CONVIVAL CHRONO

12345678910
(20 ocen, średnia: 6,60 na 10)
Loading...

Na tej stronie znajdziecie Państwo informacje o leku CONVIVAL CHRONO. Znajduje się tutaj pełny opis leku, informacje o tym jak działa ten lek, w tym wskazania do stosowania leku. Dowiecie się Państwo jak prawidłowo stosować lek CONVIVAL CHRONO oraz jakie jest zalecane dawkowanie tego leku. Ponadto w poniższym opisie zawarte zostały następujące informacje: skład leku (substancje czynne i pomocnicze), objawy i zalecenia w przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku, informacje na temat przyjmowania leku razem pokarmami i napojami, wskazówki dla kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Macie Państwo możliwość sprawdzenia listy leków zawierających takie same substancje czynne. Na końcu tej strony znajdują się opinie innych pacjentów stosujących lek CONVIVAL CHRONO. Państwo także możecie podzielić się własnymi doświadczeniami, do czego gorąco zachęcamy. Jest to pewnego rodzaju forum o lekach.

Bardziej dociekliwi pacjenci mogą ściągnąć pełną ulotkę leku CONVIVAL CHRONO w formacie pdf. Ulotka leku zawiera dodatkowe informacje, których nie zdołaliśmy umieścić na portalu m.in.: interakcje z innymi lekami, możliwe działania niepożądane, przeciwwskazania - czyli, kiedy nie stosować leku, jak przechowywać lek, zawartość opakowania, informacje o możliwości prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, przerwanie stosowania leku, pominięcie dawki oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności.

Wraz z ulotką dla pacjentów, udostępniliśmy możliwość pobrania charakterystyki produktu leczniczego (CHPL), która jest profesjonalnym dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego i pracowników aptek (lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów itp.). Dokument ten zawiera szczegółowe informacje m.in.: właściwości farmakologiczne, szczegółowe dane kliniczne, dane farmaceutyczne.

CO TO JEST I JAK DZIAŁA CONVIVAL CHRONO? – OPIS I WSKAZANIA

Lek Convival Chrono ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu i zawiera substancję czynną walproinian sodu, która należy do grupy leków przeciwpadaczkowych i wywiera działanie w ośrodkowym układzie nerwowym.

Lek wykazuje działanie przeciwdrgawkowe w różnych postaciach padaczki u ludzi.
Convival Chrono jest lekiem stosowanym w leczeniu padaczki i manii.

Lek Convival Chrono jest stosowany w leczeniu:
– padaczki, w napadach uogólnionych:
• napady miokloniczne;
• napady toniczno-kloniczne;
• napady atoniczne;
• napady nieświadomości;
– padaczki, w napadach częściowych:
• napady proste lub złożone,
• napady wtórnie uogólnione,
• zespół Lennoxa-Gastauta.
– manii, która jest stanem, gdy pacjent czuje się bardzo podekscytowany, rozradowany, pobudzony, entuzjastyczny lub nadaktywny. Mania występuje w chorobie określanej jako choroba afektywna dwubiegunowa. Lek Convival Chrono może być stosowany w przypadku, gdy nie można zastosować litu.

SKŁAD CONVIVAL CHRONO, JAKIE SUBSTANCJE ZAWIERA?

Substancją czynną leku jest sodu walproinian (Natrii valproas).
Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 500 mg sodu walproinianu.

Substancje pomocnicze
Rdzeń tabletki
Kwas cytrynowy jednowodny
Etyloceluloza
Amonu metakrylanu kopolimer (typu B) 1

Talk
Krzemionka koloidalna uwodniona
Magnezu stearynian
Otoczka
Amonu metakrylanu kopolimer (typu A) 1
Amonu metakrylanu kopolimer (typu B) 1

Talk
Karmeloza sodowa
Tytanu dwutlenek (E 171)
Trietylu cytrynian
Wanilina
1 zawiera kwas sorbinowy

JAKIE JEST DAWKOWANIE CONVIVAL CHRONO? – INSTRUKCJA STOSOWANIA

Zastosowanie postaci farmaceutycznej o przedłużonym uwalnianiu pozwala na stosowanie leku Convival Chrono w jednej dawce dobowej lub w dwóch dawkach na dobę.

