Citalopram Teva

Citalopram Teva to silnie działający lek przeciwdepresyjny, należący do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Jest stosowany w leczeniu depresji oraz zaburzeń lękowych z napadami lęku z agorafobią (chorobliwy lęk przed otwartą przestrzenią) lub bez niej. Lek jest dostępny na receptę.

Preparat zawiera substancję:

Wskazania / działanie

Citalopram Teva należy do grupy leków przeciwdepresyjnych, nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny. Citalopram Teva jest stosowany w leczeniu depresji (dużych zaburzeń depresyjnych).

Skład

Substancją czynną leku Citalopram Teva jest 20 mg cytalopramu w postaci bromowodorku cytalopramu (24,98 mg).

Inne składniki to: kopowidon (Kollidon VA 64), kroskarmeloza sodowa (Primellose SF), glicerol, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna (Avicel PH101);
otoczka: Sepifilm 752 white: hydroksyetyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, makrogolu stearynian 40, tytanu dwutlenek (E171).

Dawkowanie

Cytalopram należy przyjmować w pojedynczej dawce doustnej, rano lub wieczorem. Tabletki można przyjmować z pokarmem lub bez pokarmu. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą lub innym płynem. Cytalopram nie działa od razu po przyjęciu leku. Zwykle działanie przeciwdepresyjne występuje po upływie co najmniej 2 tygodni po rozpoczęciu leczenia. Leczenie należy kontynuować przez okres od 4 do 6 miesięcy po ustąpieniu objawów. Cytalopram należy odstawiać powoli. Zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki leku przez okres od 1 do 2 tygodni. Nie należy przerywać zażywania leku Citalopram Teva bez porozumienia z lekarzem, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej.
Nigdy nie należy zmieniać dawki leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to:
Dorośli
Zalecana początkowa dawka wynosi 20 mg na dobę. Jeśli konieczne, lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg na dobę, w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie. Maksymalna dawka wynosi 60 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)
U pacjentów w podeszłym wieku dawkę należy zmniejszyć do połowy dawki zalecanej u dorosłych, np. 10 do 20 mg na dobę. W zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie, lekarz może zwiększyć dawkę leku. U pacjentów w podeszłym wieku maksymalna dawka wynosi 40 mg na dobę.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat
Nie należy stosować leku Citalopram Teva w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Citalopram Teva” załączonej ulotki).

Zaburzenia czynności wątroby
U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby zalecana dawka początkowa wynosi 10 mg na dobę. Nie należy przekraczać dawki dobowej 30 mg. Należy kontrolować stan pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.
Szczególną ostrożność zaleca się u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Zaburzenia czynności nerek
Lekarz może zalecić stosowanie mniejszej dawki leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Przedawkowanie

Objawy przedawkowania:
senność, stan bliski utraty przytomności z ewidentnymi zaburzeniami aktywności umysłowej i zmniejszeniem reakcji na pobudzenie lub śpiączka, drgawki, zmiany w zapisie EKG (np. wydłużenie odstępu QT), zaburzenia rytmu serca, nudności, wymioty, pocenie się, sinawe zabarwienie skóry spowodowane niedostateczną ilością tlenu we krwi (sinica), przyspieszenie oddechu. Mogą wystąpić objawy zespołu serotoninowego (patrz punkt „Możliwe działania niepożądane” załączonej ulotki), zwłaszcza jeśli pacjent zażył równocześnie inne leki.

Jedzenie i picie (alkohol)

Podczas leczenia cytalopramem nie należy pić alkoholu. Cytalopram można przyjmować z pokarmem lub bez pokarmu.

Ciąża i karmienie piersią

Należy się upewnić, że lekarz i/lub położna wiedzą, że pacjentka przyjmuje lek Citalopram Teva. Gdy lek jest przyjmowany w ciąży, zwłaszcza w ostatnich trzech miesiącach ciąży, może zwiększać ryzyko wystąpienia poważnego schorzenia u dziecka, nazywanego przetrwałym nadciśnieniem płucnym noworodka (persistent pulmonary hypertension of the newborn, (PPHN)), powodującym przyspieszony oddech oraz zasinienie noworodka. Objawy te rozpoczynają się zazwyczaj w ciągu pierwszych 24 godzin po urodzeniu dziecka. Jeżeli takie objawy wystąpią należy niezwłocznie skontaktować się z położną i/lub lekarzem.

Nie należy gwałtownie przerywać leczenia cytalopramem. Jeśli kobieta stosowała cytalopram w ciągu trzech ostatnich miesięcy ciąży, powinna poinformować o tym fakcie lekarza, ponieważ u dziecka po urodzeniu, mogą wystąpić objawy odstawienia. Objawy te zwykle występują w ciągu 24 godzin po urodzeniu dziecka. Objawy mogą być następujące: trudności dziecka ze spaniem oraz ssaniem, zaburzenia oddychania, zasinienie skóry, zbyt ciepła lub zbyt zimna skóra, wymioty, nieustanny płacz, sztywne lub wiotkie mięśnie, letarg, drżenia, drżączka lub drgawki. Jeśli u dziecka po urodzeniu wystąpi jakikolwiek z podanych objawów, należy skontaktować się z lekarzem, który udzieli porady.

Karmienie piersią
Cytalopram przenika do mleka w niewielkich ilościach. Istnieje ryzyko, że lek będzie wywierał wpływ na dziecko. Jeśli kobieta jest leczona cytalopramem, przed rozpoczęciem karmienia piersią powinna skontaktować się z lekarzem.

Ulotka Citalopram Teva

Brak ulotki w bazie.

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL)

Brak charakterystyki w bazie.

Opinie o Citalopram Teva (forum)

Stosujesz Citalopram Teva? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na naszym forum.

Dodaj komentarz

Napisz opinię o Citalopram Teva. Podziel się doświadczeniami na forum.