Convival chrono

12345678910
(35 ocen, średnia: 6,03 na 10)
Loading...
Sprawdź opinie pacjentów

Działanie i wskazania

Lek Convival Chrono ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu i zawiera substancję czynną walproinian sodu, która należy do grupy leków przeciwpadaczkowych i wywiera działanie w ośrodkowym układzie nerwowym.

Lek wykazuje działanie przeciwdrgawkowe w różnych postaciach padaczki u ludzi.
Convival Chrono jest lekiem stosowanym w leczeniu padaczki i manii.

Lek Convival Chrono jest stosowany w leczeniu:
– padaczki, w napadach uogólnionych:
• napady miokloniczne;
• napady toniczno-kloniczne;
• napady atoniczne;
• napady nieświadomości;
– padaczki, w napadach częściowych:
• napady proste lub złożone,
• napady wtórnie uogólnione,
• zespół Lennoxa-Gastauta.
– manii, która jest stanem, gdy pacjent czuje się bardzo podekscytowany, rozradowany, pobudzony, entuzjastyczny lub nadaktywny. Mania występuje w chorobie określanej jako choroba afektywna dwubiegunowa. Lek Convival Chrono może być stosowany w przypadku, gdy nie można zastosować litu.

Skład

Substancją czynną leku jest sodu walproinian (Natrii valproas).
Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 500 mg sodu walproinianu.

Substancje pomocnicze
Rdzeń tabletki
Kwas cytrynowy jednowodny
Etyloceluloza
Amonu metakrylanu kopolimer (typu B) 1

Talk
Krzemionka koloidalna uwodniona
Magnezu stearynian
Otoczka
Amonu metakrylanu kopolimer (typu A) 1
Amonu metakrylanu kopolimer (typu B) 1

Talk
Karmeloza sodowa
Tytanu dwutlenek (E 171)
Trietylu cytrynian
Wanilina
1 zawiera kwas sorbinowy

Dowiedz się więcej na temat substancji czynnej: .

Dawkowanie

Zastosowanie postaci farmaceutycznej o przedłużonym uwalnianiu pozwala na stosowanie leku Convival Chrono w jednej dawce dobowej lub w dwóch dawkach na dobę.

Jeśli istnieją wskazania, lek Convival Chrono tabletki o przedłużonym uwalnianiu może być stosowany u dzieci o masie ciała powyżej 17 kg, pod warunkiem możliwości połknięcia tabletki.

Ta postać leku nie jest odpowiednia dla dzieci poniżej 6 lat (ryzyko zadławienia).

Dawka dobowa leku Convival Chrono powinna być ustalana w zależności od wieku i masy ciała, poza tym lekarz zawsze powinien brać pod uwagę indywidualną wrażliwość pacjenta na walproinian.

Zmiana terapii na leczenie postaciami o przedłużonym uwalnianiu
W przypadku zmiany leku z postaci konwencjonalnych tabletek na tabletki o przedłużonym uwalnianiu, zaleca się, (zgodnie z obecnym stanem wiedzy) utrzymanie takiej samej dawki dobowej.

Rozpoczynanie leczenia lekiem Convival Chrono
W przypadku rozpoczynania leczenia lekiem Convival Chrono jako jedynym lekiem przeciwpadaczkowym, dawkę należy zwiększać co 2 – 3 dni, tak aby po tygodniu osiągnąć średnią zalecaną dawkę. W razie wprowadzania leku Convival Chrono u pacjentów leczonych już innymi lekami przeciwpadaczkowymi, należy stopniowo zwiększać dawkę leku Convival Chrono, aż do osiągnięcia średniej zalecanej dawki w ciągu 2 tygodni. Następnie należy zmniejszyć dawkę pozostałych leków w stopniu zapewniającym optymalną kontrolę napadów drgawkowych lub ewentualnie zaprzestać ich stosowania.

W razie konieczności dołączenia do terapii innych leków przeciwdrgawkowych, należy wprowadzać je
stopniowo.

Początkowa dawka dobowa wynosi zwykle 5 do 15 mg/kg masy ciała i powinna być zwiększana stopniowo, co 2 – 3 dni po 5 mg/kg masy ciała aż do osiągnięcia dawki optymalnej (patrz: Rozpoczynanie leczenia lekiem Convival Chrono).

Zwykle dawka dobowa wynosi 20 do 30 mg/kg masy ciała podawana w jednej dawce lub w dwóch dawkach podzielonych.

W razie konieczności dawka dobowa może być nawet większa niż 50 mg/kg masy ciała pod warunkiem prowadzenia ścisłej kontroli klinicznej stanu pacjenta (patrz punkt: Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Convival Chrono załączonej ulotki).

Dzieci powyżej 17 kg masy ciała
Przeciętna dawka to 30 mg/kg masy ciała na dobę.

Dorośli
Przeciętna dawka wynosi 20 do 30 mg/kg masy ciała na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku
Dawkowanie powinno być uzależnione od stopnia kontroli napadów drgawkowych.

Mania

Dawkę dobową powinien określić i sprawdzać indywidualnie lekarz prowadzący.