Jeśli istnieją wskazania, lek Convival Chrono tabletki o przedłużonym uwalnianiu może być stosowany u dzieci o masie ciała powyżej 17 kg, pod warunkiem możliwości połknięcia tabletki.

Ta postać leku nie jest odpowiednia dla dzieci poniżej 6 lat (ryzyko zadławienia).

Dawka dobowa leku Convival Chrono powinna być ustalana w zależności od wieku i masy ciała, poza tym lekarz zawsze powinien brać pod uwagę indywidualną wrażliwość pacjenta na walproinian.

Zmiana terapii na leczenie postaciami o przedłużonym uwalnianiu
W przypadku zmiany leku z postaci konwencjonalnych tabletek na tabletki o przedłużonym uwalnianiu, zaleca się, (zgodnie z obecnym stanem wiedzy) utrzymanie takiej samej dawki dobowej.

Rozpoczynanie leczenia lekiem Convival Chrono
W przypadku rozpoczynania leczenia lekiem Convival Chrono jako jedynym lekiem przeciwpadaczkowym, dawkę należy zwiększać co 2 – 3 dni, tak aby po tygodniu osiągnąć średnią zalecaną dawkę. W razie wprowadzania leku Convival Chrono u pacjentów leczonych już innymi lekami przeciwpadaczkowymi, należy stopniowo zwiększać dawkę leku Convival Chrono, aż do osiągnięcia średniej zalecanej dawki w ciągu 2 tygodni. Następnie należy zmniejszyć dawkę pozostałych leków w stopniu zapewniającym optymalną kontrolę napadów drgawkowych lub ewentualnie zaprzestać ich stosowania.

W razie konieczności dołączenia do terapii innych leków przeciwdrgawkowych, należy wprowadzać je
stopniowo.

Początkowa dawka dobowa wynosi zwykle 5 do 15 mg/kg masy ciała i powinna być zwiększana stopniowo, co 2 – 3 dni po 5 mg/kg masy ciała aż do osiągnięcia dawki optymalnej (patrz: Rozpoczynanie leczenia lekiem Convival Chrono).

Zwykle dawka dobowa wynosi 20 do 30 mg/kg masy ciała podawana w jednej dawce lub w dwóch dawkach podzielonych.

W razie konieczności dawka dobowa może być nawet większa niż 50 mg/kg masy ciała pod warunkiem prowadzenia ścisłej kontroli klinicznej stanu pacjenta (patrz punkt: Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Convival Chrono załączonej ulotki).

Dzieci powyżej 17 kg masy ciała
Przeciętna dawka to 30 mg/kg masy ciała na dobę.

Dorośli
Przeciętna dawka wynosi 20 do 30 mg/kg masy ciała na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku
Dawkowanie powinno być uzależnione od stopnia kontroli napadów drgawkowych.

Mania

Dawkę dobową powinien określić i sprawdzać indywidualnie lekarz prowadzący.

Dawka początkowa:
Zalecana początkowa dawka dobowa wynosi 750 mg.

Średnia dawka dobowa:
Średnia dawka dobowa wynosi zazwyczaj od 1000 mg do 2000 mg.

PRZYJĘCIE WIĘKSZEJ DAWKI CONVIVAL CHRONO, NIŻ ZALECANA – PRZEDAWKOWANIE

Objawy ciężkiego przedawkowania pochodnymi kwasu walproinowego to: śpiączka, osłabienie napięcia mięśniowego i odruchów ścięgnistych, zwężenie źrenic, zaburzenia oddychania; może też wystąpić kwasica metaboliczna. Pojawiać się mogą również inne objawy, opisywano m.in. napady drgawkowe w przypadku zwiększenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego związanego z obrzękiem mózgu.

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontakotwać się z lekarzem
lub farmaceutą.

Leczenie szpitalne w przypadku zatrucia powinno obejmować: płukanie żołądka (do 10-12 godzin od zażycia leku), stałe kontrolowanie czynności układu krążenia i oddychania. W najcięższych przypadkach konieczna może okazać się hemodializa lub nawet transfuzja wymienna.

STOSOWANIE PREPARATU Z JEDZENIEM I PICIEM – W TYM Z ALKOHOLEM

Zaleca się przyjmowanie leku podczas posiłków.
Walproinian sodu może potęgować działanie alkoholu.

