Pregabalin Reddy

Pregabalin Reddy to lek przeciwpadaczkowy, który należy do grupy pochodnych kwasu gamma-aminomasłowego. Jest on najczęściej stosowany jako leczenie uzupełniające w napadach częściowych u dorosłych z padaczką. Lek ten może również być stosowany w leczeniu bólu neuropatycznego u dorosłych, zarówno o pochodzeniu obwodowym, jak i ośrodkowym, oraz w leczeniu zaburzeń lękowych u dorosłych. Jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Pregabalin Reddy należy do grupy leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych.

Ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i ośrodkowego: Lek Pregabalin Reddy jest stosowany w leczeniu długotrwałego bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów. Wiele różnych chorób takich jak cukrzyca lub półpasiec może wywoływać obwodowy ból neuropatyczny. Doznania bólowe mogą być opisywane jako uczucie gorąca, palenia, pulsowania, strzelania, kłucia, jako ból ostry, kurcze, pobolewania, mrowienia bądź drętwienia. Obwodowy i ośrodkowy ból neuropatyczny może być związany także ze zmianami nastroju, zaburzeniami snu, zmęczeniem, co może wpływać na fizyczne i społeczne funkcjonowanie pacjenta i ogólną jakość życia.

Padaczka: Lek Pregabalin Reddy jest stosowany w leczeniu określonych typów padaczki (napadów częściowych, które są lub nie są wtórnie uogólnione) u dorosłych. Lekarz może przepisać lek Pregabalin Reddy, jeśli dotychczas stosowane leczenie nie w pełni kontroluje przebieg choroby. Lek Pregabalin Reddy powinien być zawsze stosowany jako lek dodany do aktualnie stosowanego leczenia. Leku Pregabalin Reddy nie powinno się stosować w monoterapii, lecz zawsze w skojarzeniu z innymi środkami przeciwpadaczkowymi.

Uogólnione zaburzenia lękowe: Lek Pregabalin Reddy jest stosowany w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych (ang. Generalised Anxiety Disorder – GAD). Objawy GAD obejmują przedłużający się, nadmierny lęk i niepokój, które trudno jest kontrolować. GAD może także
powodować niepokój ruchowy, nerwowość lub uczucie podenerwowania, łatwe męczenie się, trudności z koncentracją lub uczucie „pustki w głowie”, rozdrażnienie, wzmożone napięcie mięśniowe lub zaburzenia snu. Objawy są odmienne od stresów i napięć towarzyszących codziennemu życiu.

Skład

– Substancją czynną leku jest pregabalina.
Pregabalin Reddy, 25 mg, kapsułki, twarde
Każda kapsułka, twarda zawiera 25 mg pregabaliny.

Pregabalin Reddy, 50 mg, kapsułki, twarde
Każda kapsułka, twarda zawiera 50 mg pregabaliny.

Pregabalin Reddy, 75 mg, kapsułki, twarde
Każda kapsułka, twarda zawiera 75 mg pregabaliny.

Pregabalin Reddy, 100 mg, kapsułki, twarde
Każda kapsułka, twarda zawiera 100 mg pregabaliny.

Pregabalin Reddy, 150 mg, kapsułki, twarde
Każda kapsułka, twarda zawiera 150 mg pregabaliny.

Pregabalin Reddy, 200 mg, kapsułki, twarde
Każda kapsułka, twarda zawiera 200 mg pregabaliny.

Pregabalin Reddy, 225 mg, kapsułki, twarde
Każda kapsułka, twarda zawiera 225 mg pregabaliny.

Pregabalin Reddy, 300 mg, kapsułki, twarde
Każda kapsułka, twarda zawiera 300 mg pregabaliny.

– Pozostałe składniki to:

Pregabalin Reddy, 25 mg, 50 mg, 150 mg, kapsułki, twarde
Zawartość kapsułki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk
Otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), sodu laurylosiarczan
Tusz: szelak, żelaza tlenek czarny (E 172), potasu wodorotlenek.

Pregabalin Reddy, 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg, 300 mg, kapsułki, twarde
Zawartość kapsułki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk
Otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), sodu laurylosiarczan, żelaza tlenek czerwony (E 172)
Tusz: szelak, żelaza tlenek czarny (E 172), potasu wodorotlenek.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz ustali dawkę leku, która będzie najbardziej odpowiednia dla danego pacjenta.

Ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i ośrodkowego, padaczka lub uogólnione zaburzenia lękowe:
– Należy przyjmować liczbę kapsułek zaleconą przez lekarza.
– Dawka zalecona dla pacjenta będzie wynosić od 150 mg do 600 mg na dobę.
– Lekarz prowadzący poinformuje pacjenta, czy lek Pregabalin Reddy przyjmuje się dwa lub trzy razy na dobę. W przypadku przyjmowania dwa razy na dobę, lek Pregabalin Reddy stosuje się rano i wieczorem o stałej porze każdego dnia. W przypadku przyjmowania trzy razy na dobę, lek Pregabalin Reddy stosuje się rano, po południu i wieczorem o stałej porze każdego dnia.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że lek Pregabalin Reddy działa zbyt mocno lub za słabo, powinien poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Pacjent w wieku powyżej 65 lat powinien przyjmować lek Pregabalin Reddy według przedstawionego powyżej schematu, chyba że u pacjenta występują choroby nerek.

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lekarz może zadecydować o innym schemacie dawkowania i (lub) zmienić dawkę leku.

Lek Pregabalin Reddy jest przeznaczony wyłącznie do podawania doustnego.

Kapsułka powinna być połknięta w całości i popita wodą.

Kapsułki Pregabalin Reddy mogą być przyjmowane z posiłkiem lub niezależnie od niego.

Lek Pregabalin Reddy należy przyjmować tak długo, jak zaleci lekarz, terapię można przerwać tylko na polecenie lekarza.

Przedawkowanie

Należy poinformować o tym lekarza lub natychmiast udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy zabrać ze sobą opakowanie lub butelkę po leku Pregabalin Reddy. Po przyjęciu większej niż zalecana dawki leku Pregabalin Reddy pacjent może czuć się śpiący, splątany, pobudzony lub niespokojny. Zgłaszano także przypadki napadów drgawkowych.

Jedzenie i picie (alkohol)

Podczas stosowania leku Pregabalin Reddy nie powinno się spożywać alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Pregabalin Reddy nie powinien być stosowany w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ulotka Pregabalin Reddy

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Opinie o Pregabalin Reddy (forum)

Stosujesz Pregabalin Reddy? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Pregabalin Reddy. Podziel się doświadczeniami na forum.