Dawka początkowa:
Zalecana początkowa dawka dobowa wynosi 750 mg.

Średnia dawka dobowa:
Średnia dawka dobowa wynosi zazwyczaj od 1000 mg do 2000 mg.

Dowiedz się więcej na temat substancji czynnej: .

Przedawkowanie

Objawy ciężkiego przedawkowania pochodnymi kwasu walproinowego to: śpiączka, osłabienie napięcia mięśniowego i odruchów ścięgnistych, zwężenie źrenic, zaburzenia oddychania; może też wystąpić kwasica metaboliczna. Pojawiać się mogą również inne objawy, opisywano m.in. napady drgawkowe w przypadku zwiększenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego związanego z obrzękiem mózgu.

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontakotwać się z lekarzem
lub farmaceutą.

Leczenie szpitalne w przypadku zatrucia powinno obejmować: płukanie żołądka (do 10-12 godzin od zażycia leku), stałe kontrolowanie czynności układu krążenia i oddychania. W najcięższych przypadkach konieczna może okazać się hemodializa lub nawet transfuzja wymienna.

Stosowanie, a alkohol, jedzenie i picie

Zaleca się przyjmowanie leku podczas posiłków.
Walproinian sodu może potęgować działanie alkoholu.

Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią

Leku nie należy stosować w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym, jeśli nie został zalecony przez lekarza. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia.

Informacje dla kobiet w wieku rozrodczym, które mogą zajść w ciążę podczas leczenia. Kobiety otrzymujące lek Convival Chrono powinny zapobiegać nieplanowanej ciąży. Pacjentki powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji i skonsultować się z lekarzem przed planowanym zajściem w ciążę.

Lek Convival Chrono nie wpływa na skuteczność doustnych leków antykoncepcyjnych. Wiadomo, że u kobiet chorujących na padaczkę i otrzymujących leki przeciwpadaczkowe w czasie ciąży, istnieje większe ryzyko urodzenia dziecka z wadami rozwojowymi niż u innych kobiet. Prawdopodobieństwo wystąpienia wad rozwojowych jest większe, jeśli kobieta stosuje jednocześnie kilka leków przeciwpadaczkowych.

Lek Convival Chrono może powodować zwiększone ryzyko wystąpienia wad rozwojowych u płodu, w tym cewy nerwowej, wad twarzoczaszki, kończyn, wad wrodzonych układu sercowonaczyniowego i wad mnogich dotyczących różnych układów ciała. Powinno się rozpocząć prenatalne
monitorowanie płodu w specjalistycznym ośrodku w celu ewentualnego wczesnego rozpoznania wad cewy nerwowej lub innych wad rozwojowych. Istnieje ryzyko wystąpienia opóźnienia rozwoju (często skojarzonego z nieprawidłowościami budowy twarzoczaszki), zwłaszcza werbalnego IQ, u dzieci matek, które stosowały lek Convival Chrono podczas ciąży.

Należy koniecznie poinformować lekarza o planowanym zajściu w ciążę, tak wcześnie jak to jest możliwe.

Lekarz może odpowiednio dostosować dawkę leku i (lub) zalecić stosowanie kwasu foliowego. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, to pacjentce nie wolno przerwać przyjmowania leku Convival Chrono, ponieważ przerwanie leczenia może spowodować duże ryzyko dla matki i płodu z powodu nieleczonej padaczki.
U noworodków matek, które stosowały lek Convival Chrono w czasie ciąży, mogą wystąpić zaburzenia krzepnięcia krwi.

Należy jak najszybciej poinformować lekarza o zajściu w ciążę.
Informacje dla kobiet, które planują zajście w ciążę (patrz również podpunkt Informacje dla kobiet w wieku rozrodczym, które mogą zajść w ciążę podczas leczenia).

Kobiety otrzymujące lek przeciwpadaczkowy powinny zapobiegać nieplanowanej ciąży. Przed planowanym
zajściem w ciążę należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym, w celu otrzymania właściwych porad i ewentualnego dostosowania leczenia i (lub) dawki leku oraz właściwego monitorowania ciąży przez lekarza.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza o zajściu w ciążę.
Informacje dla kobiet, które zaszły w ciążę podczas stosowania leku Convival Chrono (patrz również: Informacje dla kobiet w wieku rozrodczym, które mogą zajść w ciążę podczas leczenia). W przypadku stwierdzenia ciąży podczas stosowania leku Convival Chrono należy niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią
Lek w niewielkim stopniu przenika do mleka kobiecego. Nie zaobserwowano działań niepożądanych u dzieci karmionych piersią, jednak należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem karmienia piersią podczas przyjmowania leku Convival Chrono.

Ulotka – skutki uboczne

Charakterystyka, właściwości farmakologiczne

Opinie pacjentów - forum o lekach

1 OPINIA O LEKU

  1. taki skład tych tabletek, jeden jedyny…ze nie pomoga tylko zabija szybciej…lepiej niech każdy sobie sam sprawdzi
    nie polecam, zabójstwo o poranku

Poniżej możesz dodać swój komentarz.

Proszę wpisz swoją opinię!
Please enter your name here