochodnych kwasu gamma-aminomasłowego. Jest on najczęściej stosowany jako leczenie uzupełniające w napadach częściowych u dorosłych z padaczką. Lek ten może również być stosowany w leczeniu bólu neuropatycznego u dorosłych, zarówno o pochodzeniu obwodowym, jak i ośrodkowym, oraz w leczeniu zaburzeń lękowych u dorosłych. Jest dostępny na receptę.

Pregabalin Sandoz

Pregabalin Sandoz to lek w postaci kapsułek twardych, zawierający pregabalinę. Należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania to leczenie skojarzone napadów częściowych u dorosłych, które są lub nie są wtórnie uogólnione, leczenie uogólnionych zaburzeń lękowych (GAD) u osób dorosłych oraz leczenie bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego.

Pregabalin Sandoz GmbH

Pregabalin Sandoz GmbH to lek w postaci kapsułek twardych, zawierający substancję czynną pregabalinę. Należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Jest wskazany w leczeniu bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego oraz w leczeniu skojarzonym napadów częściowych u dorosłych, które są lub nie są wtórnie uogólnione. Lek jest dostępny na receptę.

Pregabalin Stada

Pregabalin Stada to lek, który zawiera substancję czynną – pregabalinę. Jest to preparat stosowany w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego oraz uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Lek jest dostępny na receptę.

Pregabalin Teva

Pregabalin Teva to lek przeciwpadaczkowy, który jest pochodną kwasu gamma-aminomasłowego. Jest stosowany w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego oraz uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Lek jest dostępny na receptę. Wskazania do stosowania pregabaliny obejmują leczenie wspomagające napadów częściowych u dorosłych, które są lub nie są wtórnie uogólnione. Ponadto, można go stosować w leczeniu bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego u dorosłych oraz uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych.

Pregabalin Vivanta

Pregabalin Vivanta to lek z grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego oraz uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych. Ból neuropatyczny, który może być spowodowany uszkodzeniem nerwów, jest jednym z najczęstszych powodów stosowania leku Pregabalin Vivanta. Lek jest dostępny na receptę.

Pregabalin Zentiva

Pregabalin Zentiva to lek przeciwpadaczkowy, który jest dostępny wyłącznie na receptę. Jest stosowany w leczeniu bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego u dorosłych. Początkowo zaleca się przyjmowanie od 150 do 600 mg leku na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych. Lek ten jest również stosowany w leczeniu skojarzonym w terapii napadów padaczkowych częściowych u pacjentów dorosłych oraz w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych.

Pregabalin Zentiva k.s.

Pregabalin Zentiva k.s. to lek, którego substancją czynną jest pregabalina. Jest stosowany w leczeniu bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego u osób dorosłych. Ponadto, jest wskazany w leczeniu skojarzonym napadów częściowych u dorosłych, które są lub nie są wtórnie uogólnione. Lek ten jest również stosowany w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych u osób dorosłych. Pregabalin Zentiva k.s. jest dostępny na receptę.

Pregagamma

Pregagamma to lek, którego substancją czynną jest pregabalina. Jest to lek przeciwpadaczkowy, który należy do grupy pochodnych kwasu gamma-aminomasłowego. Najczęściej stosowany jest jako leczenie uzupełniające w napadach częściowych u dorosłych z padaczką. Lek ten może również być stosowany w leczeniu bólu neuropatycznego u dorosłych, zarówno o pochodzeniu obwodowym, jak i ośrodkowym, oraz w leczeniu zaburzeń lękowych u dorosłych. Pregagamma jest dostępny na receptę.

Pregamid

Pregamid to lek, który zawiera substancję czynną pregabalinę. Jest to pochodna kwasu gamma-aminomasłowego o działaniu przeciwbólowym i przeciwdrgawkowym. Pregamid jest stosowany w leczeniu bólu neuropatycznego pochodzenia ośrodkowego i obwodowego u dorosłych, a także w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych. Jest dostępny na receptę.

Preglenix

Preglenix to lek, którego substancją czynną jest pregabalina. Jest ona pochodną kwasu gamma-aminomasłowego o działaniu przeciwbólowym i przeciwdrgawkowym. Preglenix jest wskazany w leczeniu bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego u dorosłych. Jest to lek na receptę.

Rabakir

Rabakir, zawierający substancję czynną pregabalinę, to lek przeciwpadaczkowy stosowany w terapii wspomagającej do leczenia napadów częściowych. Jest również wykorzystywany w leczeniu objawów lęku uogólnionego u osób dorosłych oraz w terapii bólu neuropatycznego pochodzenia ośrodkowego lub obwodowego. Lek jest dostępny na receptę.

Tabagine

Tabagine to lek, którego substancją czynną jest pregabalina. Jest to pochodna kwasu gamma-aminomasłowego o działaniu przeciwbólowym i przeciwdrgawkowym. Lek jest stosowany w leczeniu bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego u dorosłych, a także w leczeniu padaczki i uogólnionych zaburzeń lękowych. Tabagine jest dostępny na receptę.