Convival chrono

Lek Convival Chrono ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu i zawiera substancję czynną walproinian sodu, która należy do grupy leków przeciwpadaczkowych i wywiera działanie w ośrodkowym układzie nerwowym.

Lek wykazuje działanie przeciwdrgawkowe w różnych postaciach padaczki u ludzi.
Convival Chrono jest lekiem stosowanym w leczeniu padaczki i manii.

Lek Convival Chrono jest stosowany w leczeniu:
– padaczki, w napadach uogólnionych:
• napady miokloniczne;
• napady toniczno-kloniczne;
• napady atoniczne;
• napady nieświadomości;
– padaczki, w napadach częściowych:
• napady proste lub złożone,
• napady wtórnie uogólnione,
• zespół Lennoxa-Gastauta.
– manii, która jest stanem, gdy pacjent czuje się bardzo podekscytowany, rozradowany, pobudzony, entuzjastyczny lub nadaktywny. Mania występuje w chorobie określanej jako choroba afektywna dwubiegunowa. Lek Convival Chrono może być stosowany w przypadku, gdy nie można zastosować litu.

Jaki jest skład Convival chrono, jakie substancje zawiera?

Substancją czynną leku jest sodu walproinian (Natrii valproas).
Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 500 mg sodu walproinianu.

Substancje pomocnicze
Rdzeń tabletki
Kwas cytrynowy jednowodny
Etyloceluloza
Amonu metakrylanu kopolimer (typu B) 1

Talk
Krzemionka koloidalna uwodniona
Magnezu stearynian
Otoczka
Amonu metakrylanu kopolimer (typu A) 1
Amonu metakrylanu kopolimer (typu B) 1

Talk
Karmeloza sodowa
Tytanu dwutlenek (E 171)
Trietylu cytrynian
Wanilina
1 zawiera kwas sorbinowy

Zobacz listę produktów zawierających substancje: .

Dawkowanie preparatu Convival chrono – jak stosować ten lek?

Zastosowanie postaci farmaceutycznej o przedłużonym uwalnianiu pozwala na stosowanie leku Convival Chrono w jednej dawce dobowej lub w dwóch dawkach na dobę.

Jeśli istnieją wskazania, lek Convival Chrono tabletki o przedłużonym uwalnianiu może być stosowany u dzieci o masie ciała powyżej 17 kg, pod warunkiem możliwości połknięcia tabletki.

Ta postać leku nie jest odpowiednia dla dzieci poniżej 6 lat (ryzyko zadławienia).

Dawka dobowa leku Convival Chrono powinna być ustalana w zależności od wieku i masy ciała, poza tym lekarz zawsze powinien brać pod uwagę indywidualną wrażliwość pacjenta na walproinian.

Zmiana terapii na leczenie postaciami o przedłużonym uwalnianiu
W przypadku zmiany leku z postaci konwencjonalnych tabletek na tabletki o przedłużonym uwalnianiu, zaleca się, (zgodnie z obecnym stanem wiedzy) utrzymanie takiej samej dawki dobowej.

Rozpoczynanie leczenia lekiem Convival Chrono
W przypadku rozpoczynania leczenia lekiem Convival Chrono jako jedynym lekiem przeciwpadaczkowym, dawkę należy zwiększać co 2 – 3 dni, tak aby po tygodniu osiągnąć średnią zalecaną dawkę. W razie wprowadzania leku Convival Chrono u pacjentów leczonych już innymi lekami przeciwpadaczkowymi, należy stopniowo zwiększać dawkę leku Convival Chrono, aż do osiągnięcia średniej zalecanej dawki w ciągu 2 tygodni. Następnie należy zmniejszyć dawkę pozostałych leków w stopniu zapewniającym optymalną kontrolę napadów drgawkowych lub ewentualnie zaprzestać ich stosowania.

W razie konieczności dołączenia do terapii innych leków przeciwdrgawkowych, należy wprowadzać je
stopniowo.

Początkowa dawka dobowa wynosi zwykle 5 do 15 mg/kg masy ciała i powinna być zwiększana stopniowo, co 2 – 3 dni po 5 mg/kg masy ciała aż do osiągnięcia dawki optymalnej (patrz: Rozpoczynanie leczenia lekiem Convival Chrono).

Zwykle dawka dobowa wynosi 20 do 30 mg/kg masy ciała podawana w jednej dawce lub w dwóch dawkach podzielonych.

W razie konieczności dawka dobowa może być nawet większa niż 50 mg/kg masy ciała pod warunkiem prowadzenia ścisłej kontroli klinicznej stanu pacjenta (patrz punkt: Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Convival Chrono załączonej ulotki).

Dzieci powyżej 17 kg masy ciała
Przeciętna dawka to 30 mg/kg masy ciała na dobę.

Dorośli
Przeciętna dawka wynosi 20 do 30 mg/kg masy ciała na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku
Dawkowanie powinno być uzależnione od stopnia kontroli napadów drgawkowych.

Mania

Dawkę dobową powinien określić i sprawdzać indywidualnie lekarz prowadzący.

Dawka początkowa:
Zalecana początkowa dawka dobowa wynosi 750 mg.

Średnia dawka dobowa:
Średnia dawka dobowa wynosi zazwyczaj od 1000 mg do 2000 mg.

Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

Objawy ciężkiego przedawkowania pochodnymi kwasu walproinowego to: śpiączka, osłabienie napięcia mięśniowego i odruchów ścięgnistych, zwężenie źrenic, zaburzenia oddychania; może też wystąpić kwasica metaboliczna. Pojawiać się mogą również inne objawy, opisywano m.in. napady drgawkowe w przypadku zwiększenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego związanego z obrzękiem mózgu.

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontakotwać się z lekarzem
lub farmaceutą.

Leczenie szpitalne w przypadku zatrucia powinno obejmować: płukanie żołądka (do 10-12 godzin od zażycia leku), stałe kontrolowanie czynności układu krążenia i oddychania. W najcięższych przypadkach konieczna może okazać się hemodializa lub nawet transfuzja wymienna.

Co mogę jeść i pić podczas stosowania Convival chrono – czy mogę spożywać alkohol?

Zaleca się przyjmowanie leku podczas posiłków.
Walproinian sodu może potęgować działanie alkoholu.

Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Czy można stosować Convival chrono w okresie ciąży i karmienia piersią?

Leku nie należy stosować w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym, jeśli nie został zalecony przez lekarza. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia.

Informacje dla kobiet w wieku rozrodczym, które mogą zajść w ciążę podczas leczenia. Kobiety otrzymujące lek Convival Chrono powinny zapobiegać nieplanowanej ciąży. Pacjentki powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji i skonsultować się z lekarzem przed planowanym zajściem w ciążę.

Lek Convival Chrono nie wpływa na skuteczność doustnych leków antykoncepcyjnych. Wiadomo, że u kobiet chorujących na padaczkę i otrzymujących leki przeciwpadaczkowe w czasie ciąży, istnieje większe ryzyko urodzenia dziecka z wadami rozwojowymi niż u innych kobiet. Prawdopodobieństwo wystąpienia wad rozwojowych jest większe, jeśli kobieta stosuje jednocześnie kilka leków przeciwpadaczkowych.

Lek Convival Chrono może powodować zwiększone ryzyko wystąpienia wad rozwojowych u płodu, w tym cewy nerwowej, wad twarzoczaszki, kończyn, wad wrodzonych układu sercowonaczyniowego i wad mnogich dotyczących różnych układów ciała. Powinno się rozpocząć prenatalne
monitorowanie płodu w specjalistycznym ośrodku w celu ewentualnego wczesnego rozpoznania wad cewy nerwowej lub innych wad rozwojowych. Istnieje ryzyko wystąpienia opóźnienia rozwoju (często skojarzonego z nieprawidłowościami budowy twarzoczaszki), zwłaszcza werbalnego IQ, u dzieci matek, które stosowały lek Convival Chrono podczas ciąży.

Należy koniecznie poinformować lekarza o planowanym zajściu w ciążę, tak wcześnie jak to jest możliwe.

Lekarz może odpowiednio dostosować dawkę leku i (lub) zalecić stosowanie kwasu foliowego. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, to pacjentce nie wolno przerwać przyjmowania leku Convival Chrono, ponieważ przerwanie leczenia może spowodować duże ryzyko dla matki i płodu z powodu nieleczonej padaczki.
U noworodków matek, które stosowały lek Convival Chrono w czasie ciąży, mogą wystąpić zaburzenia krzepnięcia krwi.

Należy jak najszybciej poinformować lekarza o zajściu w ciążę.
Informacje dla kobiet, które planują zajście w ciążę (patrz również podpunkt Informacje dla kobiet w wieku rozrodczym, które mogą zajść w ciążę podczas leczenia).

Kobiety otrzymujące lek przeciwpadaczkowy powinny zapobiegać nieplanowanej ciąży. Przed planowanym
zajściem w ciążę należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym, w celu otrzymania właściwych porad i ewentualnego dostosowania leczenia i (lub) dawki leku oraz właściwego monitorowania ciąży przez lekarza.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza o zajściu w ciążę.
Informacje dla kobiet, które zaszły w ciążę podczas stosowania leku Convival Chrono (patrz również: Informacje dla kobiet w wieku rozrodczym, które mogą zajść w ciążę podczas leczenia). W przypadku stwierdzenia ciąży podczas stosowania leku Convival Chrono należy niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią
Lek w niewielkim stopniu przenika do mleka kobiecego. Nie zaobserwowano działań niepożądanych u dzieci karmionych piersią, jednak należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem karmienia piersią podczas przyjmowania leku Convival Chrono.

Ulotka Convival chrono – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

Convival Chrono, 500 mg (Natrii valproas) Tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Convival chrono m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

Convival Chrono, 500 mg (Natrii valproas) Tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Dostępność w najbliższej aptece

Sprawdź dostępność i zarezerwuj produkt w aptece w Twojej okolicy.

Dzięki narzędziu udostępnionemu przez portal ktomalek.pl, sprawdzisz czy preparat jest dostępny na receptę, czy bez recepty. Uzyskasz także informacje na temat poziomu refundacji także, czyli czy produkt leczniczy jest refundowany i w jakim zakresie - sprawdź dostępność w najbliższej aptece.

Opinie o Convival chrono - forum pacjentów

Stosujesz Convival chrono? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

1 komentarz do wpisu “Convival chrono”

  1. taki skład tych tabletek, jeden jedyny…ze nie pomoga tylko zabija szybciej…lepiej niech każdy sobie sam sprawdzi
    nie polecam, zabójstwo o poranku

    Odpowiedz

Dodaj komentarz