Niektórych leków nie powinno się łączyć z alkoholem, a w przypadku pewnej grupy substancji jest to wręcz zakazane. Dowiedz się więcej na temat interakcji poszczególnych grup leków z alkoholem.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ CONVIVAL CHRONO W OKRESIE CIĄŻY I KARMIENIA PIERSIĄ?

Leku nie należy stosować w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym, jeśli nie został zalecony przez lekarza. Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia.

Informacje dla kobiet w wieku rozrodczym, które mogą zajść w ciążę podczas leczenia. Kobiety otrzymujące lek Convival Chrono powinny zapobiegać nieplanowanej ciąży. Pacjentki powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji i skonsultować się z lekarzem przed planowanym zajściem w ciążę.

Lek Convival Chrono nie wpływa na skuteczność doustnych leków antykoncepcyjnych. Wiadomo, że u kobiet chorujących na padaczkę i otrzymujących leki przeciwpadaczkowe w czasie ciąży, istnieje większe ryzyko urodzenia dziecka z wadami rozwojowymi niż u innych kobiet. Prawdopodobieństwo wystąpienia wad rozwojowych jest większe, jeśli kobieta stosuje jednocześnie kilka leków przeciwpadaczkowych.

Lek Convival Chrono może powodować zwiększone ryzyko wystąpienia wad rozwojowych u płodu, w tym cewy nerwowej, wad twarzoczaszki, kończyn, wad wrodzonych układu sercowonaczyniowego i wad mnogich dotyczących różnych układów ciała. Powinno się rozpocząć prenatalne
monitorowanie płodu w specjalistycznym ośrodku w celu ewentualnego wczesnego rozpoznania wad cewy nerwowej lub innych wad rozwojowych. Istnieje ryzyko wystąpienia opóźnienia rozwoju (często skojarzonego z nieprawidłowościami budowy twarzoczaszki), zwłaszcza werbalnego IQ, u dzieci matek, które stosowały lek Convival Chrono podczas ciąży.

Należy koniecznie poinformować lekarza o planowanym zajściu w ciążę, tak wcześnie jak to jest możliwe.

Lekarz może odpowiednio dostosować dawkę leku i (lub) zalecić stosowanie kwasu foliowego. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, to pacjentce nie wolno przerwać przyjmowania leku Convival Chrono, ponieważ przerwanie leczenia może spowodować duże ryzyko dla matki i płodu z powodu nieleczonej padaczki.
U noworodków matek, które stosowały lek Convival Chrono w czasie ciąży, mogą wystąpić zaburzenia krzepnięcia krwi.

Należy jak najszybciej poinformować lekarza o zajściu w ciążę.
Informacje dla kobiet, które planują zajście w ciążę (patrz również podpunkt Informacje dla kobiet w wieku rozrodczym, które mogą zajść w ciążę podczas leczenia).

Kobiety otrzymujące lek przeciwpadaczkowy powinny zapobiegać nieplanowanej ciąży. Przed planowanym
zajściem w ciążę należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym, w celu otrzymania właściwych porad i ewentualnego dostosowania leczenia i (lub) dawki leku oraz właściwego monitorowania ciąży przez lekarza.

Należy niezwłocznie poinformować lekarza o zajściu w ciążę.
Informacje dla kobiet, które zaszły w ciążę podczas stosowania leku Convival Chrono (patrz również: Informacje dla kobiet w wieku rozrodczym, które mogą zajść w ciążę podczas leczenia). W przypadku stwierdzenia ciąży podczas stosowania leku Convival Chrono należy niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią
Lek w niewielkim stopniu przenika do mleka kobiecego. Nie zaobserwowano działań niepożądanych u dzieci karmionych piersią, jednak należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem karmienia piersią podczas przyjmowania leku Convival Chrono.

ULOTKA LEKU CONVIVAL CHRONO – SKUTKI UBOCZNE, INTERAKCJE, PRZECIWWSKAZANIA, DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO – CONVIVAL CHRONO CHPL – WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE, DANE KLINICZNE I FARMACEUTYCZNE

OPINIE O CONVIVAL CHRONO - FORUM O LEKACH

Podziel się własną opinią i pomóż innym pacjentom. Napisanie opinii nie wymaga rejestracji i logowania się. Komentarze wulgarne, obraźliwe, zawierające linki reklamowe, zawierające oferty sprzedaży lub kupna leku, będą sukcesywnie usuwane.

Please enter your comment!
Please enter your name here